امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ایده و آموزش گلدوزی روی کاغذ
#1
[عکس: 20130113162415_000.jpg]

[عکس: 20130113162509_111.jpg]

[عکس: 20130113162702_222.jpg]

[عکس: 20130113162759_333.jpg]

[عکس: 20130113162831_444.jpg]

[عکس: 20130113162934_555.jpg]

[عکس: 20130113163003_666.jpg]

[عکس: 20130113163222_888.jpg]

[عکس: 20130113163248_999.jpg]

علت ویرایش: تغییر نام تاپیک
[عکس: 20150727111523_index.jpg]
پاسخ }
#2
مراحل انجام کار

طرح مورد نظر را روی کاغذ می گذاریم دور خطوط اصلی را با سوزن سوراخ میکنیم
و بعد نخ ها رو از سوراخ ها رد میکنیم
فکر می کنم عکس ها گویا هستند

[عکس: 20130126070434_1.jpg]

[عکس: 20130126070504_2.jpg]

[عکس: 20130126070514_3.jpg]

[عکس: 20130126070523_4.jpg]

[عکس: 20130126070533_5.jpg]

[عکس: 20130126070542_6.jpg]

[عکس: 20130126070553_7.jpg]

[عکس: 20130126070603_8.jpg]

[عکس: 20130126070653_9.jpg]

[عکس: 20130126070841_10.jpg]

[عکس: 20130126070853_11.jpg]

[عکس: 20130126070907_12.jpg]

[عکس: 20130126070918_13.jpg]

پشت کار
[عکس: 20130126070929_14.jpg]

نتیجه نهایی

[عکس: 20130126070946_15.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
#3
[عکس: 20130126071009_13721973835226750_yKgtLkUu_c.jpg]

[عکس: 20130126071158_38421403041308447_SEA8Rs0z_c.jpg]

[عکس: 20130126071214_38421403041372436_t1nTGZXH_c.jpg]

[عکس: 20130126071236_embroidery-on-card.jpg]

[عکس: 20130126071443_60024607504470383_nUwwzHJr_c.jpg]

[عکس: 20130126071620_76350156152283477_G5TSNbon_c.jpg]

[عکس: 20130126071706_82824080617498502_ZrYvHfwO_c.jpg]

[عکس: 20130126071755_91831279871902922_vv0K7YE6_c.jpg]

[عکس: 20130126071912_187110559488012669_JaY5GzaL_c.jpg]

[عکس: 20130126071946_210050770090569754_bg0OfVUa_c.jpg]

[عکس: 20130126072017_223350462739434244_UbzPkx23_c.jpg]

[عکس: 20130126072152_210050770090569812_gDkY9HAm_c.jpg]

[عکس: 20130126072221_21251429462266997_T9fjiMQv_c.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
#4
[عکس: 20130126073049_il_570xN.95094672.jpg]

[عکس: 20130126073219_il_570xN.258774034.jpg]

[عکس: 20130126073255_il_570xN.352112734.jpg]

[عکس: 20130126073322_il_570xN.304509047.jpg]

[عکس: 20130126073334_il_570xN.364966312_nxrr.jpg]

[عکس: 20130126073400_il_fullxfull.93226951.jpg]

[عکس: 20130126073440_il_570xN.93690461.jpg]

[عکس: 20130126073639_il_570xN.91794725.jpg]

[عکس: 20130126073716_il_570xN.260511641.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
[عکس: 20130126074135_BIRDHOUSEEMBROIDERYONPAPER.jpg]

[عکس: 20130126074223_il_570xN.95094906.jpg]

[عکس: 20130126074342_il_570xN.93938532.jpg]

[عکس: 20130126074400_il_570xN.260549514.jpg]

[عکس: 20130126074454_il_570xN.269495452.jpg]

[عکس: 20130126074618_il_570xN.87108931.jpg]

[عکس: 20130126074628_il_570xN.269495378.jpg]

[عکس: 20130126074744_il_570xN.91794280.jpg]

[عکس: 20130126074818_il_570xN.260532756.jpg]

[عکس: 20130126074832_il_570xN.260535066.jpg]

[عکس: 20130126074842_il_570xN.315372409.jpg]

[عکس: 20130126074852_il_570xN.315373175.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
#6
[عکس: 20130126083808_il_570xN.93938444.jpg]

[عکس: 20130126083936_il_570xN.95094644.jpg]

[عکس: 20130126084032_il_570xN.258838461.jpg]

[عکس: 20130126084048_il_570xN.260509673.jpg]

[عکس: 20130126084222_il_570xN.260510559.jpg]

[عکس: 20130126084259_il_570xN.260547738.jpg]

[عکس: 20130126084531_il_570xN.91792474.jpg]

[عکس: 20130126084606_il_570xN.258791552.jpg]

[عکس: 20130126084641_il_570xN.260539652.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
#7
[عکس: 20130126085633_il_570xN.93227094.jpg]

[عکس: 20130126085716_il_570xN.260514743.jpg]

[عکس: 20130126085739_il_570xN.95094833.jpg]

[عکس: 20130126085816_il_570xN.91795869.jpg]

[عکس: 20130126085833_il_570xN.260529057.jpg]

[عکس: 20130126090246_il_570xN.258779854.jpg]

[عکس: 20130126090319_il_570xN.260508947.jpg]

[عکس: 20130126090339_il_570xN.260541248.jpg]

[عکس: 20130126090359_il_570xN.282426008.jpg]

[عکس: 20130126090418_il_570xN.258790610.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
#8
[عکس: 20130126104932_19984792067702056_Q0bmqUxS_c.jpg]

[عکس: 20130126105526_38421403041308448_PcqmeyDC_c.jpg]

[عکس: 20130126105607_92816442292444770_DATTcHnQ_c.jpg]

[عکس: 20130126105912_177047829070606855_UuZJ9d0o_c.jpg]

[عکس: 20130126110347_23151385555662980_LzurDD2A_c.jpg]

[عکس: 20130126110435_528328600005605866_3MaaXzld_c.jpg]

[عکس: 20130126110506_il_570xN.260507367.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9
[عکس: 20130126131813_il_570xN.93226747.jpg]

[عکس: 20130126131849_il_570xN.93690525.jpg]

[عکس: 20130126131917_il_570xN.260541514.jpg]

[عکس: 20130126131945_il_570xN.260747579.jpg]

[عکس: 20130126132015_il_570xN.269495194.jpg]

[عکس: 20130126132033_il_570xN.336054040.jpg]

[عکس: 20130126132046_il_570xN.352109719.jpg]

[عکس: 20130126132100_il_570xN.370481766_enq1.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }
#10
[عکس: 20130128122008_70368812897515713_cCaUfhWc_c.jpg]

[عکس: 20130128122204_59320920061264631_4Ly8tV2n_b.jpg]

[عکس: 20130128122240_112167846938716416_Tw8io4KA_c.jpg]

[عکس: 20130128122307_115123334194253278_Rmg7Lvky_c.jpg]

[عکس: 20130128122449_210824826276391396_MsRlDbUx_c.jpg]

[عکس: 20130128122649_paperembroideryproject3.jpg]

[عکس: 20130128122802_rose.jpg]
[عکس: 20140407164734_946090_232018066979752_66...n-Copy.jpg]
پاسخ }