• 20 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ازدواج موقت
#1
تعریفی عام از ازدواج موقت:

ازدواج موقت آن است كه يك زن آزاد و كامل، خود را با رضايت، به عقد مردي در آورد كه مانعي براي ازدواج با او وجود نداشته باشد و مهريه و مدت ازدوج را هم در آن ذكر كند. در اين ازدواج هرگاه مدت به سر آيد، زن و مرد بدون طلاق از هم جدا مي‌شوند.

بحث کلی:

در ميان همة انواع واقسام پيوندهايي كه آْدميزادگان را به يكديگر متصل يا نزديك مي‌كند،‌پيوند زناشويي، از همه مقدس‌تر و به يك معنا، ضروري‌تر است. آن چنان كه به نظر مي‌رسد نسبت به اين مسئله‌ي مبنايي اختلاف نظري وجود نداشته باشد. بدين روست كه خداوند متعال نيز، مؤمنان را به همسرگيري مي‌خواند و بهانه فقر را در پيگشاه چنين ضرورتي گردن مي‌زند:

«و انكحو الأيامي منكم والصالحين مِنْ عبادِكُمْ و امائكم اِن يكونوا فقراءَ يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم»

«مردان و زنان بي همسر خود را همسر دهید، همچنين غلامنان و كنيزان صالح و درستكار را، اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي نياز مي‌سازد، خداوند گشايش دهنده و آگاه است» سوره نور، آيه 32

مي‌توان اينگونه مطرح نمود كه ازدواج در زندگي انسان قاعده است و خلاف آن استثناء و كمتر كسي است كه استثناء را بر قاعده ترجيح دهد مگر آنكه ضرورتي، او را به اين كا وا دارد.

باید گفت ازدواج موقت نيز هميشه و اكنون از ضرورت‌های اجتماع سالم و پوينده مطرح مي‌شده است هر چند كه در اين بين با انواع موانع ومخالفت‌هاي تاريخي و اجتماعي از نوع سياسي گرفته تا فمنیسمي مواجه بوده است.

مذاهب اسلامي به استناد قرآن كريم، سنت نبوي (ص) و اقول صحابه و تابعين در مشروعيت اين ازدواج در عصر پيامبر (ص) ترديد نكرده‌اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار يا نسخ اين حكم الهي است.

البته دلايل فراوان مبني بر مخالفت عمربن خطاب در عصر خلافتش با اين حكم الهي وجود دارد كه مورد استناد عالمان اهل سنت نيز مي‌باشد.

اما آن چنان كه مي‌دانيم شیعه در حليت ازدواج موقت ترديدي ندارد. اسلام با فراخواندن مردم به ازدواج دايم، آن را پاية زندگي انسان و به عنوان امری ضروري و غذاي روحي تمامي انسانها تلقي كرده است. اما با اين حال، گاه شرايط خاصي در زندگي انسان روي مي‌دهد كه قادر نيست از اين راه عمومي (يعني ازدواج دايم) به مقصد برسد. اين جاست كه شريعت اسلامي بايستي براي چنين شرايطي تدبيري انديشيده باشد. جعفر سبحاني در مواجهه با نيازهاي جسمي انسان و در جايگاه ازدواج موقت 3 راه حل را پيش روي انسان مي‌داند
1. فرو نشاندن آتش شهوت
2. پناه بردن به فاحشه‌خانه‌ها
3. ازدواج موقت، با شروطي كه اسلام وضع كرده است.

اما راه حل اول، به جز براي معصومين و برخ دیگر به تناسب نزديكيشان به آنها، و به طور عادي براي همگان ممكن نيست.

راه حل دوم هم علاوه بر اين که موجب نابودي كرامت انساني است، باعث شيوع فساد و بيماريها و تداخل نسبتهای فاميلي مي‌شود.

بر اين اساس ایشان نتيجه می گیرند كه ازدواج موقت يكي از زيباترين سنت‌های اسلامي است كه به منظور حفظ كرامت انساني تشريح شده است.

اما به هر حال نبايد از اين نكته غافل شد كه با وجود قوي بودن بعد خصوصي ازدواج موقت و ارتباط نزديك آن با حريم شخصي افراد، از آغاز اسلام اين مسئله ابعاد سياسي نیز به دنبال داشت،‌به گونه‌اي كه دستگاه سياسي و نظام خلافت اسلامي نسبت به آن موضوع گرفت،‌به دنبال آن، گفتگو از جنبه‌ي سياسي فراتر رفت و پذيريش يا انكار و مخالفت با آن، ‌از شعارهاي اعتقادی محسوب شد و نشانة نگرش فكري-مذهبي فرقه ها و نحله‌هاي مختلف اسلامي قرار گرفت.

آنچه در توجيه حرام شدن ازدواج موقت توسط خليفه مطرح مي‌شود اختيار صدور احكام حكومتي و ولايي توسط حاكم اسلامي است كه با توجه مقتضيات زمان و مصالح اجتماعي ممكن استه حكمي الهي را به طو موقت ممنوع اعلام كند. شرايطي كه بيشتر مربوط به فتوحات و جهانگشايي‌های اسلامي آن زمان بوده است و لذا به خاطر ورود مسلمانان به بلاد ديگر گمان آن مي‌رفته است كه با آزاد بودن ازدواج موقت مشكلاتي براي جامعةپوياي اسلامي بوجود ايد. از جمله بوجود آمدن نسلي جديد از افراد مسلمان غير عرب و اصيل يا نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سياسي اسلامي. اما بايد گفت این که دلایل طبق مصالح آن زمان براي تحريم ازدواج موقت كافي بوده، يا نبوده نيازمند تدقيق علمي بيشتري است .همچنين اين احكام دستورهايي موقت و متغيرندكه طبق مصلحت، صادر و انشاء مي‌شوند و با از بين رفتن مصلحت مزبور، دوباره حكم اوليه به جريان مي‌افتد. اما اين حقيقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نيفتاد، گرچه برخي از خلفاء هم چون مأمون عباسي، اعلام حلال بودن و برچيده شدن حكم حرمت متعه را صادر كردند ولي موفق به اجرای آن نشدند.

تحريم حكومتي و سپس شرعي ازدواج موقت گرچه مربوط به يك فرع فقهي بود و با اصول و مباني اساسي دين ارتباطي مستقيم نداشت ولي اهل بيت (ع) با آنكه در بسياري از فروع فقهي ديگر تقيه مي‌كردند يا نسبت به بيان حكم واقعي الهي آن حساسيت كمتري نشان مي‌دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضوع‌گيري روشن و آشكار آنان مي‌باشيم.

اميرالمؤمنين (ع) در حديثي مشهور و معتبر که شيعه و سني راوي آن هستند مي‌فرمايند:

«اگر نهي عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‌هاي بد بخت كسي به ارتكاب فحشاء تن نمي‌داد»

با وجود تمام مواردي كه گفته شد، سوالي اساسي مطرح است كه چرا اين حكم الهي در ميان شيعيان جايگاه خود را آن چنان كه بايد پيدا نكرد؟

در اين مورد پاسخ صريحي وجود ندارد. تحقيق در روايات نشان مي‌دهد اين قبح و زشتي اجتماعي، امر جديد و نوآمدي نيست و حتي در عصر امامان معصوم مطرح بوده است.

مانند روايتي كه از زواره در ارتباط با مناظره امام پنجم و عبدالله بن عمر نقل است كه حضرت در مقابل مخالفت عبدالله او را به مباهله دعوت مي‌كند.

بي ترديد تبليغات منفي بر ضد اين ازدواج توسط دستگاه خلافت ومخالفت عمومي (كه پيرو مذهب فقهي دستگاه حاكم بودند) تأثيري جدي و غير قابل انكاري در حرمت عرفي داشته است.

گزيده‌اي از اشكالات مخالفان ازدواج موقت:

اين اشكالات كه در جامعة ايران و براي پيروان مذهب اهل بيت مطرح مي‌شود و فارغ‌ از مباحث فقهي و اختلافات مذهبي ميان ساير فرقه‌هاي اسلامي است عمدتاً جنبة فرهنگي و اجتماعي دارد و در دهه‌هاي اخير بارها در صورت‌هاي مختلف و به بيان‌هاي متفاوت، توسط محافل مطبوعاتي و ...تكرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.

از جمله اينكه ازدواج موقت به حيثيت زنان لطمه مي‌زند و موجب زبوني ايشان مي‌شود يا اينكه مانع رواج فساد نیست بلكه موجب رشد آن مي‌شود. همچنين عده‌اي نيز مطرح مي‌كنند كه موجب نابساماني نهاد خانواده مي‌شود.

از جمله انديشمنداني كه به صورت جدي به اشكالات فوق پاسخ داده است، شهيد مطهري (ره) است كه جهت آگاهي بيشتر مي‌توانيد به كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» ايشان مراجعه نماييد.

اما گزيده‌اي از دلايل موافقان ازدواج موقت:

در وهله‌ي اول اين مطرح مي‌شود كه ازدوج موقت يك حكم الهي است و لذا براساس مبانی فكري و اعتقادی مذهب تشيع، تمامي احكام الهي اسلام براساس مصالح و مفاسد وضع شده و لذا داراي پايه‌اي قوی است كه مورد نياز بشر است.

مسئله‌ي بعدي نياز طبيعي و اجتماعي نوع بشر است، از مجموع غرايز بشري كه جزء سرشت آدمي است، نياز جنسي قوي‌ترين آن‌هاست كه براي دوام و بقاي نسل آدمي، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است. و لذا قبيح است كه حكیم و عليم مطلق پاسخي براي آن در نظرنگرفته باشد. پاسخي كه اين میل را در مسير صحيح هدايت كند و موجب رشد و تعالي انسان گردد.

نكته‌ي جالب ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه براساس فقه اسلامي و دستورهای شرعي اگر از گناهانی كه در ارتباط با مسائل جنسي حرام شده‌اند فهرستي فراهم گردد، مشاهده مي‌شود كه چه فهرستي طولاني درست مي‌شود. روابط نامشروع و مسائل مربوط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت آلود به نامحرم، تماشاي فيلم‌ها و مناظر شهوت‌انگيز، معاشرت و گفتگوهای برانگيزنده‌ي شهوت،‌رقص:، خلوت با نامنحرم، بي حجابي و... از عناوين حرامي مي‌باشند كه در ارتباط مستقيم با مسائل جنسي‌اند.

حال در برابر اين فهرست طولاني گناه به فرد گفته مي‌شود: اگر بر اثر ازدواج نكردن به گناهي مي‌افتي شرعاً بر تو واجب است ازدواج كني. لذا با توجه به آن محرمات و اين وجوب شرعي اگر ازدواج صرفاً‌منحصر به دايم شود،‌آيا نتيجه جز تكليفي خارج از توان، عصر و حرج و در نهايت انفجار گناه خواهد بود؟! آيا در اين بين انتظاري جز دوري جوانان از دين مي‌رود؟!

مطمئناً كسي لزوم ازدواج دائم را رد نمي‌نمايد و فوايد مسلم آن را انكار نمي‌نمايد، ‌اما منطقي مي‌نمايد كه تنها راه حل نباشد. در شرايطي كه مطمئناً براي بسياري از افراد ايجاد مي‌شود، امكان ازدواج دائم حداقل براي مدتي وجود ندارد.

همچنين از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه نهاد ازدواج موقت اگر آنگونه كه توصيه شده مورد نظر قرار گيرد مطمئناً مي‌تواند افق فكري مناسبي را به افراد دهد تا قبل از ورود به ازدواج دائم خود را در يك نمونه‌ي كوچكتر محك زده و فاكتورهاي لازم براي ازدواج دائم را در يابند. چرا كه مشاهده شده است كه افرادي صرفاً به خاطر نيازهاي شديد جنسي و از باب مسائل احساسي وارد زندگي دائم شده‌اند و بعد از گذشت زماني از اين مسئله و با ارضاء جنسي متوجه اين موضوع گشته اند كه به ساير فاكتورهاي اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي و... توجه نكرده‌اند و اين جاست كه متاسفانه زندگيشان در بسياري از موارد به تباهي كشيده مي‌شود.

همچنين از كليات بحث اخير متوجه اين مسأله مي‌شويم كه ازدواج موقت پيش از هر چيز براي افراد نيازمند توصيه شده است و بعد از آن براي متأهلين و لذا در اين بين ائمه (س) محدوديت‌هايي را نيز گوشزد مي‌نمايند. از اين باب است كه عده‌اي بر لزوم وجود شرايطي براي ازدواج موقت به صورت قانوني تأكيد مي‌كنند. و نسبت به بازنگري قوانين و تفسير به روز آن اصرار دارند.ازدواج موقت در قرآن كريم:

مواردی که در ارتباط با ازدواج در قرآن مطرح گشته و به نوعی ازدواج موقت را مطرح می نماید در آیات زیر مطرح می شود:

آيه 23 ، 24و 25 سوره نساء
  پاسخ