امتیاز موضوع:
  • 5 رای - 2.8 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آنقدر ساده بود که ...
#1
Package_favorite 
آنقدر ساده بود که وقتی گفتم من. . . زودی گفت من عاشقتم

آنقدر ساده بود که وقتی گفتم قلب. . . زودی گفت قلبم فقط برای تو می تپد

آنقدر ساده بود که وقتی گفتم شب. . . زودی گفت شبها از دوری تو نمی خوابم

آنقدر ساده بود که وقتی گفتم تا. . . زودی گفت تا ابد با تو می مانم

آنقدر ساده بود که وقتی گفتم بی. . . . زودی گفت بی تو میمیرم...

آنقدر ساده بود که وقتی گفتم پا. . . زودی گفت پایان عشق ما یعنی مرگ من

آنقدر ساده بود که وقتی گفتم شا. . . زودی گفت شاید حرفهایم را باور نداری؟

خسته شدم تا گفتم دی. . . . زودی گفت دیدار به قیامت و . . . . رفت

داشتم می گفتم دیگه این حرفو نزن. . . . . . . . . . . . .
زندگی میکنم ...

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد...

حتی زندگی را !!!
پاسخ }