امتیاز موضوع:
  • 15 رای - 3.13 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حتما قبـل از خواب ببـوسیـدش
#1
این متن و تو نت دیدم خیلی خوشم اود گفتم واسه شما دوستانم بزارم تا بخونید

این هدیه ی من به شماهایی که سالهاست ازدواج کردید..و کسایی که قرارِ فردایی زیر یک سقف ،تو یک کلبه ی آروم برید با همسرتون:))) بخونیدااااا

حتما قبـل از خواب ببـوسیـدش♥
.
ببـوسیـدش ♥
...حتما ً قبـل ِ خواب ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه با هم دعـوای ِ بـدی کرده باشیـد ♥ ببـوسیـدش ♥
حتی اگه بهتـون گفته باشه از این زنـدگی ِ کوفتـی خسته شـده ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه برچسـب ِ ” بد اخـلاق ” بهـتون چسبـونده باشه ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه بهتـون گیر ِ بیخـود داده باشه ♥ ببـوسیـدش ♥!
گفته باشه از لباسـی که شما عاشقشین متنفـره ! ♥ نفهمیـده باشه شما موهـاتون رو مِش کردین ♥!ببـوسیـدش ♥
حتی اگه بـوی ِ عرق و خستگی میـده ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه یـادش میـره جواب سلام ِ شما رو بـده ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه خیلی وقته براتـون گُـل نخـریده ♥ ببـوسیـدش ♥!
وقتی زیرپیـرهنی سفیـد ِ حلقه ای پوشیـده و بـازوهای ِ سفیـدش رو با اون پیـچ ِ ماهیچه ای ِ مردونه انداخته بیـرون ♥ وقتی صورتش ته ریش ِ جذابی داره ♥ وقتی صداش خسته ُ خمار ِ خوابه ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه شما رو رنجـونده و غـرورش نمیذاره دلجـویی کنه ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه گرسنه اس و با شما مثل ِ آشپـز ِ دربـارش برخـورد می کنه ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه یادش میـره ازتـون تشـکر کنه ♥ ببـوسیـدش ♥!
وقتی براتـون یه آهنگ ِ جدیـد میذاره و می گه ♥ ” اینـو برای تـو آوردم ! ” ♥ وقتی تو چشـاش پـُر ِ خواستنه ♥ وقتی دست های ِ ظریـف ِ دختـرونه تـون میـون ِ دستای ِ زمخت و مردونه اش گم می شن ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه از عصبانیت داریـد دیوونه می شید ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه شما رو با مادرش مقایسه می کنه .. ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه با حرص می خوایید از خونه بزنیـد بیـرون و اون محـکم بـازوهاش رو دورتـون حلقه می کنه و وسـط ِ جیـغ های ِ شما با خنـده می گه ♥ ” عزیـزم ؛ کجا می خـوای بـری این وقته شب ؟ ببـوسیـدش ♥!
وقتی ناغافلی لباسـی رو خریـده که هفته ی پیش ♥ پشت ِ ویتریـن دیدین و فقـط یه کلمه گفتین این چه خوشگله ♥! ♥ وقتی دست هاش پـُر از خریـد خونه ان و درُ با پـاش می بنـده ♥ وقتی با نگاهـی پـُر از تحسین سر تا پاتـون رو برانـداز می کنه ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه تـوی ِ شرکـت پیـاز خورده و تا موهاش بـو میدن ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتی اگه با دوست هاش تلفنـی یک ساعـت حرف می زنه و شامتـون سـرد شده ♥
حتی اگه رو دنـده ی ” نه ” گفتن افتـاده ♥ ببـوسیـدش ♥!
وقتی شمـا رو وسـط ِ آرایش کردن می بوسه ♥ وقتی باهاتـون کُشتـی می گیـره و مثل ِ پـَر از رو زمین بلنـدتون می کنه ♥ ! وقتی تو دلتنگی هاتون داوطلبانه می بردتـون بیـرون و شما رو تو شهـر می گردونه ♥ ببـوسیـدش ♥!
حتماً قبـل خـواب ببـوسیـدش ❤ !شایـد فـردایی نباشـه ❤

♥شایـد شما فـردا نباشیـد♥♥

}