امتیاز موضوع:
  • 15 رای - 3.47 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جاكفشى بدوزيم
#1
Package_favorite 
[عکس: 21516921620512565231109148225134160312853190.jpg]

با دوختن اين جاكفشى پارچه اى كم جا و كارآمد كه از يك چوب لباسى در كمد آويزان مى شود به كفش هايتان سامان دهيد. براى دوخت اين جاكفشى به وسايل زير نياز داريد.

- يك قطعه پارچه كتان ضخيم به ابعاد 5/1*4/0 متر

- پارچه نخى (گلدار يا به دلخواه) در حدود 5/1 متر با عرض 90 سانتى متر

- نوار اريب با رنگ متناسب حدود 10متر

- ?? سانتى متر چسب پارچه

- نخ همرنگ پارچه ها

- سوزن ته گرد

- خط كش و مداد

- يك عدد چوب لباسى محكم

لبه هاى پارچه كتان را كه بدنه اصلى جاكفشى را تشكيل مى دهد دو سانتيمتر از هر طرف تو بگذاريد و با چرخ خياطى بدوزيد. 6مستطيل به ابعاد 66*33 سانتيمتر از پارچه گلدار ببريد. با دقت نوار اريب را از وسط عرض آن تا كنيد و به همان ترتيب اتو بزنيد. براى مغزى دوزى هر يك از جيب ها حدود 165 سانتيمتر نوار اريب لازم است. دو ضلع بلندتر هر يك از جيب ها را با نوار اريب، مغزى دوزى كنيد؛ به اين ترتيب كه لبه پارچه را در ميان تاى نوار اريب قرار داده و با سوزن ته گرد سنجاق كنيد. سپس آن را به همان ترتيب با چرخ خياطى در جاى خود بدوزيد.

هر يك از جيب هاى پارچه اى را از وسط طول تا كنيد تا اضلاع كوچكتر آنها بر روى هم قرار گيرند. سپس يك قطعه از نوار اريب را به اندازه اين ضلع ببريد و لبه هاى پارچه را در ميان تاى نوار قرار دهيد و با سوزن ته گرد به همان شكل سنجاق كنيد، سپس با دست كوك بزنيد.

پارچه كتان ضخيم را از وسط طول تا كنيد به طورى كه روى اصلى پارچه به طرف بيرون باشد. با خط كش و مداد از خط تاى پارچه دو سانتيمتر پايين تر را علامت گذارى كنيد و يك

خط راست بكشيد. اين خط جاى دوخت اولين جيب را نشان مى دهد. درست در راستاى اين جيب در طرف ديگر پارچه كتان تا شده نيز خطى رسم كنيد.

در فاصله 5/17 سانتى متر از خط اول، خط ديگرى را رسم كنيد و همچنين خطى ديگر در فاصله 5/17 سانتيمترى از خط دوم. در طرف ديگر پارچه كتان نيز خطوطى درست در پشت اين خطوط علامت گذارى كنيد. هر يك از جيب ها را با سوزن ته گرد روى خطوط علامت گذارى شده سنجاق كنيد و سپس با چرخ خياطى در جاى خود بدوزيد. پس از دوخت، كوك لبه بالاى جيب را بشكافيد. در آخر دو قطعه چسب پارچه را به اندازه عرض پارچه كتان ضخيم ببريد، دو طرف يكى از آنها را درست در پشت خط دوخت دو جيب اول از بالاى جاكفشى بدوزيد و دو طرف ديگر را نيز در پشت دو لبه پايين پارچه كتان چرخ كنيد.

جاكفشى را مطابق تصوير روى چوب لباسى بيندازيد و با چسباندن دو نيمه جيب هاى پارچه اى به هم، آن را روى چوب لباسى ثابت كنيد. در صورت تمايل مى توانيد با دوختن يك جيب كوچكتر بر روى جيب اول جاكفشى جاى مناسبى نيز براى نگهدارى از پاشنه كش، واكس و برس كفش هايتان فراهم كنيد.
پاسخ }
#2
[عکس: 20120630074702_jab.jpg]
[عکس: 20120630075029_ja1.jpg]
پاسخ }