امتیاز موضوع:
  • 10 رای - 2.9 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بایدها ونبایدهای آپارتمان نشینی
#1
پیشرفت سریع شهرها، موجب شده است تا زند گی د ر خانه های کوچک، آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی روند رو به رشدی د اشته باشد . آنچه بیش از هر چیز د یگر مهم و مورد توجه می نماید ، چگونگی کنار آمدن خانواد ه های مختلف از قشرهای متفاوت د ر کنار یکدیگر است. مطلب زیر به چند مورد از موارد فرهنگ آپارتمان نشینی اشاره می کند :

[عکس: 20120529084758_20091229150539507_7.jpg]

۱) زندگی خصوصی دیگر ساکنان آپارتمان باید همواره مورد احترام قرار گیرد .

۲) اگرچه ضخامت د یوارها ممکن است بین ۱۲ تا ۵۰ سانتیمتر باشد ، اما همواره باید به خاطر داشت که هنوز هم بسیاری از گفتار و رفتار دیگران می تواند شنیده شود .

۳) ایجاد سر و صدا در فاصله زمانی ۱۰ شب تا ۸ صبح و نیز ۱ بعد ازظهر تا ۴ بعد ازظهر غیرمجاز است. می توان ساعات دیگری را نیز طبق نظر اکثریت ساکنان و مدیر آپارتمان بدان افزود . این زمان ها «ساعات سکوت» نامید ه می شوند . البته ایجاد سروصد اهای خارج از عرف در هر زمانی ممنوع است.

۴) انتظار می رود ساکنان رفتاری محترمانه داشته باشند و از ظاهر شدن در راه پله ها و مکان های عمومی ساختمان به صورت پابرهنه و یا با پوشش نامناسب خود داری کنند .

۵) کفش های با کفپوش سخت یا پاشنه بلند را تنها باید هنگام خروج از ساختمان پوشید . برای تردد های دیگر در ساختمان باید از دمپایی یا کفش هایی با کف نرم استفاد ه شود تا سر و صد به حد اقل برسد .

۶) از روشن کردن ماشین لباسشویی و جاروبرقی در ساعات سکوت خود داری کنید .

۷) از پخت و پز و شستن ظروف در نیمه شب اجتناب کنید .

۸) از تجمع در محل های عمومی ساختمان پرهیز کرده و هنگامی که در بالکن، راهرو، پلکان و آسانسور هستید ، سر وصدا را به حد اقل برسانید .

۹) برای صد ا کردن کسی یا صحبت کردن با دوستان یا همسایه ها از تلفن یا آیفون د اخلی استفاد ه کرده و برای فرا خواندن آنها داد نزنید و از پنجره یا بالکن با آنها صحبت نکنید .

۱۰) هنگام جا به جا کرد ن لوازم منزل آنها را بلند کنید و روی زمین نکشید . از جابجا کردن لوازم منزل در ساعات سکوت بپرهیزید .

۱۱) مهمانی های شبانه خود را به گونه ای ترتیب د هید که تا قبل از ساعات سکوت به پایان برسد .

۱۲) پرتاب کردن یا ریختن هرگونه شیء به خارج از پنجره یا بالکن اکید اً ممنوع است. همچنین مطمئن شوید که وسایلی که کنار پنجره یا بالکن قرار می د هید ، د ر اثر نیروی باد قوی نمی افتند .

۱۳) د ر آسانسور باید به درستی بسته شود تا د یگران در سایر طبقات هم بتوانند از آن استفاد ه کنند . هیچگاه آسانسور را معطل نگه ندارید . محدودیت وزن آسانسور را مراعات کنید ، در غیر این صورت ترمز آن آسیب می بیند و یا حوادث ناگوارتری ممکن است رخ د هد .

۱۴) هیچگاه کسی را که انتظار ملاقاتش را ند ارید و کاملاً نمی شناسید ، به د اخل آپارتمان راه ندهید . تا زمانی که مطمئن نشدید که چه کسی پشت در است، او را به د اخل ساختمان راه ند هید . به خاطر د اشته باشید که امنیت ساختمان د ر گرو هوشیاری و همکاری همه ساکنان است.

۱۵) مراقب باشید که کود کان خود یا مهمان تان از طریق شبکه آیفون د اخلی، مزاحمتی برای د یگر همسایگان ایجاد نکنند .

۱۶) کلیه درها و پنجره ها باید به آرامی بسته شوند . د ر مواقع وزید ن باد آنها را کاملاً ببند ید .

۱۷) شب ها و نیز هنگام خروج از آپارتمان باید کلیه درها را قفل کرد ه و پرده ها را بکشید .

۱۸) وقتی ناشناسی زنگ شما را می زند و خود را آشنا یا فامیل همسایه تان معرفی می کند ، در را به روی او باز نکنید .

۱۹) اگر فرد ناشناسی هم زمان با ورود شما، خواست وارد آپارتمان شود ، از او نام واحد مورد نظرش را بپرسید . اگر به حضور غریبه ای شک کردید ، او را به آپارتمان راه ندهید .

پاسخ }