امتیاز موضوع:
  • 35 رای - 2.89 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش خیاطی به روش پیشرفته مولر
#1
همچنان که زندگی در همه ابعاد دستخوش تحول و تکامل رو به رشد است. هنر خیاطی و الگو سازی نیز از این امر مستثنی نمانده است . ارتقاء مهارت الگوسازی با توجه به زندگی ماشینی قرن و نیاز انسان ها به بهترین نتیجه در حداقل زمان متدهای مختلفی را در ترسیم الگو پدید آورده است . یکی از مهمترین روش ها متد مولر است که موسسه آلمانی مولرو پسرا مبدع آن است. دراین متد الگو توأم با سایزبندی ورسم هر الگو با توجه به آناتومی بدن شخص پوشنده و مدل مشخص می شود که نتیجه آن الگویی کاملاً قالب بدن و بدون پرو با حداقل زمان می باشد.

من خودم با همین متد کار میکنم و خیلی راضی هستم .


طریقه اندازه گیری دامن
1- ابتدا یک نوار پارچه ای دور کمر میندیم طوری که متر نه سفت باشد نه شل و کاملاً صاف باشد تا گودی کمر مشخص شود.دور کمر را از گودترین نقطه بدن اندازه بگیرید.
2- برای اندازه گیری باسن متر از روی برجستگی باسن عبور کند و یک خط صاف موازی با خط کمر داشته باشد .
3- برای اندازه گیری قد باسن متر از پشت زیر نوار تا برجسته ترین قسمت باسن اندازه می زنیم و معمولا بین (18تا22 )سانت می باشد .
4- قد دامن: از نوار کرسله تا جایی که مورد نظر شخص باشد.

نوار کرسله: نواری که در شروع اندازه گیری دور کمر میبندیم

تذکر: برای افراد چاق یا دارای شکم بزرگ به همین ترتیب اندازه میگیریم ولی در اندازه گیری دور باسن یک خط کش از روی شکم به صورت صاف به سمت پایین نگه میداریم و دور باسن را طوری اندازه میگیریم که سانتیمتر در جلو از روی این خط کش عبور کند.

[عکس: 20120405111630_IMG_0019.jpg]
[عکس: 20120405111823_IMG_0011.jpg]

[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }
#2
اندازه بدن با سایز
2/1 4/1
1 دورکمر 72 36 18
2 دورباسن 100 50 25
3 قدباسن 20
4 قددامن 70طریقه رسم الگوی دامن تنگ

مرحله اول : از سمن چپ کاغذ از بالا به پایین خطی مستقیم رسم کنید و روی این خط از نقطه 1 قد باسن را به پایین علامت بزنیدتا نقطه 2.
1به 2 =20 سانت ، قد باسن
بار دیگر از نقطه 1تا 3 قد دامن را به پایین علامت بزنید.
1به 3=70 سانت ، قد دامن
از نقاط 1و2و3 خطوط عرضی و عمود به سمت راست رسم کنید.

از نقطه 2تا4 مساوی 2/1 دور باسن بعلاوه 1 برای افراد نرمال وپارچه های نازک و 2/1 دور باسن بعلاوه 2سانت برای افرادچاق ویا پارچه های ضخیم اندازه بزنید. 2به 4 =2/1 دورباسن بعلاوه 1یا 2 و از نقطه 4 عمودی به لبه دامن وکمر رسم کنید. کمر را در نقطه 5 ولبه دامن را در نقطه 6 قطع کند.
4به 2=5به1
خط 6به 5 خط وسط پشت و 1به 3 خط وسط جلو می باشد.
برای خط پهلو 2به 4 رانصف کرده نقطه 7 بدست می آید.
2به 7=2/1 (4به2)
از این تقطه به لبه دامن و کمر عمود می کنیم و لبه دامن را در نقطه 8 و کمر را درنقطه 9 قطع می کند. از نقطه 9، 1سانت بالا رفته نقطه 10 می شود از نقطه 10 خطی کوتاه و موازی با کمر کشیده می شود.
9به 10=1سانت

[عکس: 20120407092555_IMG_0001.jpg]

مرحله دوم: از نقطه 1تا11روی خط کمر مساوی با 2/1 کمر بعلاوه 1سانت را علامت بزنید.
11به 1= 2/1 کمر+1
فاصله 5به 11 اضافات کمر می باشد و یا اختلاف کمر و دورباسن. که این اختلاف کمر و باسن =11به 5 به صورت پنس در پهلوها و جلو وپشت دامن نتقل می شود.
5به 11= 14 سانت
فاصله 5به 11 در اینجا 15 سانت می باشد که 2/1 این مقدار را درپهلوها و 2/1 باقیمانده بصورت پنس رسم می شود.
5به 11=15 سانت ،اضافات کمر
15تقسیم بر 2 =5/7 سانت
5/7 تقسیم بر 2=75/3 سانت
12به 10 =درجلو ، 75/3 + 5/0 =25/4
13به 10 =درپشت، 75/3-5/0 =25/3
ازنقطه 7 برابر با 4تا5 سانت بالا رفته و از نقطه 12 و 13 بوسیله پیستوله خط پهلو را رسم می کنیم و از نقاط 12 و 13 به نقطه 1 و 5 خط جدید کمر را باهلال مختصر رسم می کنیم

از نقطه 12 تا 15 مساوی 8تا6 بطرف خط وسط جلو روی خط جدید کمر داخل شوید واز نقطه 15 بطرف پایین 10تا8 سانت بلندی پنس جلو را مشخص کنید.از نقطه 15 بطرفین 1سانت علامت بزنید و پنس جلوی دامن را رسم کنید.
از نقطه 5تا16 برابر با 3/1 (5به 13) مشخص کنید و از نقطه 16 بطرفین برابر 1ونیم سانت علامت بزنید پنس بزرگ پشت به قطر 3سانت و بلندی 16تا14 سانت را رسم کنید.
نقطه 17 در 2/1 فاصله نقطه 13 تا پنس بزرگ می باشد از طرفین تقطه 17 مساوی 1سانت خارج شوید و پنس کوچک پشت را به بلندی 12تا14 سانت و قطر 2 سانت رسم کنید

[عکس: 20120407092711_IMG_0003.jpg]

توجه: برای حذف پنس کوچک پشت می توان این 2 سانت را از پهلوها رد کرد به این صورت که از نقطه 12 و 13 هر کدام 1 سانت روی خط کمر داخل شده و به تقطه 14 وصل می کنیم
[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }
#3
یکدور از اول کنترل کمر جلو و پشت رو مرور میکنیم

اضافات کمر که در نقاط 11به 5 بدست آمده بود رو تقسیم بر 2 میکنیم .که دراینجا 15 سانت بود و 15 تقسیم بر 2 =7و نیم. این 7و نیم سانت رو تقسیم بر 2 میکنیم بعلاوه نیم سانت برای جلو و منهای نیم سانت برای پشت . که 7ونیم تقسیم بر2بعلاوه نیم =25/4 این مقدار رو از نقطه 10 به سمت چپ که قسمت جلوی الگو میباشد روی خط کمر داخل میشویم =نقطه 12
7ونیم تقسیم بر2منهای نیم سانت=25/3 سانت که این رقم را از نقطه 10 روی خط کمر به سمت راست داخل میشویم =نقطه 13

کنتل کمر جلو :
از نقطه 12 به اندازه 6 تا 8سانت روی خط کمر داخل میشویم=نتقطه 15 از نقطه 15 به اندازه 1سانت به طرفین علامت میزنیم و سپس پنس جلو را از این نقاط به بلندی 8تا10 سانت رسم میکنیم .(قطر پنس جلو باید 2 سانت باشد)
کنترل کمر پشت:
نصف اضافات کمررا منهای 2 سانت قطر پنس جلو می کنیم .حاصل هر اندازه ای بود قطر پنس پشت میباشد.
در اینجا 15 تقسیم بر2 = 7ونیم سانت. 7ونیم منهای 2 (قطر پنس جلو) =5ونیم سانت. 5ونیم را تقسیم بر 2 میکنیم = 25/2 سانت.فاصله بین نقطه 13 به نقطه 5 را تقسیم بر 2 می کنیم =نقطه 16 . از این نقطه 25/2 سانت به طرفین علامت می زنیم و پنس پشت را به بلندی13 تا 15 سانت از این نقاط رسم می کنیم.
[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }
#4
دوستای خانوم گلی عزیز این توضیحات مربوط به الگو سازی دامن تنگ بود که الگوی پایه دامن نیز هست و برای رسم تمام الگو های دامن نیاز است. پس بهتره اول این الگو رو کامل رسم کنید و اگه مشکلی نبود الگوی دامن بعدی رو شروع کنیم.
ضمناً اگر برای دوخت نیاز به توضیحات بود بگید تا توضیح بدمFlowerysmile
[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
روش دوخت:

پارچه را از راستا تا می کنیم . راستای پارچه یعنی باید دو لبه ترکی پارچه را روی هم قرار دهیم .

خط وسط پشت را روی دولای باز پارچه و خط وسط جلو را روی دولای بسته پارچه قرار می دهیم .

اول خط وسط پشت را می دوزیم . از بالا روی خط کمر به پایین روی خط وسط پشت 20 سانت پایین آمده علامت می زنیم که محل دوخت زیپ می باشد. بقیه درز وسط را می دوزیم.

بعد از اینکه درز وسط را چرخکاری کردیم . دولبه را از هم باز می کنیم و اتو می زنیم . وقتی کاملا صاف شد درزهای پهلو را می دوزیم.

توجه: وقتی برای اولین بار برای کسی لباس می دوزیم بهتر است برای برش درزهای پهلو 3تا 3.5 سانت اضافه جای دوخت بگذاریم که در صورت تنگ بودن از پهلوها جای جبران داشته باشیم
توجه: برای دوختن درزها حتما باید 1 درز را دوخته لبه ها را جداگانه پاکدوزی کنیم و لبه ها را از هم باز می کنیم و اتوی گرم و سرد می زنیم و پرس می کنیم .و بعد درز بعدی


دوخت کمر و زیپ برای بعد hih
[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }
#6
رسم الگوی پایه (اولیه ) با گشادی کم در لبه پایین دامن مدل فون


فون لغت فرانسوی است که به دلیل استفاده از روش فرانسوی گرلاوین در زبان فارسی رایج شده است.
کلمه اصلی آن فونت بوده که به فون تغییر داده شده است


[عکس: 20120430082230_IMG_1599.JPG]


الگوی پایه دامن تنگ را توضیح داده ایم.
برای رسم دامن فون باید ساسون ها را جابجا کنیم .
از خط مرکزی جلو اندازه خط باسن تا خط پهلو را به دو قسمت یک دوم و دوسوم تقسیم کنید.و از نقطه تقاطع خط مرکزی جلو روی خط باسن یک سوم اندازه خط باسن را علامت بگذارید.و با گونیا از این نقطه خطی مستیم به خط کمر و لبه پایین دامن رسم کنید .(خط اوزمان)
اندازه ساسون جلو را که 2-3 سانتیمتر است در دوطرف این خط در کمر علامت بزنید.
طول ساسون را تا 3 سانتیمتری خط باسن علامت بزنید و ساسون جلو دامن را رسم کنید.
از خط مرکزی اندازه ی خط باسن پشت را به دو قسمت یک سوم و دوسوم تقسیم کنید و از نقطه تقاطع خط باسن یک سوم اندازه خط باسن را علامت بگذارید و با گونیا از این نقطه خطی مستقیم به خط کمر و به لبه ی پایین دامن رسم کنید.
اندازه ساسون پشت را در دوطرف این خط در کمر تعیین کنید . طول ساسون را تا 3 سانتیمتری به خط باسنن اندازه بگیریدو ساسون پشت دامن را رسم کنید.
اختلاف اندازه دور باسن و دور کمر را از خط کمر الگو کسر کنید.
از خط لبه پایین دامن در الگوی جلو و پشت خط اوزمان را تا نوک ساسون ها بچینید.
ساسون های جلو وپشت را بطور کامل ببندید .و دو قسمت چیده شده از هم باز می شوند و این مقدار باز شده (اوزمان) گشادی طبیعی است.
می توانید ساسون های پشت و جلو را به اندازه ای ببندید که خطوط چیده شده 3 سانتیمتر از هم باز شوند.
بنابراین برای گشادی دلخواه اندازه ای که ساسون های جلو و پشت را می بندید قابل تغییر است.
از خطوط پهلو در لبه دامن جلو و پشت نصف گشادی اندازه گرفته شده برای دامن را به طرف خارج اندازه بگیرید. برای مثال اگر اوزمان در نظر گرفته شده 3 سانتیمتر است از پهلو ها 1.5 سانت اندازه میزنیم.
ساسون جلو پشت را به اندازه ای ببندید که بین دو خط چیده شده 3-7 سانتیمتر باز شود .و از خط درز لبه پهلو در پایین دامن در جلو پشت 1.5-3.5 سانت گشادی بدهید و خط جدید درز پهلوی دامن را رسم کنید
[/color]

[عکس: 20120430082523_IMG_1600.JPG]
[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }
#7
(۱۲-۰۲-۱۳۹۱, ۰۹:۲۷ ق.ظ)mina67 نوشته:  سوالهای من شروع شدWavesmile
1ساسون های جلو وپشت را بطور کامل ببندید .و دو قسمت چیده شده از هم باز می شوند و این مقدار باز شده (اوزمان) گشادی طبیعی است.
اینجا منظورتون اینکه وقتی ساسون بالای دامن را ببندیم قسمت اوازمان داده شده خودش باز میشه و هر مقدار باز بشه یعنی همون اوازمان داده شده؟ اگه اینطور هست پس 3 الی 7 سانت که نوشتید واسه چیه؟

2 برای دوخت باید ساسونهای الگوی اولیه را هم رسم کنیم و بدوزیم یا نه همین که بسه شد کافیه؟

فعلا همینWavesmile(1782)

1- بله همون ساسون که بسته میشه پایین مقداری باز میشه که تو اصطلاحات هم گفتیم به اون میگن اوزمان طبیعی.فقط باید شما بین 3 تا 7 سانت تنظیمش کنی تا هم اوزمان پشت و جلو به یک اندازه باشه هم مقدار اوزمان پهلو رو بدونید .خیاطی مولر با میلیمتر ها کار داره .یادت باشه .در مولر همه چیز حساب شده باید باشه و دقیق
2-وقتی پنسهارو انتقال دادیم وبستیم دیگه کدوم پنس رو روی پارچه بدوزیم؟Dunnof بنابراین دامن فون پنس نداره
1 (49)
[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }
#8
(۱۲-۰۲-۱۳۹۱, ۰۴:۴۷ ب.ظ)ساتن نوشته:  سلام هنر جان می شود اندازه ها را روی الگو بنویسی اینطور هم بهتر یاد میگیریم هم در وقت صرفه جویی میشود ممنون

کدوم اندازه هارو؟Dunnof
[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9
منم با نظر ساتن موافقم ولی خوب من دیگه الگوی دامن حفظ شدم
ابجی جون میگم که میشه یه کم در مورد انداختن الگو روی پارچه و اوازمان دادن و اینا توضیح بدی بعد اینکه وقتی اوازمان میدیم خوب شکل الگو یه کم تغییر میکنه دیگه اینو باید چیکار کرد؟ سوال بعدی اینکه اون قمست که پایین دامن هست و شما نوشتی 1/5 سانت غیر از این مقداری که بر حسب اوازمان ما به پهلوها اضافه میکنیم باید 2 سانت هم جای دوخت بذاریم؟
سوال بعدی اینکه این 1/5 سانت را به کجا وصل کنیم به خط باسن؟
پاسخ }
#10
در مورد اندازه ها کاری از دستم بر نمیاد اما تا اونجایی که ممکنه توضیحات رو کامل می نویسم اگر هم هر مشکلی بود سوال کنید تا جایی که بتونم کمکتون می کنم
در مورد تغییر شکل الگو عزیزم در مدلهای فون چون پنسها بسته شده و اوزمان می دیم الگو زیاد تغییر شکل نمیده ولی اگر منظورت از تغییر شکل چروک بالای الگوست اول باید الگو رو در قسمتهای چین خورده صاف کنی الگو باید صاف باشه و روی پارچه قرار بگیره اگر روی خط کمر چروک بود و با تا کردن اون قسمتها الگو رو صاف کردی قبل از گذاشتن روی پارچه خط کمر رو دوباره روی الگو اندازه میگیریم و اگر از اندازه اصلی چیزی کم داشت از پهلو جبران می کنیم
عزیزم توی شکل دقت کن کاملا مشخصه که اوزمان خط پهلو به خط باسن وصل شده
در مورد اوزمان پهلو و جای دوخت:
لطفا اول تموم چیزایی که درمورد متد متریک می دونید فرامووووووووووش کنیدDash2
اوزمان پهلو رو روی الگو میدیم و اضافه جای دوخت رو روی پارچه در راستای الگو .در متد مولر جای دوخت ربط به الگو نداره.حتما اوزمانها رو روی الگو بدهید الگو رو کامل کنید و بعد روی پارچه قرار بدهید
[عکس: 20131003221144_15c4c2e5-6e2b-45a6-9cba-2251ede00488.jpg]
پاسخ }


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش گام به گام خیاطی به روش متریک minaz 36 120,648 ۲۸-۰۸-۱۳۹۵, ۱۱:۵۵ ق.ظ
آخرین ارسال: pishi68
  آموزش خیاطی به روش سادریک(روش خانم سیما عمرانی) mary n 5 18,557 ۱۰-۱۰-۱۳۹۴, ۱۰:۲۳ ق.ظ
آخرین ارسال: Atefe joon
  پرسش و پاسخ آموزش خیاطی به روش گرلاوین توسط کاربر خاله سیما Atefe joon 6 2,957 ۰۷-۱۰-۱۳۹۴, ۰۸:۲۴ ب.ظ
آخرین ارسال: neginfaraz
  آموزش خیاطی به روش گرلاوین توسط کاربر خاله سیما Atefe joon 2 8,845 ۰۱-۰۶-۱۳۹۳, ۱۱:۲۷ ق.ظ
آخرین ارسال: خاله سیما
  فهرست تاپیکهای موجود در زیرانجمن آموزش متدهای مختلف خیاطی رويا صادقي 0 1,663 ۰۴-۱۲-۱۳۹۲, ۱۰:۵۹ ق.ظ
آخرین ارسال: رويا صادقي