امتیاز موضوع:
  • 11 رای - 2.82 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ایرادهایی که ارشاد پس از 9 قرن به خسرو شیرین گرفت
#1
در صفحات 62، 81 و 82 کتاب هم چنین حذفیاتی اعلام کردهاند که باز هم موضوعاتی چون به خلوت رفتن، آغوش، گرفتن دست و از اینگونه موارد مورد نظر بوده است.
مهر: مدیر فرهنگی انتشارات پیدایش، اشکالاتی که بر منظومه «خسرو و شیرین» این ناشر آن هم در چاپ هشتم و پس از 9 قرن از خلق این منظومه از سوی اداره کتاب وزارت ارشاد وارد شده را غیر اصولی دانست.

فریبا نباتی مدیر بخش فرهنگی انتشارات پیدایش از برخی ممیزیها که از سوی وزارت ارشاد به کتابها وارد میشود، گله کرده و گفت: برخی اتفاقها و مسائل باعث میشود حال و حوصله کار فرهنگی برایمان باقی نماند. از مسائل اجتماعی و آلودگی هوا که ما نیز مثل همه مردم درگیر آنها هستیم که بگذریم، مشکلات حرفه خودمان و این مساله ممیزی کتابها خیلی روحیه کار را از بین میبرد.

وی ادامه داد: ما در انتشارات پیدایش کتاب «خسرو و شیرین» را 7 بار منتشر کردهایم که برای چاپ هشتم تصمیم بر این شد قطع کتاب عوض شود و تنها با همین تغییر ظاهری کتاب برای دریافت مجوز به ارشاد رفت که وقتی کتاب را برگرداندند، چندین و چند مورد اصلاحیه هم بدان وارد کردهاند.

مدیر بخش فرهنگی نشر پیدایش درباره یکی از اصلاحیههایی که به این منظومه نظامی گنجهای وارد شده، توضیح داد: بخشی از داستان با این بیتها نقل میشود «شکر لب داشت با خود ساغری شیر/ به دستش داد کاین بر یاد من گیر / ستد شیر از کف شیرین جوانمرد/ به شیرینی چه گویم چون شکر خورد / چو شیرین ساقیای باشد هم آغوش/ نه شیر ار زهر باشد هم شود نوش / چو مست از جام می نگذاشت باقی/ ز مجلس عزم رفتن کرد ساقی» که گفتهاند مطرع «چو مست از جام می نگذاشت باقی» باید حذف شود.

نباتی افزود: همچنین در صفحه 135 کتاب سطر 14 گفتهاند «در آغوش کشیدن» حذف شود. که این بخش از داستان درباره این است که خسرو را در خواب کشتهاند و حال شیرین زانو میزند و جسد خسرو را در آغوش میکشد. و یا در صفحه 45 سطر اول تا سوم تاکید کردهاند واژه رقصزنان حذف شود که جالب اینجاست که چنین کلمهای در متن نیست.

وی درباره برخی دیگر از اصلاحاتی که برای کتاب در نظر گرفتهاند، بیان کرد: در صفحات 62، 81 و 82 کتاب هم چنین حذفیاتی اعلام کردهاند که باز هم موضوعاتی چون به خلوت رفتن، آغوش، گرفتن دست و از اینگونه موارد مورد نظر بوده است.

این نویسنده در پایان اشاره کرد: همچنین یک کتاب با نام «علوم ترسناک» ویژه گروه سنی الف را برای مجوز فرستاده بودیم که این کتاب مسائل علمی را به زبان طنز برای گروه سنی خردسال آموزش میدهد که اینجاها هم ایرادهایی وارد کردهاند که به نظر منطقی نمیآید و قالب طنز و مخاطب کتاب را در نظر نگرفتهاند.
نودوهشتیا

بیچاره خسرو و شیرینم از دست این برادران و خواهران وزارت ارشاد در امان نمودن اونم بعد از 9 قرن

پاسخ }