امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
برگه کار اختلاف بین تصاویر
#1
میتونین با توجه به سن کودکتون و سختی برگه هایی که اینجا قرار داده میشه،برگه های مناسب رو پرینت گرفته در اختیار کودکانتون قرار بدید

[عکس: 20150613125755_c1.jpg]


[عکس: 20150613130115_c2.jpg]


[عکس: 20150613130156_c17.jpg]


[عکس: 20150613130220_c26.jpg]


[عکس: 20150613130243_c33.jpg]


[عکس: 20150613130304_c34.jpg]


[عکس: 20150613130329_c36.jpg]


[عکس: 20150613130355_c15.jpg]


[عکس: 20150613130421_c31.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#2
[عکس: 20150613130519_c7.jpg]


[عکس: 20150613130539_c20.jpg]


[عکس: 20150613130601_c22.jpg]


[عکس: 20150613130632_c9.jpg]


[عکس: 20150613130659_c23.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#3
[عکس: 20150613130723_c35.jpg]


[عکس: 20150613130849_c16.jpg]


[عکس: 20150613130919_c25.jpg]


[عکس: 20150613130939_c27.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#4
[عکس: 20150613131043_c3.jpg]


[عکس: 20150613131111_c10.jpg]


[عکس: 20150613131145_c19.jpg]


[عکس: 20150613131213_c8.jpg]


[عکس: 20150613131238_c30.jpg]


[عکس: 20150613131305_c29.jpg]


[عکس: 20150613131433_c12.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#5
[عکس: 20150922142149_c5.jpg]


[عکس: 20150922142551_c11.jpg]


[عکس: 20150922142601_c13.jpg]


[عکس: 20150922142609_c21.jpg]


[عکس: 20150922142645_c24.jpg]


[عکس: 20150922142715_c32.jpg]


[عکس: 20150922142811_c28.jpg]


[عکس: 20150922142859_c.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }