امتیاز موضوع:
  • 9 رای - 3.44 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اندرزهای کوروش
#1
-1ای فرزند نخستین اندرزم به تو این است که راستگو باشی تا لا اقل از آنچه مستوجب شده
در امان باشی ومطمئن باش که دروغ پردازی مانع رواج همدردی بین افراد بشر است.

-2همیشه سر مشق خودرا از بین مردانی برگزینید که از راه عدالت پیروز شده اند ازامثال آنان پیرو ی کنید وبکوشید تانام نیک ازخود به یادگاربگذارید.

-3من پیوسته معتقد بوده ام که روح آدمیان پس از خروج ازکالبد خاکی و فناپذیر محو و نابود نمیشود زیرا روح است که جسم هارا مادام که در آنها جادارد تحرک می بخشد.

-4ما عهدو پیمان را در دلهای خود و با دست های راست خود بسته ایم ومعتقدیم شما بامایک دل ویک جهت باشید خیر خواهید دید.

5-فرزندان من وقتی من مردم بدنم را در طلا ونقره و امثال ان نپوشانید زود تر آن را در آغوش خاک بگذارید چه سعادتی از این بالا تر که بدن انسان دردل خاکی که منشا این همه ثروت های زیبا و چیز ها ی نیک ودلپسند است سپرده شود.

6-من عمرم در یاری به مردم به سر بردم نیکی به دیگران درمن خوشدلی وآسایشی فراهم میساخت که ازهمه شادی های عالم لذت بخش تر است

7-و اما آخرین سخنم :وبگویم که بهترین ضربتی که به دشمنانتان وارد خواهیدساخت این است که بادوستانتان به مدارا ورافت رفتار کنید.

امیدوارم تمام ایرانیان به پند های کوروش کبیر عمل کنند تا کشوری سر افراز داشته باشیم.
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
#2
کوروش بزرگ

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

کوروش بزرگ

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

کوروش بزرگ

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

کوروش بزرگآنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

کوروش بزرگ
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

کوروش بزرگ

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

کوروش بزرگ

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

کوروش بزرگ

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

کوروش بزرگ

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.

کوروش بزرگ

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

کوروش بزرگ

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

کوروش بزرگ

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

کوروش بزرگ

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

کوروش بزرگ

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

کوروش بزرگ
دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

کوروش بزرگ
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

کوروش بزرگ
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

کوروش بزرگ
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

کوروش بزرگ

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

پاسخ }