امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خطرناکترین ایرلاینها !
#1
سفرهای هوایی با کاهش آمار سوانح و تلفات در سال میلادی گذشته و رسیدن آن به پایینترین سطح از سال 1945، ایمنتر شدهاند اما نباید تصور کرد که همه ایرلاینها به یک اندازه مطمئن هستند.
ایسنا: مرکز ارزیابی آمار سوانح جت ایرلاین آلمان (JACDEC) که اطلاعات مربوط به سوانح هواپیمایی را گردآوری میکند، رتبهبندی سالانه خود از ایمنی ایرلاینها را منتشر کرده است. در این رتبهبندی، شمار سوانح هوایی که در 30 سال گذشته تلفات انسانی و از بین رفتن کامل هواپیما را به دنبال داشته اند، در نظر گرفته شدهاند.


از 60 ایرلاین رتبهبندی شده، 10 شرکت بدترین رکورد ایمنی شامل از بین رفتن شماری هواپیما و کشته شدن مسافرانشان را از سال 1983 داشتند:


اسکای وست ایرلاینز: سه مورد از بین رفتن هواپیما و 22 کشته


ساوت افریکن ایرویز: یک مورد از بین رفتن هواپیما و 159 کشته


تایه ایرویز اینترنشنال: پنج مورد از بین رفتن هواپیما و 309 کشته


ترکیش ایرلاینز: شش مورد از بین رفتن هواپیما و 188 کشته


سعودیا: چهار مورد از بین رفتن هواپیما و 310 کشته


کورین ایر: 9 مورد از بین رفتن هواپیما و 687 کشته


جی.اُ.ال ترانسپورتس آئروس: یک مورد از بین رفتن هواپیما و 154 کشته


ایر ایندیا: سه مورد از بین رفتن هواپیما و 329 کشته


تَم ایرلاینز: شش مورد از بین رفتن هواپیما و 336 کشته


چاینا ایرلاینز: هشت مورد از بین رفتن هواپیما و 755 کشته


ایسنا
[عکس: 20140316174952_1017704_627334297340215_966572318_n.jpg]
پاسخ }