امتیاز موضوع:
  • 9 رای - 3.11 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
احكام كودك در هفته اول تولد
#1
Ksmiletris 
احكام كودك در هفته اول تولد

شستشوى بدن (غسل دادن )
1- غسل دادن نوزاد, مستحب است .
2- اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد, مستحب نيست
3- اگر غسل دادن نوزاد دو يا سه روز تأخير بيفتد مانعى ندارد, ولى اگر به حدى تأخير بيفتد كه به او نوزاد نگويند . بهتر است , رجاءاً غسل دهند.

نخستين غذا (كام برداشتن )
مستحب است ـ حتى پيش از خوردن شير مادر ـ با آب فرات و تربت سيدالشهداء (ع ) كام طفل را بر دارند

نخستين سخن (اذان و اقامه)
مستحب است در روز اول تولد نوزاد , يا پيش از افتادن بند ناف او, در گوش راستش اذان , و در گوش چپش اقامه بگويند.

نامگذارى
1- پس از تولد نوزاد, مستحب است نام نيكويى برايش بر گزينند.
2- برگزيدن نام نيكو يكى از حقوق فرزند بر پدر خويش است
3- بهترين نامها براى فرزند نامهايى است كه بندگى خداوند را در بر داشته باشد; مانند عبدالله , عبدالرحمن ,عبدالرحيم ; و در مرتبه دوم نامهاى پيامبران و امامان (عليهم السلام ).
4- از ميان نامهاى پيامبران و امامان (عليهم السلام ) نام محمد بهترين نامهاست .
5- كسى كه چهار فرزند پسر دارد, مكروه است , نام يكى از آنان را محمد نگذارد

تراشيدن سر
1- در روز هفت تولد نوزاد ـ دختر يا پسر ـ مستحب است موى سر او را تراشيده و به اندازه وزن موها طلا و نقره صدقه دهند.
2- مكروه است قسمتى از موى سر نوزاد را تراشيده و قسمتى را باقى گذارند.

ختنه
1- واجب است فرزند پسر ختنه شود.
2- مستحب است ختنهء نوزاد را در روز هفتم انجام دهند.
3- نوازدى كه به طور مادرزاد ختنه شده باشد, اگر ختنه اش كامل باشد, لازم نيست او را ختنه كنند.
4- نوزادى كه به طور مادرزاد ختنه شده , مستحب است براى عمل كردن به سنت پيامبر به محل ختنه او تيغ بگذارنند. (
5- كسى كه كودك ـ مسلمان ـ را ختنه مى كند لازم نيست مسلمان باشد; زيرا كافر هم مى تواند كودك مسلمان راختنه كند.

عقيقه
1- عقيقه , گوسفند يا حيوان ديگرى است كه براى هر شخصى كشته مى شود.
2- گوسفند , گاو يا شتر در عقيقه كافى است ولى قوچ از همهء اينها بهتر است .
3- مستحب است عقيقه سالم و چاق باشد.
4- مستحب است عقيقهء پسر, حيوان نر و عقيقهء دختر, حيوان ماده باشد.
5- مستحب است عقيقه را روز هفتم تولد كودك بدهند و اگر از روز هفتم تأخير افتاد, همچنان مستحب است , حتى اگر فرزند بالغ شد, و برايش عقيقه نداشته باشند, مستحب است خودش عقيقه را بدهد.
6- در عقيقه مى توانند گوشت خام يا پخته شده را تقسيم كنند, يا بپزند و گروهى از مؤمنين ـ حداقل ده نفر ـ رادعوت كنند و به آنها غذا بدهند.
7- مستحب است پا و ران عقيقه را به قابله (ماما) بدهند.
8- صدقه دادن قيمت عقيقه به جاى عقيقه كافى نيست .
9- مكروه است كه پدر نوزاد يا يكى از عائلهء او از گوشت عقيقهء فرزندشان بخورند و مادر نوزاد نيز اگر از عقيقه نخورد به احتياط نزديكتر است .
10- در مورد آنچه در بعضى از روستاها رسم است كه استخوان عقيقه را در پارچهء سفيدى پيچيده و دفن مى كنند مدركى نيافتيم .

وليمه
1- وليمه دادن در تولد فرزند مستحب است .
2- لازم نيست وليمهء تولد فرزند در روز تولد وى باشد, بلكه اگر چند روزى هم بگذرد مانعى ندارد.
3- وليمه دادن براى ختنهء فرزند, نيز مستحب است .
[عکس: 20130612022241_20130120225740_2012122301...2_jpg3.jpg]

به سلامتی مادر بخاطر اینکه همیشه از غمهامون شنید اما هیچوقت از غمهاش نگفت
به سلامتی لرزش دستهای پیر پدر
پاسخ }