امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 1 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
الگوی طرح پشت لباس
#1
[عکس: 20140219105624_1476261_737006956328245_173658061_n.jpg]

[عکس: 20140219105720_2b469dd298fdc691661b51e58b719548.jpg]


[عکس: 20140219110001_0.jpg]

[عکس: 20140219110132_31.jpg]

[عکس: 20140219110301_2.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#2
[عکس: 20140219110533_21.jpg]

[عکس: 20140219110657_22.jpg]

[عکس: 20140219110759_4.jpg]

[عکس: 20140219110916_1958311_783643828331224_115935467_n.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#3
[عکس: 20150301094201_7c1cb5a838ccb0595d625101d0d3ce0c.jpg]

[عکس: 20150301094241_64facc1f4f1cd6fabd601ec8640786ae.jpg]

[عکس: 20150301094443_726a99c34d05fa95b7ac76c672afe2cd.jpg][عکس: 20150301094533_6297db438728d234e6a6284fdb59cbdc.jpg]

[عکس: 20150301094622_7621cf022876ad2025666e806e8365c1.jpg]
میگذرد لحظه ها
در پی تکرارها
میگذرد عمر ما
بی همه دیدار ها
پاسخ }