امتیاز موضوع:
  • 27 رای - 3.7 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تاریخچه چوب بالسا
#1
Restart-1 
چوب بالسا

چوب بالسا يكي از مهمترين مصالح ساخت هواپيماهاي مدل به شمار ميرود. همانطور كه ميدانيم، اكثر هواپيماهاي مدل با اسكلتي از چوب بالسا ساخته شده و سپس بوسيله روكش حرارتي، روي آن پوشانده ميشود.

حال كه اين چوب اينقدر در صنعت مدل كاربرد دارد، بد نيست كه كمي بيشتر راجع به آن بدانيم و در مورد مبدا آن و طرز آماده كردن آن بيشتر ياد بگيريم.

هواپيماهاي مدل نيز مانند ساير وسائل پرنده ديگر، چه بزرگ و چه كوچك، از اين قانون مستثني نيستند: وسيله پرنده هر چه سبكتر ساخته شود، بهتر پرواز خواهد كرد. با داشتن اين نكته در ذهن، درك اينكه چرا چوب بالسا بعنوان مصالح استاندارد در ساخت مدل بكار گرفته شده است آسان است. نسبت بسيار خوب مقاومت به وزن آن، مدل كاران را قادر ساخته كه مدل هائي را بسازند كه كاملا شبيه دنياي واقعي پرواز كنند. چوب بالسا همچنين ضربه و لرزش را بخوبي جذب ميكند و به آساني توسط ابزارهاي ساده دستي قابل بريدن، شكل دادن و چسباندن است.

چوب بالسا از كجا مي آيد؟
درختان بالسا بطور طبيعي در جنگلهاي باراني و مرطوب آمريكاي مركزي و جنوبي رشد ميكنند. بازه منطقه اي كه درختان بالسا در آن ميرويند ، از جنوب به گواتمالا و از شمال تا بوليوي گسترش مي يابد. اما كشور كوچك اكوادور در ساحل غربي آمريكاي جنوبي، منبع اصلي چوب بالسا با كيفيت مناسب هواپيماهاي مدل در جهان بشمار ميرود.

چوب بالسا چگونه رشد ميكند؟
چيزي به شكل يك جنگل كامل از درختان بالسا وجود ندارد. اين درختان بطور منفرد و يا در گروههاي بسيار كوچك و بسيار پراكنده در جنگل ميرويند. براي صدها سال به درخت بالسا بعنوان يك درخت هرز و بي ثمر نگريسته ميشد. تكثير اين درختان بوسيله رشد صدها دانه كه بوسيله باد در جنگل پراكنده ميشوند صورت ميگيرد. هر كدام از دانه ها بواسطه پرهائي كه دارد، بوسيله باد حمل ميشود، درست بروشي كه دانه هاي قاصدك بوسيله باد حمل ميشوند. دانه ها بالاخره به خاك مي افتند و بوسيله خاشاك جنگل پوشيده ميشوند. دانه ها در آنجا جمع ميشوند و ميمانند تا روزي كه آفتاب از ميان شاخ و برگ درختان نفوذ كرده و به زمين بتابد و باعث شروع رشد دانه ها شود. هر جائي كه سوراخي در ميان شاخ و برگها براي عبور نور خورشيد ايجاد شود، خواه توسط انسان و يا بواسطه مرگ يك درخت ديگر، بالسا شروع به رشد ميكند و مانند علف بالا مي آيد. در خلال زمان، درختان قويتر به رشد خود ادامه ميدهند و درختان ضعيفتراز بين ميروند. هنگامي كه درختان بالغ ميشوند، تنها يك يا دو درخت كامل و بالغ را ميتوان در 100 متر مربع جنگل پيدا نمود.


چقدر طول ميكشد تا يك درخت بالسا رشد كند؟
درخت بالسا خيلي سريع رشد ميكند (مانند اكثر درختان بي ثمر). شش ماه بعد از دانه گذاري، ضخامت تنه درخت حدود 5/2 تا 5/3 سانتيمترو بلندي آن حدود 3 تا 5/3 متر ميشود. در سن 6 تا 10 سال، درخت آماده بريدن است. در اين زمان قطر آن به 30 سانتيمتر تا حدود 1 متر و ارتفاع آن به 18 تا 27 متر ميرسد. اگر به آن اجازه داده شود كه به رشد خود ادامه دهد، چوبهاي تازه اي كه در قسمت خارجي ميرويند بسيار سخت خواهند شد و درخت از قسمت مياني شروع به پوسيدن خواهد كرد. درختاني كه به رشد ادامه ميدهند به قطر حدود 180 سانتيمتر هم ميرسند ولي قسمت بسيار كمي از آنها قابل استفاده خواهد بود. برگ درخت بالسا شباهت بسيار زيادي به برگ انگور دارد فقط خيلي بزرگتر است. هنگامي كه درخت جوان است، طول اين برگها به حدود 120 سانتيمتر ميرسد. هرچه درخت پيرتر ميشود، اين برگها رفته رفته كوچكتر ميشوند تا به حدود 20 تا 25 سانتيمتر ميرسند. بالسا يكي از معدود درختاني در جنگل است كه شكل برگ بسيار ساده اي دارد. اين ويژگي به تنهائي بالسا را از ساير درختان متمايز ميكند.

يك پرستار عالي

طبيعت بطور آشكار درخت بالسا را بعنوان يك درخت پرستار براي حفاظت از درختاني با رشد كندتر، در مقابل حرارت شديد خورشيد، در خلال سالهاي ابتدائي حياتشان در نظر گرفته است. مثلا در ناحيه اي كه جنگل بواسطه طوفان يا ساير حوادث طبيعي تخريب شده است، درختان بالسا بسرعت بالا آمده و شروع به رشد ميكنند و در مدت كوتاهي به قد بلندي ميرسند. رشد سريع آنها و اندازه بسيار بزرگ برگهاي آنها در طول سالهاي اوليه زندگيشان، سپر و حفاظي براي درختان كوچكترو با رشد كمتر ايجاد ميكند. هنگامي كه اين درختان به اندازه اي بزرگ شدند كه بتوانند خودشان به حياتشان ادامه دهند، درخت بالسا شروع به مردن ميكند. بدون شك، رشد سريع درخت بالسا، اندازه بزرگ برگهاي آن كه بتدريج كوچكتر ميشوند و طول حيات نسبتا كوتاه اين درخت، آن را به يك پرستار عالي در اكوسيستم جنگل تبديل كرده است.

درختان بالسا چگونه بريده ميشوند؟

در حالي كه طبيعت درختان بالسا را بعنوان يك پرستاربا عمر كوتاه بكار گرفته است، بشر بالاخره كشف كرد كه اين درخت يك منبع فوق العاده باارزش است. شروع واقعي استفاده از چوب بالسا به دوران جنگ اول جهاني باز ميگردد كه متحدين بدنبال يك جايگزين مناسب با فراواني بالا براي چوب پنبه بودند. تنها نكته منفي استفاده از بالسا، كار طاقت فرساي لازم براي بريدن و خارج كردن آن از جنگل بود و هنوز نيز هست. چون اين درختان بطور انفرادي و پراكنده در جنگل ميرويند، امكان استفاده از روشهاي چوب بري صنعتي و با مقياس بالا براي بريدن آنها فراهم نيست. تنها روش بريدن آنها، استفاده از روش قديمي Paul Bunyan است كه عبارت است از انداختن درختان با تبر، كشاندن آنها به نزديكترين رودخانه، بستن آنها به هم بشكل كلك و سپس انداختن كلكها به رودخانه براي ارسال آنها به محل چوب بري در قسمتي از مسير رودخانه.

تيم برش درخت معمولا از دو بومي اكوادوري كه هركدام به يك تبر اسپانيائي مجهز شده اند تشكيل شده است. بخاطر شرايط منطقه، تيم برش فقط ميتواند دو درخت را در روز تا كنار رودخانه حمل كند. در قسمت چوب بري، تنه درختان بصورت خام به قطعات بزرگ برش ميخورد و بدقت خشك ميشود و سپس به كارخانه هاي ساخت مدل حمل ميگردد. بقيه برشها به قطعات كوچكتر، در كارخانههاي مدل با دقت بالا صورت ميگيرد.

بخاطر چرخه سريع رشد درختان بالسا، كيفيت و سبكي چوب حاصل بستگي مستقيم به سن درخت بالسا در زمان بريدن آن دارد.

چرا چوب بالسا اينقدر سبك است؟

راز سبكي چوب بالسا را فقط ميتوان با ميكروسكوپ مشاهده نمود.سلولهاي چوب بسيار بزرگ بوده و داراي ديواره نازكي هستند و در نتيجه نسبت بخشهاي جامد به بخشهاي خالي چوب، حداقل ممكن است. اكثر چوبها داراي ماده پلاستيك مانندي بنام Lignin هستند كه سلولها را بهم متصل نگه داشته است. در بالسا اين ماده بسيار كم و در حداقل است.تنها 40 درصد حجم يك تكه بالسا را مواد جامد تشكيل ميدهد.براي اينكه درخت بالسا مقاومت لازم براي ايستادن در جنگل را داشته باشد، طبيعت درون سلولهاي چوب را با آب پر ميكند و اين باعث ميشود كه چوب محكم شود، مانند لاستيك ماشين كه پر از هوا باشد. درخت بالسا تا پنج برابر مواد چوب در خودش آب دارد در حالي كه اكثر چوبهاي سخت ديگر، مقدار بسيار كمي آب در مقايسه با مواد جامد چوب دارند. بنابراين چوب درخت بالسا بايد بعد از بريدن بدقت خشك شود. روند خشك كردن تنه درخت حدود دو هفته طول ميكشد تا اينكه رطوبت چوب فقط به شش درصد برسد. اين پروسه همچنين باعث كشته شدن هر گونه باكتري يا حشره موجود در درون چوب نيز ميگردد.

چوب بالساي خشك شده چقدر سبك است؟

چوبهاي بالساي آماده شده، مانند آنچه در كيتهاي هواپيماهاي مدل ميبينيد، وزنهاي مختلفي دارند. وزن آنها ميتواند از 0.06 تا 0.38 گرم در سانتيمتر مكعب متغير باشد. اما چوبي كه بطور تجاري در ساخت هواپيماهاي مدل بكار ميرود، بين 0.09 تا 0.28 گرم در سانتيمتر مكعب وزن دارد.وزن بين 0.12 تا 0.19 را بعنوان وزن متوسط در نظر ميگيرند و بيشتر در دسترس است. وزن 0.09 يا كمتر بسيار كمياب است و گاهي نيز اصلا نميتوان آن را پيدا كرد.

آيا بالسا سبكترين چوب در جهان است؟

نه. اكثر مردم متعجب ميشوند وقتي ميشنوند كه از نظر گياهشناسي، چوب بالسا سومين يا چهارمين چوب سبك در دنيا است. اما چوبهائي كه سبكتر از بالسا هستند، بسيار شكننده و ضعيفند و بدرد هيچ كار عملي نميخورند. برخي از انواع سبكترينها ، اصلا شباهتي به چوب، آنطور كه ما تصور داريم ندارند و بيشتر شبيه يك گياه علفي شكل هستند. تنها بالسا است كه مقاومت و سبكي را با هم دارد. در واقع اغلب اوقات از بالسا بعنوان قويترين چوب نسبت به وزنش ياد ميشود. در مقايسه با وزن، چوب بالسا از كاج و حتي بلوط هم محكمتر است.

انتخاب بالسا براي ساختن مدل

اكثر فروشگاههاي مدل، چوب بالسا را در شكلهاي ميله، ورقه و بلوك بفروش ميرسانند كه اگر شما قصد ساختن يك مدل از ابتدا را داريد، ميتوانيد قطعات مورد نيازتان را از ميان آنها انتخاب كنيد. بدون شك بخاطر ماهيت چوب بالسا، اين قطعات داراي وزنهائي خواهند بود كه اندكي باهم متفاوتند. هنگامي كه ميخواهيد قطعات مورد نيازتان را براي خريد انتخاب كنيد، بايد مورد كاربرد نهائي آنها را در ذهنتان داشته باشيد. بطور منطقي بايد از قطعات سبكتر در قسمتهائي كه استرس كمتري را متحمل ميشوند استفاده كنيد و از قطعات سنگينتر در بخشهاي مهمتر كه استرس بيشتري بر آنها وارد ميشود استفاده نمائيد.فایل‌های پیوست عکس(ها)
           
[عکس: sunflower3.gif]
پاسخ }