• 105 رأی - میانگین امتیازات: 3.13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
آموزش انواع بافت(دومیل)
#1
Package_favorite 
رج اول:1 دانه برای حاشیه-2 دانه ی بعدی با هم از زیر بافته میشوند دانه اول را در آورده داخل دانه دوم را مجددا میبافیم.تا آخر رج به همین صورت-1 دانه هم در آخر برای حاشیه از زیر میبافیم
رج دوم:تمام دانه ها از رو بافته میشوند
رج سوم:تکرار رج اول
[تصویر: 20140116163949_.JPG]
  پاسخ
#2
Package_favorite 
رج اول:1 دانه از زیر.1 دانه از رو تا آخر رج به همین صورت
رج دوم:تمام دانه ها از رو
با تکرار این دو رج مدل بافت به دست می آید
[تصویر: 20140116164141_12910977031.jpg]
  پاسخ
#3
Package_favorite 
رج اول:1 دانه از زیر 1 دانه از رو تا آخر رج
رج دوم:دانه های زیر را از رو و دانه های رو را از زیر میبافیم
کل کار دانه ها جابه جا بافته میشوند
[تصویر: 20140116164430_1xxh1f.jpg]
  پاسخ
#4
کشباف امریکائی

براي اين كشباف ، وقتي رجي كه روي لباس به طرف خودمان است را مي خواهيم ببافيم ، دانه اول را كه نمي بافيم
دانه بعدي را كه به زير است را هم نمي بافيم
دانه رو را مي بافيم
دانه زير را نمي بافيم
و دانه رو را مي بافيم
تا آخر رج
رج بعد كه پشت لباس به طرف خودمان است همه را مي بافيم
رج بعد دوباره دانه هاي زير را نمي بافيم
رج بعد همه را مي بافيم
.
.
تا آخر
اين كشباف محكمتر از كشباف معمولي است

کشباف قیطانی (نواری)
26 تا دونه سر بندازید (4 تا 6 تا +2تا دونه) .... 2+(6*4)
رج 1 و 3 : "دوتا رو ،يكي زير" قسمت داخل گیومه را تكرار كنيد تا با دوتا رو رج تموم بشه.
رج 2 : "دوتا زير ، يكي رو ، يک ژته ، دوتا دونه رو بدون اينكه ببافید روي ميل راست بندازيد ، بعد اونها رو باهم از زير يكي كنيد ، يكي رو " حالا گيومه رو تكرار كنيد تا با 2 تا از زير خاتمه بديد .
رج4 : "دوتا زير ، يكي رو ، دوتايكي از زير ، يک ژته ، يكي از رو " حالا گيومه رو تكرار كنيد تا با 2 تا از زير خاتمه پيدا كنه.
رج1-4 رو تكرار كنيد.

بافت پاپیونی 1)

با 6 دانه شروع میکنیم ، هر 6 دانه یک گل میشود
2 رو ، 2 زیر می بافیم
6 دانه نبافته به میل سمت راست میگیریم ، بعد از 6 دانه که نبافتیم ، یک ژته از پشت به جلو می آوریم ، 6 دانه را دوباره به میل سمت چپ میگیریم و ژته را با دانه اول دوتا را یکی میکنیم و 6 دانه را میبافیم ، 2 رو ، گل بعدی
5 رج میبافیم
گل بعدی : 2 دانه ی آخر گل قبلی ، 2 دانه رو ، 2 دانه اول گل بعدی یک گل میشود
بافت بامبو

رج روی کار : * 1 ژته ، 2 زیر ، ژته قبلی را روی 2 دانه زیر بافته شده بیندازید * ، داخل * را تکرار کنید تا آخر رج .
رج پشت کار : همه ی دانه ها از رو
این 2 رج را تکرار کنید
  پاسخ
#5
مدل حصيري

رديف1:روي كار همه زير

رديف2: 5 تا زير-3 تا رو-5 تا زير- تا اخر اين رديف به همين ترتيب تكرار كنيد.

رديف3: 5 تا رو-3تا زير-5تا رو- تا اخر اين رديف به همين ترتيب تكرار كنيد.

رديف4: رديف 2 را تكرار كنيد.

رديف5: همه زير

رديف6: 1زير-3تا رو -5تا زير- تا اخر اين رديف به همين ترتيب تكرار كنيد.

آخر رديف 3تا رو -1 زير

رديف7: 1 از رو-3تا زير-5تا رو- تا اخر اين رديف به همين ترتيب تكرار كنيد.

آخر رديف 3تا زير –يكي رو

رديف8: رديف 6 را تكرار كنيد
گر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست
پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم . . .

Heartshape2
  پاسخ
#6
[attachment=40064]کشباف تگرگی
اگر میخواهین که میزان برجستگی کشبافتون بیشتر از کشباف معمولی به از این کشباف استفاده کنین.
طریقه بافت : برای بافت این کشباف تعداد دلخواه سر می اندازیم .من برای نمونه بافت 24 عدد سر انداختم .
رج اول : یک دونه زیر یک دونه رو میبافیم تا آخر رج .
رج دوم : یک دونه رو بافته به یک دونه زیر که می رسیم یک نخ می اندازیم روی میل مثل ژوته غانداختن ( در اصل یک دانه کنار هر دانه زیر اضافه میکنیم ) بعد دانه زیر را به زیر میبافیم . تعداد دانه هایمان در این رج دو برابر میشود مثلا" دانه های من 48 تا شدند .
رج سوم : یکی زیر را میبافیم به دانه رو که رسیدیم دانه رو و اون دونه راه قبلی که زیاد کرده بودیم را باهم میگیریم و به زیر میبافیم تا آخر رج ادامه میدیم ،پس تعداد دانه هامون برمیگرده به تعداد رج اول یعنی 24 دونه .
رج چهارم :تکرار رج دوم .
رج پنجم : تکرار رج سوم .
و به همین ترتیب رج دوم و سوم تکرار میشون تا آخر .
گر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست
پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم . . .

Heartshape2
  پاسخ
#7
کشباف سوراخدار یا کشباف توری
این کشباف با داشتن حالت توری بسیار زیباست مخصوصا" برای لباسهای زنانه و بافتش هم بسیار راحته و اما روش بافت:
برای این کشباف بهتره تعداد دونه هاتون مضربی از عدد 5 باشن +2 عدد.
تعداد مورد نظر را سر میاندازیم .
رج اول (سمت روی بافت )،2 دانه رو برای حاشیه ،* 1دونه زیر ، 1 دونه ژوته(یعنی یک نخ میاندازیم روی میل )،2 دانه را یکی یکی بلند کنین و بعدش باهم یکی کنین از زیر ، 2 دانه رو ، از * تکرار تا آخر رج .
رج دوم :2دانه اززیر،3دانه رو، از * تا دو دانه مانده به آخر تکرار میکنیم ،دو دونه آخر را اززیر.
رج سوم :2 دونه رو ، 2دونه را یکی میکنیم از زیر ،1ژوته ، 1 دونه زیر ،2دونه از رو، از* تا آخر رج تکرار.
رج چهارم :مثل رج دوم .
رج پنجم :این چهار رج را مرتب تکرار میکنیم.
گر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست
پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم . . .

Heartshape2
  پاسخ
#8
کشباف دندانه ای
میدونید که برای بافتهای زنانه و مدلدار نیاز به مدلهای متنوعی داریم این کشباف با داشتن پیچهای کوچک حالتی زیبا به لباس میده و اما توضیحات بافت :
اصطلاحات بافت:
اززیر پیچیدن : یعنی میل سمت راست را که خالیه در دومین دونه میل سمت چپ از پشت وارد میکنیم و از زیر می بافیم و از میل در نمیاریم و دونه اول رو هم از زیر میبافیم و هردو دانه را باهم به میل سمت راست میاریم .
از رو پیچیدن : مثل از زیر پیچیدن رو میکنیم با این تفاوت که از رو میبافیم دونه هارو.
تعداد دانه ها مضربی از عدد 5 باشه + 1دونه .
طریقه بافت :

رج اول: از سمت روی بافت ،1 دونه زیر *1 دونه رو ، اززیر بپیچید، 1دونه رو ، 1دونه زیر ، از * تکرارتا آخر این رج .
رج دوم :* 1دونه رو ،1 دونه زیر ، از رو بپیچید ،1 دونه زیر ،از * تکرار تادونه آخر که یک دونه رو میبافیم .

رج های بعدی: تکرار دو رج بالا .
گر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست
پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم . . .

Heartshape2
  پاسخ
#9
روش بافت حلقه ای
از بافت حلقه ای می توانید برای بوجود آوردن شالودهای همانند خز در بافت استفاده کنید. همچنین می توانید برای کامل کردن و تزیین لباسها از قبیل بافت یقه و مچها استفاده نمایید.
روش بافت حلقه ای تکی
[تصویر: 20120625081930_1.JPG]
[تصویر: 20120625082340_2.JPG]
[تصویر: 20120625082405_3.JPG]
[تصویر: 20120625082419_4.JPG]
[تصویر: 20120625082437_5.JPG]
[تصویر: 20120625082454_6.JPG]
[تصویر: 20120625082510_7.JPG]
[تصویر: 20120625082528_8.JPG]
زندگي كوتاهتر از آن است كه عشق ورزيدن را براي لحظه آخر بگذاريم
  پاسخ
#10
[تصویر: 20120625082548_9.JPG]
[تصویر: 20120625083015_10.JPG]
[تصویر: 20120625083034_11.JPG]
[تصویر: 20120625083052_12.JPG]
[تصویر: 20120625083129_untitled1.JPG]
[تصویر: 20120625083151_untitled.JPG]
زندگي كوتاهتر از آن است كه عشق ورزيدن را براي لحظه آخر بگذاريم
  پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Package_favorite آموزش و نقشه بافت شال و کلاه و دستکش بافتنی(دو میل) najme2 29 98,216 ۱۵-۱۰-۱۳۹۹, ۰۵:۰۶ صبح
آخرین ارسال: زینب اهدایی
  آموزش و نقشه بافت جوراب بافتنی بزرگسال(دو میل) تپراک 3 9,398 ۱۳-۱۱-۱۳۹۵, ۰۴:۱۷ عصر
آخرین ارسال: ~mahdie~
  آموزش و نقشه بافت انواع شنل و پانچ و اشارپ(دومیل) Galaxy 11 57,516 ۲-۱۰-۱۳۹۵, ۰۸:۲۵ صبح
آخرین ارسال: کووالا
  آموزش و نقشه بافت پاپوش بزرگسال(دو میل) خاله سیما 11 153,028 ۱۷-۸-۱۳۹۴, ۰۷:۳۷ صبح
آخرین ارسال: Atefe joon
  آموزش بافت لیف ماهی با دومیل mahgolak 0 8,817 ۱۰-۸-۱۳۹۴, ۰۶:۴۸ عصر
آخرین ارسال: mahgolak
  آموزش و نقشه بافت لباس پسرانه(دو میل) Galaxy 2 11,662 ۷-۶-۱۳۹۴, ۰۹:۴۷ صبح
آخرین ارسال: Galaxy
  آموزش و نقشه بافت انواع لباس زنانه (دو میل) عسل بلا 61 76,650 ۷-۱۲-۱۳۹۳, ۱۰:۱۶ صبح
آخرین ارسال: marya
  آموزش تصویری بافت کاموای روبانی یا نواری(دانتل) Galaxy 1 19,551 ۳-۱۰-۱۳۹۳, ۱۲:۲۴ عصر
آخرین ارسال: Galaxy