تبلیغات
تشریفات مجالس خدمات عروسی

امتیاز موضوع:
  • 26 رای - 3.04 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ترک اعتیاد و جمعیت N.A
#1
*
جمعیت N.A ر ( Narcotic Anonymous )

گروه های خود یاری گروههایی هستند كه توسط خود معتادان به منظور حمایت از یكدیگر گفتگو ، راهنمایی و ارائه راه حل به یكدیگر تشكیل می شود گروه های خود یاری معتادان به مواد مخدر ( Narcotic Anonymous ) به پیروی از گروههای خودیاری معتادان به الكل ( AA ) شكل گرفته و در سالهای اخیر به طور وسیع در تمام كشور های جهان گسترش یافته است ....

*

جمعیت N.A ر ( Narcotic Anonymous )

گروه های خود یاری گروههایی هستند كه توسط خود معتادان به منظور حمایت از یكدیگر گفتگو ، راهنمایی و ارائه راه حل به یكدیگر تشكیل می شود گروه های خود یاری معتادان به مواد مخدر ( Narcotic Anonymous ) به پیروی از گروههای خودیاری معتادان به الكل ( AA ) شكل گرفته و در سالهای اخیر به طور وسیع در تمام كشور های جهان گسترش یافته است .

این گروهها فاقد درمانگر بوده و خود معتادان آنها را اداره می كنند . روش كار این گروهها معمولا بر اساس مقابله و پذیرش حقایق با تاكید بر صراحت و صداقت میباشد . با توجه به اینكه در كشورهای غربی ، با لاخص آمریكا فقط معتادان می توانند در این گروه ها شركت كنند مطالعات و تحقیقات علمی و كنترل شده ای در مورد كار آرایی آنها انجام نشده است اما گزارشهای خود معتادان حاكی از سودمندی این گروهها می باشد متخصصان و مشاوران نیز به سودمندی این گروهها به عنوان یك روش در كنار روشهای دیگر اذعان دارند به عنوان مثال واف ( WOOF ) و همكاران ( 1996 ) در یك مطالعه نظر خواهی از متخصصان ، مهمترین جنبه گروههای خودیاری ارائه حمایتهای اجتماعی است .

گروه معتادان گمنام نه تنها در جهان بلكه در ایران هم طی سالهای اخیر رشد كاملا قابل توجهی داشته است این رشد سریع می تواد به عنوان ملاكی برای پذیرش این گروهها از سوی طیف وسیعی از معتادان قلمداد شود روش كار معتادان گمنام براساس مقابله و پذیرش حقایق در ارتباط با اعتیاد فرد است . بر مسئولیت خود فرد معتاد در ارتباط با اعتیاد بسیار تاكید می شود . كسانی كه انگیزه كافی برای ترك دارند در سایه شبكه حمایتی این گروه ها از شركت در آنها بسیار سود می برند به خصوص كه افراد پس از بازگیری نیاز به تكیه گاه دارند و داشتن راهنما در این گروه ها این تكیه را مقدور میسازد لیكن شاید این گروه ها برای كسانی كه شكل اعتیادشان را آشكار میكنند یا كم اهمیت جلوه می دهند ، یا انگیزه كافی برای ترك نداند ، مفید نباشد .

دوازه سنت این گروهها نمایانگر قواعد و اصول تشكیل این گروه هاست .

قدمهای دوازده گانه

قدم اول : ما اقرار كردیم كه در مقابل اعتیاد خود عاجز بودیم و اینكه زندگیمان آشفته گردید بود .

قدم دوم : ما به این باور رسیدیم كه نیرویی برتر از خودمان میتواند سالامت عقل را ببه مابازگرداند .

قدم سوم : ما تصمیم گرفتیم كه اراده و زندگی خود را به خداوند ، به دانگونه كه او را درك كردیم ، بسپاریم .

قدم چهارم : ما یك ترازنامه اخلاقی بی باكانه و جستجو گرانه از خود تهیه كردیم .

قدم پنجم : ما هیت دقیق خطاهای خود را به خداوند ، به خودمان و به یك انسان دیگر اقرار كردیم .

قدم ششم : ما كاملا آماده شده ایم كه خداوند تمام این نواقص شخصیتی ما را برطرف كند .

قدم هفتم : ما با فروتنی از او خواستیم كه كمبودهای اخلاقی ما را برطرف كند .

قدم هشتم : ما فهرستی از تمام كسانی كه آزاد داده بودیم تهیه كردمی و خواستار آن شدیم كه از تمام آنها جبران خسارت كنیم .

قدم نهم : ما به طور مستقیم در هر جا كه امكان داشت از افرادی كه به آنها آزار رسانده بودیم جبران خسارت نمودیم مگر در مواردی كه اجرای این امر به ایشان و یا دیگران زیان وارد می نمود .

قدم دهم : ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا بدان اقرار نمو دیم .

قدم یازدهم : ما از راه دعا و مراقبه ، جویای بهتر نمودن رابطه آگاهانه خود با خداوند بدانگونه كه او را درك كردیم شدیم و دعا كردیم تنها برای آگاهی یافتن از اراده او در مورد ما و از آن قدرتی كه آن را به انجام می رساند .

قدم دوازدهم : ما با داشتن بیداری روحانی ای كه در نتیجه این قدمهاست ،‌سعی نمودیم این پیام را به كسانی كه هنوز رنج میكشند ( معتادان ) برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگیمان به اجرا در آوریم .

سنتهای دوازده گانه :

سنت اول :

منافع مشترك ما باید در راس قرار گیرد : بهبودی شخصی به اتحاد معتادان گمنام بستگی دارد .

سنت دوم :

در رابطه به هدف گروه ما فقط یك مرجع نهایی وجود دارد خداوندی مهربان كه به گونه ممكن ، خود را در وجدان گروه ما بیان می نماید رهبران ما خدمتگزارانی مورد اعتماد می باشد آنان حكومت نمی كنند .

سنت سوم :

تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف می باشد

سنت چهارم :

هر گروه باید مستقل باشد ، به استثنای مواردی كه بر گروه های دیگر و یا معتادان گمنام در كل اثر بگذارد .

سنت پنجم :

هر گروه فقط یك هدف اصلی دارد رساندن پیام به معتادی كه هنوز در رنج است .

سنت ششم : یك گروه معتادان گمنام هرگز نباید هیچ موسسه مرتبط یا سازمان انتفاعی خارجی را مورد تایید قرار بدهند در آنها سرمایه گذاری مالی كند و یا نام معتادان گمنام را به آنها به عاریت بدهد زیرا ممكن است مشكلات پولی مالكیت و یا شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد .

سنت هفتم :

هر گروه معتادان گمنام باید كاملا متكی به خود باشد و كمكهای مالی از خارج دریافت نكند .

سنت هشتم :

معتادان گمنام باید برای همیشه غیر حرفه ای باقی بمانند اما مراكز خدماتی ما میتواند كارمندان مخصوصی استخدام كنند .

سنت نهم :

معتادان گمنام تخت این نام هرگز نباید سازماندهی شود اما می توانیم هیئتهای خدماتی و كمیته هایی ایجاد كنیم كه مستقیما در برابر كسانی كه به آنها خدمت می كنند مسئو ل باشند .

سنت دهم :

معتادان گمنام هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارد بنابراین نام معتادان گمنام هرگز نباید به بحث اجتماعی كشیده شود .

سنت یازدهم :

خط مشی روابط عمومی ما بر اصل جاذبه است تا تبلیغ : ما همیشه نیاز داریم گمنامی شخصی را در سطح مطبوعات ، رادیو ، فیلم حفظ كنیم .

سنت دوازدهم :

گمنامی اساس روحانی تمام سنتهای ما میباشد و همیشه یاد آور ماست كه اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم .
*چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }