امتیاز موضوع:
  • 6 رای - 2.83 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حق تقدم
#1
Daemons 
اگه یه روز رفتی یه جای دنیا
واسه خودت ماشین خریدی اونجا
یه چی بخر شبیه پیکان باشه
صندلیاش مدل جوانان باشه
وقتی که پشت فرمونش نشستی
خواستی بفهمن که کجایی هستی
اول کار واسه جلو پنجره
یه نعل اسب عالی یادت نره
یه وخ خیال نکن حاجیت جواده
اونور دنیا بد نظر زیاده
تسبیحتو بپیچ دور شصتت
مبایلتم درآر بگیر تو دستت
رعایت حق تقدم بده
گازو بگیر به هیچکی ام را نده
با هر کی خواس جلو بیفته لج کن
برو جلو فرمونو فوری کج کن
یه دفه مثل اسب وحشی رم کن
روی تموم آدما رو کم کن
همیشه دوبله واستا راهو سد کن
افسر اگه نبود چراغو رد کن
سبقتو هر جور که دلت خواس بگیر
از چپ اگه مشکله از راس بگیر
تا می بینی را نمیدن جماعت
لایی بکش برو با اند سرعت
نذار کسی تو رو معطل کنه
هیچکی نباید با تو کل کل کنه
پشت چراغ اگه جلوت واستادن
چراغ که سبز شد یهو بوق بزن
تموم آدما به جز تو خلن
نمیدونن چراغ چیه منگولن
همه به جز تو دست و پا چلفتن
بوق نزنی ممکنه را نیفتن
راستی کمربندتو هیچوخ نبند
محل نده به این چیزای چرند
هر کی کمربندشو بسته هو کن
خودت فقط روی شکم ولو کن
همینجوری که پشت رل نشستی
بذار همه خیال کنن که بستی
گشنه شدی یه موقه پشت فرمون
یه چی بذار تو دهنت بلمبون
دستتو بیرون ببر از پنجره
هر چقد آشغال داری شوت کن بره
تخمه اگه خوردی لپاتو پف کن
پوستشو تا هر جا که میره تف کن

اشعار خلیل جوادیhih

آسمان هر کس به اندازه معرفت اوست، بی شک آسمان تو بینهایت است.Dreamyeyesf
پاسخ }