امتیاز موضوع:
  • 65 رای - 3.26 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حروف ابجد و نام اشخاص
#1
اول هر اسم كه يكي از حروف ابجد مي باشد اطلاعات دقيقي در مورد شخص به شما ميدهد .

الف:فردي است خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن ميانه رو و با همه كس ملاحظه مي نمايد.خونگرم است و زود صميمي مي گردد.

البته هميشه در بحث و گفتگو نيز شركت دارد. پيراهن سياه نمي تواند بپوشد و نا ميمون است.رنج بسيار مي كشد.بيماريش بيشتر در گردن درد و پهلو درد است.

ب: فردي خوش قيافه رفيق باز و خوش اخلاق است.البته كمي هم مغرور مي باشد.جيب او هميشه خالي و اگر پول داشته باشد خوب خرج مي كند.

پ: اين گونه افراد قانع هستند گرچه گاهي زبان به گله و شكايت باز مي كنند اما روي هم رفته داراي طبعي خوب مي باشند و زياده خواه نيستند اين خاصيت باعث مي شود كه افراد زيادي از آنها سو استفاده كنند.

ت: اين افراد افرادي هستند خوش چهره و خوش اخلاق و البته تا حدودي هم كم خواب و هر گاه مرتكب گناهي شوند سريعا توبه مي كنند و اگر دل كسي را برنجاند بسيار نگران مي شود و سريع مي خواهد از آن فرد دلجوئي كند. هميشه احساس تنهائي مي كند و در وراي تمام خوبي هائي كه دارد بسيار مغرور است و شايد دليل تنها ماندنش نيز همين است.

ث: اين فرد در زندگي ثابت قدم و پر اراده مي باشد و در هر كاري نيز ثابت قدم است. پيشاني اينگونه افراد معمولا بلند و پهن مي باشد. و ابروانشان معمولا به صورت كمان مي باشد. و در زندگي هرگز محتاج كسي نمي باشند و از اين بابت بسيار شانس آورده اند.

ج: اين فرد گاهي از درد در ناحيه شكم رنج مي برد. و اين بيماري هر چند وقت يكبار در او بروز مي كند اين افراد دو وجهه دارند يا سياه چهره و قوي استخوان و يا سفيد پوست و با اندامي مزون هستند گاه سرگردان و آشفته هستند و گاه از كار خود حيران و درمانده بهتر است قبل از تصميمات خود بهتر فكر كنند.

چ:اينگونه افراد معمولا گاه دچار استرسهاي زود گذر مي شوند كه همين استرسها گاهي بهانه اي براي يك بيماري زود گذر مي شود.اين بيماري ممكن است گاه زخم معده باشد و گاه يك درد ساده در ناحيه جناق سينه مشكل اين افراد اعتماد زود هنگام به افراد است. افرادي هستند خون گرم با احساساتي بسيار قوي .

ح:هرگاه اول اسم شخصي با حرف ح شروع شود او فردي باشد زيبا و خوش اخلاق وحق گو ،گاه كينه اي و اين كينه اي بودن به اين دليل است كه حرف را در دل نگه مي دارد و هميشه در دل در بحث و جدل و جنگ به سر مي برد.

خ: چنين افرادي معمولا چشماني درشت با محبت مقرراتي زيبا چهره كم رزق و روزي وهرچه كه سعي مي كنند روزيشان بيشتر شود موفق نمي شوند ،اينگونه افراد معمولا قدرت عشق بالايي دارند وگاه در كارها تنبلي مي كنند كه براي موفقيت بايد اين كار خود را ترك كنند .

د: اين افراد معمولا با ديانت پرفكر همراه با پيشاني پهن و بلند مي باشند ،جنگجو هستند و قدر مال دنيا را نمي دانند و هميشه در حال ترقي و پيشرفت مي باشند .

ذ: فردي است عابد و مومن و خدا ترس هميشه در زندگي ميانه روست وخون گرم مي باشد در كارهاي خود موفق مي شود و هميشه در حال ترقي و رشد به سر مي برد اگر كاري انجام نشود استدلالش اين است كه خدا نخواسته است .

ر: اين فرد بايد بسيار مراقب خود و پشت سرش باشد زيرا بيشتر از نصف آشنايان وي پشت سر او بد گويي مي كنند ، فردي طمع كار نيست اما اينگونه نشان مي دهد اگر ايمان خود را حفظ كند به هر مقام و منزلتي كه بخواهد مي رسد ،اين فرد خوشگذران است و هميشه از مال و پول دنيا تهي است.

ز: فردي خوش اخلاق با محبت اما در كار مقرراتي است ،در زندگي براي او جادو مي كنند و هميشه سحر و جادوي وي با خاك مرده همراه است ، نزديك به نيمي از افراد كه با ز اسمشان شروع مي شود در زندگي خود شكست مي خورند آن هم شكستي بزرگ و از درد سر و زانو در عذابند.ونسبت به زندگي دلسرد براي همين بايد مراقب بد خواهان خود باشند.

ژ: گاه به قمار علاقه زياد دارند البته شانسي در قمار كردن ندارند و هميشه بد شانسي مي آورند ،در ابتداي زندگي با مشكل مواجه مي شوند اما از اواسط زندگي در موقعيت خوبي قرار مي گيرند بهتر است در صحبت با ديگران به موقعيت خود اشاره اي نكنند زيرا چشم خواهند خورد .

س:هرگاه اول اسم شخصي حرف س باشد او فردي بسيار پر استعداد است همين طور با ذوق و سليقه و هميشه بهترين اجناس را انتخاب مي نمايد مغرور و متكبر و عشقي مي باشد و هر كاري را كه ميل داشته باشد انجام مي دهد گاه با اطرافيان خود در نزاع و لجبازي به سر مي برد اگر عصباني شود آتشين مزاج ميگردد و هميشه در چشم همه عيان و پر هيبت جلوه مي كند.

ش: چنين فردي مشفق و مهربان و خونگرم است اما اگر عصباني گردد جنگجو و كينه اي و زبان او تلخ مي گردد جالب است بدانيد اگر در دنيا ضرر و زيان به او مي رسد از دست زبان و رك گوئي هايش مي باشد.به چنين فردي توصيه مي شود دست از لجبازي برداشته و كمي سياست داشته باشد تا در زندگي موفق گردد چرا كه حيف است.

ص:اين افراد معمولا دهان بين و حرف شنو هستند البته ساده هم مي باشند به طوري كه اگر كسي حرفي به آنها بزند سريع باور مي كنند. البته كه اين افراد نترس و بي باك هم هستند و محبت فراوان دارند و هميشه در حال ترقي هستند و از فكر خود هم استفاده مي كنند.

ض: فردي خوش اخلاق و زيرك و دانا و كينه توز و البته به طرز ماهرانه اي مي تواند نگراني و ناراحتي خود را پنهاه نمايد و جلوه نمي دهد پيشاني او پهن است و اغلب ابروهايش داراي حالت مي باشد. در كارهايش بسيار دقيق است . هرگز ياد خدا را فراموش نمي كند و به دنبال هر كار زشتي توبه مي نمايد. او فردي زرنگ محسوب مي شود.

ط: اگر پيشنهادي به شما مي نمايد از سر خير خواهي است. او پاك نيت است و در حد لزوم نيز خوش اخلاق است بايد يادش باشد كه پيراهن سياه براي او خوش يمن نيست و نبايد از آن استفاده كند. تنها بدي او اين است كه گاه فردي خوش گذران خواهد شد.

ظ:فردي با اسم ظ ظاهر و باطنش يكي است او خشك و مقرراتي مي باشد البته مي كوشد به ظاهر خوش اخلاق باشد. اطرافيان معمولا پشت سر اين افراد بد گوئي مي كنند اگر بر روي سينه خود خال داشته باشد نشان اقبال و خوش شانسي او است او به دنبال دوست مي رود و دوست دارد اگر جائي براي تفريح مي رود با دوستان خود برود.

ع:چنين فردي بلند مرتبه زيبا و خوش اخلاق است او پرگذشت و بخشنده است مال دنيا برايش هيچ است و قدر مال دنيا را نمي داند. پايبند خانه و زندگي است ازدواج با چنين فردي خوش يمن است. گرچه بهتر است سعي كنيد ناراحتشان ننمائيد.

غ: اين فرد زيبا چهره است اگر چه زيبا بودن او در ميان خشكي اخلاق و ظاهر مقرراتي اش گم مي شود در وجود خود احساس يك جور نا اميدي و دلتنگي خاص مي نمايد. گاه در فكر فرو مي رود و به آينده و گذشته خود مي انديشد او زندگي را با صلح و صداقت دوست دارد.

ف: اين فرد گاه آتشين مزاج شدرد مي شود و گاه از ناحيه معده درد دچار بيماري مي گردد بايد مراقب معده و سر درد هاي خود باشد در زندگي چندين بار شكست مي خورد البته تمامي اين شكستها عشقي نمي باشد او با عبادت كردن به مقام و منزلتي خوب خواهد رسيد اگر خداشناس باشد به نفعش خواهد بود.

ق: اين فرد قادر و دانا و توانا و زيرك است در هر كاري نقشه مي كشد تا كارش درست به جلو رود هم زيباست و هم خوش اخلاق البته يك بدي دارد گاهگاهي بسيار با ملايمت رفتار مي كند و گاهي هم با خصومت زياد بهتر است در رفتار با اين گروه از افراد جانب احتياط را رعايت كنيد.

ك: اين فرد قدرت نفوذ زباني قوي دارد. مي تواند با زبان افراد را از خود برنجاند اما بهتر است اين كار را انجام ندهد معمولا در چشم افراد خوش مي درخشد در حال ترقي و فعاليت نيز مي باشد و اميدوار است كه به جاهاي بلندي برسد كه اين اميدواري كاملا به جاست و خواهد رسيد.

گ:هرگاه اسم شخصي با حرف (گ) شروع شود او در زندگي آدم موفقي مي شود. اما داراي مشكل مهمي در آينده اش مي شود لازم نيست بگويم كه نبايد خودش رو ببازد چون خيلي راحت از پس مشكلاتش بر مي آيد اما بايد اعتماد به نفسش را حفظ كند در زندگي ممكن است به او ارث هم برسد ارثي كه اصلا انتظارش را ندارد بايد مواظب بدگويان اطرافش هم باشد. او حسود زياد دور و بر خودش دارد. كه به نفعش نيست.

ل:اين فرد معمولا زيبا چهره است و خوش اخلاق اما يك مشكل بزرگ دارد و آن يكدندگي اش است كه البته سر چشمه از غرور خاص خودش است گاهي از اوقات دوست دارد تنها باشد و در تنهائي به گذشته و حال خود فكر كند. قدر مال دنيا را نمي داند و در مورد اطرافيانش تعصب خاصي دارد.

م: چنين فردي خوش اخلاق و خون گرم و نترس است خوش اخلاقي را به ارث برده است البته اطرافيانش هميشه پشت سر او بد گوئي مي كنندو در روبرو تعريف و تمجيد را از او دريغ نمي كنند . اين فرد زيبايي خدادادي دارد كه گاه با چشمان درشت همراه است زود عصباني مي شود كه اگر مي خواهيد زياد او را عصباني نكنيد از كارهايش ايراد نگيريد و در كارهايش گاه تقاضاي كمك دارد.

ن: هر گاه شخصي با (ن) اسمش شروع شود كينه توز و دمدمي مزاج مي شود گاهي اوقات بسيار خوب و گاهي هم بد اخلاق مي باشد. او اصولا آدم خشك و مقرراتي است البته در قضاوت كارش حرف ندارد و هميشه حق را به حق دار مي رساند. دوست ندارد كسي را رنجيده ببيند. اين فرد در شغل نظامي هم موفق مي شود.

و: اين فرد در كل آدم صادقي با خود و ديگران است و هميشه در حال كمك به افراد مي باشد ولي از زبان بد در امان نيست و از ناحيه سر مشكل دارد و سر درد هاي بدي نيز مي گيرد. بهتر است مواظب غرور خود باشد.

ه: چنين فردي هميشه مورد امر و نهي ديگران قرار مي گيرد . البته او داراي چهره خوب نيز است. ولي با تند خويي و مزاج آتشيني كه دارد باعث طبع گرم در او مي شود بايد حتما دقت كند كه لباس سياه بر او نا مبارك است او دوست دارد رفاقتش در ديگران هميشگي باشد و رنج و محنت زياد مي كشد و قدر نال دنيا را ندارد.

ي: و بالاخره حرف (ي) اين فرد ايده ها و فكرهاي جالبي در سر دارد او با هر كس در بيافتد غالب او مي شود. گاهي بسيار خوب و گاهي بسيار خشك و مقرراتي مي شود از لحاظ شكم گاه درد مي كشد و در مورد هيكل بيشتر چهار شانه است عاشق افراد راستگو است و براي آنها ارزش قايل است .
پاسخ }
#2
اين فرد زيبايي خدادادي دارد كه گاه با چشمان درشت همراه است
:SEVey:
[عکس: countdown.php?width=500&height=160&bg=56...married in]
پاسخ }
#3
(۰۹-۰۵-۱۳۹۰, ۰۹:۲۹ ق.ظ)*ashena* نوشته:  اين فرد زيبايي خدادادي دارد كه گاه با چشمان درشت همراه است
:SEVey:

hehehehehehe:loudlaff::loudlaff:

کاملا معلومه که .....

اما خوب در مورد من کمی راست گفته Clap
پاسخ }
#4
ممنون یاسی جان خیلی باحال بودlaf
راجع به من واسه هر دوتا اسمم دقیقا درست بودlaf

د: اين افراد معمولا با ديانت پرفكر همراه با پيشاني پهن و بلند مي باشند ،جنگجو هستند و قدر مال دنيا را نمي دانند و هميشه در حال ترقي و پيشرفت مي باشند .


ن: هر گاه شخصي با (ن) اسمش شروع شود كينه توز و دمدمي مزاج مي شود گاهي اوقات بسيار خوب و گاهي هم بد اخلاق مي باشد. او اصولا آدم خشك و مقرراتي است البته در قضاوت كارش حرف ندارد و هميشه حق را به حق دار مي رساند. دوست ندارد كسي را رنجيده ببيند. اين فرد در شغل نظامي هم موفق مي شود.

ادمین همسرجان منم هم اسم شماست،مال اونم 100% درست بود،فقط آبروی من رفت،خباثتم معلوم شدSwearlaf
زندگی میکنم ...

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد...

حتی زندگی را !!!
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
ع: ازدواج با چنين فردي خوش يمن است.


گيسو خدا به داد دلت برسه خواهرConsolinghehelaflaflaf
[عکس: countdown.php?width=500&height=160&bg=56...married in]
پاسخ }
#6
خیلی باحال بود.
مال منangelic و همسریم Gigglesmileدقیقا همون بود.
[عکس: sunflower3.gif]
پاسخ }
#7
جالب بود مال منم بعضیاش درست بودClap
[عکس: khanoom.gif]
پاسخ }
#8
ع:چنين فردي بلند مرتبه زيبا و خوش اخلاق است او پرگذشت و بخشنده است مال دنيا برايش هيچ است و قدر مال دنيا را نمي داند. پايبند خانه و زندگي است ازدواج با چنين فردي خوش يمن است. گرچه بهتر است سعي كنيد ناراحتشان ننمائيد.مال من که حتما درستهhih
و همسری که زیاد درست نیستVahidrk
م : چنين فردي خوش اخلاق و خون گرم و نترس است خوش اخلاقي را به ارث برده است البته اطرافيانش هميشه پشت سر او بد گوئي مي كنندو در روبرو تعريف و تمجيد را از او دريغ نمي كنند . اين فرد زيبايي خدادادي angelicدارد كه گاه با چشمان درشت همراه است زود عصباني مي شود كه اگر مي خواهيد زياد او را عصباني نكنيد از كارهايش ايراد نگيريد و در كارهايش گاه تقاضاي كمك دارد.
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی