امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اسما الحسنی
#1
Error 
بالاترین اسم خداوند الله

خواص
1: اگر هر روز یکصد بار گفته شود در رفع مشکلات موثر است
2:برای رفع مشکلات خطرناک و بزرگ زندگی هزارویک مرتبه در یک مجلس بدون حرف زدن رو به قبله گفته شود
3:اگر بعد از نماز صبح ۶۶ مرتبه گفته شود جهت حل مشکل نافع است
4:جهت شفای بیمار یکصد آیه از قرآن خوانده شود سپس هفت مرتبه یا الله گفته شود مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند اگر این دستور را بر سنگ هم بخوانند باز میشود و بیمار شفا پیدا م
ی کند انشا الله حتی اجل محتوم را چند روز به عقب می اندازد حضرت رسول اکرم صلی الله و علیه و اله و سلم فرمودند هر کار مهمی که در ان یاد و نام خدا نباشد ناتمام و بی نتیجه خواهد ماند.
[عکس: 20131130093129_images.jpg]


بهترین قسمته پاییزو زمستون
بیرون آوردن لباسای گرم و پیدا کردن پول از توی جیباشونه !
.
پاسخ }
#2
السلام


السـّلام به معنای :بی عیب سلامتی بخش است و در قرآن کریم آمده است:(هو الملک القدوس السلام ... حشر ۲۳) خداوند تعالی پادشاهی است قدوس و سلام او بی عیب است بدین معنی که مبری از آنچه برای خلق عیب می باشد
خواص
۱- کنار بستر بیماری که از طرف اطبا جواب شده است ۱۳۶ مرتبه ذکر < یا سلام > گفته شود انشا الله نافع است
۲ - جهت رفع کدورت کسی از دل زیاد به او سلام کنید
۳ - اگر این ذکر شریف را ۳۱۸ بر شربتی خوانده شود و به کسی که با انسان دشمنی دارد داده شود تا بنوشد مهربان میگردد
[عکس: 20131130093129_images.jpg]


بهترین قسمته پاییزو زمستون
بیرون آوردن لباسای گرم و پیدا کردن پول از توی جیباشونه !
.
پاسخ }
#3


الطیف در لغت به معنای بسیار با لطف و مهربان است خداوند تعالی در سوره الشوری ایه ۱۹ میفرماید خداوند تعالی به بندگان خود بسیار مهربان است و به هر کس که بخواهد روزی میدهد او توانا و مقتدر است

خواص

1: جهت وسعت رزق و بر طرف شدن تنگی معیشت روزی ۸۰ مرتبه اسم مبارک )یا لطیف( گفته شود

2: به قصد بر طرف شدن هم وغم وناراحتی های درونی ۸۰ مرتبه این نام تکرار شود

3:برای باز شدن بخت دوشیزگانی که از سن ازدواج انها گذشته روزی ۱۲۹ مرتبه این نام تکرار شود
4: جهت براورده شدن حاجت شرعی که از هیچ طریقی حل نشده دو رکعت نماز مانند نماز صبح به قصد براورده شدن حاجت به جای اورد بعد از نماز یکصد مرتبه ذکر یا لطیف گفته شود

5: به نیت شفای بیماری که مرض او علاج ناپذیر است دو رکعت نماز در کنار بستر او بجا اورد بعد از سلام ۱۰۰ مرتبه نام مبارک یا لطیف را بگوید

6: جهت ایمنی در سفر و رفع خطرات و سالم به مقصد رسیدن قبل از حرکت دو رکعت نماز بجای اورد و سپس در مقابل قبله ۱۰۰ مرتبه اسم یا لطیف را بگوید
[عکس: 20131130093129_images.jpg]


بهترین قسمته پاییزو زمستون
بیرون آوردن لباسای گرم و پیدا کردن پول از توی جیباشونه !
.
پاسخ }
#4
«علي»

به قصد تمام امور ظاهري و باطني ، علي الخصوص غلبه بر دشمن و رفع فقر و ارتقاء مقام، آن بسيار موثر است. علي، يعني منزه از صفات مخلوق، و عالي يعني برتر و والاتر از همه ي مخلوق بيش از 600 آيه در قرآن در شان و مقام علي (ع) و اولاد گرامي اوست. اسم مبارك علي (ع) با كتب آسماني هم عدد است.(كلمه آسماني برابر با اسم انسان). اعداد حروف 76 آيه از قرآن، از نظر بينات اعداد حروف آيات، با نام حضرت علي (ع) و يازده فرزندش منطبق است. در زبر و بينات اسم علي و القاب او با اسماء انبياء منطبق است. مثال: علي بن ابيطالب(217) محمد رسول الله(217) عيسي روح الله(217). علماي حروف مي گويند، روح هر حرفي عدد آن حرف است و روح كلمه رب 202 مي باشد و اين رقم بر مجموع عدد و اسم محمد(ص) و علي (ع) مظهر مقام و اسم اعظم پروردگار مي باشند. و اين دو اسم، حقيقت اسم اعظم خداوند و اسماء الحسني الهي هستند و اسم علي برابر است با هزار اسم اعظم. عدد ابجد حروف آن برابر با 110 مي باشد.
خدایا التماست میکنم همه ی دنیایت ارزانی دیگران .انکه مال من است دنیای دیگری نباشد
_________________________________________________
[عکس: 20131116165721_hussain_by_bidemajnon__ww...4-Copy.jpg]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
احد»

يكي از ديگر اسماء خداوند مي باشد. يعني يگانه و بي همتا و از صفات عليا است. سوره ي اخلاص آيه ي "قل هو الله احد" او تنها و يكتا و منفرد به وجود است. ذكر آن براي عزت و بزرگي يافتن موثر مي باشد. عدد ابجد احد برابر با13
خدایا التماست میکنم همه ی دنیایت ارزانی دیگران .انکه مال من است دنیای دیگری نباشد
_________________________________________________
[عکس: 20131116165721_hussain_by_bidemajnon__ww...4-Copy.jpg]
پاسخ }
#6

اسم مبارک الرحیم
در معنای الرحیم گفته اند خداوند به مومنان رحیم و مهربان است کفار را از این رحمت بهره ای نیست
خواص
1:مداومت بر این اسم برای برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت نافع است
2: کسی که این اسم را ورد خود قرار دهد چیزی از خداوند تعالی نمی خواهد مگر آنکه به او مرحمت می فرماید
3: اگر انسان در امر مهمی درمانده باشد بر این اسم مداومت نماید در کار او گشایشی حاصل خواهد شد
[عکس: 20131130093129_images.jpg]


بهترین قسمته پاییزو زمستون
بیرون آوردن لباسای گرم و پیدا کردن پول از توی جیباشونه !
.
پاسخ }
#7
المانع اگر در شرایت سختی گرفتار شدی یا از موضوعی تر سیدی این ذکر را استفاده کن Wavesmile
پاسخ }
#8
اسمی الحسنا
نام = ترجمه نام = عدد نام

الله = ذات مقدس الهی = 66

اله = معبود = 37

واحد = یکتا = 19

احد = یکتایی = 13

صمد = بی نیاز = 134

اول = نخست = 37

آخر = پایان = 801

سمیع = شنوا = 180

بصیر = بینا = 302

قدیر = توانا = 314

قاهر = پیروز = 306

العلی الاعلی = برترین برترینها = 283

باقی = جاوید و پایدار = 113

بدیع = تازه و نوآور = 86

باری = آفریدگار = 213

اکرم = گرامی تر = 271

ظاهر = آشکار = 1106

باطن = پنهان و ناپیدا = 62

حی = همیشه زنده = 18

حکیم = راست گفتار و راست کردار= 78

علیم = همیشه دانا = 150

حلیم = بردبار = 88

حفیظ = همیشه نگهدار و همیشه نگهبان = 998

حق = کسیکه سزاوار بودن است = 108

حسیب = شمارنده و حسابگر = 80

حمید = ستوده و مورد ستایش = 62

حفی = مهربان = 98

رب = صاحب و مربی = 20

رحمان = صاحب رحمت فراگیر = 299

رحیم = مهربان ویژه مومنان = 258

ذاری = واگذارنده و آفریننده = 911

رزاق = فراوان روزی دهنده = 308

رقیب = کسیکه مراقب انسان است = 31

رئوف = بسیار مهربان = 287

رائی = بیننده و نظرکننده = 281

سلام = سلامتی و بی عیب بخش = 131

مومن = ایمنی بخش بر بندگان = 136

مهیمن = شاهد و نگهبان = 145

عزیز = نیرومند و توانای همیشگی و نفوذناپذیر = 94

جبار = فرمان فرما و امر کننده به خوبیها = 206

متکبر = صاحب رعفت و عظمت خارج از حد تصور = 662

سید = آقا و بزرگ = 74

سبوح = کسیکه فراوان مورد تسبیح بندگان واقع میشود = 76

شهید = گواه و چیزی برای او پنهان نباشد = 319

صادق = راستگو = 195

صانع = سازنده = 211

طاهر = پاک = 215

عدل = کسیکه کارهای او متوازن و متساوی است

عفو = محوکننده گناهان و فراوان بخشنده = 156

غفور = همیشه آمرزنده و پوشاننده = 1286

غنی = همیشه بی نیاز = 1060

غیاث = فریادرس بیچارگان = 1151

فاطر = خالق و پدیدآورنده = 290

فرد = تنها و یکتا = 284

فتاح = فراوان گشاینده = 489

فائق = پیروزشونده = 182

قدیم = بی آغاز = 154

ملک = پادشاه = 90

قدوس = پاک و منزه = 170

قوی = نیرومند = 116

قریب = نزدیک = 312

قیوم = همیشگی و پاینده = 156

قابض = گیرنده و گردآورنده = 903

باسط = گشاینده = 72

قاضی الحاجات = برآورنده حاجات = 1355

مجید = بزرگوار = 57

مولا = صاحب و مالک = 86

منان = بسیاربخشنده و عطاکننده = 141

محیط = دربرگیرنده و احاطه کننده = 67

مبین = روشنگر و بیان کننده = 102

مقیت = حافظ و نگهبان = 55

مصور = صورتگر و نگارگر = 336

کریم = کثیرالجود و الخیر = 270

کبیر = بزرگ = 232

کافی = بسنده = 111

کاشف الضر = برطرف کننده سختی ها = 1432

وتر = تنها و یگانه = 606

نور = روشنایی = 256

وهاب = فراوان بخشنده = 14

ناصر = یاور = 341

واسع = توسعه دهنده = 137

ودود = مهربان = 20

هادی = هدایتگر

وفی = بسیار وفاکننده = 96

وکیل = قائم به حفظ حقوق = 66

وارث = ستاننده و گیرنده = 707

بر = نیکوکار = 202

باعث = برانگیزنده = 573

تواب = فراوان توبه پذیر = 409

جلیل = بزرگوار و بزرگ بزرگان = 73

جواد = بخشنده = 14

خبیر = خبردهنده و آگاه کننده = 812

خالق = آفریننده = 731

خیرالناصرین = بهترین یاوران = 1242

دیان = بسیار پاداش دهنده به نیکیها و بدیها = 65

شکور = بسیار سپاس پذیرنده و پاداش دهنده = 526

عظیم = بسیار بزرگ = 1020

لطیف = آگاه و مهربان به موجودات ریز = 129

شافی = شفابخش = 391
خدایا التماست میکنم همه ی دنیایت ارزانی دیگران .انکه مال من است دنیای دیگری نباشد
_________________________________________________
[عکس: 20131116165721_hussain_by_bidemajnon__ww...4-Copy.jpg]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9

نام مبارک الرحمن
خواص
از حضرت رضا علیه السلام روایت شده اگر بعد از هر نماز ۲۹۸ مرتبه بگوید الرحمن الرحیم محبوب همه مردم و از اهل تحقیق می گردد همچنین در کتاب مفاتیح النجات امده است اگر کسی بعد از هر نماز یکصد بار بگوید الرحمن در جمیع احوال مورد لطف و عنایت قرار میگیرد
[عکس: 20131130093129_images.jpg]


بهترین قسمته پاییزو زمستون
بیرون آوردن لباسای گرم و پیدا کردن پول از توی جیباشونه !
.
پاسخ }
#10

نام مبارک واحد
بی همتا، یگانه
این اسم شریف نیز 21بار درقرآن مجید آمده است .یعنی خداوند درذات یگانه است.درصفات یگانه است.درافعال یگانه وبی همتا است.
آیه: خدای ما ،خدائی بی همتاست ، که خدائی جز او نیست واو مهربان و بخشنده است. سوره بقره آیه 163
خواص
1. امام رضا (ع) می فرماید: هر که را مرض سختی باشد، وهر روز 101بار بگوید (یا واحد ) از آن بیماری صحت وسلامتی یابد.
2. برای الفت و انس در غربت وامتیاز بین خویشان خواندنش فائده بزرگ دارد.
3. یکی از بزرگان گفته است هر کس در راهی یا مکانی از تنهائی بترسد یا از شخصی ترسان ووحشتناک باشد یادرخلوت متوهم باشد 1001بار بخواند نجات یابد واز ترس ایمن گردد.انشاء الله تعالی
4. کسیکه مداومت بر این اسم نماید انس والفت وعزت یابد هرروز100مرتبه.
5.اگر این اسم بر طعامی خواند و از آن تناول نماید ،دلش نورانی گردد.
عدد کبیر این اسم شریف 19وعدد وسیط 19وعدد صغیرش نیز 19 است
[عکس: 20131130093129_images.jpg]


بهترین قسمته پاییزو زمستون
بیرون آوردن لباسای گرم و پیدا کردن پول از توی جیباشونه !
.
پاسخ }