امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش بافت رومیزی توسط تپراک
#1
سلام خانوم گلاWavesmile
اینم آموزش رومیزی که خواسته بودین.
[عکس: 20140207154455_Photo1098.jpg]
[عکس: 20140207154513_Photo1099.jpg]
از روی این عکس بافتم
[عکس: 20140207154543_ee98qsh76qlgueu90fcl.jpg]

بافتش ساده است هر کس زنجیره و پایه رو بلد باشده میتونه ببافه.
اول 20 تا زنجیره می زنیم و حلقه درست می کنیم. در ردیف بعد در هر زنجیره 2 پایه بلند می زنیم آخر با بست وصل می کنیم که اینجوری 40 تا پایه داریم.( برای رفتن به ردیف بعد در هر ریف اول با سه زنجیره شروع می کنیم).
ردیف بعدی 4 زنجیره می زنیم(سه زنجیره اول کار+یه زنجیره) و در اولین پایه ردیف قبل یک پایه می زنیم . بعد یک زنجیره و بعد در پایه بعدی ردیف قبل یک پایه. همینجور یک زنجیر و یک پایه می زنیم و وصل میکنیم.
ردیف بعد: سه زنجیره می زنیم و در تمام پایه ها و زنجیر های ردیف پایین با پایه بلند پر میکنیم. ( یعنی روی پایه یک پایه و روی زنجیر هم یک پایه می زنیم و ردیف را با پایه ها پر می کنیم.) و وصل می کنیم.
ردیف بعد: وقتی که ردیف قبل را وصل کردیم بافت را برمیگردانیم . طرف پشت کار را رو به روی خود میگیریم و سه زنجیره ی اول ردیف + 2 زنجیره می زنیم و در دومین پایه یک پایه می زنیم. بعد دو زنجیره در دومین پایه بعدی پایه می زنیم( یعنی میشه یک پایه درمیون دو زنجیره و یک پایه می زنیم) این کار را تا یک پایه مانده به آخر ردیف انجام میدیم. و پایه آخر را نمی بافیم باز 3 زنجیره می زنیم و بافت را برمیگردانیم و روی پایه ها و زنجیره های ردیف قبل در هرکدام ، یک دانه پایه می زنیم و ردیف را پر می کنیم. ( از این جا به بعد دیگه دایره کامل نمیشه و وصل نمیشه بهم ) . وقتی ردیف پر شد باز با 3 زنجیره به ردیف بعد می رویم + 2 زنجیره و این بار 2 پایه در میون در ردیف های قبل پایه می زنیم ( یعنی 2 زنجیره و یک پایه در سومین پایه ردیف قبل) این کار را تا جایی که تعداد پایه ها 38 تا شود ادامه دهید. با سه زنجیره به ردیف بعد برویدبافت را برگردانید و روی پایه ها و زنجیره ها را با پایه بلند پر کنید. ردیف بعدی سه زنجیره اول کار + 3 زنجیره بزنید و یک پایه روی سومین پایه رج قبل پایه بزنید . ( سه زنجیره ، یه پایه ) تا جایی که تعداد پایه ها 36 تا شود. بافت را برگردانید . 3 زنجیره بزنید و روی تمام پایه ها و زنجیره ها را با پایه پر کنید.
رج بعد : سه زنجیره اول بافت را می زنیم + 4 زنجیره و در پایه چهارم ردیف قبل یک پایه می زنیم. دوباره 4 زنجیره و یک پایه در پایه چهارم بزنید و ادامه دهید تا تعداد پایه ها 34 تا شود . ( تا اینجای بافت اگر دقت کنید یک طرف کار صاف و یک طرف دیگر پلکانی پیش می رود.)
رج بعد :باف را برگردانیدو روی تمام پایه ها و زنجیره ها را با پایه پر کنید . رج بعد : سه زنجیره اول + 4 زنجیره بزنید و در پنجمین پایه ردیف قبل پایه بزنید . دوباره 4 زنجیره بزنید و بعد باید در پایه پنجم ردیف قبل این کار را ادامه دهید تا تعداد پایه ها به 32 برسد و دیگر ادامه ندهید.
دوباره سه زنجیره بزنید و بافت را برگردانید و تمام زنجیره ها و پایه های ردیف قبل را با پایه پر کنید تا ردیف تمام شود .
رج بعد : سه زنجیره اول کار + 5 زنجیره بزنید و در پایه پنجم رج قبل پایه برنید . به همین صورت 5 زنجیره و یک پایه روی پایه پنجم رج قبل بزنید تا تعداد پایه ها به 30 برسد.
پایه ها که 30 تا شد ادامه ندهید و بافت را برگردانید و روی تمام پایه ها و زنجیره ها را با پایه پر کنیدتا تمام رج پر شود
ردیف بعد: سه زنجیره اول کار+ 6 زنجیره بزنید و در پایه ششم ردیف قبل پایه بزنید . به همین صورت 6 زنجیره و یک پایه ، در پایه ششم رج قبل تا جایی که تعداد پایه ها به 28 برسد . وقتی به 28 تا شد ادامه ندهید. بافت را برگردانید و روی تمام پایه ها و زنجیره ها را مانند ردیف های قبل پر کنید . ردیف بعد سه زنجیره + 6 دانه زنجیره بزنید ویک پایه بلند در پایه هفتم رج قبل بزنید تا پایه ها 26 تا شوند .بافت را برگردانده و روی تمام پایه ها و زنجیره ها با پایه پر شود .
رج بعد: سه زنجیره + 7 زنجیره بزنید و یک پایه بلند در پایه هفتم رج قبل بزنید به همین صورت 7 زنجیره و یک پایه در هفتمین پایه رج قبل بزنید تا تعداد پایه ها 24 تا شود. بافت را برگردانید و رج بعد را با پایه پر کنید.
رج بعد سه زنجیره اول کار + 7 زنجیره بزنید بعد یک پایه بلند در پایه 8 ردیف قبل بزنید به همین ترتیب 7 زنجیره و یک پایه در پایه هشتم ردیف قبل بزنید تا تعداد پایه ها به 22 برسد. ردیف بعد باید روی تمام زنجیره ها و پایه ها با پایه پر شود . ردیف بعد : 3 زنجیره + 7 زنجیره بزنید و یک پایه بلند در پایه هشتم ردیف قبل بزنید تا جایی که تعداد پایه ها به 20 برسد . بافت برگردانده شده و روی تمام زنجیره ها و پایه ها را با پایه پر کنید. ردیف بعد 3 زنجیره + 8 زنجیره بزنید و یک پایه بلند در پایه هشتم رج قبل بزنید . به همین صورت 8 زنجیره و یک پایه در پایه هشتم رج قبل بزنید تا تعداد پایه ها به 18 برسد.
بافت را برگردانده و روی پایه ها و زنجیره ها را با پایه پرکنید. رج بعد سه زنجیره + 8 زنجیره بزنید و در پایه نهم ردیف قبل پایه بلند بزنید به همین صورت 8 زنجیره و یک پایه در پایه نهم رج قبل ادامه دهید تا تعداد پایه ها به 16 برسد. بافت برگردانده شود و رج بعد را با پایه پرکنید. ردیف بعد سه زنجیره + 9 زنجیره بزنید و یک پایه در پایه نهم رج قبل بزنید و به همین ترتیب 9 زنجیره و یک پایه در پایه نهم رج قبل بزنید تا تعداد پایه ها به 14 برسد. بافت برگردانده شود و روی تمام پایه ها و زنجیره ها با پایه پرشود. رج بعد : سه زنجیره+ 9 زنجیره بزنید و یک پایه در پایه دهم رج قبل بزنید به همین ترتیب 9 زنجیره و یک پایه در پایه دهم رج قبل بزنید تا تعداد پایه ها به 12 برسد. بافت را برگردانید ردیف را با پایه ها پر کنید .
رج بعد : سه زنجیره + 10 زنجیره بزنید و در پایه دهم رج قبل پایه بزنید به همین ترتیب 10 زنجیره و یک پایه در پایه دهم رج قبل بزنید تا تعداد پایه ها به 10 برسد. بافت برگردانده شودو روی تمام پایه ها و زنجیره ها با پایه پر شود.
رج بعد : سه زنجیره + 10 زنجیره بزنید و یک پایه در پایه یازدهم رج قبل بزنید به همین ترتیب 10 زنجیره و یک پایه در پایه 11 رج قبل بزنید تا تعداد پایه ها 8 شود . بافت را برگردانید و روی پایه ها و زنجیره ها را با پایه پر کنید
رج بعد : سه زنجیره + 10 زنجیره بزنید و یک پایه بلند در پایه یازدهم رج قبل بزنید به همین ترتیب 10 زنجیره و یک پایه بلند در رج یازدهم رج قبل بزنید تا تعداد پایه ها به شش برسد.بافت را برگردانید و روی تمام پایه ها و زنجیره ها را با پایه پرکنید .
رج بعد : سه زنجیره + 11 زنجیره بزنید و بعد یک پایه در پایه یازدهم رج قبل بزنید. به همین صورت 11 زنجیره و یک پایه در پایه یازدهم بزنید تا تعداد پایه به 4 برسد . بافت را برگردانید و در رج آخر روی تمام زنجیره ها و پایه ها را با پایه بلند پر کنید.
به این ترتیب نصف کار را بافته اید. یک نمونه دیگر مثل همین بافت را ببافید و از طرف صاف، بافت ها به هم وصل کنید . اگر در حین بافت هر رج به کار وصل شود کار تمیز تر می شود.
[[عکس: dd6320410f.png]]
پاسخ }


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش بافت کلاه زنانه قلاب بافی توسط افروز پورجوهری افروز پورجوهری 1 4,693 ۰۵-۰۸-۱۳۹۳, ۰۸:۱۴ ق.ظ
آخرین ارسال: Atefe joon
  آموزش بافت انواع دستگیره قلاب بافی توسط yazdani90 yazdani90 4 32,128 ۱۷-۰۱-۱۳۹۳, ۰۳:۱۶ ب.ظ
آخرین ارسال: yazdani90
  آموزش بافت انواع موتیف قلاب بافی توسط yazdani90 yazdani90 3 12,719 ۲۷-۱۲-۱۳۹۲, ۰۵:۵۱ ب.ظ
آخرین ارسال: yazdani90
  آموزش بافت اشارپ(قلاب بافی) مدل سه بعدی توسط مانیلی مانیلی 2 10,021 ۱۱-۱۲-۱۳۹۲, ۰۲:۰۱ ب.ظ
آخرین ارسال: roz200
  آموزش بافت گیفت سیسمونی پسرونه توسط کاربر nsomayeh nsomayeh 2 4,764 ۱۸-۱۱-۱۳۹۲, ۱۱:۰۲ ق.ظ
آخرین ارسال: nsomayeh
  شال برگی و کلاه قرمز با بافت کروکودیلی توسط نازدونه نازدونه 3 16,848 ۲۰-۰۹-۱۳۹۲, ۰۵:۲۵ ب.ظ
آخرین ارسال: نازدونه
  آموزش بافت انواع کلاه قلاب بافی توسط ترنم62 ترنم62 1 6,996 ۱۲-۰۹-۱۳۹۲, ۰۲:۰۶ ب.ظ
آخرین ارسال: mehrnaz91
Restart-1 اموزش بافت زمینه با شکوفه های زیبا توسط avajoon avajoon 0 4,364 ۱۸-۰۸-۱۳۹۲, ۰۲:۱۸ ق.ظ
آخرین ارسال: avajoon