تبلیغات

نوار بهداشتی

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
الگوی لباسهاي ريون و كشي
#1

سلام خانوم گلهاي عزيزم

من خيلي دنبال آموزش دوخت و الگوي لباسهاي ريون و كشي يا همون نيوتكنيك بودم ولي پيدا نكردم اميدوارم بتونيم اينجا تبادل الگو و آموزش اين مدل لباس ها رو داشته باشيم.من تا جايي كه بتونم الگوهارو براتون ميذارمFlowerysmile

اين الگو ها برگرفته از يك كتاب هست

پاسخ }
#2

توانايي رسم الگوي اوليه لباسهاي كشي:

[عکس: 20131027103627_yasgroup-shal-3-goosh.jpg]
[size=medium]

اين الگو مناسب پارچه هاي ظريف ژرسه و كشي با حداكثر كشش مي باشد.
هرچه كشش پارچه كمتر باشد الگو به فضاي آزاد بيشتري نياز دارد.
توجه : توضيحات داخل پرانتز براي رسم الگو لباسهاي كشي كه كشش پارچه كمتر است مي باشد.

رسم الگوي بالاتنه :
از نقطه 0 دو عمود در عرض و طول الگو رسم كنيد.
0 ------> 1 = قد از گردن تا كمر به اضافه 1 س ، از نقطه 2 عمودي در عرض الگو رسم كنيد.
0-----> 2 = قد لباس
0----->3= بلندي حلقه آستين منهاي 3 س (منهاي صفرتا 0.5) از نقطه 3 عمودي در عرض الگو رسم كنيد
0-----> 4 = 1/2 اندازه 0--->3 ،از نقطه4 عمودي در عرض الگو رسم كنيد
0-----> 5 = 1/2 اندازه 0--->4 ،از نقطه5 عمودي در عرض الگو رسم كنيد
7-----> 6 = 1/3 س منحني خط گردن را رسم كنيد
3-----> 8 = 1/2 كارور پشت منهاي 2/5 س (منهاي 0 تا 0.5 س) از نقطه 8 خطي به نقطه 9 و10 عمود كنيد.
10----->11= 1 س ، آن را به خط 11 و 7 وصل كنيد
3------> 12 = 1/4 دور سينه منهاي 3 س (منهاي 0 تا 0.5 س)، نقطه 12 را به نقطه 13 روي خط كمر و نقطه 14 روي خط باسن وصل كنيد.
خط منحني حلقه آستين را وصل كنيد ( از نقطه 11 و 9 تا نقطه 12)
13-----> 15 = 3 س ، خط پهلو را از نقطه 12 و 15 و 14 رسم كنيد
0------> 16 = 1/6 سايز دور گردن منهاي 1 س ، خط منحني حلقه گردن در جلو را رسم كنيد ( حلقه گردن جلو وپشت مثل يكديگر هستند به جز در منحني جلوي گردن)
پاسخ }
#3

رسم الگوي آستين كشي :

[عکس: 20131027112902__20131026_02083701.jpg]از نقطه 17 خطي به پايين الگو عمود كنيد.
17-----> 18 = برابر 1/2 اندازه خط 0---->3 به اضافه 1 س
19-----> 17 = طول آستين ژرسه به اضافه 3 س، از نقطه 19 عمودي در عرض الگو رسم كنيد.
17----->20 = برابر اندازه خط مورب 11 و 12 روي حلقه آستين در بالاتنه به اضافه 0.5 س ، خط كاپ آستين را رسم كنيد
20---->21= با خطي فرورفته و منحني برابر 0.6 س رسم كنيد
17----->21 = خط منحني را 2 س در وسط بالا ببريد
19----->22= 1/2 دور مچ به اضافه 0.5 س، نقطه 20 را به 22 وصل كنيد

آستين كوتاه :

17----->23 = طول آستين مورد نظر، نقطه 23 را به 24 وصل كنيد
24----->25 = 1/5 س ، نقطه 20 را به 25 با خطي منحني وصل كنيد
پاسخ }
#4
مدل اول :

[عکس: 20131029093933_4.jpg]

الگوي مدل :

[عکس: 20131029093235_1.jpg]

[عکس: 20131029093913_2.jpg]

[عکس: 20131029094116_3.jpg]

توضيحات :

مراحل رسم الگو :
1- 4س از خط سينه بالارفته و يقه دكلته را رسم كنيد.
2- ½ خط سينه تا كمر را به دست آورده و هلال زير سينه را از خط سينه در CF به پهلو رسم كنيد.
3- 10 س از يقه دكلته بالا و بيرون رفته و در پايين 20 تا 25 س بيرون رفته و خط CFجديد را رسم كنيد.
4- به خط مركزي پشت نيز 10 س اضافه كنيد.
5- تكه روي سينه را قيچي كرده و اوزمان دهيد ( الگوي شماره 4)
6- مستطيلي به طول دورباسن و پهناي 10 تا 12 س برش دهيد.

مراحل دوخت :
1- اوزمانهاي تكه شماره 4 را به صورت چين بدوزيد.
2- تكه شماره 4 را به 3 بدوزيد.
3- تكه شماره 3 را در قسمت 10 سانتيمتري چين داده و به پشت تكه شماره 4 بدوزيد.
4- تكه شماره 2 را چين داده و به تكه شماره 1 بدوزيد.
5- لباس را در قسمت پايين چين داده و به تكه شماره 5 بدوزيد.

متراژ پارچه موردنياز:
1 مترپارچه با عرض 150 س
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
#5
[عکس: 20131030092317_011.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#6
[عکس: 20131031093537_0.jpg]


[عکس: 20131031100113_1.jpg]

[عکس: 20131031100138_2.jpg]

[عکس: 20131031100202_3.jpg]

مراحل رسم الگو :
1- از خط سينه 3 س بالا برويد.
2- 9 تا 10 س به اندازه ½ فاصله سينه روي خط سينه داخل شده و حجاب روي سينه را به اندازه 9 تا 11 س بالا برويد و يقه دكلته را رسم كنيد.
3- ½ خط سينه تا كمر را در پهلو علامت گذاشته و خط زير سينه را رسم كنيد و برشهاي دامن ترك را رسم كنيد.
4- از هر طرف در دامن ترك 2 س داخل شده و لبه دامن را كم كنيد تا گوده ها بهتر بايستد.
5- گوده ها را به بلندي خط AB رسم كنيد(شكل شماره 6)
6- تكه وي سينه را 10 س اوزمان داده و رول كنيد.طرف ديگر را به عكس،كنار آن قراردهيد.(الگوي شماره 5)


مراحل دوخت :
1- گوده را به دامن ترك در خط AB بدوزيد.
2- تكه شماره 5 را درخط CF چين داده و بچسبانيد تا زير و روي سينه در كنار يكديگر قرارگيرند.
3- تكه آماده شده در مرحله 2 را به بالاتنه و دامن بدوزيد.(به تكه هاي شماره 3 و4)
4- پهلوهارا به يكديگر بدوزيد


متراژ پارچه موردنياز:
2 متر پارچه با عرض 150 س
پاسخ }
#7
[عکس: 20131103110506_1.jpg]

[عکس: 20131103110555_2.jpg]

[عکس: 20131103110610_3.jpg]

[عکس: 20131103110627_4.jpg]

متراژپارچه مورد نياز :
2 متر پارچه با عرض 150 س

مراحل رسم الگو :
1- 3 تا 4 س از سرشانه داخل شده و خطي در امتداد حلقه ي آستين رسم كنيد.
2- 5 تا 6 س پايين آمده و يقه دراپه را رسم كنيد.
3- بازي يقه دراپه را به اندازه 20 تا 25 س علامت گذاشته و نقطه A را تا خط كمر گونيا كنيد.
4- برشهايي روي اين تكه رسم كرده و كانند تكه شماره 3 اوزمان دهيد.
5- 4 س از خط وسط آستين بيرون رفته و به لبه ي آستين هلال كنيد و مانند شكل 5 اوزمان دهيد.

مراحل دوخت :
1- اوزمان هاي تكه شماره 3 را در حلقه آستين به شكل پيلي بدوزيد و به تكه شماره 4 وصل كنيد.
2- تكه شماره 1 و 2 را بدوزيد.
3- جلو و پشت را در خط پهلو و سرشانه وصل كنيد.
4- اوزمانهاي تكه شماره 5 را به شكل پيلي دوخته و 8 س روي هم آورده و به حلقه آستين بالاتنه بدوزيد.
5- تكه شماره 4 و 2 را تزيين نماييد.
پاسخ }
#8
[عکس: 20131107094534_1.jpg]


[عکس: 20131107094840_2.jpg]


[عکس: 20131107094945_3.jpg]


[عکس: 20131107095026_4.jpg]


متراژ پارچه مورد نياز :
120 سانتيمتر پارچه با عرض 150 س

مراحل رسم الگو :
1- 1 س يقه را در سرشانه گشاد كنيد.
2- 2 س پايين آمده و خطي در امتداد سرشانه رسم كنيد.
3- از خط سينه 2 س داخل و 4 س پايين برويد و يقه را هفت كنيد.
4- برش زير سينه را به ½ خط سينه تا كمر در پهلو وصل كنيد
5- 6 تا 8 س در جلوي لباس بيرون رفته و به پاي دامن متصل كنيد.
6- تكه ي روي سينه را مانند شكل 3 اوزمان دهيد.

مراحل دوخت :
1- اوزمان هاي تكه شماره 3 را به شكل چين بدوزيد و به تكه شماره 5 وصل كنيد.
2- سرشانه را نيز به بالاتنه بدوزيد.
3- تكه 6 تا 8 س جلوي لباس را چين داده و به تكه شماره 5 وصل كرده و سپس به بالاتنه شماره 3 بدوزيد.
4- پهلوها و سرشانه هارا بدوزيد.
5- آستين را وصل كنيد.
6- يقه و آستين و لبه دامن را لبه دوزي كنيد.
FlowerysmileFlowerysmile
آرامش...
هنر نپرداختن...
به انبوه مسايلي است ،
كه حل كردنش سهم خداست!
لحظه هايتان لبريز از آرامش...
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
#9
(۲۱-۰۸-۱۳۹۲, ۱۱:۴۱ ب.ظ)سیاره خاموش نوشته:  با تشکر از الگوهای واضح و گویا . لطفا الگوی این مدل اخر را به صورت بلور استین دار نیز بگذارید .با تشکر


عزيزم مدل آخري كه آستين داره اگه شما ميخواي اندازه آستين بلند تر باشه الگوي 6 رو بلندي آستين بلندتر بكش در ضمن صفحه اول الگوي آستين هم آموزشش هست.
بلندي و كوتاهي قد لباس هم كه به خودتون بستگي دارهFlowerysmile
آرامش...
هنر نپرداختن...
به انبوه مسايلي است ،
كه حل كردنش سهم خداست!
لحظه هايتان لبريز از آرامش...
پاسخ }
#10
[عکس: 20131116105253_1.jpg]


[عکس: 20131116105303_2.jpg]


[عکس: 20131116105311_3.jpg]


[عکس: 20131116105320_4.jpg]


[عکس: 20131116105338_5.jpg]

مراحل رسم الگو :
1- 2 س سرشانه را در قسمت يقه گشاد كنيد.
2- 6 س از خط كمر بالا آمده و 6 س از خط CF بيرون و 1 س بالا برويد و يقه هفت را رسم كنيد.
3- سرشانه جلو و پشت را 10 تا 12 س امتداد داده و 3 س پايين بياييد و به خط پهلو وصل كنيد.
4- دوبرش روي بالاتنه جلو رسم كرده و مانند شكل 4 اوزمان دهيد.

مراحل دوخت :
1- اوزمانهاي تكه شماره 4 را به شكل پيلي تا كنيد.
2- سرشانه و پهلوي جلو و پشت را بدوزيد.
3- تكه شماره 5 و 2 را به بالاتنه وصل كنيد.
4- تكه شماره 7 را به شكل پيلي دوخته و همزمان با دامن به بالاتنه وصل كنيد.

متراژ پارچه مورد نياز :
120س با عرض 150 س
آرامش...
هنر نپرداختن...
به انبوه مسايلي است ،
كه حل كردنش سهم خداست!
لحظه هايتان لبريز از آرامش...
پاسخ }