امتیاز موضوع:
  • 37 رای - 2.7 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست حس ششم
#1
تست حس ششم

پرسشنامه ESP (سنجش مقدماتی نیروی خارق العاده شما)

در این پرسشنامه 12 سوال ساده از حس ششم وجود دارد . وقتی با دقت به آنها پاسخ می دهید می توانید تا حدودی حدس بزنید از چه میزان نیروی خارق العاده و فوق روانی برخوردارید؟

سوال1-وقتی تلفن زنگ می زند؛
الف- گاهی می دانم یا حس می کنم پشت تلفن چه کسی است.
ب- اغلب حدس می زنم پشت تلفن چه کسی است.
ج- هرگز حدس نمی زنم ممکن است چه کسی باشد.

سوال 2: وقتی در سر کار عصبانی یا پریشان می شوم ؛
الف- کارم را به راحتی انجام می دهم و مسئله یا مشکلی پیش نمی آید.
ب- غالبا متوجه می شوم که دستگاهی عیب و نقصی پیدا کرده است.
ج- همیشه می فهم دقیقا کدام دستگاه خراب است یاکجای کار میلنگد.

سوال 3 : وقتی در هنگام رانندگی در یک شهر یا مسیر نا آشنا و غریب راه را گم می کنم ؛
الف- فورا ماشین را نگه می دارم و به نقشه شهر رجوع می کنم
ب- مسیری را که حدس می زنم برای حرکت انتخاب می کنم .
ج- بطور غریزی و نا خود آگاه مسیری را که احساس می کنم در پیش می گیرم و مستقیما به هدف می رسم

سوال 4: من شخصی هستم که ؛
الف- در یک مهمانی بسیار پرشور و نشاط و گل وسط مهمانی هستم.
ب- دوست دارم ابراز عقیده کنم اما نه چندان افراطی .
ج- ترجیح می دهم به مشورت و نظر دیگران عمل کنم

سوال 5: زمانیکه هیچ چیز بر وفق مراد من نیست ؛
الف- عقب نشینی می کنم و افسرده و غمگین می شوم.
ب- نگران و ناراحت می شوم اما امید دارم
ج- سعی می کنم از مشکلات دوری جویم و به همه چیز خوش بین باقی بمانم.

سوال 6: موقع بازی تخته نرد ( یا منچ) که در آن شانس حرف اول را می زند ؛
الف- ضمن آنکه دقت می کنم اما بی خیال هستم.
ب- خود را کاملا خوش شانس احساس می کنم.
ج- دست به خطر می زنم ، اهل ریسکم و متوجه می شوم که تاس ، بنا به میل خودم تحت تاثیر قرار گرفته است.

سوال 7: زمانیکه من برای اولین بار کسی را ملاقات می کنم ؛
الف- فوری شخصیت اورا ارزیابی می کنم
ب- حدس می زنم که چگونه فردی باشد.
ج- قضاوت و داوری را به بعد موکول می کنم .

سوال 8: آنطور که من هستم ؛
الف- فکرم منطقی و نظام مند است.
ب- ایده های تازه و جدید دارم .
ج- بینهایت خلاق و هنرمند هستم.

سوال 9: در ارتباط با تولد بچه جدید و نوزاد ؛
الف- مراقبت از بچه رابه فرد دیگری واگذار می کنم
ب- درست زمانی بیدار می شوم که نوزاد نیاز به خوردن دارد.
ج- می دانم چه زمانی کودک سرگشته و ناراحت است و جلوتر می فهمم و عکس العمل نشان میدهم .

سوال 10 : زمانیکه می خوابم ؛
الف- خواب های رنگی ( متنوع) می بینم .
ب- هرگز خواب نمی بینم .
ج-اغلب خواب من، واقع ؛ اتفاق می افتد و به حقیقت می پیوندد.

سوال 11: در ارتباط با نیروی خارق العاده (ESP) ؛
الف- در ارتباط با وجود نیرو های خارق العاده (ESP) ، دید بازی دارم.
ب- چنین نیرو هائی را بعنوان حقیقت محض می پذیرم
ج- فکر می کنم چنین چیزهائی بی معنی است.

سوال 12 : وقتیکه به توده ای از ابرها در آسمان خیره می شوم؛
الف- ابرها را به شکل صورت هایی می بینم
ب- تصاویر متغییر و عوض شده می بینم .
ج- فقط ابر می بینم .

حـرفی نـدارم …

مـن حـاضـرم حـتی جـانم بـه لبـم رسـد …!

اگـر جـانم تـو بـاشی …
}