امتیاز موضوع:
  • 26 رای - 2.96 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیا می دانید فیتونسید چیست؟
#1
آیا می دانید فیتونسید چیست؟
درختان ماده ای بنام فیتو نسید تولید می کنند که دارای دو خاصیت است.
1) اثر کشندگی بر باکتری ها وقارچ های تک سلولی وبرخی از حشرات.
2) ایجاد اثر فرح بخش وشادمانی درانسان.همانطور که می دانید مغز انسان از دو نیمکره چپ وراست تشکیل شده است که هر یک دارای وظایف مخصوصی هستند.نیمکره راست احساسات طبیعی وغریزی انسان مانند خواب و... را تنظیم میک ند ونیمکره چپ نیز وظیفه ایجاد نظم در کارها به عهده دارد.مانند تنظیم وقت درکارهاو...
با توجه به شیوه های زندگی در شهرنشینی فعالیت نیمکره چپ بیشتر از راست است که این مسئله توسط درختان قابل حل است. فیتونسید تولید شده توسط درختان باعث ایجادتعادل بین دو نیمکره مغز شده وحالتی طبیعی را برای انسان بوجود می آورد.
درختان ماده ای بنام فیتو نسید تولید می کنند که دارای دو خاصیت است.
1) اثر کشندگی بر باکتری ها وقارچ های تک سلولی وبرخی از حشرات.
2) ایجاد اثر فرح بخش وشادمانی درانسان.همانطور که می دانید مغز انسان از دو نیمکره چپ وراست تشکیل شده است که هر یک دارای وظایف مخصوصی هستند.نیمکره راست احساسات طبیعی وغریزی انسان مانند خواب و... را تنظیم میک ند ونیمکره چپ نیز وظیفه ایجاد نظم در کارها به عهده دارد.مانند تنظیم وقت درکارهاو...
با توجه به شیوه های زندگی در شهرنشینی فعالیت نیمکره چپ بیشتر از راست است که این مسئله توسط درختان قابل حل است. فیتونسید تولید شده توسط درختان باعث ایجادتعادل بین دو نیمکره مغز شده وحالتی طبیعی را برای انسان بوجود می آورد.

sabzcity.blogfa.com
خدایا
دلمو دست تو دادم دلمو آسمونی کن/ همیشه مهربون بودی دوباره مهربونی کن

پاسخ }