امتیاز موضوع:
  • 70 رای - 3.83 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جملات فلسفی کوروش کبیر
#1
جملات فلسفی کوروش کبیر


دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

________________________

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

________________________

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

________________________

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما

________________________


سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

________________________
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

________________________
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

________________________

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

________________________

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

________________________

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

________________________

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

________________________

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

________________________

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

________________________

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

________________________

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

________________________

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

________________________

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

[عکس: sunflower3.gif]
پاسخ }
#2
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت ، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد ، زیرا شادمانی او شادمانی من است . . .
بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن ! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست . . .

Flowerysmile
هرکی پاک تره.................تنها تره
پاسخ }
#3
خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

__________________


آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

___________________


پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر.

__________________


کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم


__________________


آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

__________________


وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .
[عکس: 20150727111523_index.jpg]
پاسخ }
#4
کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش به دنبال می آید

______________


انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند


______________

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده ،شاید بازگشاینده قفل در باشد


______________


افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند
[عکس: 20150727111523_index.jpg]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
من کوروش هخامنش فرمان دادم که بر مردمان اندوه نرود

زیرا اندوه مردمان اندوه من است

و شادمانی مردمان ، شادمانی من
[عکس: 20150727111523_index.jpg]
پاسخ }
#6
فرمان دادم بدنم را بدون تابوت ومومیایی به خاک سپارند
تـا تـکــه تـکــه ی بـدنـم قـسـمـتـی از خـاک ایـران شــود.

***********

هر حکومتی که شادمانی را از مردمان
بگیرد شکست خواهد خورد و برانداخته خواهد شد

***********

دروغ گویان
تنها بر گورستان مردگان و خاکسترزار خاموشان
حکومت خواهند کرد

***********

شهریاری که نداند شب مردمانش
چگونه به صبح می رسد
گورکن گمنامی است
که دل به دفن دانایی بسته است.
[عکس: 20150727111523_index.jpg]
پاسخ }
#7
100سخن ناب از کوروش بزرگ

1.ای پسر من نیكو كار باش نه بدكار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از كردار نیك لازمتر نمی باشد

2.ای پسر من بشنو تو را می گویم كه بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرامال و مكنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

3.دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسیده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیكی است كه چون تخم در آن بكارندحاصل نیك و فراوان از آن به عمل آید

4.با زن فرزانه و شرمگین عروسی كن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب كن وزن دیگری را فریب مده تا روانت گناه كار نگردد

5.مردی را به دامادی خود برگزین كه نیكخو, درست و دانا باشد, اگر بسیار مسكین است بسیار عیب نیست مال و مكنت از یزدان برسد

6.چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یك ناخوشی و هر نیكی یك بدی در پی دارد

7.از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد وهمواره بر در خانه تو بایستد و كسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است.

8.به مال و مكنت كسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است كه از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.

9. دست از دزدی و كاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر كس كه نیكی كند پاداش نیكی یابد و هر كه بدكار گشت به سزای سخت خواهد رسید.

10. نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرشزنده اند مانند شیری است كه آسوده در بیشه غنوده و از هیچ كس بیم ندارد
11.به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه برخود نیك ندانی به دیگران نیز نیك نشمار با دوستان به یگانگی برخورد كن.

12.اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است

13.عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است كه در بیشه برافروزد و تر و خشك را با هم بسوزاند

14.دشمن كهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن كهنه مانند مار سیاه است كه بعد از صد سال انتقام را فراموش نكند

15.مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشك پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند

16.آنچه را كه گذشته است فراموش كن و به آنچه كه نرسیده رنج و اندوه مبر.

17.در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نكنند و به جای پایین تری بنشانند

18.سخن بموقع بگو زیرا بساتكلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تكلم است

19. ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.

20.از هر خوراك مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو كه پسندیده نیست
21.ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.
22.همیشه و همه جا به خدا توكل كن و دوستی با كسی كن كه بیشتر به تو سود رساند

23.زن و فرزند خود را تحصیل علم بازمدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

24.اگر در پی مال و مكنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است
25.حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال كن و جواب بشنو
26.با مردی كه پدر و مادر از او ناخشنودند همكار مباش تا گناهكار نباشی
27.از هر كس كه با تو كینه ورزد و خشم گیرد كناره جوی

28.با مرد پاك نظر, كارآگاه, هوشیار و نیكخو مشورت كن
29.در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش
30.به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش كن و رفتار نما

31.مرد فقیر و بینوا را تمسخر مكن شاید تو نیز روزی بینوا شوی
32.مرد پارسا در آسایش ماند و بدكار همیشه گرفتار اندوه است
33.اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد
34.اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی
35.با هیچ كس و به هیچ آیین پیمان شكنی نكن كه آسیب به تو نرسد

36.فرومایه را اعتنا مكن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان
37.مردم دارای همان خویی هستند كه از زمان شیر خوارگی خود كسب نموده اند

38.سحر خیز باش تا كار خود را به نیكی به انجام برسانی
39.دوست كهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست
40.یزدان را ستایش كن و دل را شاد ساز تا یزدان نیكی تو را بیافزاید
41.حكمرانان را نفرین مكن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند
42.هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست

43.مال كسی را تاراج مكن و به مال خود میامیز
44.برای نام خود از كسب و كار احتراز مكن
45.هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی
46.هر كس كه برای دیگران چاه كند در آن افتد

47.تا حدی كه می توانی از مال خود داد ودهش نما
48.كسی را فریب مده تا دردمند نشوی
49.پیشوای نیك را گرامی دار و سخنش بپذیر
50.جز از خویشان و دوستان چیزی از كسی وام مگیر

51.نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور
52.چو خواهی عروسی كنی اول مال فراهم كن

از نیك كرداری خود غره مشو ورجز مخوان.53
54.به رئیسها و پادشاهان خیانت مكن
55.از مرد بزرگ و نیك سخن بپرس
56. با دزدان معامله مكن و آنها را گرفتار نما
57. از دوزخ یاد آور و كسان را به انصاف مجازات كن
58. از هر كس و هر چیز مطمئن مباش
59. فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
60. بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

61.سپاس دار باش تا لایق نیكی باشی

62. با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی
63. راستگو باش تا استقامت داشته باشی
64.متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
65. دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
66. معروف باش تا زندگانی به نیكی گذرانی
67. دوستدار دین باش تا زندگی به نیكی گذرانی
68. مطابق وجدان خود رفتار كن كه بهشتی شوی
69. سخی و جوانمرد باش تا پاك و راست گردی
70.با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مكن
71. روح خود را با خشم وكین آلوده مساز
72.در حفظ دین بكوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد
73. در هر گفتار و كار تواضع و ادب را فراموش مكن
74. هرگز ترشرو و بدخو مباش
75. در انجمن نزد مرد نادان منشین كه تو را نادان نشمارند
76.دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده
77. اگر خواهی از كسی دشنام نشنوی كسی را دشنام مده
78.خود را به بندگی كسی مسپار.
79.همیشه روح خود را به یاد دار.
80.قبل از جواب دادن تفكر كن
81.هیچ كس را تمسخر مكن
82.با مرد بدكار هم راز مشو
83. با مرد خشمگین همراه مشو
84. با فرومایه مشورت مكن
85.با مست هم خوراك مشو.
86. مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مكن.
87. مال خود را به مرد حسود نشان نده
88.از پادشاهان فرمان ناحق مخواه.
89.از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو.
90.در مجازات مردم كینه مورز
91.در معبر عام مجادله نكن.
92.با مرد بسیار متول هم خوراك مشو
93.مرد راستگو را برای پیغام بفرست
94.برای جاه و مقام مجادله مكن
95. از مدد قوی, متمول و كینه ورز دور باش
96.با مرد ادیب دشمن مباش
97.با مرد نادان راز مگوی
98.به هیچ كس دروغ مگو
99.از بی شرم مال مگیر
100.به نزد بدكار چیزی گرو مگذار
هرکی پاک تره.................تنها تره
پاسخ }
#8
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید . . .

تنها راهی که به شکست می انجامد ، تلاش نکردن است . . .


آنچه جذاب است سهولت نیست ، دشواری هم نیست ، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است . . .

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند . . .

به دنیا زانو نخواهم زد ، حتی اگر آسمان به کوتاهی قامتم شـود . . .

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید . . .

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید ، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند ، نه رفتار و عملکرد شما . . .


افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند . . .

کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش بدنبال می آید . . .
[عکس: 07460133686962957316.jpg]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر . .

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند . . .

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده ، شاید بازگشاینده قفل در باشد . . .

خداوند این کشور را از دشمن ، دروغ و خشکسالی مصون دارد . . .

دشوارترین قدم ، همان قدم اول است . . .

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد . . .

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید . . .

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت ، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد ، زیرا شادمانی او شادمانی من است . . .


بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن ! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست . . .
[عکس: 07460133686962957316.jpg]
پاسخ }
#10
تا هست سرزمین من آسمانی باد !

که در او رودهای بسیاری جاری است .

ما دامنه ها و دشت هایی داریم دریا وار . رازآمیز ،

سرسبز و برکت خیز ؛
[عکس: 20150727111523_index.jpg]
پاسخ }