امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جملات قصار و زیبا
#11
I asked for motivation,and He showed me eople who needed help.
Iasked for love and He provided me with opportunityTo give love toothers.

من انگيزه خواستم و خداوند كساني را به من نشان داد كه نيازمند كمك بودند.من محبت خواستم و خداوند به من فرصت داد تا به ديگران محبت كنم
[عکس: 20130617194540_13631117571.jpg]
پاسخ }
#12
love is totally forgetting yourself to someone that is always remembering you at all times

عشق فراموش کردن خود در وجود کسی است که همیشه و در همه حال شما را به یاد داردlove is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیزافتاده است عشق آن چیزی است که بر پا می ماند
when you have nothing left but love than for the first time you become aware that love is enough

وقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید آن وقتخواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست
[عکس: countdown.php?width=500&height=160&bg=56...married in]
Created by Wedding Favors
پاسخ }
#13
William Shakespeare

Three sentences for getting SUCCESS
a) Know more than other
b) Work more than other.
c) Expect less than other
ویلیام شکسپیر
سه جمله برای کسب موفقیت:
الف) بیشتر از دیگران بدانید.
ب) بیشتر از دیگران کار کنید.
ج) کمتر انتظار داشته باشید.

Adolph Hitler

If you win you need not explain, But if you lose you should not be there to explain.

آدولف هیتلر
اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی.
[عکس: countdown.php?width=500&height=160&bg=56...married in]
Created by Wedding Favors
پاسخ }
#14
متن زیبا در مورد مادر به زبان انگلیسی + ترجمه فارسی

WHEN I CAME DRENCHED IN THE RAIN
وقتی خیس از باران به خانه رسیدم

BROTHER SAID : “ WHY DON’T YOU TAKE AN UMBRELLA WITH YOU?”

برادرم گفت: چرا چتری با خود نبردی؟


SISTER SAID:”WHY DIDN’T YOU WAIT UNTIL IT STOPPED”

خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟


DAD ANGRILY SAID: “ONLY AFTER GETTING COLD YOU WILL REALIST”.

پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد


BUT MY MOM AS SHE WAS DRYING MY HAIR SAID”

اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد گفت:


“STUPID RAIN”
باران احمقTHAT’S MOM….!!!
این است معنی مادر
پاسخ }
#15
Honesty is the best policy
صداقت بهترین سیاست است.

True love finds away.
عشق راستین راه خودش را مییابد.
همه چی درست میشه من میدونم.......
پاسخ }