امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خلاصه ای از کتاب "انقیاد زنان" جان استوارت میل 1869
#1
خلاقیات و سنت های حاکم بر جامعه همواره نرم خویی و مطیع بودن زن را ترویج می کنند، خصلت هایی که به جزئی جدایی ناپذیر از جذابیت جنسی زن تبدیل شده اند.
اگر به زنان از کودکی نمی آموختند که تمایل خود را به مسائل ((غیر زنانه)) همچون تحصیلات و فرصت های غیر شغلی و حق رای سرکوب کنند بی تردید شمار زنانی که خواستار چنین امتیازهایی بودند بسیار بیشتر بود.
دختر یا پسر بودن نباید در زندگی افراد نقشی تعیین کننده داشته باشد چنانکه سیاه یا سفید و عامی یا نجیب زاده بودن نیز.
اگر مردان واقعا برای برخی مشاغل مناسب تر از زنان هستند دیگر چه لزومی دارد که برای دور نگه داشتن زنان از چنین مشاغلی این همه قانون به تصویب برسد و به جامعه تلقین شود که زنان از انجام فلان کار قاصرند.اگر زنان بنا به طبیعت خود از عهده برخی کارها برنمی آیند دیگر نیازی نیست که آنان را از انجام آن باز بداریم.
زنان به صرف زن بودن از مشاغلی محروم می مانند که حتی احمق ترین و فرومایه ترین مردان را از دست یافتن به آنها منع نمی کند.
از بسیاری شواهد روان شناختی چنین بر می آید که تفاوت های ذهنی ای که گمان می رود میان زن و مرد وجود دارد چیزی نیست جز تاثیر طبیعی تفاوت هایی که در تربیت و محیط آنها به چشم می خورد و این تفاوت ها به هیچ وجه از تفاوتی بنیادین در طبیعت آنها حکایت ندارد، چه رسد به اینکه دال بر حقارت و فرودست بودن زنان باشد
آزادی و رقابت مشخص خواهد کرد که از عهده چه کسی چه کاری بر می آید.
آنچه را امروز طبیعت زنانه می نامند، چیزی یکسره تصنعی است، زیرا محصول سرکوب در برخی جهات و تشویق و ترغیب در برخی جهات دیگر است.زنان به خاطر حرکت در مسیر خواست مردان چنان از خلاقیت و اندیشه به دور مانده اند و چنان عواطف و احساساتشان رشد یافته است که دیگر نمی توانیم بگوییم طبیعت واقعی آنان چگونه است.
و همچنین اعتقاد داشت که تنها ازدواج میان انسان های برابر و برخوردار از شخصیت ای مشابه است که به سعادت واقعی منجر می شود.
اگر زنان از همان آزادی و آموزش هایی که در دسترس مردان است برخوردار شوند آن گاه تقریبا همه تفاوت ها ی ظاهری میان زن و مرد از میان خواهد رفت.
رفتار و سلوک و موقعیت فعلی زنان زائیده طبیعت آنان نیست بلکه زائیده انتطاراتی است که جامعه از زنان دارد
میل می‌نویسد: "آزاد شدن زنان، آزاد شدن نیمی از کل نیروی عقلانی بشر است.
وضع همیشه بدین‌سان نخواهد ماند. باید بدانیم که زمان در حال تغییر است. آن‌که امروز در نادانی خویش ساکت است، فردا به حقوق شهروندی خویش آگاه خواهد شد. "زنان نویسنده اندک اندک آزادانه‌تر سخن می گویند و تمایلشان به بیان احساسات و عقاید واقعی‌شان افزایش یافته است." باید زمانی را منتظر باشیم که زنان بی هیچ هراسی خود برای خویشتن تصمیم بگیرند.


فایل‌های پیوست عکس(ها)
   
پاسخ }