امتیاز موضوع:
  • 34 رای - 2.71 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموخته ام که ...!
#1
Package_favorite 
آموخته ام که وقتي عاشقم ، عشق
در ظاهرم نيز نمايان مي شود.


آموخته ام که عشق مرکب
حرکت است نه مقصد حرکت


آموخته ام که هيچ کس در نظر ما کامل
نيست تا زماني که عاشقش شويم .


آموخته ام که اين عشق است که
زخم ها را شفا ميدهد ، نه زمان


آموخته ام که تنها کسي مرا شاد ميکند ،
که بمن ميگويد ، تو مرا شاد کردي


آموخته ام که گاهي مهربان بودن
بسيار مهمتر از درست بودن است .


آموخته ام که مهم بودن خوبست
ولي خوب بودن مهمتر است .


آموخته ام که هرگز نبايد به هديه اي که
از طرف کودکي داده ميشود « نه » گفت .


آموخته ام که هميشه براي کسي که
به هيچ عنوان قادر به کمکش نيستم ، دعا کنم .


آموخته ام که زندگي جديست ولي ما نياز به
«دوستي» داريم که لحظه اي با او از جدي بودن دور باشيم .


آموخته ام که تنها چيزي که يک شخص ميخواهد فقط
دستي است براي گرفتن دست او و قلبي براي فهميدنش.


آموخته ام که زير پوست سخت همه افراد کسي
وجود دارد که خوشحال شود و دوست داشته باشد.


آموخته ام که خدا همه چيز را در يک روز نيافريد ،
پس من چگونه ميتوانم همه چيز را در يک روز بدست آورم


آموخته ام که چشم پوشي از
حقايق آنها را تغيير نمي دهد.


آموخته ام که وقتي با کسي روبرو ميشويم ،
انتظار لبخندي از سوي ما دارد.


آموخته ام که لبخند ارزانترين راهي است
که ميتوان با آن نگاه را وسعت بخشيد .


آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاري ندارد.
آموخته ام که به چيزي که دل ندارد نبايد دل بست .


آموخته ام که خوشبختي جستن آن است نه پيدا کردن آن .
و آموخته ام که قطره درياست ، اگر با درياست .


و آموخته ام که عشق ، مهرباني ، گذشت ،
صداقت و بلند نظري خصلت انسانهاي انسان است
زندگی میکنم ...

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد...

حتی زندگی را !!!
}
#2

آموخته ام که زندگی عشق استLoveshowerLoveshower

آموخته ام ..... كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او ، وقلبی است برای فهمیدن وی .

آموخته ام ...... كه راه رفتن كنار پدرم در یك شب تابستانی در كودكی ، شگفت انگیز ترین چیز در بزر گسالی است.

آموخته ام ....... بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر پای پیر ترین فرد دنیاست.

آ‌موخته ام ....... وقتی كه عاشقید عشق شما در ظاهر نیز نمایان می شود .

آموخته ام ..... تنها كسی كه مرا در زندگی شاد می كند كسی است كه به من می گوید : تومرا. شاد كردی

آموخته ام .....داشتن كودكی كه درآغوش شما به خواب رفته زیباترین حسی است كه در دنیا وجود دارد.

آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسیار مهم تر از درست بودن است .

آمو خته ام ...... كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت .

آموخته ام .... كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به كمك كردنش نیستم دعا كنم .

آموخته ام ..... كه مهم نیست كه زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتیاج به دوستی داریم كه لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم .

آموخته ام ...... كه زندگی مثل یك دستمال لوله ای است هر چه به انتهایش نزدیكتر می شویم سریعتر حركت می كند .

آموخته ام ..... كه پول شخصیت نمی خرد .

آموخته ام ...... كه تنها اتفاقات كوچك روزانه است كه زندگی را تماشایی می كند .

آموخته ام ..... كه خداوند همه چیز را در یك روز نیافرید .پس چه چیز باعث شد كه من بیاندیشم می توانم همه چیز را در یك روز به دست بیاورم .

آموخته ام ...... كه چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد .

آموخته ام .... كه این عشق است كه زخمها را شفا می دهد نه زمان .

آموخته ام ..... كه وقتی با كسی روبرو می شویم انتظار لبخندی از سوی ما را دارد .

آموخته ام ...... كه هیچ كس در نظر ما كامل نیست تا زمانی كه عاشق بشویم .

آموخته ام ..... كه زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم .

آموخته ام ....... كه فرصتها هیچگاه از بین نمی روند ،‌بلكه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد .

آموخته ام ....... كه آرزویم این است قبل از مرگ مادرم یكبار به او بیشتر بگوییم دوستش دارم .

آموخته ام ...... كه لبخند ارزانترین راهی است كه می شود با آن نگاه را وسعت داد.

آموخته ام ..... كه نمی توانم احساسم را انتخاب كنم اما می توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب كنم.

آموخته ام ..... كه همه می خواهند روی قله كوه زندگی كنند ، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد كه در حال بالا رفتن از كوه هستید .

آموخته ام ..... بهترین موقعیت برای نصیحت در دو زمان است : وقتی كه از شما خواسته می شود،‌ وزمانی كه درس زندگی دادن فرا می رسد .

آموخته ام ..... كه كوتاهترین زمانی كه من مجبور به كار هستم ، بیشترین كارها و وظایف را باید انجام دهم.

[عکس: 1_oldsaheb.gif]
}
#3
آموخته ام که
زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست
پس آنقدر سیر بخند که غم از رو برودlaflaflaflaflaflaflaf
}