• 14 رأی - میانگین امتیازات: 3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ترفندهایی از فتوشاپ
#21
ابتدا یک سند جدید با ابعاد دلخواهتان ساخته و مراحل زیر را روی آن پیاده سازی کنید
[تصویر: 20130201184714_finished.jpg]


[تصویر: 20130201184416_1.jpg]

[تصویر: 20130201184429_2.jpg]

[تصویر: 20130201184508_3.jpg]

[تصویر: 20130201184524_4.jpg]

[تصویر: 20130201184536_5.jpg]

[تصویر: 20130201184552_6.jpg]

[تصویر: 20130201184607_7.jpg]

[تصویر: 20130201184620_8.jpg]

[تصویر: 20130201184635_9.jpg]

[تصویر: 20130201184647_10.jpg]

[تصویر: 20130201184714_finished.jpg]
  پاسخ
#22
[تصویر: 20130201190411_2.jpg] [تصویر: 20130201190355_1.jpg]

[تصویر: 20130201190522_3.jpg]

[تصویر: 20130201190559_4.jpg]

[تصویر: 20130201190619_5.jpg]

[تصویر: 20130201190636_6.jpg]

[تصویر: 20130201190653_7.jpg]

[تصویر: 20130201190709_8.jpg]

[تصویر: 20130201190724_9.jpg]

[تصویر: 20130201190738_10.jpg]
  پاسخ
#23
[تصویر: 20130201192429_val1.jpg]

[تصویر: 20130201192449_val2.jpg]

[تصویر: 20130201192507_val2brush.jpg]

[تصویر: 20130201192526_val2dark.jpg]

[تصویر: 20130201192550_val2overlay.jpg]

[تصویر: 20130201192609_val3.jpg]

[تصویر: 20130201192635_val3bevel.jpg]

[تصویر: 20130201192713_val3overlay.jpg]

[تصویر: 20130201192849_val3results.jpg]

[تصویر: 20130201192945_val3shadow.jpg]

[تصویر: 20130201193008_val3shape.jpg]

[تصویر: 20130201193034_val4.jpg]

[تصویر: 20130201193053_val5.jpg]

[تصویر: 20130201193120_val5gradient.jpg]

[تصویر: 20130201193140_val5results.jpg]

[تصویر: 20130201193156_val5shadow.jpg]

[تصویر: 20130201193222_val6.jpg]

[تصویر: 20130201193239_val6effect.jpg]

[تصویر: 20130201193259_val6warp.jpg]

[تصویر: 20130201193328_val7effect.jpg]

[تصویر: 20130201193345_valfinal.jpg]
  پاسخ
#24
[تصویر: 20130201190810_image1.jpg]

[تصویر: 20130201190830_image2.jpg]

[تصویر: 20130201190855_image3.jpg]

[تصویر: 20130201190912_image4.jpg]

[تصویر: 20130201190924_image5.jpg]

[تصویر: 20130201190940_image6.jpg]

[تصویر: 20130201190953_image7.jpg]

[تصویر: 20130201191012_image8.jpg]

[تصویر: 20130201191029_image9.jpg]

[تصویر: 20130201191041_image10.jpg]

[تصویر: 20130201191057_image11.jpg]

[تصویر: 20130201191113_image12.jpg]

[تصویر: 20130201191130_image13.jpg]

[تصویر: 20130201191145_image14.jpg]

[تصویر: 20130201191212_image15.jpg]

[تصویر: 20130201191225_image16.jpg]

  پاسخ
#25
[تصویر: 20130201184820_1.jpg]

[تصویر: 20130201184948_2.jpg]

[تصویر: 20130201184959_3.jpg]

[تصویر: 20130201185020_4.jpg]

[تصویر: 20130201185034_5.jpg]

[تصویر: 20130201185048_6.jpg]

[تصویر: 20130201185330_7.jpg]

[تصویر: 20130201185343_8.jpg]

[تصویر: 20130201185359_9.jpg]

[تصویر: 20130201185415_10.jpg]

[تصویر: 20130201185428_11.jpg]

[تصویر: 20130201185446_12.jpg]

[تصویر: 20130201185505_13.jpg]

[تصویر: 20130201185518_14.jpg]

[تصویر: 20130201185532_15.jpg]

[تصویر: 20130201185544_16.jpg]

[تصویر: 20130201185602_17.jpg]

[تصویر: 20130201185659_18.jpg]

[تصویر: 20130201185716_19.jpg]

[تصویر: 20130201185735_20.jpg]

[تصویر: 20130201185755_21.jpg]

[تصویر: 20130201185824_22.jpg]

[تصویر: 20130201185843_23.jpg]

[تصویر: 20130201185911_24.jpg]

[تصویر: 20130201185925_25.jpg]

[تصویر: 20130201185943_26.jpg]

[تصویر: 20130201190011_27.jpg]

[تصویر: 20130201190027_28.jpg]

[تصویر: 20130201190048_29.jpg]

[تصویر: 20130201190117_30.jpg]

[تصویر: 20130201190134_31.jpg]

[تصویر: 20130201190155_32.jpg]

[تصویر: 20130201190212_33.jpg]

[تصویر: 20130201190224_34.jpg]

[تصویر: 20130201190240_35.jpg]
  پاسخ
#26
[تصویر: 20130201191310_amorous_01.jpg]

[تصویر: 20130201191325_amorous_02.jpg]

[تصویر: 20130201191350_amorous_03.jpg]

[تصویر: 20130201191403_amorous_04.jpg]

[تصویر: 20130201191414_amorous_05.jpg]

[تصویر: 20130201191430_amorous_06.jpg]

[تصویر: 20130201191454_amorous_07.jpg]

[تصویر: 20130201191511_amorous_08.jpg]

[تصویر: 20130201191524_amorous_09.jpg]

[تصویر: 20130201191540_amorous_10.jpg]

[تصویر: 20130201191550_amorous_11.jpg]

[تصویر: 20130201191609_amorous_12.jpg]

[تصویر: 20130201191622_amorous_13.jpg]

[تصویر: 20130201191635_amorous_14.jpg]

[تصویر: 20130201191653_amorous_15.jpg]

[تصویر: 20130201191709_amorous_16.jpg]

[تصویر: 20130201191732_amorous_17.jpg]

[تصویر: 20130201191749_amorous_18.jpg]

[تصویر: 20130201191808_amorous_19.jpg]

[تصویر: 20130201191821_amorous_20.jpg]

[تصویر: 20130201191837_amorous_21.jpg]

[تصویر: 20130201191853_amorous_22.jpg]

[تصویر: 20130201191907_amorous_23.jpg]

[تصویر: 20130201191918_amorous_24.jpg]

[تصویر: 20130201191937_amorous_25.jpg]

[تصویر: 20130201191950_amorous_26.jpg]
  پاسخ
#27
[تصویر: 20130202130745_1.jpg]

[تصویر: 20130202130814_2.jpg]

[تصویر: 20130202130841_3.jpg]

[تصویر: 20130202130857_4.jpg]

[تصویر: 20130202130919_5.jpg]

[تصویر: 20130202130932_6.jpg]

[تصویر: 20130202130946_7.jpg]

[تصویر: 20130202130958_8.jpg]

[تصویر: 20130202131015_9.jpg]

[تصویر: 20130202131028_10.jpg]

[تصویر: 20130202131041_11.jpg]

[تصویر: 20130202131056_12.jpg]

[تصویر: 20130202131111_13.jpg]

[تصویر: 20130202131126_14.jpg]

[تصویر: 20130202131141_15.jpg]

[تصویر: 20130202131204_16.jpg]

[تصویر: 20130202131222_17.jpg]

[تصویر: 20130202131236_18.jpg]

[تصویر: 20130202131256_19.jpg]

[تصویر: 20130202131323_20.jpg]

[تصویر: 20130202131342_21.jpg]

[تصویر: 20130202131548_22.jpg]

[تصویر: 20130202131606_23.jpg]

[تصویر: 20130202131626_24.jpg]

[تصویر: 20130202131640_25.jpg]

ادامه در ارسال بعد ...
  پاسخ
#28
[تصویر: 20130202131723_26.jpg]

[تصویر: 20130202131737_27.jpg]

[تصویر: 20130202131753_28.jpg]

[تصویر: 20130202131806_29.jpg]

[تصویر: 20130202131851_30.jpg]

[تصویر: 20130202131905_31.jpg]

[تصویر: 20130202131920_32.jpg]

[تصویر: 20130202131940_33.jpg]

[تصویر: 20130202131959_34.jpg]

[تصویر: 20130202132023_35.jpg]

[تصویر: 20130202132710_36.jpg]

[تصویر: 20130202132737_37.jpg]

[تصویر: 20130202143738_38.jpg]

[تصویر: 20130202143759_39.jpg]

[تصویر: 20130202143838_41.jpg]

[تصویر: 20130202143855_42.jpg]

[تصویر: 20130202143906_43.jpg]

[تصویر: 20130202143920_44.jpg]

[تصویر: 20130202143934_45.jpg]

[تصویر: 20130202143956_46.jpg]

[تصویر: 20130202144111_47.jpg]

[تصویر: 20130202144132_48.jpg]

[تصویر: 20130202144145_49.jpg]

[تصویر: 20130202144156_50.jpg]

[تصویر: 20130202144344_51.jpg]

[تصویر: 20130202144400_52.jpg]


ادامه در ارسال بعد ...
  پاسخ
#29
[تصویر: 20130202144414_53.jpg]

[تصویر: 20130202144435_54.jpg]

[تصویر: 20130202144459_55.jpg]

[تصویر: 20130202144535_56.jpg]

[تصویر: 20130202144554_57.jpg]

[تصویر: 20130202144615_58.jpg]

[تصویر: 20130202144710_59.jpg]

[تصویر: 20130202144754_60.jpg]

[تصویر: 20130202144813_61.jpg]

[تصویر: 20130202144845_62.jpg]

[تصویر: 20130202144905_63.jpg]

[تصویر: 20130202144926_64.jpg]

[تصویر: 20130202144944_65.jpg]

[تصویر: 20130202145030_66.jpg]

[تصویر: 20130202145159_67.jpg]

[تصویر: 20130202145239_68.jpg]

[تصویر: 20130202145252_69.jpg]

[تصویر: 20130202145354_70.jpg]

[تصویر: 20130202145413_71.jpg]

[تصویر: 20130202145441_72.jpg]

[تصویر: 20130202145538_73.jpg]

[تصویر: 20130202145733_74.jpg]

[تصویر: 20130202145803_75.jpg]

[تصویر: 20130202145833_76.jpg]

[تصویر: 20130202145920_77.jpg]

[تصویر: 20130202150228_78.jpg]
  پاسخ
#30
[تصویر: 20130201193430_2.jpg]

[تصویر: 20130201193517_3.jpg]

[تصویر: 20130201193529_4.jpg]

[تصویر: 20130201193554_5.jpg]

[تصویر: 20130201193611_6.jpg]

[تصویر: 20130201193629_7.jpg]

[تصویر: 20130201193649_8.jpg]

[تصویر: 20130201193706_9.jpg]

[تصویر: 20130201193720_10.jpg]

[تصویر: 20130201193736_11.jpg]

[تصویر: 20130201193751_12.jpg]

[تصویر: 20130201193805_13.jpg]

[تصویر: 20130201193818_14.jpg]

[تصویر: 20130201193833_15.jpg]

[تصویر: 20130201193855_16.jpg]

[تصویر: 20130201193928_17.jpg]

[تصویر: 20130201194001_18.jpg]

[تصویر: 20130201194023_19.jpg]

[تصویر: 20130201194040_20.jpg]

[تصویر: 20130201194052_21.jpg]

[تصویر: 20130201194108_22.jpg]

[تصویر: 20130201194132_23.jpg]

[تصویر: 20130201194151_24.jpg]

[تصویر: 20130201194205_25.jpg]

[تصویر: 20130201194220_26.jpg]

[تصویر: 20130201194239_27.jpg]

[تصویر: 20130201194255_28.jpg]

[تصویر: 20130201194315_29.jpg]

[تصویر: 20130201194333_30.jpg]

[تصویر: 20130201194348_31.jpg]

[تصویر: 20130201194403_32.jpg]

[تصویر: 20130201194434_33.jpg]

[تصویر: 20130201194451_34.jpg]

[تصویر: 20130201194505_35.jpg]

  پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  عکس بگ گراندوقاب های فتوشاپ نخودک 36 13,336 ۲۰-۳-۱۳۹۵, ۱۰:۲۹ عصر
آخرین ارسال: سیلوانا
  آموزش فتوشاپ و پرسش و پاسخ در رابطه با این نرم افزار Alisa 33 10,634 ۹-۹-۱۳۹۳, ۰۲:۵۳ عصر
آخرین ارسال: hekmati009