امتیاز موضوع:
  • 13 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رابطه ی عاشقانه
#1
Package_favorite 

[size=x-large]رابطه ی عاشقانه یعنی اعتمادبه یکدیگر تاحدی که میدانید طرف مقابل به شما آسیب نمیرساند

رابطه ی عاشقانه یعنی بدون ترس از قضاوت دیگری ،با او صریح و صادقانه برخورد کردن

رابطه ی عاشقانه یعنی درک یکدیگر وپذیرش تفاوتها

رابطه ی عاشقانه یعنی درهم آمیختن مالکیتها ،اندیشه ها،احساسات

رابطه ی عاشقانه یعنی تجربه ای عارفانه،در عین حال واقعی و پویا

رابطه ی عاشقانه یعنی اعتمادبه یکدیگر تاحدی که میدانید طرف مقابل به شما آسیب نمیرساند

رابطه ی عاشقانه یعنی بدون ترس از قضاوت دیگری ،با او صریح و صادقانه برخورد کردن

رابطه ی عاشقانه یعنی درک یکدیگر وپذیرش تفاوتها

رابطه ی عاشقانه یعنی درهم آمیختن مالکیتها ،اندیشه ها،احساسات

رابطه ی عاشقانه یعنی تجربه ای عارفانه،در عین حال واقعی و پویا

رابطه ی عاشقانه یعنی مراقب پیشرفت یکدیگر بودن

رابطه ی عاشقانه یعنی احساس گرم و لطیف امنیت و رضایت از آن

رابطه ی عاشقانه یعنی تبادل بی چشمداشت عاطفه ها وتوجه، که ریشه در صداقت دارد

رابطه ی عاشقانه یعنی ارزانی آرامش درحضور بی کلام کسی که اورا در کلمات واشاراتش می شناسید

رابطه ی عاشقانه یعنی به او کمک کنی تا به اهدافش برسدرابطه ی عاشقانه را با طول مدتش ارزیابی نکنید ارزش آن را با کیفیت مراقبت از رابطه بسنجید
[/size]
زندگی میکنم ...

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد...

حتی زندگی را !!!
پاسخ }