امتیاز موضوع:
  • 14 رای - 2.93 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آيا مي دانيد حضرت يوسف بعد از فوت چگونه دفن شد؟
#1
درمورد محل دفن حضرت يوسف(ع)شيخ طبرسي(ره)درتفسيرخود نقل كرده:چون حضرت يوسف ازدنيا رفت،اورا درتابوتي ازسنگ مرمر نهاده و ميان رود نيل دفن كردند وعلتش اين بود كه چون آنحضرت ازدنيا رفت،مردم مصربه نزاع برخاسته وهردسته اي مي خواستند تا جنازه آن حضرت را در محله خود دفن كنند واز بركت آن پيكرمطهر بهره مند گردند وسرانجام مصلحت ديدند جنازه را دررود نيل دفن كنند تا آب نيل ازروي آن بگذرد وبه همه شهر برسد تا مردم در اين بهره يكسان باشند وبركت آن جنازه بطور مساوي به همه مردم برسد،واين قبرتا زمان حضرت موسي(ع)هم چنان دررود نيل بود تا وقتي كه آن حضرت بيامد واو را از نيل بيرون آورد وبه فلسطين برد
كوله بارم بر دوش
سفري مي بايد
سفري بي همراه
گم شدن تا ته تنهايي محض
سازكم با من گفت
هر كجا لرزيدي، از سفر ترسيدي؛
تو بگو از ته دل:من خدا را دارم
من و سازم چندي است كه فقط با اوئيم.
پاسخ }