امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش آستر دوزی
#1
1
من اومدم با آموزش استر دوزی 19
ابتدا پارچه پالتویی رو برش میزنیم اگه ساده باشه که هیچ اگر برش ترک یا عصایی باشه برشا رو میدوزیم سجاف یقه جلو و پشت رو برش میزنیم
مثل تصویر برش پشتو میذاریم روی پارچه استری بدون کمو زیاد در قسمت سرشانه و پهلوها اما برای لبه پایین استری همون اندازه که برای جای دوخت لبه پالتو گذاشتین از استری کم میکنیم (مثلا 2cmبرای لبه دوزی پایین پالتو گذاشتین همین 2cm رو از استری کم میکنیم)
[عکس: 20150117161547_1.JPG]
[عکس: 20150117161708_2.JPG]
سجاف یقه پشت
[عکس: 20150117161735_3.JPG]
من برای اینکه مث پالتو بیرونیا شه از یه لباس قدیمی این (اصلا نمیدونم اسمش چی چیه59)کندم به سجاف پشت دوختم
[عکس: 20150117161803_4.JPG]
من واسه راحتیه کار خودم استر پشتو کامل برش زدم بعد سجافو گذاشتم روی استری وبا 1cmجای دوخت برش زدم
[عکس: 20150117161831_5.JPG]
[عکس: 20150117161856_6.JPG]
اینم دوخته شدش
[عکس: 20150117161921_7.JPG]
در قسمت جلو برای برش استری سجافو ازش کم میکنیم با 1cm جای دوخت یا میتونیم کامل برش بزنیم و بعد سجافو بذاریم رو استری و با 1cmجای دوخت برش بزنیم(راه دوم پارچه دور ریز پارچه بیشتره)
[عکس: 20150117161948_8.JPG]
من اول با دست استریو به پالتو دوختم بعد چرخکاری میکنم تمیزتر در میاد
در هر مرحله اتو کشی مهمه
[عکس: 20150117162015_9.JPG]
درزهای پهلو و سرشانه پالتو رو میدوزیم استری رو هم جدا سرشانه و پهلوهاشو میدوزیم
سجاف جلو رو به جلو پالتو میدوزیم
[عکس: 20150117162042_10.JPG]
حالا یقمونو که برش زدیم و دوختیم به پالتو وصل میکنیم
[عکس: 20150117162109_11.JPG]
پالتو رو به پشت برمیگردونیم که پشت استری به پشت پالتو باشه یقه بین پالتو و استری قرار میگیره الان باید درز سرشانه استری و پالتو رو به روی هم قرار بگیرین یقه رو کامل میدوزیم
[عکس: 20150117162137_12.JPG]
[عکس: 20150117162203_13.JPG]
یقه بین استری و پالتو
برای اینکه یقه خیلی کلفت نشه طرف پشت یقه رو با استفاده از پارچه استری میدوزیم
[عکس: 20150117162239_14.JPG]
درز سجاف و پالتو در جلو
[عکس: 20150117162444_15.JPG]
چون میخوایم رو دوز کنیم خیلی کلفت میشه و ممکنه چرخ بسختی بدوزه از سجاف به اندازه 5/cmبرش میزنیم
[عکس: 20150117162311_16.JPG]
برای استین در لبه پایین مثلا 2cmجای دوخت گذاشتیم به همون اندازه از استری کم میکنیم
روی استری استینو بروی استین پالتو میذاریم و لبه رو میدوزی
[عکس: 20150117162339_17.JPG]
استینو باز میکنیم لبه دوختو به سمت استری اتو میکشیم
[عکس: 20150117162407_18.JPG]
بعد به رو بر میگردونیم برای اینکه استین خیلی تمیز در بیاد یه رو دوز لبه دوخت استری و استینو میدیم مثل تصویر
[عکس: 20150117162519_19.JPG]
استینو باز میکنیم و از وسط تا میزنیم که واروی استری و پالتو به سمت ما باشه و درز استین و استریو میدوزیم
[عکس: 20150117162548_20.JPG]
استینو برو میکنیم و استریو از توش میکشیم بیرون
درز استینو به استری سوزن میزنیم بالا در قسمت حلقه هم سوزن میزنیم و با دست میدوزیم که تکون نخورن
[عکس: 20150117162619_21.JPG]
با چرخ لبه استینو میدوزیم
[عکس: 20150117162646_22.JPG]
حلقه استینو که با استین دست دوز کرده بودیم رو به حلقه پالتو وصل میکنیم به این صورت که درز حلقه استین به درز حلقه پالتو باشه و با چرخ میدوزیم
[عکس: 20150117171939_23.JPG]
[عکس: 20150117162750_24.JPG]
الان نوبت استریه که از قسمت حلقه به استین دوخته شه به این صورت که 1cm استری رو تو میزنیم و از زیر بغل یا سرشانه شروع به دوخت میکنیم الان فقط باید پس دوز کنیم که درز استین شیکتر در بیاد و معلوم نباشه
[عکس: 20150117162821_25.JPG]
[عکس: 20150117162913_26.JPG]
[عکس: 20150117162948_27.JPG]
اینم حلقه استینی که من دوختم
[عکس: 20150117163037_28.JPG]
لبه پایین پالتو استری
[عکس: 20150117163105_29.JPG]
استر و پالتو رو به پشت بر میگردونیم درزها رو روبروی هم قرار داده و از سجاف جلو در دو طرف میدوزیم
[عکس: 20150117163131_31.JPG]
تا 10 cm مونده به وسط پشت دست نگه میداریم دیگه نمیدوزیم این 10 cmبخاطر اینه که پالتو رو از اینجا به رو کنیم
[عکس: 20150117163229_32.JPG]
پالتو رو به رو میکنیم و اون 20 cm که جا مونده بودو با دست میدوزیم
[عکس: 20150117163255_33.JPG]
اتو کشی میکنیم و مثل لبه استین لبه پایین رو میدوزیم
[عکس: 20150117163329_34.JPG]
استر دوزی قسمت جلو
[عکس: 20150117163354_35.JPG]
استر دوزی قسمت پشت
[عکس: 20150117163420_36.JPG]
اها داشت یادم میرفت اگه بخواین پالتو جیب دار بدوزین روی الگو جای جیبو مشخص کنین و به پارچه پالتویی انتقال بدین قبل از وصل استری جیب رو بدوزین
امیدوارم توضیحاتم ساده بوده باشه و به درد بخوره
اگر ددوستان راه ساده تری از استر دوزی بلده ممنون میشم به ماهم یاد بده27
موفق باشین83
[عکس: 20160709135649_20156512234631a.jpg]
پاسخ }