امتیاز موضوع:
  • 11 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انسان از دیدگاه یک ریاضی دان
#1


نظر یک دانشمند ریاضیدان را در باره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت
اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند، نمره یک میدهیم: 1
اگر دارای زیبائی هم باشند یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم: 10
اگر شعور هم داشته باشد دو صفر جلو عدد یک میگذاریم: 100
اگرپول هم داشته باشند سه تا صفرجلوی عدد یک یگذاریم: 1000
اگردارای اصل ونسب هم باشند چهار تا صفرجلوی عدد یک میگذاریم: 10000 و0000
ولی اگر زمانی عدد 1(اخلاق) رفت ؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند: 000000000
و صفر هم به تنهائی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد
[عکس: 5mUAm8.png]
پاسخ }