امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رمان " پارلا "
#1
Package_favorite 
مشخصات کتاب

نام : پــــارلـــا

نویــســنــده : آنیتای عزیز

منبع : نود و هشتیاخلاصه : جمیله خیلی بلند پروازه و از وضعیت زندگیش راضی نیست. اون به دلایلی از پلیس می ترسه و ازشون دوری می کنه. سعی می کنه با پسرهای پولدار دوست بشه و خودش رو به اونا پارلا معرفی می کنه و همه ی تلاشش اینه که دلشون و به دست بیاره. یه روز به طور اتفاقی با سیاوش آشنا می شه که یه پلیسه... پارلا از اون خیلی می ترسه و فکر می کنه که سیاوش همه جا دنبالشه و اونو زیر نظر داره. تا این که متوجه می شه سیاوش برای یک ماموریت پلیسی روی اون حساب باز کرده ...

نکــتــه : تمام شخصیت های داستان خیالی هستن و این داستان قصد توهین به هیچ قشری از اعضای جامعه رو نداره ...
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
#2
بهتون پیشنهاد میکنم حتما بخونیدش. چیزیو از دست نمیدید . خیلی زیباست

خانومم! یه لحظه تشریف بیارید اینجا! مارال محکم توی بازویم زد و گفت: گشت ارشاده. قلبم در سینه فرو ریخت. سریع برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. دو تا مامور پلیس با چادرهای مشکی و چشم هایی که از سر دقت تنگ شده بود نگاهم می کردند. پشت سرشان ون نیمه پری قرار داشت. آب دهانم را قورت داد و یک دفعه شروع کردم به دویدن. با آن کفش های پاشنه ده سانتی نمی توانستم خیلی تند بدوم. صدای فریاد مارال را شنیدم: پارلا بدو! نمی دانستم مارال در چه موقیعی است. فقط با سرعت از پایین میدان ونک به سمت بالا می دویدم. مردم را با آرنج کنار می زدم و با سرعت می دویدم. نفسم داشت بند می آمدم. کفش جلو بسته ام به ناخن های کاشته شده ی پایم فشار می آورد. دو مرد را با آرنج کنار زدم و سریع خودم را در اتوبوس خط آزادی- ونک انداختم که داشت به حرکت در می آمد. اتوبوس راه افتاد و من مامور پلیس را دیدم که پشت اتوبوس متوقف شد. نفس نفس می زدم و احساس می کردم که قلبم در دهانم است. بدنم از ترس می لرزید. مامور پلیس بی سیم زد و چیزی را گزارش داد که من خوب می دانستم پلاک و مشخصات اتوبوس است. لبم را گزیدم. شالم را جلو کشیدم و کفش هایش را در آورد. با خودم فکر کردم: اگه توی ایستگاه بعدی منتظرم باشن چی؟ دست لرزانم را به میله ی اتوبوس گرفتم و دست دیگرم را روی قلبم گذاشتم که به شدت می تپید. ترافیک هم قوز بالا قوز بود. چند نفر از خانم ها که توی اتوبوس بودند نگاه بدی به سر و وضع من کردند. در دل گفتم: چیه؟ بیاید من و بخورید! یک دفعه چیزی به ذهنم رسید. اتوبوس که توی ترافیک متوقف شد بلند گفتم: آقای راننده پیاده می شم. آن قدر اتوبوس شلوغ بود که راننده چیزی نشنید. دوباره بلند داد زدم: در و باز کنید! پیاده می شم. مردها که در قسمت مردانه و نزدیک به راننده رسیده بودند بلند گفتند: پیاده می شن. نگه دارید. از اتوبوس پیاده شدم. سریع کرایه را حساب کردم و به سمت بالا دویدم. آسفالت کف خیابان پاهایم را زخم کرد. چاره ی دیگری نداشتم. کفش های پاشنه بلند پدر پایم را در می آورد. آسفالت داغ امانم را برید. در آن ظهر تابستان شر شر عرق می ریختم و تمام آرایشم روی صورتم ماسیده بود. موهای مشکی رنگم به شقیقه هایم چسبیده بود. به سمت خیابان ونک دویدم. کنار مرکز خرید ونک متوقف شدم. خم شدم و دست هایم را روی زانوهایم گذاشتم. چند بار نفس عمیق کشیدم تا عاقبت نفسم جا آمد. دست در کیفم کردم و شماره ی مارال را گرفتم. بعد از دو تا بوق مارال گوشی را برداشت و بلافاصله پرسید: کجایی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم: کنار مرکز خرید ونک. بیا سر خیابون ونک. از این جا ماشین می گیریم می ریم. مارال اعتراض کرد: اونجا که برای جردن ماشین نداره. با عصبانیت گفتم: داره. اون خیابون پایینی ایستگاه تاکسی ها ماشین برای جردن داره. مارال گفت: پس بیا اون جا. من دیگه بی خودی بالا نمی یام. قطع کردم. نگاهی به کفش های مشکی پاشنه ده سانتی ام کردم. کفش های قشنگی بود. با این حال تنها چیزی که در آن لحظه می خواستم یک جفت دمپایی بزرگ و گشاد بود. پاهای زخمیم را در کفشم کردم و لنگان لنگان به سمت محل قرارم با مارال رفتم. کیفم را روی شانه ام انداختم و خدا را شکر کردم که در آن ظهر گرم تابستان کسی برای خرید از خانه خارج نشده بود. هوای گرم نفسم را بند آورده بود. دستی به پیشانیم کشیدم و عرقم را پاک کردم. چشمم به دختری افتاد که در ایستگاه نشسته بود. موهای قهوه ای خوشرنگی داشت که آن را آفریقایی بافته بود و به صورت باز دورش ریخته بود. پوست صورتش برنزه بود و و پیشانی خیلی بلندی داشت. چشم هایش مشکی بود و ابروهای باریک و کمرنگش بر اثر اخم کردن در هم بود. قدش از حالت متوسط کمی کوتاه تر بود. اندام موزون و کشیده ای داشت و سرتا پا مشکی پوشیده بود. به او نزدیک تر شدم و گفتم: تو رو با این ریختت نگرفتن؟ مارال از جایش بلند شد و گفت: حواسشون به تو پرت شد. عین فنر از جات پریدی بعد تا به خودشون بیان ناپدید شده بودی. پوفی کردم و گفتم: نزدیک بودها! مارال خندید و گفت: قلبم توی دهنم بود. من و مارال سوار ماشین پیکانی شدیم و من بلافاصله بادبزنی از توی کیفم در آوردم و گفتم: از دست این شهریور. مارال مژه های بلند و پرپشتش را به هم زد و گفت: الان که خوب شده. پس مرداد و چی می گی؟ من اخم هایم را در هم کشیدم و گفتم: یادم ننداز. عجب ماه گندی بود. دلم برای زمستون و برف تنگ شده. دلم برای سرما تنگ شده. مارال پوزخند زد و گفت: توی پاییز و زمستون هم که همیشه دلت برای تابستون تنگ می شه. تو همیشه یه چیزی برای غرغر کردن پیدا می کنی. نیم ساعت بعد من روپوش سفیدم را پوشیده بودم و داشتم جلوی آینه ی آرایشگاه به صورتم رژگونه می زدم. لبخند وسیعی زدم و گونه هایم را بیرون انداختم. بعد شروع کردم به پخش کردن رژگونه ی نارنجی رنگ. مهری خانم موهای مش کرده و کوتاهش را با کلیپس کوچکی بست و گفت: ساقی امروز مشتری نداره و نمی یاد. بهش گفتم بیاد شاید کسی بدون وقت بیاد ولی گوش نکرد. نشسته داره سریال نگاه می کنه. مارال به سمت مشتریش رفت و آلبومی را به دست او داد و گفت: مدلی که می خوای رو انتخاب کن. مهری خانم در آن همهمه و شلوغی خودش را به من رساند و گفت: بیا مشتریت اومد. من گفتم: باشه! الان می یام. آخرین لحظه رژ زدم و به تصویر خودم در آینه نگاه کردم. چشم های سبز کشیده و مژه های مشکی داشتم. مژه هایم کوتاه ولی پر بود. بینیم در قسمت انتهایی کمی گوشتی می شد ولی تقریبا خوب بود. گونه های برجسته و چانه ی باریکم حالت قلبی شکلی به صورت رنگ پریده ام داده بود. ابروهای کمانی رنگم جذابیت چشم هایم را دو چندان کرده بود. لب هایم زشت ترین عضو صورتم بود. لب های کوچک ولی گوشتی داشتم که اصلا خوش فرم نبود. لب بالایم کمی از لب پایینم گوشتی تر بود و جلوتر از لب پایینم قرار می گرفت. قد متوسطی داشتم ولی هیکلم خیلی خوب بود و بابت این خوب نگه داشتن خیلی هم زحمت می کشیدم. در کل می شد گفت دختر زیبایی هستم ولی در همان آرایشگاه هم از من زیباتر پیدا می شد. بدون شک جذاب بودم و این جذابیت را با جادوی لوازم آرایش بیشتر هم می کردم. من مسئول طراحی و کاشت ناخن بودم. مهری خانم مو رنگ می کرد. ساقی بند می انداخت و مارال مسئول بافت آفریقایی بود. مهری خانم مادر ساقی بود. آن دو خیلی شبیه هم بودند. هر دو صورت های بانمک و زیبایی داشتند و تپل بودند. چشم های مشکی و ابروهای هشتی با دم بلند داشتند. من هیچ چیز را در دنیا با کشیدن لپ های گوشتی ساقی عوض نمی کردم. مهری خانم بینی پهنی داشت که در واقع شبیه بینی ساقی قبل از عمل بود. آن دو بسیار خونگرم و مهربان بودند و آن قدر دوست داشتنی بودند که حتی من که دختر حسودی بودم به خودم اجازه نمی دادم که به زیبایی آن ها حسادت کنم. من خودم را در کارم غرق کردم. پشت سر هم با پورد و ژل و سوهان برقی سر و کله زدم. فرنچ کردم و از خودم طرح اختراع کردم. عاقبت مارال به شانه ام زد و گفت: ساعت نه شبه. پاشو بریم شام. چشم های مارال از شیطنت برق می زد. مارال در حالی که رو به روی آینه صورتش را آرایش می کرد گفت: بدو که الان هرچی بچه پولداره می ریزه بیرون. من روپوشم را در آوردم. رو به روی آینه ایستادم. موهای مشکی زیبایم که به صورت فرهای درشت بود را بالای سرم کپه کردم و گفتم: خدا رو شکر! چه قدر هم که تو به شروین وفاداری! لب و لوچه ی مارال آویزان شد و گفت: مامانش اینا خیلی مخالفند. پدرش و در اوردند. پول تو جیبیش و نصف کردند. در حد مرگ از من بدشون می یاد. همین روزهاست که شروین بی خیال من شه. آخه خیلی نازک نارنجیه و به مامانش هم وابسته ست. من مانتوی مشکی کوتاهم را پوشیدم و پرسیدم: خب محسن چی؟ مارال خندید و گفت: وای! باباش فهمید! می دونی که خونواده ش مذهبیند و خیلی به دوستی دختر پسر حساسند. باباش که فهمید زنگ زد به من. یک کلمه حرف بد نزدها ولی یه چیزهایی گفت که برای اولین بار توی زندگیم خجالت کشیدم. من به این حرف مارال خندیدم. مارال با شیطنت نگاهم کرد و گفت: خب! خانوم! تو که نباید درد پول داشته باشی. اون پسره یاسر چی شد؟ خیلی پولدار بود که... هرچند که از قیافه ش خوشم نمی یومد. یه میلیون پول گوشیت رو داد. من با نارحتی گفتم: رفت خارج. مارال اخم کرد و گفت: اه! من و تو شانس نداریم. آخرشم گیر فری کچل می افتیم. فری کچل سوپری سر کوچه یمان بود که خیلی چشم چران بود. من گفتم: اگه شانس من و تو اِ که فری کچلم سراغمون نمی یاد. حالا ببین... هر چی پسر کور و چلغوز توی محله خواستگار منه. مارال خندید و گفت: من همونش هم ندارم. من نگاهی به شلوار لی سفیدم کردم. کم کم داشت کهنه می شد. کیف مشکی رنگم را روی شانه ام انداختم. وضعیت کیفم بدتر بود. پایین کیفم داشت پاره می شد. خریدن کیف برایم در اولیت بود. شال سفیدم را به حالت خیلی بازی روی سرم گذاشتم. گوشواره های لوزی شکل سفید مشکی ام را به گوش و دو تا انگشتر به دستم کرد. به همراه مارال به سمت ونک رفتم. از آن جا با اتوبوس به سمت تجریش رفتیم. توی اتوبوس مارال در مورد طرح های جدیدی که برای طراحی ناخن آمده بود صحبت می کرد و من هم گوش می کردم. به ناخن های کاشته شده ی خودم نگاهی کردم. ناخن های خودم خیلی زشت بود و برای همین عاشق ناخن های کاشته شده ام بودم. آن ناخن ها زیبایی خاصی به دست های سفیدم بخشیده بود. انگشت هایم خیلی کوتاه و پوست دستم نرم بود. هر چه قدر که من عاشق لپ های ساقی بودم او هم عاشق دست های کوچک من بود. خیابان تجریش زمین تا آسمان با محل زندگیمان فرق می کرد. در محله ی ما به زحمت ماشین دیده می شد ولی آن جا ماشین هایی می دیدیم که بدون اغرق بیشتر از صد میلیون قیمت داشتند. من و مارال کمی آن جا گشت زدیم. طبق معمول با صدای بلند هر و کر می کردیم. بی دلیل می خندیدیم و فقط می خواستیم جلب توجه کنیم. ادا اطوار و ناز و عشوه های مارال بیشتر از من بود. در عوض من خوشگل تر بودم. زوج خوبی بودیم و همیشه توجه ها را به سمت خودمان جلب می کردیم. یک ماشین شاسی بلند کنارمان متوقف شد که دو پسر جوان توی آن بودند. راننده گفت: دو نفر چه قدر؟ مارال با گیجی گفت: چی؟ پسر که لحنش اصلا دوستانه نبود گفت: چه قدر می خواید دو نفرتون با هم؟ من بازوی مارال را گرفتم و به پسر گفتم: برو بچه! معلومه بار اولته که نمی دونی کجا باید دنبالشون بگردی. چشم غره ای به پسر رفتم و به همراه مارال از آن جا دور شدم. ماشین ها برای ماشین شاسی بلند که بدجا توقف کرده بود بوق می زدند. من لبم را گزیدم و گفتم: زیاده روی کردیم؟ مارال که کمی عصبانی به نظر می رسید گفت: نه بابا! طرف اسگل بود. این جا که جاش نیست. من مطمئنم. دوباره دست همدیگر را گرفتیم و شروع کردیم به الکی خندیدن. یک ماشین زانتیا برایمان بوق زد. مارال سرش را کج کرد و از لا به لای دسته های بافته ی شده ی موهایش به پسرهایی که در زانتیا بودند نگاه کرد. زیر لب گفت: خوب نیستن. مسیرمان را عوض کردیم و از زانتیا دور شدیم. دختری از برابرمان رد شد که حسرت را به دلم انداخت. بنز کوپه ای که زیر پایش بود نزدیک دویست میلیون قیمت داشت. از همان فاصله برق طلا و جواهراتش داشت چشم هایم را در می آورد. دلم از ناراحتی پیچ می خورد. با خودم گفتم: چی می شد منم نصف این آدم پول داشتم؟ نگاهش کن! ماشین و تو رو خدا! ای خدا! این چه شانس گندیه که من دارم؟ صدایی ما را به خودمان آورد: اونو نگاه نکن... من و نگاه کن خوشگله. به ماشینی که پشت بنز پارک شده بود نگاه کردیم. یک پسر خوش تیپ سوار بی ام و ی سفید رنگی بود و با لبخند به من نگاه می کرد. من در دل گفتم: باز ای ول به خوشگلی خودم! پوزخند زدم و به خودم گفتم: اونم نیستی د آخه! نزدیک بی ام و که شدم پسر گفت: سوار شو در خدمت باشیم عروسک! من مژه هایم را به هم زدم و گفتم: آخه با دوستم اومدم. و لبخند ملیحی تحویلش دادم. پسر که می خندید گفت: خب دوتایی سوار شید. من جلو نشستم و مارال پشت نشست. پسر با لبخند چشم از ترافیک برداشت و گفت: خب خانوم خوشگله به چی زل زده بودی؟ من به سرعت خالی بستم: به اون دختره. تا دیروز همسایه ی ما بود و فرقون هم نمی تونست تکون بده. نمی دونم باباش از کجا اورده بنز انداخته زیر پاش. مارال زد زیر خنده. پسر هم خندید و گفت: لعنت به تازه به دوران رسیدگی!... اسمتون چیه خانوما؟ من گفتم: پارلا! مارال هم گفت: مارال! هیچ وقت اسم هایمان را دروغ نمی گفتیم. تجربه ثابت کرده بود که همیشه در صورت دروغ گفتن سوتی می دهیم. پسر با هر دوتایمان دست داد و گفت: منم کیوانم. قیافه اش معمولی بود. جلوی موهایش کمی ریخته بود. ته ریشش بهش می آمد. چشم ابرو مشکی بود و بوی عطر خوبی می داد. او گفت: خب! کجا بریم برای شام؟ من در دل گفتم: فکر کنم اینم دیگه صدای قار و قور شیکم مارال و شنید. من شانه بالا انداختم و گفتم: فرقی نمی کنه... خیلی اهل شام نیستم. می دانستم اگر کیوان بی خیال شام بشود مارال من را می کشد. کیوان خندید و گفت: تو که باربی منی. یه امشب و به خاطر من شام بخور. من مژه هایم را به سرعت بهم زدم و با لبخندی گفتم: هر چی تو بخوای. لبخند زدن به صورتم می آمد. صورتم را از آن بی روحی در می آورد ولی خیلی اهل لبخند زدن نبودم. بیشتر مواقع بی اراده اخم هایم در هم می رفت. کیوان ضبط را روشن کرد و آهنگ رپی گذاشت. رو به ما کرد و گفت: مشخصاتتون و بگید که بیشتر آشنا شیم. چند سالتونه؟ دانشگاه می رید؟ خونه تون کجاست؟ من از این قسمت متنفر بود. همیشه می ترسیدم به خاطر دروغ گفتن راجع به خانه یمان ضایع بشوم. با این حال لبخندی زدم و دوباره خالی بستم: ما بیست و یه سالمونه و من دانشجوی روانشناسیم و مارال هم مهندسی کامپیوتر می خونه. خونه مون هم جردنه. کیوان پرسید: همسایه اید؟ مارال که با یک دسته از موهای بافته اش بازی می کرد گفت: تقریبا. کیوان دنده را عوض کرد و گفت: منم بیست و سه سالمه. خونه مون ولنجکه. درسم نخوندم. توی شرکت بابام کار می کنم. کیوان جلوی یک رستوران شیک و مجلل نگه داشت. پیاده که شدیم من به صورت مارال نگاه کردم. دعا کردم کیوان برق توی چشم های مارال را نبیند. من که سعی می کردم زیاد به در و دیوار توی رستوران نگاه نکنم و خودم را عادی جلوه بدهم... طوری که انگار این منظره را هر روز موقع غذا خوردن می بینیم و اصلا هم به نظر جایی خاصی نمی آید... دنبال کیوان راه افتادم. در دل گفتم: به کیوانم خوش می گذره ها! دو تا دختر خوشگل کنارش وایستادن و باهاش خوش و بش می کنند. ای کاش مارال بیاد کنار من وایسته. این جوری این پسره پررو می شه. کیوان بین من و مارال نشست و شروع کرد به تعریف کردن از استیک های رستوران. آن قدر گفت که من و مارال راضی شدیم مثل او استیک سفارش بدهیم. کیوان داشت از اوضاع شرکت باباش حرف می زد. اصلا به موضوع صحبتمان علاقه نداشتم. با این حال لبخندزنان به دهان کیوان چشم دوختم. کیوان هم زل زده بود به چشم های من و به نظرش آمده بود که من خیلی به این بحث علاقه مندم. پنج دقیقه ی بعد یک پسر جلو آمد و با کیوان دست داد. پسر خوش تیپی بود ولی اصلا خوش قیافه نبود. او در حالی که می خندید گفت: کیوان دوتا دوتا؟ کیوان خندید و رو به من و مارال گفت: خانوما ایشون علیرضاست. دوستمه. بعد رو به علیرضا کرد و گفت: ایشون پارلا و ایشونم مارال هستند. علیرضا با ما دست داد و حال و احوال اعضای خانواده ی کیوان را پرسید. دو تا دستش را روی میز گذاشته بود و به سمت کیوان خم شده بود. لبخند کمرنگی هم روی لبش بود. تا کیوان سرش را می چرخاند او یک نگاه به من و یک نگاه به مارال می کرد. وقتی احوال پرسیشان تمام شد با کیوان دست داد به سمت دوستانش رفت. در کل چهار تا پسر بودند. وقتی علیرضا نشست سرهایشان را در هم کردند و در حالی که به من و مارال نگاه می کردند مشغول صحبت کردن شدند. من نگاهی به کیوان کردم و دیدم که لبخند می زند. در دل گفتم: دوستاش الان می گن چه قدر این کیوان جذابه که با دو نفر نشسته. کیوانم که داره حال می کنه. نمی دونه من و مارال به خاطر چی این جا نشستیم. نمی دونه چه قدر آویزونیم. آخه خپل! برو خودت و توی آینه نگاه کن بفهم که در حد من و مارال نیستی. هر چی داری از خیر سری بی ام و ی بابات داری. سرانجام غذا را آوردند. من آهسته غذا می خوردم و به حرف های بی سر و ته کیوان گوش می دادم. روی صحبت کیوان با مارال بود. مارال هم مرتب برای کیوان ناز و عشوه می آمد و کیوان هم لبخندزنان با او خوش و بش می کرد. من هم کمی آن طرف تر به زور جلوی خنده ام را می گرفتم. مارال واقعا با استعداد بود. قیافه ی معمولی و نچسبی داشت ولی آن قدر ناز و ادا داشت که در نهایت هر پسری را شیفته ی خودش می کرد. معمولا من پسرها را با جذابیتم جذب می کردم و مارال آن ها را با سیاست و ادا اطوارش نگه می داشت. همان طور که با لذت غذای خوش مزه را می خوردیم کیوان گفت: راستی! این پنجشنبه مهمونی دعوتم. می یاید با هم بریم؟ من و مارال نگاهی به هم انداختیم. معمولا با کسانی که برای یک شب و یک شام سوار ماشینشان می شدیم خیلی صمیمی نمی شدیم. مارال شانه بالا انداخت. من از توی چشم های مارال خواندم که چندان بی میل نیست. لبخندی به نشانه ی موافقت زدم. مارال که با حالت قشنگی موهایش را از جلوی چشمش کنار می زد گفت: مهمونی کجاست؟ کیوان گفت: مهمونی پسر عمومه. همون ولنجکه. نزدیک خونه ی ماست. من و مارال دوباره به هم نگاه کردیم. مارال سری به نشانه ی موافقت تکان داد. کیوان به مارال خیره شد و مارال هم با حالت قشنگی مژه هایش را به هم زد. من با خودم فکر کردم: اگه یه کم از استعداد مارال رو داشتم تا حالا سه بار شوهر کرده بودم. سرم را پایین انداختم و به فکر خودم آهسته خندیدم. کیوان منتظر جواب بود. عاقبت مارال گفت: باشه. حرفی نیست. می یایم. کیوان نوشابه را به لب هایش نزدیک کرد و گفت: می یام دنبالتون پس! من و مارال وحشت زده به هم نگاه کردیم. در عین حال خنده یمان هم گرفته بود. داشتیم ضایع می شدیم. من لبخند قشنگی زدم و گفتم: مگه عقلت کمه؟ از اون جا بیای جردن بعد دوباره برگردی؟ می دونی جردن شبا چه قدر ترافیکه؟ من و مارال خودمون می یایم دیگه. مارال نفس راحتی کشید. کیوان قبول کرد. سرم بی اراده به سمت علیرضا چرخید که نگاهش را به من دوخته بود. حتی وقتی چشم تو چشم شدیم سرش را نچرخاند. با پررویی بهم زل زده بود. من چشم غره ای بهش رفتم و سرم را به سمت کیوان چرخاندم. دیدم که کیوان دارد چپ چپ نگاهم می کند. او گفت: بار آخرت باشه که برای علیرضا عشوه می یای. هیچ خوشم نمی یاد که باهاش تیک بزنی. من ابرو بالا انداختم و او را مسخره کردم: تو شهر شما به چشم غره رفتن می گن عشوه اومدن؟ در دل گفتم: نکبت! اگه هل نکرده بودم و سوار ماشینت نشده بودم شاید این علیرضا به تورم می خورد... به لباساش می خوره که پولدارتر از توی خپل باشه. این بجث را ادامه ندادیم. من نگاهی به ظرف غذایم کردم. هیچ وقت تمام غذا را نمی خوردم. به نظرم این که غذا در ظرفم اضافی بیاید کلاس داشت. لب هایم را با دستمال پاک کردم. آهسته آهسته غذا خورده بودم و سیر شده بودم. کیوان نگاهی به غذای نصفه کاره ی من انداخت و گفت: چرا بقیه ش و نمی خوری؟ به خدا تو مثل باربی می مونی. لازم نیست این قدر مراعات کنی. من خندیدم و گفتم: نمی تونم بیشتر بخورم. گفتم که شبا شام نمی خورم ولی خیلی خوش مزه بود. نمی دونم چه طوری تونستم این همه بخورم. مارال هم به تقلید از من غذایش را نصفه کاره گذاشت. کیوان پول میز را حساب کرد و اصرار کرد که ما را برساند. هر چه قدر من و مرجان اصرار کردیم که خودمان می رویم کیوان راضی نشد. البته من می دانستم که کیوان می خواهد مطمئن شود من و مارال واقعا خانه یمان جردن است. ناچار شدیم دوباره سوار ماشین او بشویم. من اخم کردم و در دل گفتم: از این قسمت متنفرم. این یارو که تا دو دقیقه پیش پپه بود یهو چرا بچه زرنگ شد. با این حال به کیوان خندیدم و سعی کردم نشان بدهم که اصلا از این موضوع که او می خواهد ما را برساند ناراحت نیستم. کمی که گفتم و خندیدم مارال با پا به صندلیم زد. فهمیدم که زیاده روی کرده ام. سرم را چرخاندم و بیرون را نگاه کردم. ریش و قیچی را به دست مارال سپردم. مارال با حالتی عادی پرسید: این علیرضا رو چند ساله می شناسی؟ کیوان به تندی پرسید: چه طور؟ معلوم بود احساس کرده است که مارال نسبت به علیرضا علاقه مند شده است. مارال با خونسردی گفت: آخه خیلی بد نگاهت می کرد. معلوم بود داشت با دوستانش غیبتت و می کرد. مطمئنی که با هم دوستید؟ در دل گفتم: با این یارو دشمنی خونی داره ها! از اونان که چشم و هم چشمی دارن. اه اه اه! این قدر از این تیپ پسرها بدم می یاد. کیوان که خیالش راحت شده بود گفت: خب... راستش... از دوران مدرسه تا حالا همدیگه رو می شناسیم. یه کم با هم رقابت داریم. خیلی رفیق نیستیم. من در دل گفتم: پس امشب حال کردی! به کیوان آدرس دادیم و سر کوچه پیاده شدیم. من و مارال خنده کنان به سمت آپارتمان شیک و هشت طبقه رفتیم. کیوان با دقت ما را نگاه می کرد. انتظار داشت که در آخرین لحظه جیم بشویم ولی من زنگ آیفون را زدم. برایش دست تکان دادیم و وارد آپارتمان شدیم. من و مارال به سرعت پله ها را پایین رفتیم. توی زیرزمین سه واحد وجود داشت. ساقی دم در یکی از واحدها ایستاده بود. شلوارک لی پوشیده بود و یک تاپ سفید تنش کرده بود. دختر تپل با صورتی بانمک بود. موهای بلند و لختش را تازه مش کرده بود. بینی عمل کرده اش هنوز چسب داشت. چشم های زیبایش مشکی بود. در کل دختر زیبایی بود. با دیدن ما خندید و گفت: باز می خواستید کی و بپیچونید؟ من دستم را روی بینیم فشار دادم و گفتم: هیس! دیوونه! مامانت می شنوه. ساقی خندید و دستش را در هوا تکان داد و گفت: خونه نیست که! من و مارال نفس راحتی کشیدیم. مهری خانم به نظر ما خیلی روشنفکر بود و با کارهایی که ما می کردیم مشکلی نداشت ولی من و مارال هم دوست نداشتیم جلوی او زیاده روی کنیم. من وارد خانه شدم و گفتم: اگه می دونستم می گفتم تو هم بیای. کفش هایم را در آوردم و روی اولین مبل ولو شدم. انگشت های پایم را ماساژ دادم و گفتم: کفشه پدرم و در اورد. نگاهی به پاهایم کردم که صبح روی آسفالت داغ زخمی شده بود. می سوخت ولی وضعیت ظاهریش بد نبود. ساقی نگاهی به کفش کرد و گفت: خوشگله ولی. مارال روی کاناپه دراز کشید و گفت: مفتی گیرش اومده. ساقی زد زیر خنده و من گفتم: یاسر برام خریده بود. ساقی پرسید: این دفعه ماجرا چی بود که دوباره مجبور شدید بیاید اینجا؟ مارال خمیازه ای کشید و گفت: یه پسره بود اسمش کیوان بود. فقط سوار شدیم و رفتیم شام خوردیم ولی مهمونی دعوتمون کرد و ما هم نخواستیم بپرونیمش. من نگاهی گذرا به در و دیوار خانه ی مهری خانم کرد. خانه ی بی نهایت زشت و دلگیری بود. خانه پایین تر از سطح زمین بود و فقط دو پنجره ی کوچک نزدیک به سقف داشت. پنجره ها در واقع رو به زمین پارک پشت آپارتمان باز می شدند. یک تلویزیون هجده اینچ قدیمی، یک رسیور ماهواره و یک دستگاه پخش روی میز مشکی رنگی رو به روی کاناپه های سفید رنگی که من و مارال رویشان لم داده بودیم قرار داشت. فرش های خانه رنگ و روفته بود. آشپزخانه بسیار کوچک بود ولی نسبت به جاهای دیگر خانه تمیزتر بود. مهری خانم به زور و مشقت یک گاز، یخچال، ماشین ظرف شویی و ماشین لباس شویی را کیپ هم در آشپزخانه جا داده بود. بعد از آشپزخانه یک راهروی باریک بود که به سه اتاق ختم می شد. اتاق مهری خانم بزرگ بود و اتاق ساقی هم معمولی بود ولی اتاق سوم درست مثل انباری بود. من هر وقت به خانه ی آن ها می آمدم ناراحت می شدم. نمی دانستم باید چه قضاوتی بکنم. پدر ساقی ثروتمند بود ولی وضع مهری خانم اصلا خوب نبود. پدر ساقی مردی مذهبی و بازاری بود ولی مهری خانم خیلی اهل نمایش و خودنمایی بود و با این که زن خوبی بود نتوانست زندگی خوبی را برای شوهرش بسازد. آن دو هشت سال پیش از هم جدا شدند. مهری خانم با آزادی های بسیاری که به ساقی می داد توانست او را راضی کند تا پیشش بماند. پدر ساقی هم مردی نبود که اگر ببیند ساقی مادرش را انتخاب کرده است او را منصرف کند. او سعی می کرد وسایل رفاهی بیشتری برای ساقی فراهم کند ولی غرور مهری خانم اجازه نمی داد که کمک های شوهر سابقش را وارد زندگی کند. نتیجه ی کار کردن ساقی و مادرش در آرایشگاه آن خانه ی دلگیر بود که به زحمت از پس اجاره اش بر می آمدند. برای مهری خانم مهم این بود که خانه اش جردن باشد! من و مارال در مدرسه با هم آشنا شده بودیم و بچه ی یک محل بودیم. از شانزده سالگی در آن آرایشگاه کار می کردیم و در آن جا بود که با ساقی دوست شدیم. سال پیش برای کنکور درس خواندیم. من شیمی کاربردی قبول شدم و ساقی زیست جانوری قبول شد. هم دانشگاهی بودیم ولی مارال در کنکور سراسری قبول نشد و در نهایت وارد دوره های پودمانی دانشگاه پیام نور شد و رشته ی حسابداری را انتخاب کرد. یک ربع بعد من و مارال با دیدن خمیازه های پی در پی ساقی خداحافظی کردیم و به سمت خانه یمان رفتیم. ****** صدای همهمه ی زن ها بلند شده بود. من روپوش سفید مخصوص آرایشگاه را پوشیده بودم و در حالی که موهایم را بالای سرم جمع می کردم به سمت مشتری جدیدم رفتم. دختری که رو به رویم بود را می شناختم ولی اسمش را نمی دانستم. مشتری دایمیم بود. من نگاهی به ناخن های ترمیم شده ی دختر انداختم و گفتم: چه طوری برات درستش کنم؟ دختر موهای قهوه ای رنگش را پشت گوشش زد و گفت: از این لاک برام بزن. به لاک طلایی کدر نگاه کردم. کمی فکر کردم و بعد ناخن های دختر را با آن رنگ طلایی فرنچ کردم. بعد از این که کارم تمام شد نگاهی به ناخن ها کردم و دوباره فکر کردم. لاک مشکی را به دست گرفتم و سه تا خط روی ناخنش کشیدم. قشنگ شده بود. لبخندی زدم و بقیه ی ناخن ها را هم درست کردم. از آن مدل خوشم آمد. به خاطر سپردم که دفعه ی بعد ناخن های خودم را هم همان طور درست کنم. نگاهی به ساعتم کردم. دیگر مشتری نداشتم. لباسم را پوشیدم و با همه خداحافظی کردم. داشتم از در آرایشگاه بیرون می آمدم که کیوان به موبایلم زنگ زد. گوشی را برداشتم و جواب دادم: بله؟ کیوان که سر حال به نظر می رسید گفت: سلام خانوم گل! کجایی؟ آن قدر از کلمه ی خانوم گل بدم می آمد که صورتم از نفرت مچاله شد. گفتم: آرایشگاه. کیوان گفت: بداخلاق! نه سلامی نه علیکی!... من جردنم. بیام دنبالت بریم بیرون؟ من شانه بالا انداختم و گفتم: باشه. خونه مون که یادته! من الان کوچه ی بالاییش ام. کیوان گفت: باشه. پس بیا سر کوچه! قلبم در سینه فرو ریخت. باید زودتر کیوان را دست به سر می کردم. در دل گفتم: سرکوچه ی ساقی اینا وایستاده بود! روانی! به سرعت وارد آرایشگاه شدم. یک راست به سمت مارال رفتم. روی شانه اش زدم و گفتم: گوشواره ت و بده. مارال که دستش بند بود چپ چپ نگاهم کرد و گفت: کوری؟ گفتم: خودم بر می دارم. مارال که داشت به سرعت موهای دختر چهارده پانزده ساله ای را می بافت گفت: جریان چیه؟ یاسر؟ خندیدم و گفتم: خره! می گم یاسر رفته خارج... کیوان گفت سر کوچه مون وایستاده. زود باش. مارال سر تکان داد و گفت: برش دار. حالا با یه گوشواره دل هیچ کس نمی ره. باز مارال حسودی کرد! کیفم را روی شانه ام انداختم و گفتم: اون وقت با انگشترهای من توی انگشت تو دل همه ی پسرهای شهر می ره؟ مارال نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد. گوشواره های مارال را برداشتم و نیم نگاهی به آینه کردم. بد نبودم. وقت نداشتم بیشتر به خودم برسم. موهایم و آرایشم می توانست بهتر از این ها باشد ولی نباید معطل می کردم و کیوان را به شک می انداختم. از آرایشگاه خارج شدم و به سمت ماشین کیوان رفتم. خیلی نمی توانستم تند راه بروم. کف پاهایم هنوز به خاطر فرار پابرهنه ام از دست پلیس زخم بود. سوار ماشین کیوان که شدم فهمیدم کیوان خودش را در عطر خوش بویی غرق کرده است. لباس خاکستری رنگی پوشیده بود که خیلی بهش می آمد. با هم دست دادیم و کیوان پرسید: رفته بودی آرایشگاه برای چی؟ من شانه بالا انداختم و گفتم: رفتم ببینم مدل جدید برای ناخون چی دارند که دیدم چیز جالبی ندارند. کیوان دستم را گرفت و نگاهی به ناخن هایم کرد. لبخند زد و گفت: خوشگله ناخونات که! من دوباره شانه بالا انداختم و گفتم: آخه از مدلش خسته شدم. کیوان بوسه ی ملایمی به دستم زد و زیر چشمی نگاهم کرد. بعد پوزخندی زد و گفت: چه قدر بی احساسی! دستت و بوسیدم مثلا! من هم پوزخند زدم و گفتم: خب؟... ببین!... من از اون دخترها نیستم که خودم و با این چیزها ول بدم. کیوان چشمکی بهم زد و گفت: از همینت هم خوشم می یاد. من با شیطنت لبخندی زدم و گفتم: هنوز برای این که از من خوشت بیاد زوده. کیوان ابروهایش را بالا برد و لبخند زد ولی جوابی نداد. ماشین را روشن کرد و گفت: بریم خرید؟... برای پنجشنبه. من لب هایم را جمع کردم و فکری برای پیچاندن کیوان کردم. عاقبت گفتم: آخه پول باهام نیست. الانم توی خونه مون مهمون داریم و منم حوصله شون رو ندارم. برای همین نمی تونم برگردم خونه. کیوان گفت: ای بابا! منظورم این نبود که برای تو خرید کنیم. بیا با هم بریم. من خرید می کنم تو نگاه کن. قرار نیست تو چیزی بخری که! قلبم در سینه فرو ریخت. احساس کردم صورتم از خجالت سرخ شد. در دل گفتم: چه قدر بد ضایع شدم... اه! تا چند دقیقه نمی توانستم توی چشم های کیوان نگاه کنم. بی اختیار لبم را گزیدم و چشم هایم را بستم. در دل گفتم: آخه عوضی! کی دختر برمی داره می بره که برای خودش خرید کنه؟ دست به سینه نشستم و آرزو کردم ای کاش مارال هم آن جا بود. هنوز از ضایع شدنم در عذاب بودم که به یکی از پاساژهای معروف تجریش رسیدیم. کیوان دستم را گرفت و وارد پاساژ شدیم. کیوان که ظاهرا عزمش را جزم کرده بود تا آن روز من را حسابی ضایع کند گفت: راستی! اون مانتو دیروزیت بیشتر بهت می یومد. این و دوست ندارم. رنگش توی ذوق می زنه. من داشتم از دست کیوان حرص می خوردم. دلم می خواست خفه اش کنم. نمی دانستم کیوان چرا داشت این کارها را می کرد. آیا می خواست اعتماد به نفس من را پایین بیاورد؟ یا از دستم ناراحت شده بود؟ من در تخیلات خودم فرو رفتم. خودم را تصور کردم که با مشت توی صورت کیوان زده ام. بعد کیوان روی زمین افتاد و من با پا چند بار محکم به پهلویش زدم. کیوان از درد به خودش می پیچید و التماس می کرد که ببخشمش. جلوی خنده ام را گرفتم. کمی دلم خنک شده بود. کیوان وارد مغازه ای شد که فروشنده اش را می شناخت. جلو رفت و با فروشنده دست داد و مشغول خوش و بش شد. من را به فروشنده نشان داد و گفت: ایشونم خانوم پارلا دوستم هستن. من با فروشنده که پسری قدبلند و چهارشانه بود دست دادم. فروشنده نگاهی عجیب به من و بعد به کیوان کرد. بعد لبخندی تصعنی زد. در دل گفتم: آره بخند! می دونم کیوان اصلا در حدم نیست. کیوان نگاهی به شلوار لی های جدیدی که آمده بود کرد. شلوار های مارک دار و خوش دوختی بود. حاضر بودم شرط ببندم که اصل هستند. البته قیمت شان باعث شد سرم سوت بکشد. در دل گفتم: اگه کیوان همچین شلواری توی مهمونی بپوشه من چی بپوشم که ملت نگن کیوان سره؟ لبم را گزیدم و بعد به خودم نهیب زدم: این قدر لبت و نخور! همه ی رژت پاک شد. کیوان از اتاق پرو بیرون آمد و گفت: پارلاا! چه طوره؟ محشر بود! من سعی کردم جلوی خودم را بگیرم و از سر رضایت لبخند نزنم. در عوض چینی به پیشانیم انداختم و دست به سینه زدم. با صدای بلندی که فروشنده هم بشنود گفتم: یکی از اون شلوار راسته ها رو بپوش. این چسبیده به پات. پاهاتم اصلا خوش فرم نیست. فروشنده بلند زد زیر خنده. کیوان که هم از خجالت سرخ شده بود و هم خنده اش گرفته بود به اتاق پرو برگشت. من رویم را برگرداندم و به کمربندها ی چرم نگاه کردم. لبخند زدم. از کار خودم راضی بودم. کیوان از اتاق پرو بیرون آمد. شلوار را روی پیشخوان گذاشت و گفت: محمد! چند می دی ببمرش؟ محمد شلوار را نگاه کرد و با تعجب گفت: می بری؟ کیوان گفت: آره دیگه! پس چی؟ محمد نیم نگاهی به من کرد و گفت: فکر کردم پشیمون شدی. کیوان به من چشم غره می رفت و گفت: به حرف گربه سیاهه بارون نمی یاد. من کنار کیوان ایستادم و گفتم: اگه نظر من مهم نیست پس چرا من و اوردی؟ کیوان دستش را با صمیمیت روی شانه ام انداخت و گفت: اوردم اینجا بهت بستنی بدم کوچولو! با حرص زیرلب گفتم: عوضی! احساس کردم کیوان برای این دستش را روی شانه ام و کنار گردنم گذاشته است چون خیلی دوست دارد با یک حرکت سریع گردنم را بشکند. کیوان رو به محمد کرد و گفت: من و پارلا با هم خیلی شوخی داریم. صمیمت و اینا! من لبخندی کاملا تصنعی زدم و گفتم: آره! هیچ کس باورش نمی شه توی یه مدت کم این همه صمیمی شده باشیم. تازه دیشب آشنا شدیم. کیوان با پاشنه ی پا روی پایم زد. من داد زدم: معذرت بخواه. کیوان شانه ی من را نیشگون گرفت و گفت: چرا؟ من گفتم: پامو لگد کردی. محمد سرش را پایین انداخت و خندید. کیوان گفت: پام خورد بابا! من سرم با به شدت تکان دادم و گفتم: سه بار با پاشنه ی پات پامو لگد کردی. محمد کیسه ی خرید را به دست کیوان داد و گفت: خدا جفتتون و عاقل کنه. ماشاءالله خیلی بهم می یاید. کیوان کارت عابربانکش را به محمد داد و به من خندیدم. بعد از آن که از مغازه که بیرون رفتیم کیوان پس گردنم را گرفت و خنده کنان گفت: تلافی می کنی؟ آره؟ حالت و می گیرم. من در حالی که می خندیدم خودم را آزاد کردم. چند نفر خانم میانسال که مشغول تماشای ویترین ها بودند به من و کیوان که بلند بلند می خندیدیم چشم غره رفتند. ظاهر من طوری بود که بیشتر زن ها با دیدنم اخم می کردند. اصلا پیش چشم دخترهای جوان و خانم های جوان و میانسال محبوب نبودم... در عوض مردها! خب می شود گفت که تقریبا برعکس بودند. هر چند که با دیدن لبخندهای کریه روی لب های مردهای بالاتر از سی سال چندشم می شد و ناخودآگاه دستم به سمت شالم می رفت و آن را جلوتر می کشیدم. من و کیوان وارد مغازه ی دیگری شدیم. کیوان نشانی تی شرتی که می خواست را به فروشنده گفت. زنی همراه دختر نوجوانش هم در مغازه بودند که به من نگاه می کرد. محو تماشای من شده بود و من هم بی حرکت ایستاده بودم و نمی توانستم حالت چهره ی زن را تشخیص بدهم... از من خوشش آمده بود یا فکر می کرد جلف هستم؟ کیوان رد نگاه زن به من را گرفت و به آن زن گفت: چیه؟ برای پسرتون می خواید بگیرینش؟ زن با تعجب گفت: بله؟ کیوان نیم نگاهی به من انداخت و به زن گفت: از من به شما نصیحت! این و نگیرید! گول ظاهرش و نخورید. خیلی بی تربیت و پررو اِ. زن که تازه متوجه منظور کیوان شده بود خندید. من لبخندی شرورانه زدم و گفتم: باشه! عیبی نداره! نگه می دارم جلوی علیرضا تلافی می کنم. کیوان به سمتم آمد و گفت: غلط کردم! ببخشید! دستم را به شوخی بوسید و رو به زن کرد و گفت: همین و بگیرید برای پسرتون... همینو ببرید. فقط تو رو خدا زودتر ببریدش. خیرشم ببینید. یک ربع بعد خریدهای کیوان تمام شد و من هم وقت کردم که سه دور همه ی ناسزاهایی که بلد بودم را در دلم به او بدهم. با خودم گفتم: من و اورده که برای خودش خرید کنه! بیشعور! پسره ی نفهم! اصلا جنتلمن نیست. بی خاصیت! خپل! احترام سرش نمی شه. اصلا من خرم که باهاش اومدم. برای چی خودم و مسخره ش کردم؟ نباید می یومدم. تقصیر خودمه دیگه! کیوان دستم را گرفت و وارد مغازه ای شدیم که زینت آلات مخصوص خانم ها را داشت. کیوان گردنبند مشکی رنگی که پشت ویترین بود را نشان فروشنده داد از فروشنده خواست که آن را برایش بیاورد. من نگاهی پر از حسرت به گردنبند زیبا کردم و گفتم: کیوان می دونم خیلی خوشگله و با لباست هم ست می شه ولی به خدا زنونه ست. کیوان خندید و گفت: آروم بگیر دو دقیقه! گردنبند را از دست فروشنده گرفت و پشت سرم ایستاد. آن را به گردنم آویخت. از خوشحالی لبخندی بر لبم نشست. قبل از این که فروشنده آینه را به سمتم برگرداند لبخندم را جمع و جور کردم که کیوان از پشت سر نبیند. من در دل گفتم: می خواد ضایعم کنه. نمی خواد برام بخرتش که! وقتی خودم را در آینه دیدم در دل گفتم: وای خدا! خیلی قشنگه! کیوان پرسید: دوستش داری؟ من لبخند شیطنت آمیزی زدم و گفتم: نه! کیوان خندید و گفت: زهرمار! چشات داره از خوشحالی برق می زنه. من نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم: کیوان! تو رو خدا! ازش خوشم اومده. اذیتم نکن. کیوان لبخندی زد و گفت: به خدا می خوام برات بخرمش. کیوان عابر بانکش را به فروشنده داد. من باورم نمی شد که کیوان قصد داشت آن را برایم بخرد. کیوان رو به من کرد و لبخندزنان گفت: ولی باید پولش و بعدا بهم پس بدی. من زد زیرخنده و با مشت به بازوی کیوان زدم. کیوان دستم را گرفت و از مغازه بیرون رفتیم. کیوان گفت: شوخی کردم. خدایی خیلی باجنبه ای! گفتم که ازت خوشم اومده. این بار یک لبخند حقیقی بهم زد و با هم از پاساژ بیرون رفتیم. وقتی کیوان سر کوچه ی ساقی نگه داشت من گفتم: خب! دستت درد نکنه. خوش گذشت... فقط می شه دیگه دنبالم نیای؟ آخه بابام بفهمه گیر می ده. کیوان ابرو بالا انداخت و گفت: گیره؟ من گفتم: نه! ولی می گه جلوی در و همسایه ضایع نکنم. کیوان سر تکان داد و قبول کرد. پیاده شدم و به سمت خانه ی ساقی رفتم. این بار قبل از این که به آپارتمان برسم کیوان گاز داد و رفت. ****** مارال رژی صورتی رنگ به لب هایش زد و گفت: ببین! امشب دیگه شب آخریه که دور و بر کیوان می گردیما! من جلوی آینه نشسته بودم و با دقت به صورتم نگاه می کردم. سعی می کردم رژگونه ام را متقارن کنم. با خودم فکر کردم: چرا من نمی تونم هیچ وقت دو طرف صورتم رو مثل هم آرایش کنم؟ چینی به پیشانیم انداختم و گفتم: می دونم... فکر نکنم از امشب به بعد هم کیوان بخواد ما رو ببینه. اصلا برای همین مهمونی با ما دوست شد. می خواست جلوی دوستاش پز بیاد. مارال دستی به دامن کوتاه مشکی رنگش کشید و گفت: اولش که دیدمش فکر کردم پپه ست. من پوزخندی زدم. از توی آینه به مارال نگاه کردم و گفتم: منم همین طور ولی زرنگ از آب در اومد. مارال با ناراحتی گفت: یعنی یه پسر درست و حسابی پیدا نمی شه که من و تو بتونیم تورش کنیم؟ من شانه بالا انداختم و گفتم: منم دیگه کم کم دارم ناامید می شم. بذار برای دانشگاه دیگه. ایشالا اون جا یکی رو پیدا می کنیم. مارال چینی به بینیش انداخت و گفت: آخه اون جا هم کلاسیامون بچه ن. به درد نمی خوره که! من از پسرهایی که همسنم باشن خوشم نمی یاد. به خدا همون شروین خوب بودا! شانس من مامان باباش بد موقع فهمیدن. من از جایم بلند شدم و گفتم: همسن که خوبه بنده ی خدا! من و تو سه سال پشت کنکور بودیم. از همه ی بچه های کلاس بزرگتریم. مارال گفت: پس چی می گی که بریم دانشگاه شوهر پیدا کنیم؟ من خندیدم و گفتم: خدا رو چه دیدی! شاید روز اول دیر رسیدیم دانشگاه و دم در دانشکده خوردیم به یکی از استادهای جوون و خوش تیپ و پولدار که همه ی دخترها چشمشون دنبالشه. بعد کیف استاد پاره شد و عطرش خورد زمین. ما هم معذرت خواهی کردیم و سرخ شدیم. استاد هم یه اخم دخترکش تحویلمون داد. آخر سالم می فهمیم که با همون نگاه اول عاشقمون شده. مارال چپ چپ نگاهم کرد. دست به کمرش زد و گفت: چرت و پرت گفتن تموم شد؟ من گفتم: از شوهر پیدا کردن توی خیابون که بهتره... ولی اگه شانس منه که... روز اول دانشگاه می خورم تخت سینه ی مسئول حراست. بعد کیفم می افته زمین و مسئول حراست خم می شه که برام برش داره. اون وقت توش یه بسته هروئین که دشمن خونیم توش جاساز کرده پیدا می کنه و بعدش هم من اعدام می شم... می شم جوون ناکام. مارال لبخندی زد و گفت: ایشالا بختت با همون مسئول حراست باز شه. من داد زدم: گمشو! من نگاهی به لباس هایم انداختم. سرتا پا مشکی پوشیده بودم. تاپ و دامن مشکی پوشیده بودم و زیور آلات سفید مشکی انداخته بودم. موهای خوش حالتم را دورم ریخته بودم و در آرایش صورتم چیزی کم نگذاشته بودم. مارال یک تاپ یشمی پوشیده بود و من هیچ وقت او را تا این اندازه جذاب ندیده بودم. نمی توانستم تصمیم بگیرم که کدام یک از دیگری جذاب تر هستیم. ما همیشه رقیب هم بودیم ولی دوستانه رقابت می کردیم. از اتاق خارج شدیم و از پله ها پایین رفتیم. هر چه قدر که پایین تر می رفتیم صدای موزیک بلندتر می شد. دی جی سنگ تمام گذاشته بود. حتی دیوار ها و کف زمین هم از صدای موزیک می لرزید. رقص نور فلشی هر یک ثانیه یک بار می زد و در عرض یک چشم به هم زدن همه جا را روشن می کرد. بخارهایی که پی در پی زده می شد هوای اتاق را بد کرده بود. من سعی می کردم که در آن تاریکی کیوان را پیدا کنم. مارال بازویم را گرفته بود و چشم هایش را تنگ کرده بود تا بین کسانی که وسط می رقصیدند کیوان را پیدا کند. بالاخره چراغ ها روشن شد. صدای فریاد تشویق آمیز جمعیت بلند شد. من و مارال سرمان را برگرداندیم و یکی از خواننده های رپ زیرزمینی را دیدیم که تازه از در وارد شده بود. مارال با دیدن او سوتی زد و گفت: ای ول! پس می ارزید که امشب بیایم اینجا. من اخم کردم و گفتم: من نمی فهمم چرا رپرها رو این قدر تحویل می گیرند؟ نگاهش کن! کله ش که کچله! تیپش که ضایع ست. صدام که نداره. مردم برای چی خودشون و برای این یارو می کشند نمی فهمم! مارال طوری بهم نگاه کرد که انگار به مقدساتش توهین شده است. چشم غره ای نثارم کرد و گفت: از تو انتظار بیشتری هم ندارم. نمی فهمی دیگه! او سرک می کشید تا رپر را بهتر ببیند و من هم به در و دیوار خانه نگاه می کردم. خانه ی خوش نقشه و قشنگی بود. همه ی وسایل خانه را جمع کرده بودند و دور تا دور خانه صندلی چیده بودند. فقط میز ناهارخوری سرجایش بود که رویش پر از غذاهای سرد بود. روی سنگ اپن آشپزخانه را پر از مشروب های الکلی کرده بودند و آن جا را به صورت بار در آورده بودند. پسری که موهایش را از ته زده بود آن جا ایستاده بود و برای مهمان ها مشروب سرو می کرد. یک نفر دستی به شانه ام زد و من را از جا پراند. برگشتم و علیرضا را دیدم. علیرضا آن شب خیلی خوش تیپ شده بود. لبخندی بهم زد و گفت: پارلا! درسته؟ من ابرو بالا انداختم و گفتم: خوب یادت مونده. علیرضا با شیطنت نگاهم کرد و گفت: تو از اونایی هستی که آدم نمی تونه فراموششون کنه. من چشم غره ای به او رفتم و گفتم: آفرین به تو! حالا بدو برو بگو کیوان بیاد. مارال پوزخند زد. علیرضا چپ چپ نگاهم کرد و از آن جا رفت. من و مارال روی صندلی نشستیم و مارال گفت: ای کاش می شد با این علیرضا دوست شیم. لباساش و نگاه کن! حقوق دو ماه من پول شلوارش نمی شه. چه جوریه که بعضی ها این قدر پول دارند و ما این قدر بدبختیم؟ من پوزخندی زدم و گفتم: تازه یه سری هم هستند که از من و تو ام بدبخت ترند. مارال سرش را به نشانه ی تایید تکان داد و گفت: آره! راست می گی. جالبه! هممون هم توی یه شهر زندگی می کنیم. من دوباره جمعیت توی خانه را از نظر گذراندم ولی کیوان را پیدا نکردم. با بدبینی گفتم: نکنه کیوان برامون نقشه کشیده! مارال خندید و گفت: چرا مزخرف می گی؟ من گفتم: آخه پیداش نیست. من کم کم دارم شک می کنم. مارال گفت: بیا! حلال زاده پیداش شد. کیوان که دو تا لیوان یک بار مصرف دستش بود نزدیک ما آمد و گفت: دخترها بجنبید. تکون بخورید که می خوام بینتون بشینم. مارال یک صندلی آن طرف تر نشست و کیوان بین ما نشست. یک لیوان را به سمت من و یک لیوان را هم سمت مارال گرفت. من گفتم: من نمی خورم! به جاش پاشو برام اسنک بیار از روی میز. مارال به لحنم خندید و لیوان را از کیوان گرفت. کیوان چشم غره ای بهم رفت و گفت: عجب دختر پررویی هستی تو! من چشم هایم را تنگ کردم و گفتم: اگه نیاری می گم علیرضا برام بیاره. مارال دوباره خندید. کیوان با زیرکی گفت: پس علیرضا تو رو پسندیده. آره؟ همیشه چشمش دنبال دخترهاییه که با من می گردند. من در دل گفتم: خوشگلی منم که توی این انتخاب اصلا نقشی نداشت! این کیوانم ته آدم از خود راضیه ها! کیوان محتویات توی لیوان را یک نفس بالا رفت. من وحشت زده نگاهش کردم و در دل گفتم: خدا خودش بهم رحم کنه. این و تا آخر شب چه جوری کنترل کنیم؟ کیوان اخم کرد و گفت: چرا گردنبندی که برات خریدم و گردنت نکردی؟ من لبخندی زدم و گفتم: این بیشتر به لباسم می یومد. کیوان گفت: ولی اون خوشگل تر بود. من خندیدم و گفتم: کیوان دوباره شروع نکن. کیوان هم خندید و سر تکان داد. صدای موزیک آن قدر بلند شد که دیگر نتوانستیم با هم صحبت کنیم. بلند شدیم تا با هم برقصیم. زمان بندی رقص نور فلشی آن قدر بد بود که سردرد گرفتم. کیوان رو به رویم بود و با هر باری که نور فلش زده می شد و فضا روشن می شد یک ادایی در می آورد. من آن قدر خنده ام گرفته بود که به جای رقصیدن خم شدم و دلم را گرفتم. عاقبت صدای همه در آمد و رقص نور را خاموش کردند. من سرم را با دست گرفتم و چشم هایم را برای چند دقیقه بستم. کیوان بازویم را گرفت و خنده کنان گفت: چته بچه؟ سرت درد گرفت؟ من چشم هایم را باز کردم و بدون توجه به سوال کیوان پرسیدم: مارال کجاست؟ کیوان گفت: همون اولش جیم شد...
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
#3
به خدا اگه پیش علیرضا باشه می کشمش. من نگاهی به صورت کیوان کردم و دیدم که کاملا جدی است. سرم را چرخاندم و مارال را دیدم که کنار همان رپر کچل ایستاده بود و با او حرف می زد. او را به کیوان نشان دادم و گفتم: اونجاست بابا! مارال از بچگی عشق خواننده و بازیگرها رو داشت. کیوان پوزخندی زد و گفت: طرفم چه مارال و پسندیده! ببین چه جوری نگاهش می کنه. من در دل گفتم: اینم از هنرهای ماراله دیگه! ناگهان همه چیز به هم ریخت. عده ای از دخترها شروع کردند به جیغ زدن و دویدن. من دیدم که دی جی داشت سریعا وسایلش را جمع می کرد. کیوان گفت: اوه اوه! مامورها ریختن اینجا! قبل از این که بفهمم چی شده است کیوان غیب شد. خواستم به سمت اتاق بروم که کسی محکم بهم تنه زد و روی زمین افتادم. صورتم به زمین خورد و مزه ی خون را در دهانم احساس کردم. آرنج دست راستم از درد داشت منفجر می شد. یک طرف بدنم سر شده بود. خواستم بلند شوم و بدوم که فهمیدم دیگر دیر شده است. مامور پلیس اخم هایش را در هم کشید و با صدای بلندی گفت: زود باشید! بیاید به پدر و مادرتون زنگ بزنید... این قدر گریه نکن! سرم رفت. اون وقتی که رفته بودی دنبال این جور کارها باید فکر اینجاش رو هم می کردی. من به پنج دختری که غیر از خودم آن جا بودند نگاه کردم. فقط ما شش نفر از میان دخترهای توی مهمانی دستگیر شده بودیم. در یک اتاق بزرگ بودیم. مامور پلیس که سر ما داد می زد پشت میزی شلوغ و پلوغ ایستاده بود. دو تا سرباز کنار کمدی پر از پرونده ایستاده بودند. سه نفر مامور زن پلیس هم کنار پرچم بزرگ ایران بودند. صدای دخترها و خالی بستن های بیهوده یشان سر من را هم درد آورده بود: _ آخه مامان و بابای من رفتن مکه. کسی خونه نیست که زنگ بزنم. مامور پلیس با بداخلاقی گفت: رفتن مکه؟ اون وقت دخترشون و توی همچین مهمونی پیدا کردن؟ بسه! بیا زنگ بزن! من و خام نکن. من روزی صد تا مثل تو رو می بینم. _ بابای من فلجه! روی ویلچر می شینه. چه جوری بیاد اینجا؟ خدا رو خوش نمی یاد. مامور پلیس چنان با عصبانیت به دختر نگاه کرد که من از ترس آن نگاه خودم را جمع کردم. دختر هم به تته پته افتاد و ادامه ی حرفش را خورد. _ به خدا من بار اولم بود. مجبورم کردن که بیام. آخه مگه من چه گناهی کردم؟ مامور پلیس بدون توجه به سر و صدای دخترها و همهمه یشان بلند داد زد: زود باشید زنگ بزنید! مگه نه همه همین الان باید برید بازداشتگاه. من نگاهی به قد بلند و اندام چهارشانه ی مامور پلیس انداختم. من کلا از پلیس ها می ترسیدم و آن مرد عصبانی و خشمگین هم ترسم را بیشتر می کرد. یک گوشه کز کرده بودم و قلبم محکم به قفسه ی سینه ام کوبیده می شد. رنگم مثل گچ سفید شده بود. دست هایم یخ کرده بود و لب هایم به هم دوخته شده بود. صدای پلیس در گوشم پیچید: من روزی صد تا مثل تو رو می بینم. حق با او بود. نمی توانستم هیچ دروغی در ذهنم بسازم و تحویل او بدهم که نشنیده باشد. مامور پلیس رو به من کرد. از چشم های درشتش خشم می بارید. با صدای آرامی گفت: بیا زنگ بزن. بگو بابات بیاد. من که به زور صدایم در می آمد با صدای لرزانی گفتم: فوت شده. مامور پلیس فریادی غیر منتظره کشید: این جا که می رسه مادر پدر همتون فوت می شن آره؟ من آب دهانم را قورت داد و سعی کرد لرزش بدنم را مهار کنم. مامور پلیس گفت: زنگ بزن به مادرت. نکنه اونم فوت شده! من چیزی نگفتم. آهسته و لرزان به سمت تلفن رفتم. گوشی تلفن را برداشتم. گوشی در دستم به شدت می لرزید. انگشت اشاره ی دست چپم آن قدر می لرزید که نمی توانستم شماره بگیرم. مامور پلیس ناگهان فریاد زد و من را از جا پراند: د قبل اینکه این غلط و بکنی باید فکر اینجاش و می کردی. تو که این قدر می ترسی بی خود می کنی همچین جایی می ری. من که در شرف سکته کردن بودم احساس کردم از ترس فلج شده ام. نمی توانستم به عضلات بدنم فرمان بدهم. لب هایم بی اختیار تکان می خورد ولی صدایی ازم خارج نمی شد. بعد یک دقیقه توانستم به خودم مسلط بشوم و آب دهانم را قورت بدهم. کم مانده بود اشکم در آید. در همین موقع یک مامور زن پلیس جلو آمد و شالم را که از سرم افتاده بود با خشونت سرم کرد. دو تا از سربازهایی که کنار دیوار ایستاده بودند با ترحم نگاهم می کردند. می دانستم که وضعیت رقت انگیزی پیدا کرده ام. خودم هم نمی دانستم چرا این قدر از آن پلیس ها می ترسیدم. به زور خودم را به میز نزدیک کردم و در حالی که لبم را محکم به دندان گرفته بودم شماره ای گرفتم. بعد از سه تا بوق صدای خسته ی مادرم را شنیدم: بله؟ من آهسته گفتم: مامان! منم... مامان می شه بیای بازداشتگاه؟ مادرم ترسید و گفت: بازداشتگاه؟ اون جا برای چی؟ چی شده دختر؟ من که صدایم به زور در می آمد گفتم: مامان... من... چیزی نیست... بیا اینجا... توی مهمونی گرفتنم. مادرم با صدای بلندی گفت: مهمونی؟ دختر تو داری چی کار می کنی؟ چه مهمونی بوده که گرفتنت؟ آخه چرا فکر من و نمی کنی؟ چرا این قدر سر به هوایی؟ آخه این زندگی که برای من و خودت درست کردی؟ نمی گی در و همسایه بفهمن چی می شه؟ مامور پلیس فریاد بلندی زد: زود باش دیگه! من گفتم: نمی تونم الان حرف بزنم. الان که وقت این طور حرف ها نیست. مادرم گفت: آخه من کی تو رو گیر می یارم که باهات حرف بزنم. ببین از کجا سر در اوردی. یا امام رضا! خودت به دادم برس... بازداشتگاه! دختر من توی بازداشتگاه... . من نگاهی به مامور پلیس کردم که آماده بود دوباره سرم داد بزند. به سرعت گفتم: مامان من باید قطع کنم. بیا به این آدرس... . و قبل از این که مادرم چیز دیگری بگوید قطع کردم. نفسم را بیرون دادم و روی صندلی گوشه ی اتاق نشستم. سرم را میان دستانم گرفتم. در ذهنم دنبال بهانه ای می گشتم که تحویل مادرم بدهم. پایم را به حالت عصبی تکان می دادم و بی اختیار پوست لبم را با دندان می کندم. من هیچ وقت دختر حرف گوش و سر به راهی نبودم. فرزند دوم بودم. یک خواهر بزرگتر از خودم به نام الهه داشتم. الهه سه سال ازم بزرگ تر و دانشجوی رشته ی دندانپزشکی بود. راحله کوچترین فرزند بود و آن سال تازه به دبیرستان می رفت. پدر ما سال ها پیش با اعتیادش خانه و کاشانه یمان را به باد داده بود. من یادم نمی آمد که پدرم شغلی داشته باشد. تنها چیزی که از او در ذهنم داشتم مردی بی غیرت و عصبی بود که فقط به بطری های مشروب توی زیرزمین و منقلش فکر می کرد. پنج سال پیش ما را به امان خدا رها کرد و برای همیشه رفت. به یاد ندارم که حتی برای یک ثانیه برای آن مرد که فقط از پدر بودن یک اسم را یدک می کشید، دل تنگ شده باشم. دو سال پیش جسدش را در پزشکی قانونی نشان مادرم دادند. کراک ماده ای نبود که به پیر یا جوان و یا پدر یا پسر رحم کند... حتی حاضر نشدم برای مراسم تشیع جنازه اش بروم. از آن به بعد سعی کردم همه ی خاطراتی که از او داشتم را از ذهنم پاک کنم. زندگی ما از همان ابتدا با سبزی پاک کنی می گشت. مادرم، الهه و حتی راحله سبزی های سفارشی را پاک و خورد می کردند. با این حال من این کار را ننگ بزرگی می دانستم و تا جای ممکن به سبزی دست نمی زدم. من از بچگی علاقه داشتم که به خودم برسم و موهای بلند و فر مشکی رنگم را به صورت های زیبا درست می کردم. از سن چهارده سالگی در آرایشگاه کار می کردم. اوایل فقط زمین را جارو می زدم. بعد استعدادم را در بند انداختن امتحان کردم و در نهایت به طراحی و کاشت ناخن رسیدم. احساس می کردم این کار با روحیاتم سازگارتر است. با خود فکر می کردم کار کردن با سوهان برقی از شستن و چنگ زدن سبزی زیر آب سرد خیلی بهتر است. با این حال چون دختر بلند پروازی بودم هیچ وقت به این شغل راضی نبودم. مادرم هم زنی نبود که دست خالی را بهانه کند و دخترهایش را به خانه ی بخت بفرستد. با این که شش کلاس بیشتر سواد نداشت خیلی می فهمید. روی هیچ چیزی بیشتر از درس خواندن و ورود به دانشگاه تاکید نداشت. هر چه قدر که الهه و راحله درس خوان و حرف گوش کن بودند من سر به هوا و سرکش بودم. به یاد ندارم که رویای رفتن به دانشگاه را در سرم پرورانده باشم ولی با افزایش فشار از طرف مادرم راضی شدم که برای دانشگاه درس بخوانم. با خودم فکر کردم که لیسانس داشتن بهتر از نداشتن است. می دانستم که اگر بخواهم طبق نقشه ها و رویاهایم با یک پسر بالاشهری پولدار ازدواج کنم باید درس هم بخوانم و فقط زیبا بودن برای این امر کافی نیست... هر چند که با همه ی تلاش هایی که برای بهتر شدن صورتم می کردم در نهایت اعتراف می کردم که صورتم فقط جذاب است و حتی زیبایی اسطوره ای و افسانه ای هم نداشتم. در افکارم غوطه ور بودم که در اتاق باز شد و مرد جوانی وارد شد. او قد بسیار بلند و اندام تقریبا ورزشکاری داشت ولی لاغرتر از آن بود که بشود گفت خوش هیکل است. ابروهای پرپشتش با یک اخم در تماس با مژه های بلند و مشکی رنگش قرار داده بود. چشم های قهوه ای تیره داشت و نگاهش اصلا دوستانه به نظر نمی رسید. بینی باریک و استخوانی و لب های باریک داشت. موهایش را آن قدر کوتاه کرده بود که فقط یک لایه نیم سانتی متری از موهای مشکی رنگش روی سرش باقی مانده بود. صورتش استخوانی و لاغر بود و با یک نگاه می شد بارزترین ویژگی او را تشخیص داد... جدی! او یک کت و شلوار خوش دوخت سورمه ای رنگ پوشیده بود ولی کراوات نداشت. به محض ورود نگاه جدی و خشکش را به ما دخترها دوخت. بعد رو به مامور پلیس کرد و گفت: مثل این که سرت شلوغه. مامور پلیس با دیدن او خندید و گفت: نه نه! چه طوری سیاوش؟ کجایی بابا؟ کارها چطوری پیش می ره؟ ظاهرا دوست به نظر می رسیدند. با این حال سیاوش با همان اخم و تخم به مامور پلیس نگاه می کرد. با همان جدیت گفت: بد! مامور پلیس جا خورد و گفت: جدی؟ ولی آخه چرا؟ سیاوش دست به سینه زد و گفت: روی خانم شکوهیان حساب باز کرده بودم ولی... توی عملیاتی که دیروز توی سمنان داشتیم فوت شدند. مامور پلیس که شکه شده بود روی صندلی نشست و سرش را با دستش چسبید. سیاوش که حالت چهره ی جدی و خشکش حتی ذره ای هم عوض نشده بود گفت: فعلا کارمون به تعلیق در اومده. باید ببینیم چی می شه... مثل این که سرت شلوغه یه کم. نباید الان مزاحمت می شدم. در همین موقع در باز شد و مادرم وارد شد. من با دیدن رنگ صورت مادرم که مثل گچ سفید شده بود قلبم در سینه فرو ریخت. بی اختیار گفتم: مامان به خدا چیز خاصی نیست. ولی مادرم حتی بهم نگاه هم نکرد. من فهمیدم که باهام قهر کرده است. پوفی کردم و جلو رفتم و رو به روی میز مامور پلیس قرار گرفتم. سرم را پایین انداختم و به ناخن های طراحی شده ام نگاه کردم. مامور پلیس داشت برای مادرم توضیح می داد: ... اگه وثیقه ای سندی چیزی بذارید می تونید امشب ببریدش... اگه نذارید امشب رو باید توی بازداشتگاه بمونه. اگر خدای نکرده دفعه ی بعد دستگیر بشه برخورد سختی با ایشون می شه و باید توی دادگاه حضور پیدا کنند. من با ناراحتی سرم را بالا آوردم تا به صورت مادرم نگاه کنم که چشم تو چشم سیاوش شدم. نگاه سیاوش بهم جدی ترین و غیر دوستانه ترین نگاهی بود که تا به آن روز دیده بودم. حتی احساس می کردم که سیاوش گوشه ی بینیش را چین انداخته است و با نفرت بهم خیره شده است. سرم را پایین انداختم و در دل گفتم: دل به دل راه داره! عنتر! یه جوری بهم نگاه می کنه انگار مظهر فسادم. با اون کله ی کچل و گردش! ناگهان حرف مادرم توجهم را به خودش جلب کرد: من که سندی ندارم و بیارم بذارم... اگه هم داشتم نمی ذاشتم. یه شب که توی بازداشتگاه بخوابه آدم می شه. دلم بدجوری شکست. با ناباوری سرم را بلند کردم و گفتم: مامان! متوجه هستی چی می گی؟ می دونی چه زن هایی الان توی بازداشتگاه هستن؟ می دونی چه کسایی رو می برن توی بازداشتگاه؟ زن های خیابونی... دختری های فراری... زن های معتاد... می خوای من و با اونا توی یه سوراخ بندازی؟ مادرهای مردم توی همچین موقعیتی در به در دنبال سند می گردن نه این که دخترشون و بندازن گوشه ی زندون. مادرم با صدای بلندی گفت: مادرهای مردم توی همچین موقعیتی محکم می زنن توی صورت دخترشون. تقصیر منه که از اول با تو درست برخورد نکردم. اگه دوبار توی اتاقت حبست می کردم و پای این دختره مارال رو از خونمون می بریدم الان این جا نبودی. من بی اخیتار داد زدم: مگه کجا بودم؟ فکر می کنی چه خبر بوده؟ صدای آهنگ بلند بوده و ریختن همه رو جمع کردن. همین! مامور پلیس که گویی وظیفه ی خودش می دانست که من و مادرم را به جون هم بیندازد گفت: مهمونی مختلط بوده و مقداری از مشروبات الکلی ثبت و ضبط شده. نگاه خشمگینی به پلیس کردم. مادرم با دست محکم توی صورت خودش زد و گفت: خاک به سرم! دختره ی چشم سفید. ببین کارت به کجاها رسید. می دیدم که در و همسایه برات حرف در اوردن... می دیدم که لباس پوشیدنت این طوری عوض شده... می دیدم سر و وضعت عجیب شده... می دیدم این همه آرایش می کنی... هی می گفتی به خاطر کارته. همه ش می گفتی باید با سر و وضعت مردم و جذب آرایشگاه کنی. من احمقم باورم می شد. بشکنه این دست که نمک نداره. تو سر سفره ی من بزرگ شدی و همچین چیزی از آب در اومدی؟ تو خواهر الهه ای ؟ تو الگوی راحله ای؟ بیشتر از اون چیزی که فکرش رو می کردم به بابات شباهت داری. بلند داد زدم: مامان! اشکم داشت در می آمد. مادرم بدون توجه به این که آن شب به اندازه ی کافی خرد شده بودم به احساساتم لطمه می زد. مامور پلیس دوباره دهان باز کرد و گفت: البته من با تصمیم شما موافقم چون ... . سیاوش با دست به بازوی مامور زد و او را به سکوت دعوت کرد. در دل گفتم: این کچل اخمو فهمید... این پلیسه نفهمید. مادرم که اشک در چشم هایش حلقه زده بود پشتش را بهم کرد. من گفتم: مامان چرا این طوری برخورد می کنی؟ فکر می کنی من یه شب اینجا بخوابم از فردا آدم می شم؟ مادرم که صدایش از بغض می لرزید گفت: تو چته دختر؟ عقده داری؟ من برات چی کم گذاشتم؟ مگه همه ی زندگیم تلاش نکردم که تو رو به یه جایی برسونم؟ آخه چطوری می تونی این قدر اشتباه کنی؟ تو سر سفره ی من نشستی و این شکلی بار اومدی؟ تو رو من تحویل جامعه دادم؟ خدایا! من شرمنده ت هستم. شرمنده! من که کم کم داشتم جوش می آوردم گفتم: چی می گی برای خودت؟ شرمنده چیه؟ من کاری بدی نکردم. مادرم داد زد: پس تو به چی می گی بد؟ پلیس گرفتت. می فهمی؟ دارن می برنت بازداشتگاه. همه ی دخترهای مردم الان توی خونه پیش خونواده شون هستن و به فکر پخت و پز و علم و دانش و دانشگاه اند. اون وقت دختر احمق من خودش و کرده وسیله ی تفریح یه مشت بچه پولدار عیاش. تو خجالت نمی کشی؟ اون دنیا می خوای برای کارات چه جوابی پس بدی؟ فکر آخرت و عاقبت خودت و کردی؟ فکر زندگی این دنیات و کردی؟ آخه من به چه زبونی باید بگم که این راه آخر و عاقبت خوشی نداره؟ اگه به فکر خودت نیستی حداقل به فکر آبرو و زندگی من و خواهرات باش. چه قدر بی ملاحظه و بی فکری. آخه من از دست تو چی کار کنم؟ به خدا خسته شدم از دستت. از دست این ظاهری که برای خودت درست کردی... از دست آرایش کردنت... مدل موهات... لباس پوشیدنت... حرف زدنت... کارهایت... چرا حرف گوش نمی کنی؟ آخ خدا! من و بکش و از دست این دختر راحت کن. مامور پلیس که رنگ صورت مادرم را دید به یکی از سربازها گفت: یه لیوان آب بیار براشون. رو به پلیس کردم و داد زدم: تو آتیش رو زخم مامان من نریز. آب اوردن لازم نیست. مامور پلیس چنان بد نگاهم کرد که یک قدم به عقب برداشتم. با بداخلاقی رو به پلیس زن کرد و گفت: ببریدش بازداشتگاه. دختره ی ... . سیاوش وسط حرف او پرید و اجازه نداد که بی احترامی کند. من با بیچارگی به اطرافم نگاه کردم. هیچ راهی پیدا نکردم... من نباید به بازداشتگاه می رفتم. از آن جا بیشتر از خود کلانتری... و حتی بیشتر از ون گشت ارشاد می ترسیدم. آب دهانم را قورت دادم و به اطرافم نگاه کردم. چشمم به سیاوش افتاد که عین مجسمه سرجایش ایستاده بود. حداقل دیگر گوشه ی بینیش را چین نینداخته بود. حتما او هم فهمیده بودم که من چه قدر بدبخت و بیچاره ام. مجبور شدم پشتم را به مادرم بکنم و به سمت بازداشتگاه بروم.

به محض ورودم به بازداشتگاه زن ها شروع کردند به تیکه انداختن و مسخره کردن. در سلول پنج نفر بودیم. یک دختر فراری مضطرب، یک دختر جوان معتاد، یک زنی که به قیافه و ظاهرش می خورد خودفروش باشد و یک دزد در سلول بودند. همگی روی موکت سورمه ای کثیفی نشسته بودند. سلول تاریک و کثیف بوی بدی می داد. دختر معتاد که ظاهرا خیلی وقت بود بهش مواد نرسیده بود ناله می کرد و موکت را چنگ می زد. صدایش اعصابم را خورد کرده بود. سعی کردم کاری به کار کسی نداشته باشم. یک گوشه نشستم و به دیوار تیره رنگ تکیه دادم. سعی کردم خشم و بغضم نسبت به کار مادرم را فراموش کنم. خانه ی ما اجاره ای بود ولی او می توانست از کس دیگری سند بگیرد... با این حال خواسته بود من را این طور تنبیه کند. به خودم گفتم: از این جا که آزاد شدم بهش نشون می دم. بدتر می کنم... این جوری می فهمه که من با این تنبیه ها آدم نمی شم. سرم را به دیوار تکیه دادم. داشتم در ذهنم حرف هایی که می خواستم تحویل مادرم بدهم را منظم می کردم که زن خیابانی که کنارم نشسته بود گفت: کجا وای می ایستی که گرفتنت؟ چی تیپی هم زدی! تجریش پایین تر وای نمی ایستی... مشخصه... چه قدری ازشون می تیغی؟ دستمزدت چه قدره؟ چشم هایم را باز کردم و نگاهی به سرتاپای زن کردم. موهای زرد جوجه ای داشت و تپل بود. صورت پر از آرایشش اصلا قشنگ نبود. لب های پرتز شده و گونه های مصنوعیش توی ذوق می زد.یک ساق مشکی چسبان و یک دامن کوتاه مشکی براق پوشیده بود. یک مانتوی کوتاه قرمز هم به تن داشت. هیچ وقت کسی را با آن ظاهر ندیده بودم. طرز نگاه کردنم به او مثل طرز نگاه کردن سیاوش به من بود. پوفی کردم و جواب زن را ندادم. چشم هایم را بستم و سعی کردم خودم را برای یک جنگ و دعوای حسابی برای فردا آماده کنم. البته مادرم زیاد اهل دعوا کردن نبود. بیشتر نصحیت می کرد و وقتی می دید که به حرفش گوش نمی کنم قهر می کرد. معمولا در جنگ و دعواهای هر روزه یمان من پیروز می شدم. زن به پایم زد و گفت: نگفتی عروسک! کجا محل کارته؟ قاطی کردم و داد زدم: خفه می شی یا نه؟ من با چاقو نه بار زدم تو شیکم یکی! بردنش بیمارستان... هر لحظه هم ممکنه خبر مرگش بیاد. نذار شر تو این یکی رو هم آخرین لحظه بکنم! زن خنده ی وحشتناکی کرد و گفت: با این تیپ و قیافه؟ بلند گفتم: خیلی حرف می زنی! زن دزد فریاد بلندی زد: جفتتون خفه خون بگیرید! خبر مرگمون یه شب خواستیم کپه ی مرگمون رو بذاریم. زن خیابانی لگدی به سمت او پراند و گفت: تو این یکی حرف نزن. دعوایشان داشت بالا می گرفت که نگهبان چند بار محکم به در فلزی سلول زد. زن ها ساکت شدند و من نفس راحتی کشیدم. روی زمین مچاله شدم و مانتویم را زیر سرم گلوله کردم. در دل گفتم: به جای این که الان توی یه مهمونی بالا شهر شیک و باکلاس باشم از این جا سر در اورده بودم. به جای موزیک هوس و ترنس دارم ناله های این دختره رو گوش می دم. به جای نشستن کنار امثال کیوان و علیرضا کنار این عوضی ها نشستم. لعنت به این شانس! یعنی من آدم نیستم اگه از این کیوان انتقام نگیرم! حوصله نداشتم به این موضوع فکر کنم که باید چطور انتقام بگیرم ولی مطمئن بود که روزی این کار را خواهم کرد. می خواستم بخوابم ولی قدم زدن های دختر فراری در سلول و آه و ناله های دختر معتاد آرامش را ازم گرفته بود. آن قدر عصبی شده بودم که دوست داشتم کسی را زیر مشت و لگد له کنم. یک لحظه چشمم را باز کردم. خودم را تصور کردم که پایم را بلند کرده ام و محکم توی دهان زن خیابانی زده ام... از لب های پروتز شده ی زن خون فواره زد و بعد من به سمت او حمله کردم و یقه اش را گرفتم و چند بار سرش را محکم به دیوار کوباندم. فکر و خیال را کنار گذاشتم ولی دلم حسابی خنک شد. ****** از بازداشتگاه که خارج شدم اصلا دلم نمی خواست که به خانه بروم. از دست مادرم عصبانی بودم. او نباید من را در آن موقعیت رها می کرد. در دل گفتم: حالا که چی؟ مثلا من آدم شدم؟ یه شب کنار این آشغالا خوابیدم متحول شدم؟ زندگیم دگرگون شد؟ مسیر زندگی نکبتم عوض شد؟ کیفم را روی شانه ام جا به جا کردم و به سمت انتهای خیابان رفتم تا تاکسی بگیرم. در دل داشتم به عالم و آدم فحش می دادم. از دست همه شاکی بودم و هر کسی جز خودم را مقصر می دانستم. در دل گفتم: آخه من چرا این قدر بدبختم؟ مگه من چه گناهی کردم؟ بین این همه آدم من باید می خوردم زمین؟ کیوان و بگو که چه نامرده! مارال کجا غیب شد؟ چرا این قدر من بدشانس و بدبختم؟ داشتم از خیابان اصلی پایین می رفتم که سرم را بلند کردم و یک دکه ی روزنامه فروشی دیدم. به سمت دکه رفتم تا مجله بخرم. هنوز داشتم در دلم فحش می دادم. به دکه که رسیدم فهمیدم که چون جمعه است آن جا هم تعطیل است. داشتم به هوش و ذکاوت خودم تبریک می گفتم که صدایی از طرف چپم شنیدم: پس بالاخره آزاد شدی! یک دفعه از جا پریدم. با دیدن سیاوش هینی گفتم و یک قدم بلند به سمت عقب برداشتم. سیاوش لحظه ای با آن صورت خشک و جدیش به من نگاه کرد. بعد لبخندی بر لب هایش نشست و اخم هایش باز شد... که البته فقط دو ثانیه طول کشید. بلافاصله جدی شد و گفت: امیدوارم دیگه توی همچین جاهایی همدیگه رو ملاقات نکنیم. چشم غره ای بهش رفتم و گفتم: کلا امیدوارم دیگه چشمم به جمال شما مزین نشه. سیاوش ابروهای پر و خوش حالتش را بالا انداخت و گفت: انتظار داشتم این یک شب به این موضوع فکر کنید که توی این گرفتاری کی بیشتر از همه مقصر بوده. در دل گفتم: کیوان! به او گفتم: من علاقه ای به برآورده کردن انتظارات شما ندارم. سیاوش نگاه جدی اش را به من دوخت و گفت: این همه دشمنی و کینه از کجا می یاد؟ پوزخندی زدم و گفتم: از ون های گشت ارشاد! سیاوش سرش را به طرفین تکان داد و گفت: توی زندگی آدم چیزهای مهمتری هم هست که آدم احساساتش رو روی اونا پایه گذاری کنه. شانه بالا انداختم. آن قدرها درک نداشتم که منظورش را متوجه بشوم. بدون این که حرف دیگری به او بزنم به سمت خیابان رفتم تا تاکسی بگیرم. در دل گفتم: کچل فیلسوف! سوار تاکسی شدم و به سمت خانه یمان رفتم. می توانستم حدس بزنم که مادرم با من قهر خواهد بود و الهه حتی بهم نگاه هم نخواد کرد. راحله هم احتمالا فقط در آن سکوت به کارهایش می پرداخت و سعی می کرد به پر و پای من نپیچد. به خیابان هایی که از آن می گذشتیم نگاه کردم. هر چه قدر که به خانه یمان نزدیک تر می شدیم خیابان ها باریک تر و دلگیرتر می شد. جنس های پشت ویترین مغازه ها بی کیفیت تر و رخت و لباس مردم مندرس تر می شد. عاقبت دو تا کوچه بالاتر از خانه یمان از تاکسی پیاده شدم. بقیه ی راه را پیاده رفتم. وارد کوچه یمان شدم. طبق معمول پسربچه ها داشتند فوتبال بازی می کردند. سه تا دختربچه با موهای دو موشی آن طرف تر لی لی بازی می کردند. پسربچه هایی که خانواده یشان وضع بهتری داشتند سوار بر دوچرخه بودند. سه تا مغازه در کوچه داشتیم که یکی قصابی، یکی لوازم تحریری و یکی عطاری بود. از قصابی بدم می آمد. همیشه دور و بر مغازه پر از مگس و زنبور بود. وسط کوچه یمان یک جوی آب بود که من خیلی وقت ها به خاطر حواس پرتی تا مچ پا در آن فرو می رفتم. همه ی خانه های کوچه یمان یک طبقه بودند و حیاط داشتند. بعضی از زن های خانه دار چادرهای گل گلیشان را سرشان کرده بودند و دم در کنار هم ایستاده بودند و حرف می زدند. می دانستم همین زن ها با حرف هایی که پشت سر من می زنند دل مادرم را می شکستند. من و مارال به خاطر ظاهرمان اصلا در محل محبوب نبودیم. پسر حاج اسد که معتمد محل بود دو سال پیش خاطرخواه من شده بود و کل محل را به هم ریخته بود. مادرش حتی حاضر نشد برای خواستگاری بیاید. هرچند که من هم دوست نداشتم با آن خانواده وصلت کنم و نمی خواستم که باقی عمرم را هم در آن محل و در آن کوچه بگذرانم. پسر حاج اسد بهترین خواستگارم بود. بقیه ی پسرها آن قدر ضایع بودند که ترجیه می دادم خاطره ی خواستگاریشان را فراموش کنم. کوچه ی زیبایی داشتیم. درخت های قدیمی و بلندی جلوی خانه بود که در آخرین روزهای تابستان همچنان سبز بودند. به سمت خانه یمان رفتم. کلید انداختم و داخل شدم. حیاط کوچکمان گلکاری شده بود. یک تخت جلوی در زیرزمین قرار داشت که شب های تابستان روی آن هندوانه قاچ می کردیم و می خوردیم. هر وقت هم که مادرم خانه نبود از زیرزمین قلیون را می آوردم و با مارال آن جا می نشستیم و می کشیدیم. یک حوض کوچک وسط حیاط بود که کنارش گلدان چیده بودیم ولی حوضمان ماهی نداشت. راحله که دل نازک بود دوست نداشت ببیند که ماهی ها را گربه ها می خورند. یک ردیف پله ی باریک و سنگی به در جلویی خانه می رسید. خانه یمان سه اتاق خواب داشت و حدود صد متر بود. با این که خانه ی اجاره ای بود خیلی در آن راحت بودیم. یک اتاق برای مادرم بود. یک اتاق برای الهه و راحله بود و کوچکترین و دنج ترین اتاق برای من بود. اوایل من و راحله در یک اتاق بودیم ولی کم کم راحله از دست بلند بلند آهنگ گوش کردن من و تلفن حرف زدن هایم خسته شد و ترجیه داد به اتاق الهه برود... فکر کنم آن روز بهترین روز زندگیم بود. وارد خانه شدم. در کل توی هال و پذیرایی یک دست مبل مشکی رنگ و یک میز ناهارخوری داشتیم. دو دست فرش دست بافت قدیمی و کهنه هم روی موکت های تیره را پوشانده بود. یک تلویزیون قدیمی هم روی میز تلویزیون بود. عکس های که در سفر شمال سه سال پیشمان گرفته بودیم را بزرگ کرده بودیم و توی قاب گذاشته بودیم و جای جای خانه آویخته بودیم. آشپزخانه یمان کوچک ولی تمیز بود. دستشویی کنار اتاق الهه و حمام کنار اتاق من بود. خانه ی جمع و جور ولی تمیزی بود. مادرم و الهه روی یک سفره نزدیک کنار میز ناهارخوری نشسته بودند و تند تند سبزی پاک می کردند. نگاهی به الهه کردم. خانم دکتر آینده! چه کسی در دانشگاه می توانست تصور کند که او این طور زحمت می کشد؟ سلام کردم. جواب سلام آن دو به من خیلی آهسته بود. هر دو نفرشان قهر بودند. شانه بالا انداختم و در دل گفتم: بهتر! وارد اتاقم شدم. میز آرایشی پر از لوازم آرایش، یک کتابخانه پر از کتاب های دوره ی دبیرستان و یک تخت چوبی و کهنه از وسایل اتاق بود. جای کامپیوتر در اتاقم خالی بود. داشتم پول هایم را جمع می کردم تا کامپیوتر بخرم. روی تخت نشستم و به مارال زنگ زدم. مارال بلافاصله جواب داد: الو؟ پارلا؟ کجایی؟ از خستگی روی تخت ولو شدم و گفتم: خونه. تو در رفتی؟ مارال سریع گفت: به خدا اون قدر هول شدم که نفهمیدم چی شد. سریع رفتم به سمت پشت بوم. همسایه ی طبقه ی آخر هم نامردی نکرد و راهم داد توی خونه ش. اون قدر شلوغ پلوغ شد که پیدات نکردم. تو هم در رفتی؟ پوزخندی زدم و گفتم: تازه از بازداشتگاه اومدم. مارال با تعجب داد زد: نه بابا! ماجرا را برایش تعریف کردم. از برخورد مامور پلیس تا حرف های مادرم... همه چیز را بهش گفتم. بهش گفتم که چه قدر از دست مادرم ناراحت شده ام. مارال باهام همدردی کرد و گفت: می فهمم چی می گی. مامانت هم ناراحت شده بود دیگه! فکرش رو بکن که چه قدر ناراحت شده تو رو اون جا دیده. سکته نکرده خوبه! وای! خدا کیوان و لعنت کنه. تو رو گذاشت رفت. با حرص گفتم: آشغال عوضی! به خدا دستم بهش برسه خفه ش می کنم. مارال گفت: نکبت! امیدوارم دیگه اصلا نبینیمش. خپل کچل! من آهی کشیدم و گفتم: از دماغمون در اومد مهمونی. عنتر! مارال گفت: عیب نداره. دیگه اتفاقیه که افتاده... پارلا الان حوصله داری باهات برنامه بریزم؟ با بداخلاقی گفتم: اه! من تازه از بازداشتگاه اومدم. توام دیوونه ای ها! تازه اعصابم داره آروم می شه. اذیت نکن. مارال گفت: تو رو خدا! فردا بریم کوه! من ناله کردم: نه! من حوصله ی راه رفتن ندارم. مارال با هیجان گفت: تو رو خدا! هر وقت که می گم بریم تو نه می یاری ولی وقتی برمی گردیم می گی چه قدر خوش گذشت... با الهه و راحله بیا. منم با مریم می یام. مریم تنها خواهر مارال بود که همسن الهه بود. از ما بچه مثبت تر بود... البته نه به شدت الهه! دانشجوی سال آخر کامپیوتر بود. من با او راحت تر از الهه بودم. به مارال جواب دادم: این و که گفتی دیگه عمرا بیام. مارال جدی شد و گفت: یعنی این قدر از خواهر من بدت می یاد؟ خندیدم و گفتم: نه خره! به خاطر الهه می گم. مارال داد زد: ضد حال! گفتم: آخه الان خسته م. مارال که کم مانده بود اشکش در بیاید گفت: مگه گفتم الان بریم؟ می گم فردا بریم. تسلیم شدم و گفتم: فقط تا ایستگاه سه! مارال خندید و گفت: خیلی خب! گفتم: بگو مریم زنگ بزنه و موضوع رو به الهه بگه. اینا الان با من قهرن! مارال گفت: به روی چشمم! می رم همون جا برات یه پسر اهل ولنجک پیدا می کنم که پولدار باشه... وسط حرفش پریدم و گفتم: الگانس داشته باشه که من و ببره دانشگاه و بیاره. الگانسش هم سفید باشه. مارال گفت: الگانس سفید داشته باشه... خوش تیپ و خوش هیکل باشه... . وسط حرفش پریدم و گفتم: خوش هیکل چه به دردم می خوره؟ مارال نچ نچی کرد و گفت: خره! یعنی نمی دونی به چه دردی می خوره؟ گفتم: نه! مگه به دردی هم می خوره؟ مارال خندید و گفت: شب عروسی به درد می خوره. خندیدم و گفتم: گمشو! شب عروسی خوش هیکله. بعد دست پخت من و می خوره چاق و چله می شه. مارال گفت: گمشو تو ام با اون دست پخت گندت! ان قدر غذا رو شور می کنی از گلوی آدم پایین نمی ره. هر کی تو رو بگیره دو روزه پست می یاره. اصلا خودم زنش می شم. بی کارم برای تو بگیرم؟ من کش و قوسی روی تخت آمدم و گفتم: من و ببینه که تو رو نمی گیره خره! آخه کی من و بی خیال می شه می یاد سراغ تو! مارال با صدای بلندی گفت: گه نخور! من گفتم: باز تو بی شعور شدی؟ مارال خندید و گفت: بودم. من هم خندیدم. از این اصطلاح خیلی بدم می آمد و مارال هم مخصوصا آن را به کار می برد. پنج دقیقه ی بعد ازش خداحافظی کردم. از اتاق بیرون رفتم تا دست و صورتم را بشورم. مادرم گردنش را می مالید و الهه ترب ها را جدا می کرد. صدای مادرم را شنیدم که آهسته گفت: خنده هایش با رفیق رفقاشه. اخم و تخمش مال ماست. با عصبانیت گفتم: هر حرفی داری توی روی خودم بزن. الهه اخم کرد و گفت: جمیله! درست با مامان حرف بزن. چشم غره ای به الهه رفتم و در دل گفتم: جمیله جمیله! باز من بدبخت اومدم خونه و شدم جمیله! دست و صورتم را شستم. روی مبل ولو شدم. راحله از اتاقش بیرون آمدم و با خنده گفت: به به ! خواهر تبهکار و مجرم ما! از زندان آزاد شدی؟ شکلکی برایش در آوردم و گفتم: به به! خواهر کوچیکه ی پررو و بی ادب! راحله کنارم نشست و گفت: معتاد نشدی توی زندون؟ ابرو بالا انداختم و گفتم: نه بابا! ارشاد شدم. مسیر زندگیم عوض شد. دچار تحول شدم. راه توبه رو پیش گرفتم. راحله خندید. من نگاه چپ چپی به مادرم کردم و گفتم: توی یه سوراخ با چند تا زن خیابونی و دختر فراری ها و معتادها و دزدها خوابیدم. هر کی بود ارشاد می شد. همین تو! ببین چه قدر خری! هر چه قدر می گم قند خالی خالی نخور چاق می شی اندازه بشکه می شی کسی خواستگاریت نمی یاد، نمی فهمی. یه دو روز بری اون جا عابد و زاهد می یای بیرون. همین الهه! ببین چه قدر سر به زیره! تاثیرات هم نشینی با زن های خیابونیه. مادرم یک دفعه سرم داد زد: بسه دیگه! هر چی می خوام به رویت نیارم ول نمی کنی. جمیله!... . در دل گفتم: ای کوفت و جمیله! مادرم ادامه داد: خیلی ول شدی! می فهمی؟ این وضع آرایش کردن تو و لباس پوشیدنت توی این محل برامون آبرو نذاشته. به فکر خودت نیستی به فکر خواهرات باش. هر کی برای اینا بیاد دم در بگن خواهرشون این طوریه منصرف می شه. پوزخندی زدم و گفتم: آره راست می گید. خواستگار دم در این خونه صف بسته و من همه شون و می پرونم. الهه زیر لب گفت: باز شروع شد. مادرم دسته ای ریحون جلوی خودش گذاشت و در حالی که اخم هایش در هم بود گفت: این دختر هیچی حالیش نمی شه. نه از شرع و دین چیزی می دونه از عرف و آبرو. فقط بلده حاضرجوابی کنه. دو دقیقه به حرف بزرگترش گوش نمی ده. دختره ی خودسر! ببین آخرش از کجا سر در اورد... از بازداشتگاه! یک دفعه بغض مادرم شکست و اشک هایش جاری شد. ناراحت شدم ولی چون حرف های مادرم را تهمت می دانستم گفتم: باز شروع کردی به گریه کردن؟ آخه مادر من مگه چی شده؟ مهمونی بوده دیگه! صدای آهنگ زیاد بوده همسایه ها شکایت کردن... . مادرم وسط حرفم پرید و گفت: پلیسه می گفت مشروب هم بوده. داد زدم: خب بوده که بوده! مگه من خوردم؟ مگه اون موقعی که شما اومدی من خورده بودم؟ مگه دهنم بو می داد؟ مگه پلیسه گفت که من مشروب خوردم؟ چرا شلوغش می کنی؟ مادرم اشک هایش را با دست پاک کرد و گفت: به خدا نمی فهمی داری با خودت چی کار می کنی. آخه حیفه تو دختر دست گل من نیست؟ آخه دختر! من دارم شما سه تا دختر و دست تنها بزرگ می کنم. کلی چشم بهمونه. کلی حرف پشتمونه. چرا متوجه نمی شی؟ مردم منتظرن تا یه خطا از ما سر بزنه. نذار از این خونه که توش جا افتادیم آوارده بشیم. نذار که آبرومون بره. بذار آرامش داشته باشیم. من آهی کشیدم و گفتم: من کاری نمی کنم که باعث سرشکستگیون بشم. عیب من چیه؟ این که امروزی و خوش تیپم؟ این در و همسایه های شما همه ی دختراشون ترشیدن چشم ندارن ببینن که یکی بهتر از دخترهای خودشون پیدا شده. الهه داشت چپ چپ نگاهم می کرد. راحله به زور جلوی خنده اش را گرفته بود. حال مادرم بهتر شده بود. البته می دانستم که در یک فرصت مناسب دوباره من را گیر می آورد و کلی نصیحتم می کند ولی دعا می کردم که دوباره اشکش در نیاید. با این که با طرز فکر مادرم و حرف هایش موافق نبودم، تحمل اشک ریختن و عذاب کشیدنش را هم نداشتم. معمولا توی بحث موفق می شدم که با دلایل نه چندان منطقیم راضیش کنم ولی یک شب در بازداشتگاه... می دانستم تا عمر دارم مادرم بابت این موضوع بهم سرکوفت می زند. بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. چهار تا چای ریختم و با یک ظرف کیک خانگی که دست پخت الهه بود و احتمالا برای روز قبل بود به هال برگشتم. نمی دانم چرا یک لحظه هال خانه ی خودمان را با سالن خانه ای که شب پیش آن جا بودم مقایسه کردم. سنگ براق و با کیفیت کف آن خانه را با موکت تیره ی کف خانه ی خودمان مقایسه کردم. آهی کشیدم و با خودم فکر کردم: انگار نه انگار که توی یه شهریم... چه قدر تفاوت! مادرم و الهه دست از کار کشیدند. دست هایشان را تمیز کردند و روی مبل ها نشستند. در سکوت مشغول خوردن چای و کیک شدیم. نگاهی به چهره ی مادرم کردم. مشخص بود که داشت در ذهنش جملاتی که قرار بود تحویل من بدهد را مرتب می کرد. ابروهای کمانی و موهای فر و مشکی رنگم به او رفته بود. چشم هایش قهوه ای بود و تقریبا حالت چشم های من را داشت. اندام به نسبت متناسب و قد متوسط داشت. الهه که کنار او نشسته بود اخم کرده بود. او هم احتمالا به این می اندیشید که من چه دختر بی تربیت و بی ملاحظه ای هستم. او مثل من چشم های سبز داشت. چشم هایش به کشیدگی و درشتی چشم های من نبود. ابروهایش را خیلی دخترانه برداشته بود. هر چه قدر که از چشم و ابروی من شیطنت می بارید، در چشم های او معصومیت خاصی مشهود بود. موهایش مشکی و لخت بود. از من زیباتر بود. من هیچ وقت نمی توانستم با تمام مهارتم در به کار بردن لوازم آرایش به زیبایی او برسم. راحله تنها کسی بود که گرفته به نظر نمی رسید. احتمالا فقط داشت دعا می کرد که ما دوباره با هم درگیر نشویم. او دختر تپل و شاد و شنگولی بود. همه ی انرژی مثبت خانه ی ما از طرف او ساطع می شد. چشم هایش مثل مادرم بود و موهایش مثل الهه. در همان موقع تلفن خانه زنگ زد. الهه گوشی را برداشت. از حرف هایش متوجه شدم که دارد با مریم صحبت می کنم. الهه کمی بی حوصله به نظر می رسید و من بعید می دانستم که موافقت کند که با ما بیاید. در دل گفتم: به درک! اصلا بهتر! الهه هر وقت می یاد نمی ذاره من و مارال شیطونی کنیم. خوبی راحله اینه که حداقل ضدحال نمی زنه. مادرم اشاره ای به برش کیک نصفه نیمه ام کرد و گفت: بیشتر بخور. من گفتم: سیر شدم. مادرم گفت: دیشب هم شام نخوردی. در دل گفتم: اگه شما سند گذاشته بودی می خوردم. از جایم بلند شدم و گفتم: میل ندارم. به اتاقم برگشتم. روی تخت دراز کشیدم و به گوشی موبایلم نگاه کردم. یاد یاسر افتادم. او آن گوشی را برایم خریده بود. پسر خوب و با محبتی بود ولی هیچ علاقه ای به او در دلم احساس نمی کردم. اصلا دلم برایش تنگ نشده بود. حتی دیگر روی برگشتنش هم حساب نمی کردم. تا جایی که یادم می آمد همیشه تصمیم داشتم که با یک پسر پولدار ازدواج کنم. الهه و راحله هیچ وقت نسبت به وضع زندگیمان شکایتی نداشتند. همیشه راضی بودند ولی من بلندپرواز بودم و می خواستم که از این محل و از این تیپ زندگی بخور و نمیر خلاص شوم. چند سال بود که در مهمانی ها و پارتی های بالای شهر شرکت می کردم و با دیدن وضع زندگی مردم آن جا دیگر نمی توانستم زندگی خودم را تحمل کنم. حاضر بودم هر کاری بکنم تا جای آن ها باشم. دوست داشتم مثل آن ها لباس بپوشم... مجبور نباشم در یک آرایشگاه کار کنم... سوار ماشین های آن ها شوم... طلا و جواهرات آن ها را داشته باشم... هر روز یک لباس بپوشم... به خارج از کشور سفر کنم... تفریحم اسکی کردن باشد... دوست داشتم تمام زندگیم به قناعت و صرفه جویی بگذرد. نمی خواستم دیگر جمیله باشم... نمی خواستم! نمی خواستم جمیله باشم که از سن چهارده سالگی مجبور به کار کردن شد. نمی خواستم جمیله باشم که به جای جردن خانه یشان (...) بود.
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
#4
نمی خواستم جمیله باشم که همه ی زندگیش به حسرت و حسادت گذشته بود... ای کاش من جدا پارلا بودم. روی پهلو دراز کشیدم و سعی کردم فکرم را به جای دیگری سوق بدهم. سعی کردم در مورد دانشگاه خیال پردازی کنم. آن روز جمعه بود و از شنبه ی هفته ی بعد قرار بود که به دانشگاه بروم. اصلا هیجانی نداشتم. زیاد شنیده بودم که دانشگاه آن جایی که انتظارش را دارم نیست. از همه بدتر این بود که من احتمالا از همه سنم بیشتر بود... بیست سالم بود. از طرف دیگر آن جا من جمیله بودم... دیگر پارلا نبودم و این موضوع اعتماد به نفسم را کاهش می داد. اصلا آن روز غم دنیا در دلم ریخته بود. در همین حین به یاد کیوان افتادم. یک لحظه نیم خیز شدم تا بهش زنگ بزنم و پدرش را در بیاورم. بعد پشیمان شدم و دوباره روی تخت ولو شدم. فقط در دلم به او فحش می دادم. خیلی آدم نامردی بود... خیلی ... . در باز شد و مادرم وارد شد. در دل گفتم: نصیحت شروع شد. مادرم کنار تختم نشست. پرسید: خسته ای؟ چیزی نگفتم. مادرم گفت: ببین دخترم! من در مورد دیشب اشتباه کردم. نباید می ذاشتم اون جا بخوابی ولی من و درک کن که خیلی از دستت عصبانی بودم. جمیله! این کارت دیگه خیلی زیاده روی بود. آخه من دوست ندارم دختر دست گلم توی همچین جاهایی پا بذاره. مگه تو مسلمون نیستی؟ آخه چرا با این ظاهر بد توی همچین مهمونی هایی شرکت می کنی؟ حیف تو نیست؟ آخه دختر خوب! چی از زندگیت می خوای؟ دختری که به فکر ازدواج و دانشگاه رفتن و پیشرفت کردنه که مثل آدم های الکی خوش و عیاش رفتار نمی کنه. من واقعا ازت می خوام که توی رفتارت تجدید نظر کنی. چند روز دیگه می ری دانشگاه و دانشجوی این مملکت می شی. پس باید رفتارت هم در حد یک دانشجو باشه. کاری نکن که بعدا پشیمون بشی. می دونم جوونی و هزار تا رویا و فکر و خیال داری ولی مادرم! این جوری به هیچی نمی رسی. فکر آبرو و آینده ی خودت و ما باش. دیشب خواستم به خاله ت زنگ بزنم که سند بیاره... بعد گفتم آبروت رو توی فامیل نبرم بهتره. ده سال دیگه که رفتی سر خونه و زندگیت بهت سرکوفت همین امشب رو می زنند. به خدا نیتم خیر بود. دوست نداشتم اذیت بشی. دوباره می خواست گریه کند. نیم خیز شدم و گفتم: بس کن مامان! گریه نکن... حال من و بد نکن... خواهش می کنم. مادرم جلوی خودش را گرفت و گفت: به خدا خوبت و می خوام. گفتم: می دونم... الان خسته م. تو رو خدا باشه برای بعد. مادرم چیزی نگفت. نگاه نگرانش را از من گرفت و از اتاق خارج شد. ****** الهه، راحله و مریم جلوتر می رفتند. من و مارال هم پشت سرشان بودیم. تمام مدت در مورد کیوان در گوش هم وز وز کرده بودیم و هر چه فحش و ناسزا در عالم بشریت ابداع شده بود نثارش کردیم. داشتیم به ایستگاه سه نزدیک می شدیم. هوا هم داشت روشن می شد. کوه خیلی شلوغ بود. اطرافمان پر بود از پیرمردهایی که در دسته های دو یا سه تایی با پشتکار و مهارت به مراتب بیشتر از ما به سمت ایستگاه سه می رفتند. بیشتر کسانی که اطرافمان بودند یا خانواده بودند یا پیرمرد. فقط دو اکیپ پسری دختری دیدیم که به قول مارال در حد معیارهای من نبودند. من که نفسم بند آمده بود داشتم خودم را نفرین می کردم که چرا حاضر شده ام بیایم. مارال که صدای نفسش های بلند و عمیقش در گوشم می پیچید با دستش پهلویش را گرفت و من با دیدن وضعیت او گفتم: حالا هی بگو که بیایم کوه! مارال خندید و گفت: کوفت! من صدایم را پایین آوردم و گفتم: کو پس؟ مارال با تعجب پرسید: کی؟ پشت چشمی نازک کردم و گفتم: الگانسیه دیگه! مارال شکلکی در آورد و گفت: باهاش حرف زدم ولی ترسیدم بهت بگم... آخه الگانسش مشکیه. چشم غره ای بهش رفتم و گفتم: فقط سفید! بهش بگو یا بره گمشه یا سفیدش رو بخره. مارال گفت: دلت می یاد جوون مردم و این طور سنگ روی یخ بکنی؟ آهی کشیدم و گفتم: والا دل خودم هم راضی نیست... حالا بهش بگو بیاد ببینم دیگه چی می شه. مارال جدی شد و گفت: حالا نمی خوای تعریف کنی که بازداشتگاه چطور بود؟ پوزخندی زدم و گفتم: چی بگم؟ چرا می خوای بدونی؟ فقط یه چیز بهت می گم! هر کاری می تونی بکن که پات به اون جا باز نشه. همین! کنار یه مشت آشغال می ندازنت که از شب تا صبح هرچی لیاقت خودشون و خانواده شونه نثارت می کنند. بی خود نبود که من همیشه از پلیس ها می ترسیدم. مارال که نفس نفس زدن مهلت حرف زدن بهش نمی داد گفت: چه ربطی داره؟ نگاه عاقل اندر سفیهی بهش کردم و گفتم: ارتباط مستقیم داره. عمه ی من که به خاطر دو تیکه لباس و یک شب مهمونی اون جا پرتت نمی کنه. پلیس این کار رو می کنه. مریم به طرف ما برگشت و خنده کنان گفت: تو هنوز از پلیس می ترسی؟ راحله خندید و من گفتم: عین سگ! گشت ارشاد و گشت نسبت و... . مریم وسط حرفم پرید و گفت: اون که خیلی وقته جمع شده. مارال خندید و گفت: نه! ایشون کینه به دل گرفته ازشون. خودم هم خنده ام گرفت. مارال سرش را تکان داد و گفت: ببین چه قدر ضایع می ترسی که همه می فهمن... وای خدا! کی می رسیم پس؟ نفس برام نموند. نفس من هم بالا نمی آمد. نفسی عمیق کشیدم و بازدمم را فوت کردم. صورتم داشت عرق می کرد. پاها و پهلوهایم درد گرفته بود. اهل پیاده روی بودم ولی کوه همیشه من را از نفس می انداخت. عاقبت به ایستگاه سه رسیدیم. در دل خدا را شکر کردم. دیگر سرم داشت گیج می رفت و توان نداشتم که یک قدم بیشتر بردارم. الهه و مریم رفتند تا شیرکاکائو و کیک بخرند. من چند بار پشت سر هم نفس عمیق کشیدم تا عاقبت نفسم جا آمد. هوا تقریبا روشن شده بود. از آن بالا می توانستم تهران را ببینم. راحله هم در سکوت به همان منظره خیره شده بود. مارال به دستشویی رفته بود. الهه و مریم با یک سینی و با لبخند به سمتان آمدند. آن روز الهه یک مانتوی کرم پوشیده بود و روسری ابریشمی زیبایی که برای تولدش خریده بودم را به صورت فانتزی سرش کرده بود. موهایش را کاملا پوشانده بود و آرایش هم نداشت. نمی توانستم درک کنم که او چطور این همه زیبا و در عین حال ساده بود. مریم کنارم نشست. او شبیه به مارال... البته با مدل موهای بسیار متفاوت و صورت بدون آرایش... بود. موهایش را خیلی ساده بالا داده بود. همان طور که تیپ و ظاهر من با الهه فرق داشت، تیپ مارال هم با مریم فرق می کرد. من طبق معمول کیکم را نصفه گذاشتم و داد مارال در آمد: اه! تو هم با این رژیمت! غذا خوردنت ضد حاله! راحله کیک من را برداشت و گفت: آخ آخ آخ! دست نذار رو دلم! آره این جمیله واقعا گندش رو در اورده. الهه و مریم خندیدند و من گفتم: نیست که خیلی بد به حال تو می شه. اضافه ش و که همیشه تو می خوری. راحله شانه بالا انداخت و گفت: باید از اسراف جلوگیری کرد. همان طور که می خندیدم سرم را چرخاندم و ناگهان با پسری که تازه از پله ها بالا آمده بود چشم تو چشم شدم. برای اولین بار در زندگیم با دیدن یک پسر قلبم در سینه فرو ریخت. پسر چشم های آبی روشن درشت و گرد داشت. صورت لاغرش را سه تیغ کرده بود. موهای قهوه ای تیره اش را به سمت بالا زده بود. لب های گوشتی و بینی باریک داشت. ابروهایش پهن ولی به طرز جالبی کمرنگ بود. چنان با دیدن چشم های آبی پسر حس و حالم عوض شد که ترسیدم. نگاهم را از او گرفتم و به زمین نگاه کردم. به خودم گفتم: بی جنبه چته؟ فقط چشم های نحس و گردش آبیه! ندید بدید که نیستی. خاک تو سرت کنن دختر! تو که بی جنبه نبودی. تو که این قدر زود خودت و گم نمی کردی. چرا این طوری هل کردی؟ اون کله ی پوکت و بلند کن. بیشتر از لوس بازی در نیار. نفس عمیقی کشیدم و سرم را بلند کردم. تکان محسوسی خوردم. پسر چشم آبی که همراه دو دختر و دو پسر دیگر بود رو به روی ما ایستاده بود. الهه با دیدن آن ها از جایش بلند شد و با خوشحالی گفت: سلام بچه ها! شما این جا چی کار می کنید؟ وای! چه قدر از دیدنتون خوشحالم. در دل گفتم: والا منم خوشحالم. حالا این پسر جیگر با اینا چی کار داره؟ کی هستن اینا؟ الهه با دخترها دست داد و شنیدم که رو به پسر چشم آبی گفت: سلام آقای شهنازی. چون دوباره قلبم داشت تند تند می زد رویم را برگرداندم و به مارال زل زدم. مارال چشم هایش را تنگ کرده بود و به دوست های الهه زل زده بود. رد نگاهش را گرفتم و دیدم که دارد پسر چشم آبی را نگاه می کند. پسر چشم آبی هم با کنجکاوی من را نگاه می کرد. باز این قلب بی ظرفیت و بی جنبه ی من توی سینه ام پایین ریخت. نگاهم را به الهه معطوف کردم. الهه رو به ما کرد و گفت: معرفی می کنم. مریم و مارال که همسایه و دوستمون هستن... خواهر کوچیکم راحله و اون یکی خواهرم جمیله. لب هایم را به هم فشردم و در دل گفتم: ای درد! ای بلا! ای مرض! ای کوفت! ای زهرمار! حالا نمی شد جلوی این آقای چی چی نازی... چی بود؟ چی نازی؟ شهنازی؟ آخ آخ! واقعا هم نازه... این چشمای آبیش من و کشته. عجب چشم های نازی داره... این لب های ... نه دیگه! بحث و به سمت اون جا نکش... آره! خلاصه نمی شد ما رو جلوی ایشون جمیله معرفی نکنی؟ آخه مادر من!اسم این دو تا خواهر و با این همه سلیقه انتخاب کردی. جمیله این وسط دیگه چه صیغه ای بود؟ این الهه هم که نافش و با پته مته ریختن و آبروریزی کردن بریدن! الهه با لبخند به ما گفت: نگار... آزاده... آقای شهنازی... آقای رسولی... آقای ضیایی. هم کلاسی های دانشگاهم هستن. نگار با خنده گفت: دکترش رو فاکتور بگیر بذار اولش. همه خندیدند به جز من. در دل گفتم: اه اه اه! نکبت! حالا خوب دو سال مونده ها! چون تازه یاد گرفته دندون پر کنه فکر می کنه دیگه دکتر شده رفته. جلوی خودم را گرفتم که جلوی همه به نگار چشم غره نرم. الهه به همراه دوستانش کمی آن طرف تر نشستند. مارال در گوش من گفت: خواهرت نگفته بود که از این همکلاسی های خوب خوب داره؟ نگاه تهدیدآمیزی به مارال کردم و گفتم: چشمت و درویش کنم. چشم آبیه مال منه. مارال ابرو بالا انداخت و گفت: آهان! اون وقت احیانا روی اون ریشو اِ و اون مو فرفریه تعصب خاصی نداری؟ قری به سر و گردنم دادم و گفتم: نه! جفتشون مال خودت! مارال سری تکان داد و گفت: بعد که بهت می گم گه نخور می گی بیشعورم! چپ چپ به مارال نگاه کردم. راحله با شیطنت گفت: فعلا جناب آقای دکتر شهنازی فوکوس کرده اینجا! حالا نمی دونم کودومتون رو پسندیده! من یکی از ابروهایم را بالا انداختم و گفتم: کسی جز منم اینجا هست که بتونه نظر کسی رو توی یه نگاه جلب کنه. مارال آهسته در گوشم گفت: گه نخور! نیشگونی از بازویش گرفتم که باعث شد جیغ نسبتا بلندی بزند. راحله خندید و گفت: اگه نظر من و بخواید هیچ کدوم از شما دو تا رو نپسندیده. چشمش دنبال مریمه. چنان نگاهی به راحله کردم که او خودش را جمع و جور کرد. مریم که متوجه شوخی راحله نشده بود گفت: نه بابا! داره جمیله رو نگاه می کنه. مارال با مشت به بازوی مریم زد. راحله خندید و گفت: جنس مذکر ارزشش رو نداره به خدا! من صاف نشستم و گفتم: دو سال دیگه ارزشش می یاد دستت! بنده ی خدا! این قدر شوهر کم شده که ارزشش با نفت اپک برابری می کنه. مریم خندید و گفت: از دست شما دو تا دیوونه. بابا! به خدا طرف چیزی نداره! فقط چشم هایش آبیه. در همان موقع الهه به سمت ما آمد و گفت: بچه ها! عیبی داره بدون من برگردید؟ در دل گفتم: کجا تنها تنها؟ مگه من می ذارم؟ مگه من خواهر گلم و توی این شهر بی در و پیکر تنها می ذارم؟ یعنی این قدر بی فکر و بی تعصبم؟ الهه ادامه داد: آخه من و بچه ها می خوایم تا ایستگاه پنج بریم. گفتن شما هم بیاید ولی من گفتم مارال و جمیله بیشتر از این نمی یان. دهان من و مارال از تعجب باز ماند. راحله و مریم پخ زدند زیر خنده. من گفتم: تو بی خود از طرف من حرف زدی. من خودم می خوام تا ایستگاه پنج برم. چه با شما چه بی شما! مارال گفت: من همین الان داشتم به جمیله می گفتم که پاشه تا بالا باهام بیاد. مریم که خنده اش را می خورد گفت: تو این دو تا رو نمی شناسی؟ نمی دونی چه روحیه ی ورزشکاری و مقاومی دارن؟ راحله سر تکان داد و گفت: اینا رو با خودت نبری تا خونه ولمون نمی کنند. الهه با تعجب به تغییر موضع من و مارال نگاه کرد. بعد رو به دوستانش کرد و گفت: ما هم می یایم. پنج دقیقه ی بعد من، مارال، راحله و مریم پشت سر الهه و هم کلاسی هایش بودیم و از کوه بالا می رفتیم. مارال ناله کردم: به اون هیجان انگیزی که من فکر می کردم نیست. من فقط ویو ( view) ی پشتش و دارم. من گفتم: من نیم ساعته زل زدم به مارک پشت شلوارش. راحله خندید و گفت: چیه؟ پشیمون شدید؟ من نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من نمی دونم اون لحظه مخ سگ خورده بودم که این پشینهاد و قبول کردم. مارال، راحله و مریم زدند زیر خنده و مریم گفت: اون مغز خره! نه مخ سگ! راحله با صدای بلندی گفت: حالت خیلی بده! فکر کنم بهتره برگردی اون پایین منتظر بمونی. یک دفعه الهه و دوستانش به سمت ما برگشتن و الهه با تعجب پرسید: حال کی بده؟ و نگاهش روی من ثابت ماند. یک جفت چشم گرد آبی هم به صورت من خیره شد. الهه گفت: خب دختر! من که می دونستم تو نمی تونی بیشتر از این بالا بیای! من بلند گفتم: کی نمی تونه؟ من نمی تونم؟ من فقط داشتم غرغر می کردم که شماها چه قدر آهسته می رید. مارال در گوشم زمزمه کرد: این کار و با خودت نکن! هیچ لزومی نداره خودت و جلوی این پسره سنگ رو یخ کنی. ولی من گوش نکردم. از دوستان الهه جلو زدم و تنهایی به سمت بالا رفتم. بقیه هم پشت سرم می آمدند. صدای خنده های راحله روی اعصابم بود. گاهی صدای دوستان الهه را می شنیدم که در مورد دانشگاه و استادهایشان صحبت می کردند. خورشید دیگر کاملا طلوع کرده بود و من داشتم از گرما خفه می شدم. نفسم بالا نمی آمد. تمایل داشتم پهلوهای دردناکم را بگیرم ولی سعی می کردم این وسوسه را ندید بگیرم. نباید کم می آوردم. در دل به الهه و خودم فحش می دادم. کمی که گذشت الهه با صدای بلندی گفت: جمیله آروم تر برو. چرا این قدر تند می ری؟ همه ی عضله های بدنت درد می گیره. از خدا خواسته سرعتم را کم کردم. با این حال نه برایم نفس مانده بود و نه توانی برای بالا رفتن. چشمم به یک نیمکت فلزی افتاد. خواستم بنشینم ولی وسوسه ی دیدن پسر چشم آبی در ایستگاه پنج قلقلکم می داد. نفس عمیقی کشیدم و به خودم گفتم: بی خیال بابا! تا حالا فقط دید زدن مارک پشت شلوارش نسیبم شده. حالا برسیم اون بالا ازم خواستگاری که نمی کنه. خودم را روی نیمکت انداختم و به شهر تهران که تازه از خواب بیدار شده بود چشم دوختم. چون با دهان نفس کشیده بودم گلویم می سوخت. الهه که تازه به من رسیده بود گفت: چی شد پس؟ من سعی کردم جلوی نفس نفس زدنم را بگیرم و گفتم: شما برید. من از این منظره خوشم اومده. هوا هم این جا خیلی خوبه. اون بالا شلوغه اعصابش رو ندارم. الهه چیزی نگفتم. به آنها نگاه نکردم. دوست داشتم ببینم چشم های آبی شهنازی به کجا دوخته شده است ولی جلوی خودم را گرفتم و محو تماشای تهران شدم. شاید حدود پنج دقیقه بود که به آن منظره زل زده بودم. خانه های جورواجور انگار زیر پایم بودند. خانه هایی که بهم نزدیک تر بودند و تصویر واضح تری از آن ها داشتم شیک تر بودند و می شود گفت که خانه ی رویاها و آرزوهایم بودند. در عوض منزل حقیقی من از آن فاصله دیده نمی شد و نمی شد حدس زد که دقیقا کجا قرار دارد... ای کاش در واقعیت هم همان طور بود. فکر و خیال های متفاوتی در سر داشتم... لاک ناخن... تاپ پشت گردنی... الگانس سفید... ساعت اسپیریت... عطر دیور... پسر چشم آبی... . سر جایم چرخیدم و خواستم بلند شوم و بروم که شهنازی را رو به روی خودم دیدم. نگاهش به منظره ی زیبای پشت سرم بود. یک لحظه جا خوردم ولی سریع خودم را جمع و جور کردم و گفتم: متوجه حضورتون نشدم. او نگاهش را از منظره گرفت و بهم نگاه کرد. چه قدر چشم هایش روشن بود... پوست صورتش تیره بود و باعث می شد که روشنی چشم هایش بیشتر به چشم بیاید. او پرسید: می تونم بشینم؟ گوشه ی نیمکت نشستم و او هم با فاصله از من نشست. لبخند زد و گفت: روی نیمکت محبوب من نشستید. من این جا رو خیلی دوست دارم. در دل گفتم: پس به خاطر من اینجا ننشسته. به خاطر نیمکت جونش اینجاست. چیزی نگفتم. او گفت: با الهه خیلی فرق می کنید. پوزخند زدم و در دل گفتم: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنی. به او گفتم: منظورتون خانوم حقیه؟ او ابرو بالا انداخت و گفت: ام م م... بله... خانوم حقی. سرش را برای یک لحظه پایین انداخت. من نگاهی به لباس هایش کردم. تیپش کاملا اسپرت بود. شلوار مشکی و تی شرت آبی پوشیده بود. کفش هایش هم مشکی- آبی بود. مارک لباس و کفشش نایک بود. ساعت صفحه بزرگ با بند چرم آرمانی دستش بود. با همان نگاه اول می شد تشخیص داد که وضع مالی خوبی دارد. سعی کردم لحن صحبت کردنم دوستانه تر باشد. او سرش را بلند کرد و گفت: اسمتون جمیله بود؟ آهی کشیدم و گفتم: توی شناسنامه... دوستام پارلا صدام می کنند. او لحظه ای با تعجب به صورتم خیره شد. بعد نگاهش را به زمین دوخت و گفت: منم کسری هستم. لبخند زدم و گفتم: خوشبختم. او با دیدن لبخندم لبخند زد و گفت: راستش... خواستم از فرصت استفاده کنم و تا بچه ها بالا هستند مسئله ای رو مطرح کنم. همون طور که خودتون می دونید پنجشنبه یعنی شیشم مهر تولد الهه ست... ما می خواستیم برایش یه تولد کوچولو توی خونه ی نگار بگیریم. خواستم بگم شما و خواهرتون و دوستاتون هم دعوت هستید و چون تولد خواهرتون هست خیلی مهمه که تشریف بیارید. رویم را از برگرداندم. پوفی کردم و در دل گفتم: کم کم داشتم فکر می کردم که به خاطر من نشسته. پس به خاطر الهه ست. نه بابا! ای ول به شانس آبجی ما! من خر و بگو که با کلی امید و آرزو این جا نشستم... مارال و بگو که اون بالا دل تو دلش نیست. نمی دونستیم این الهه مارمولک جا پاش و توی دل آقا محکم کرده. لعنت به این شانس! با این حال رو به او کردم و گفتم: پس ایشالا خدمت می رسیم. دلخور شده بودم و حوصله و توان دلبری کردن برایم باقی نمانده بود. رویم را از او برگرداندم و در دل دعا کردم که زودتر برگردیم. به خودم گفتم: یعنی هیچ پسر خوب مجردی نمونده که به من برسه؟ این یارو خوب بود دیگه. دندون پزشکی دانشگاه سراسری توی تهران که می خونه. وضع مالیش هم که مشخصه خوبه. قیافه ش هم که خیلی نازه. به نظر مودب هم می رسه. الهی توی گلوی الهه گیر کنه. همین طور که در افکارم فرو رفته بودم بلند شدم تا به راهم ادامه بدهم. کسری با تعجب گفت: ناراحتتون کردم؟ من که حواسم پرت بود گفتم: هان؟ کسری مودبانه گفت: من حرف بدی زدم؟ ظاهرا ناراحت شدید! من که حالم گرفته شده بود با بداخلاقی گفتم: نه بابا! زیرلب گفتم: حالا فکر کرده چه خریه؟ فکر کرده این قدر مهمه که من و ناراحت کنه؟ کسری اخم هایش را در هم کشید. احتمالا شنید که چی گفتم. من اعتنایی به او نکردم و به راهم ادامه دادم. وقتی ماجرای او و الهه را شنیدم نسبت به او بی اعتنا شدم. دیگر برایم مهم نبود که چشم هایش آبی است یا ساعت بند چرمی اش چه قدر می ارزد. داشتم به خودم و الهه و کسری و کوه و خورشید و تابستان لعنت می فرستادم که به ایستگاه رسیدم. خودم را کنار مارال انداختم. مریم با هیجان پرسید: مخشو زدی؟ بطری آب معدنی راحله را برداشتم و گفتم: برو بابا دلت خوشه! چشمش دنبال الهه ست. صدایم را پایین آوردم و گفتم: می خواد برایش تولد بگیره. به خودم گفتم: کی گفت که می خواد برایش تولد بگیره؟ گفت دوستاش توی خونه ی نگار می خوان بگیرن. صدای در ذهنم پیچید: وقتی اون تو رو دعوت می کنه یعنی مهمونی رو خودش داره می گیره دیگه! _ خب چون من و تنها گیر اورده بود خواست انجام وظیفه کنه. _ خب برای چی اون تنها گیرت اورده؟ چرا نگار این کار و نکرد؟ چرا اون رسولی ریشو این کار و نکرد؟ _ حالا که چی؟ چون باهات روی یه نیمکت نشسته یعنی عاشقت شده؟ در همان موقع کسری به سمت ما آمد و کنار رسولی نشست. دلخور و پکر به نظر می رسید. در دل گفتم: ننر! چه زودم بهش بر می خوره! مریم راست می گه! فقط چشم هایش آبیه... عجب آبی هم هست! به به! چه قدر روشن و چه قدر خاصه! چه قدر با این تی شرت آبیش خوش تیپ شده! چه قدر به پوستش آبی می یاد. چه قدر قیافه ش خاصه!... زهرمار! چی داره این پسره ی نکبت! چشم های کورش و اگه باز می کرد بهتر از الهه دور و برش بودن. بی خاصیت! وقتی با کسری چشم تو چشم شدم ناخواسته بهش چشم غره رفتم. رفتارم اصلا دست خودم نبود. حرصم گرفته بود. مدام خودم را با الهه مقایسه می کردم و به شانس خودم لعنت می فرستادم... در دل گفتم: خواهر بزرگ تر و خوشگل تر هم مصیبتیه ها! سرم را چرخاندم. آقای رسولی کنارم ایستاد و گفت: شما دیر رسیدید ظاهرا! چی میل دارید براتون بیارم؟ من نگاهی به صورت او کردم. مشخص بود که سنش بیشتر از بقیه است. احتمالا چند سال پشت کنکور مانده بود و بعد از سربازی به دانشگاه رفته بود. چشم های قهوه ای داشت و جلوی موهایش ریخته بود. ریش پرفسوری گذاشته بود و در کل صورتش مهربان به نظر می رسید. گفتم: چیزی میل ندارم. ممنون! سرم را پایین انداختم. رسولی ازم فاصله گرفت. زیرچشمی به الهه نگاه کردم که از حالت صورتش مشخص بود که از رفتار من تعجب کرده است. مارال با شیطنت در گوشم گفت: فردا پس فردا این شهنازی می شه شوهر خواهرت. آبروریزی نکن. زیرلب گفتم: حالا خواهر من کی هست که شوهرش کس خاصی باشه! کسری هر از گاهی سرش را بلند می کرد و نگاهم می کرد. مشخص بود که ناراحت و دلخور است. من هم که به نظر خودم حرف بدی نزده بودم کاری به کار او نداشتم. سرم را با کلافگی چرخاندم و ناگهان با سیاوش چشم تو چشم شدم. قلبم در سینه فرو ریخت... این بار از ترس! رنگم پرید و فکم قفل شد. او که سرتا پا مشکی پوشیده بود کنار پسر قدبلند و چهارشانه ای ایستاده بود. دست هایش را در جیبش کرده بود و نگاه خشک و جدی اش را به من دوخته بود. حتی وقتی دید که متوجه نگاهش شده ام هم تغییری در نگاهش ایجاد نکرد. چند ثانیه به من خیره شد و بعد صورتش را به سمت پسر قدبلندی که کنارش بود برگرداند. تقریبا هم قد بودند ولی آن پسر خوش هیکل تر به نظر می رسید. چشمم را به زمین دوختم. لرزشی ناگهانی بدنم را فرا گرفت. یک دفعه تصویر زمین خوردنم در مهمانی پسرعموی کیوان، صدای ناله های دختر معتاد، بوی بد توی بازداشتگاه و حرف های مادرم به مغزم هجوم آورد. سرم را بی اخیتار تکان دادم و زیرلب گفتم: از پلیس ها متنفرم. سیاوش نماد و مظهر همه ی آن چیزهایی بود که از آن ها نفرت داشتم. نگاهی به وجود نحسش انداختم. شلوار ورزشی و تی شرت مشکی ساده پوشیده بود. توی چله ی تابستان داشت چای می خورد. حتی موقع چای خوردن هم اخم هایش در هم بود. در دل گفتم: عین آل می مونه! نکبت! قشنگ نحسی و شومی ازش می باره. با اون لباسای همیشه مشکیش و اخم های تو همش. با خودش هم درگیره لعنتی! اه! یعنی حتی یه نکته ی مثبت توش پیدا نمی شه که بتونم یه کم نسبت بهش تخفیف قائل بشم. صدای متعجب راحله من را به خودم آورد و گفت: جمیله! کجایی؟ پاشو بریم دیگه. سرم را چرخاندم و دیدم همه آماده ی رفتن هستند. با دست پاچگی از جایم بلند شدم و به سمت مارال رفتم. مارال که سرحال به نظر می رسید دستم را گرفت و خواست چیزی بگوید که منصرف شد. با تعجب گفت: چته؟ دستت چرا این قدر سرده؟ رنگت چرا پریده؟ لب هایم را با زبان خیس کردم و گفتم: اون پسره که اون ور نشسته و مشکی پوشیده رو می بینی؟ مارال به سمتی که با سر به آن اشاره کرده بودم نگاه کرد و گفت: خب! همون اخمو اِ؟ گفتم: آره! پلیسه... توی بازداشتگاه دیدمش. بیا بریم. نمی دونم چرا از این بیشتر از همه ی پلیس های دیگه می ترسم. مارال دوباره او را نگاه کرد و گفت: والا منم ازش می ترسم. چه قدر بداخلاق به نظر می رسه. دست مارال را کشیدم و گفتم: بیا بریم. مارال که ول کن نبود خم شد و نگاهی دقیق به سیاوش کرد و گفت: همچین بدم نیستا! قیافه ش مردونه و خوبه. هیکلش هم دوست دارم. خدا رو چی دیدی! شاید الگانس هم داشت... پلیسه؟ اِ؟ پلیسا بنز دارن دیگه خره! تازه ماشینشون سفیدم هست. بیا بریم باهاش آشنا شیم. به خدا قسمتت همینه. با قسمت نجنگ جمیله! با غیظ گفتم: زهرمار و جمیله! مارال که آن روز حسابی سرخوش بود گفت: سرنوشت را نتوان از سرنوشت! بیا بریم برات واسطه بشم همین و بگیرم... پارلا پایه ای بریم اسگلش کنیم؟ من می رم بهش می گم دوستم از شما خوشش اومده و می خواد با شما دوست شه. ببینیم چی می گه! تو رو خدا! من که خنده ام گرفته بود گفتم: لال شی مارال! چرا مزخرف می گی؟ می گم پلیسه. حالمون و می گیره. مارال با خنده گفت: یعنی پلیسا دل ندارن؟ جدا تا حالا به این فکر نکردی که دوست پسرت پلیس باشه؟ چرا هیچ وقت نشنیدم که دوست پسر کسی پلیس باشه؟ یعنی پلیس ها با کسی دوست نمی شن؟ دست مارال را کشیدم و گفتم: ول کن بابا! مارال گفت: من که رفتم اسگلش کنم... بیا بابا می خندیم. مارال بدون توجه به من به سمت سیاوش رفت. من از ترس به حالت دو از ایستگاه خارج شدم. شروع کردم به پایین دویدن. صدای بلند الهه را شنیدم که از پشتم گفت: جمیله آروم تر! می خوری زمین. در دل گفتم: چه اصرار عجیبی هم داره اسم منو تکرار کنه! نیست که خیلی قشنگ و شیک و مجلسیه! صدای فریاد مارال را شنیدم: وایستا خره! شوخی کردم باهات. ایستادم و نفس راحتی کشیدم. مارال از خنده روده بر شده بود. پایین کوه که رسیدیم کسری به سمت ماشینش رفت. من بدون این که ذره ای نسبت به مدل ماشین او کنجکاو باشم رویم را برگرداندم و مشغول صحبت کردن با مریم شدم. مریم نگاه دقیقش را به صورت من دوخته بود. نمی دانستم دنبال چه چیزی در صورتم می گردد. شاید او هم مثل مارال متوجه رنگ پریده ی صورت من شده بود. من که از سیاوش دور شده بودم حال و هوای بهتری داشتم. دمای بدنم که یک دفعه پایین آمده بود، داشت به حالت عادی برمی گشت. یک دفعه مارال با مشت به بازویم زد و گفت: اوه اوه! ماشین این یارو رو ببین! سرم را سریع برگرداندم ولی ماشین خاصی ندیدم. پرسیدم: کدوم؟ مارال شکلکی در آورد و گفت: دیر شد دیگه! ماشین همین شهنازی. مسخره اش کردم و گفتم: حتما الگانسم بود! مارال پشت چشمی نازک کرد و گفت: نه! ولی سفید بود. راحله خندید و گفت: راست می گه. ندیدی! کمری داشت. مارال خندید و گفت: دیدی گفتم اگه بیای کوه یه پسر خوش تیپ و پولدار با الگانس سفید برات پیدا می کنم... حالا الگانس نشد ولی کمری داشت. چشم غره ای به مارال رفتم و گفتم: قرار بود خوش هیکل هم باشه ولی این یارو لاغر بود. مارال شانه بالا انداخت و گفت: خب من پسر لاغر دوست دارم. تو اگه خوش هیکلش رو دوست داری پشت سرت وایستاده. من که هنوز تاکیدم به مقدرات سرنوشته. با کنجکاوی سرم را چرخاندم و چشمم به سیاوش افتاد که چند متر آن طرف تر کنار دوستش راه می رفت. دست هایم را مشت کردم دوباره با او چشم تو چشم شدم. سیاوش بدون این که اظهار آشنایی بکند نگاه سرد و پر رمز و رازش را از من گرفت و سوار پژو 405 دوستش شد.
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
جمعه بود. دانشگاه از شنبه شروع می شد. آن روز عصر ساقی بهم زنگ زده بود و گفته بود که مادرش برای دیدن دایی اش به کرج رفته است و او خانه تنهاست. قرار بود و من و مارال به جردن برویم و او را آن جا ببینیم. ساقی گفته بود که ماشین مهری خانم را می آورد. ماشین مهری خانم یک پراید سفید رنگ بود که گلگیر و سپر و درهایش بر اثر رانندگی بی مانند ساقی با انواع اجسام ساکن یا متحرک برخورد کرده بود. آن روز یک ساعت جلوی آینه روی خودم وقت گذاشته بودم. موهایم را خیلی قشنگ درست کرده بودم و آرایش کاملی داشتم. یک مانتوی سورمه ای کوتاه با شلوار لی سفید پوشیدم. شال سفید سر کردم و کفش پاشنه بلند سورمه ایم را پوشیدم. کفشم قدیمی بود و به خوبی کفش مشکی ام نبود. با این حال برایم مهم نبود. تقریبا مطمئن بودم که از ماشین پیاده نمی شوم. در اتاق را باز کردم. سرکی کشیدم و دیدم که مادرم نیست. یادم آمد که برای خرید کردن بیرون رفته بود. با خوشحالی به سمت در رفتم که صدای الهه را از پشت سرم شنیدم: کجا با این این ریخت و قیافه؟ در دل گفتم: باز این نکبت شروع کرد! برگشتم و بهش نگاه کردم. از دستکش هایی که دستش بود کف می چکید. مشخص بود که داشت ظرف می شست. راحله به تنهایی سر بساط سبزی نشسته بود و با دستگاه سبزی خورد می کرد. چشم هایش از ترس دعوای غریب الوقوع من و الهه چهار تا شده بود. چشم غره ای به الهه رفتم و گفتم: نه پَ! ریخت و قیافه ی تو خوبه! الهه با عصانیت گفت: می خوای دوباره از بازداشتگاه سر در بیاری؟ داد زدم: به تو چه ربطی داره؟ بار آخرت باشه توی کار من فضولی می کنی. هر چی هیچی بهت نمی گم پررو تر می شی. فکر کردی کی هستی؟ بابای منی یا مامانم؟ کی به تو گفته سرت و بکنی توی کار من؟ الهه دستکش هایش را در آورد و گفت: صدات و برای من بلند نکن ها! خیلی وحشی و بی تربیت شدی. بلند گفتم: بودم! تو نمی خواستی باور کنی. حالا هم بکش کنار اگه نمی خوای گازت بگیرم. می دونی که! وحشی ام. الهه دستکش ها را روی مبل انداخت. جلوی در ایستاد و گفت: اگه بذارم با این ریخت و قیافه جایی بری الهه نیستم. با خشم جلو رفتم. هلش دادم و گفتم: گمشو کنار! چه می خوای الهه باشی چه هر خری دیگه ای! برایم مهم نیست. الهه هم من را هل داد و گفت: اگه مامان جلویت کوتاه می یاد من این شکلی نیستم. داد زدم: برایم مهم نیست تو چه شکلی هستی. این قدر توی کار من دخالت نکن. هی هم برای من، منم منم نکن. داری حالم و به هم می زنی. او را به عقب هل دادم و از خانه بیرون زدم. با عصبانیت زیرلب گفتم: اینم برای من آدم شده! نکبت! کیفم را روی شانه ام انداختم. پایم را که از در بیرون گذاشتم اخم کردم و به همسایه ی رو به رو که داشت زمین جلوی خانه را با شلنگ می شست چشم غره رفتم. نگاه متعجب او به سر و وضعم را نادید گرفتم و به سمت محل قرارم با مارال رفتم. همان طور که به سمت آن جا می رفتم یکی از پسرهای کوچه یمان از کنارم رد شد و زیرلب جمله ی تحسین آمیزی گفت. توجهی به او نکردم. به راهم ادامه دادم. سر کوچه مارال را دیدم. یک مانتوی سورمه ای که تا روی زانویش بود پوشیده بود. شال مشکی سرش کرده بود و کفش عروسکی بدون پاشنه پوشیده بود. با دیدن من خندید و گفت: پارلا! دیوونه! توی ماشین می شینیم. دیگه نیازی به کفش پاشنه بلند نیست. در حالی که به سمت ایستگاه اتوبوس می رفتیم گفتم: یهو دیدی بختم توی اتوبوس باز شد. خدا رو چه دیدی! مارال زد زیر خنده و گفت: توی اتوبوس؟ خاک بر سرت! از الگانس به اتوبوس رسیدی؟ اوضاع نفت اپک مثل این که به هم ریخته! خندیدم و گفتم: نه! نفت اپک سر جاشه. شوهر ارزشمندتر شده. توی اتوبوس از هر دری حرف زدیم. من از الهه شکایت می کردم و مارال به خاطر این که کسری به الهه علاقه داشت افسوس می خورد. بعد از آن ساکت شدیم و من به فردا فکر کردم... به اولین روزی که قرار بود در دانشگاه بگذرانم... راستی شیمی کاربردی چه جوری بود؟ چرا هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم؟ فقط همین طور الکی انتخاب رشته کرده بودم. دانشگاه چه طور بود؟ مثل کتاب ها بود؟ دخترها و پسرها با هم بیرون می رفتند و عاشق می شدند و ازدواج می کردند؟ یعنی دانشگاه این قدر رویایی بود؟ پس چرا همه ی اطرافیان من نظر عکس داشتند؟ چرا بیشترشان می گفتند دبیرستان بیشتر خوش می گذرد؟ چرا همه این قصه ها و داستان ها را مسخره می کردند؟ پس یعنی دانشگاه هم جای خاصی نبود... . ساقی دنده را عوض کرد و مارال با بداخلاقی گفت: کجای دور دور کردن هیجان انگیزه؟ به در تکیه داده بود و اخم هایش را در هم کشیده بود. جردن بودیم. اطرافمان پر از ماشین های مدل بالا بود که راننده های جوانشان برای دور دور آمده بودند. ساقی خندید و گفت: این قدر ماشین مدل بالا دور و برمونه که هیچکس ما رو نگاه نمی کنه. من نچ نچی کردم و گفتم: دافعه داره ماشینت! هیچکس ما رو این تو نمی بینه. در همین موقع یک سمند که چهار تا پسر سوارش بودند کنارمان متوقف شد و یکی از پسرها از شیشه ی باز ماشین شماره ای را برای ساقی انداخت. ساقی با کنجکاوی نگاهی به پسری که شماره داده بود انداخت. ایش کشداری گفت و کاغذ را از پنجره بیرون انداخت. رو به من کرد و گفت: تو رو خدا شانس من و ببین! چه نکبتی بود طرف! من سر چرخاندم و گفتم: خداییش تنها پراید این دور و ور هستیم. ساقی اخم کرد و گفت: پراید چشه؟ من خندیدم و گفتم: هیچی! عزیزم! هیچی... ولش کن! یک ماشین شاستی بلند کنارمان متوقف شد. راننده با شیطنت دستش را دراز کرد و دستگیره ی دری که مارال به آن تکیه کرده بود را گرفت و در را باز کرد. مارال جیغ کشید و تقریبا افتاد. من و ساقی بلند زدیم زیر خنده. مارال خودش را جمع و جور کرد. من از خنده اشک می ریختم. مارال با عصبانیت گفت: زهرمار! پسره ی عوضی! بیشعور! صورت مارال از عصبانیت سرخ شده بود. من صورتم را در آینه چک کردم. آرایشم سر جایش بود. آینه را در کیفم گذاشتم و به ساقی نگاه کردم. ساقی یک مانتوی سفید پوشیده بود و شال سرخابی سر کرده بود. مثل همیشه دوست داشتنی و سرزنده بود. ساقی به مارال گفت: هیجانش و متوجه شدی؟ مارال که احساس می کرد تحقیر شده است گفت: آره واقعا! خیلی داره خوش می گذره. دست به سینه زد و به من و ساقی چشم غره رفت. من چشمکی به ساقی زدم و گفتم: مارال جایی که از مهمون شدن و شام مفتی خوردن خبری نباشه خوشش نمی یاد. ساقی آهسته خندید و مارال با پا محکم به صندلی ماشین که من رویش نشسته بودم لگد زد. نچ نچی کردم و گفتم: مارال همین کارها رو می کنی که هیچکس نمی گیرتت دیگه! مارال گفت: نیست تویی که این کارها رو نمی کنی تا حالا پنج بار شوهر کردی! ساقی وسط بحث ما پرید و گفت: شکر میون کلامتون خواهرها! ماشین پشتی رو ببینید! من سرم را چرخاندم و چشمم به یک الگانس سفید افتاد. مارال با دیدن آن ماشین زد زیر خنده و گفت: پارلا! یار اومده دنبالت! من خندیدم و گفتم: ساقی بزن روی ترمز با هم تصادف کنیم. شاید توی این تصادف بخت من باز شد. ساقی خندید و گفت: احمق! توی تصادف بخت کی باز می شه؟ تازه پدرمون و در می یاره اگه سر ماشینش بلایی بیاریم. در همان موقع الگانس سفید ازمان سبقت گرفت و جلو زد. ساقی با دیدن راننده که یک مرد چهل پنجاه ساله بود گفت: نگفته بودی یارت این قدر پیره پارلا! من پشت چشمی نازک کردم و گفتم: خب نگفته بودم که ریا نشه. مارال خندید و گفت: اگه پارلا اِ که به همین پیره مرده هم راضیه. باور کن! من سرک کشیدم تا مرد را بهتر ببینم و گفتم: پیرمرد چیه؟ تازه اول چل چلیشه. این جوونا که چیزی از زندگی بلد نیستن! مارال چشم هایش را تنگ کرد و گفت: آره؟ نه! خوشم اومد... یاد گرفتی. در همین موقع چشمم به ماشینی شبیه ماشین کیوان افتاد. یک دفعه داد زدم: ساقی برو دنبال اون بی ام و سفیده! ساقی با تعجب گفت: چی؟ دوباره داد زدم: برو دنبال اون بی ام و سفیده! ساقی که گیج شده بود گفت: چرا؟ مارال هم که ماشین را دیده بود گفت: ساقی برو دنبالش. کیوانه. ساقی با آن پراید عتیقه اش گاز داد. دور زد و نزدیک بود که با یک ریو تصادف کند. به دنبال کیوان وارد یک کوچه شدیم. سرعت ماشین کیوان خیلی بیشتر از ماشین ساقی بود. ماشین ساقی در اثر افزایش سرعت تکان های عجیب و غریبی می خورد. ماشین بی ام و کنار خیابان متوقف شد. متوجه شدیم که اشتباه کرده ایم. راننده اصلا شباهتی به کیوان نداشت. وقتی دقیق تر شدیم متوجه شدیم که حتی مدل ماشینش هم فرق می کند. آهی کشیدم و مارال گفت: ولی ماشینش شبیه بودها! ساقی ماشین را وسط کوچه متوقف کرد. من با حرص پایم را به کف ماشین کوباندم. ساقی گفت: حالا چرا قاطی می کنی؟ فکر می کنی اگه خودش بود چی می شد؟ من دست هایم را مشت کردم و گفتم: اون قدر بهش لگد می زدم که بمیره. مارال گفت: والا منم حاضر بودم کمکت کنم. ساقی سر تکان داد و گفت: به فرض که منم کمکت می کردم... اونم وای می ایستاد نگاهمون می کرد؟ پسره ها! یه مشت می زد توی چونه ی من... یه مشت می زد پای چشم تو با لگدم می زد تو دل مارال. فقط می رفتیم اون جلو خیت می شدیم. مارال گفت: راست می گه... ولی به نظر من حتما باید حالش و بگیری. ساقی گفت: منم دیروز همین و گفتم... . یک لحظه صدای موتور ماشینی را شنیدم... بعد صدای بلند ترمز کردن و بعد... بنگ! سرم محکم به شیشه خورد. یک لحظه چشم هایم سیاهی رفت و هیچ جایی را ندیدم. بعد کم کم حس بینایی ام برگشت. درد شدیدی در سرم پیچید. سرم را با هر دو دستم گرفتم و از درد ناله ای کردم. لغزش خون روی شقیقه هایم را احساس می کردم. از درد به خودم پیچیدم. نمی توانستم چشم هایم را باز کنم. صدای مارال را شنیدم که با نگرانی گفت: حالت خوبه پارلا؟ ساقی تو خوبی؟ دماغت که به فرمون نخورد! خورد؟ چشم هایم را باز کردم و به از پشت پرده ی اشک به ساقی نگاه کردم. ساقی با نگرانی دستی به بینی اش کشید و گفت: نه! خدا رو شکر دماغم چیزیش نشد. بعد دستی به سرش کشید و ناله ای کرد. سرش به فرمان خورده بود. مارال کاملا سالم بود. فقط من بودم که سرم شکسته بود. مارال دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت: بذار ببینم سرت رو! دستش را پس زدم. با عصبانیت در ماشین را باز کردم. مرد جوانی از بی ام و ایکس 3 اش پیاده شد و با نگرانی به سمت ما آمد. در ذهنم به سمتش حمله کردم و با لگد به شکمش زدم... او خم شد و بعدمن با قفل فرمان چند بار محکم به سرش زدم. این بار دلم خنک نشد. سرم خیلی درد می کرد و خون روی صورتم جاری شده بود. سر او داد زدم: مگه کوری عوضی؟ ماشین به این گندگی رو وسط خیابون ندیدی؟ یک دفعه جا خوردم. او عیلرضا دوست کیوان بود. او هم با تعجب نگاهم می کرد. من به خودم آمدم و اخم کردم و سعی کردم جلوی ریزش اشک هایم را بگیرم. سرم به طرز وحشتناکی درد می کرد. او جلو آمد و با نگرانی گفت: شما حالتون خوبه؟ داد زدم: مگه نمی بینی سرم شکسته؟ مگه به آدمای کورم گواهی نامه می دن؟ شاید در هر موقعیت دیگری که بود با دیدن تیپ و قیافه ی مقبول او تحت تاثیر قرار می گرفتم ولی چون سرم شکسته بود عصبانی بودم و هیچ چیزی نمی فهمیدم. علیرضا به سمت ساقی رفت و گفت: من همه ی پولتون و می پردازم ولی اجازه بدید اولش دوستتون و برسونم بیمارستان. ساقی با بداخلاقی گفت: لازم نکرده... خودمون می بریمش. علیرضا گفت: آخه... فکر نمی کنم ماشین شما دیگه راه بره. من، مارال و ساقی نگاهی به صندوق عقب ماشین کردیم. ساقی آن قدر شوکه شد که جیغ کوتاهی کشید. صندوق عقب کاملا از بین رفته بود. من یک لحظه دردم را یادم رفت. دهان مارال از تعجب باز مانده بود. مطمئن بودم که فاتحه ی این ماشین برای همیشه خوانده شده است. صندوق عقب کاملا جمع شده بود و بدتر از همه این بود که ظاهرا ماشین علیرضا آسیب ندیده بود... فرق بین بی ام و و پراید! عیلرضا گفت: اجازه بدید این خانوم رو برسونم بیمارستان... . وسط حرفش پریدم و با بداخلاقی گفتم: لازم نکرده. شما همین جا تشریف داشته باشید تا پلیس برسه. در دل گفتم: نکبت! بلد نیست رانندگی کنه اون وقت بی ام و ایکس 3 زیر پاشه. عوضی! الانم که می خواد بزنه به چاک! از درد یک لحظه چشمم سیاهی رفت و بی اختیار روی زمین نشستم. صدای مارال را شنیدم که گفت: پارلا تحمل کن... همین الان برایت آژانس می گیرم. خون از بین انگشت های دست راستم که روی زخم سرم بود به زمین می چکید. از درد اشک توی چشم هایم جمع شده بود. دندان هایم را روی هم می فشردم و مصمم بودم که جلوی آنها گریه نکنم. مارال که اضطراب از صدایش مشهود بود گفت: ساقی زنگ بزن به پلیس. من چشم هایم را باز کردم و خواستم بلند بشوم که مارال بازویم را گرفت و گفت: بشین بشین! الان می بریمت. ساقی گفت: مارال تو زنگ بزن به پلیس من زنگ می زنم به یه آژانس که همین دور و بره. کم مانده بود اشکم در بیاید. سرم را به سمت علیرضا چرخاندم و بی اختیار داد زدم: چیه؟ چرا بی کار وایستادی؟ علیرضا که به ماشینش تکیه داده بود و سیگار می کشید با فریاد من صاف ایستاد و گفت: خب چی کار کنم؟ من که خواستم برسونمتون خودتون قبول نکردید. من بلند گفتم: شما وایستا تا پلیس بیاد. مارال آهسته در گوشم خندید و گفت: بدبخت وایستاده دیگه! چرا چرت و پرت می گی؟ خودم هم نمی فهمیدم چی می گفتم. علیرضا گفت: من واقعا معذرت می خوام ولی شما هم قبول کنید که بد جا پارک کرده بودید. من گفتم: معذرت خواهی تو برای سر من دوا می شه؟ مارال گفت: بی خیال بابا! انرژیت و الکی هدر نده. راست می گه دیگه! این ساقی دیوونه دقیقا وسط خیابون پارک کرده بود. ساقی که صحبتش با تلفن تمام شده بود و برایم آژانس گرفته بود، سرش را با دست هایش گرفت و گفت: چی کار کنم؟ این ماشین دیگه برامون ماشین بشو نیست. من با همان حس و حال خراب سرم را بلند کردم و به ماشین نگاه کردم. حاضر بودم سر تمام دارایی ام شرط ببندم که دیگر آن ماشین راه نمی رود. دلم برای مهری خانم و ساقی سوخت. رنگ پریده ی ساقی، چانه ی لرزان و چشم های پر از اشکش به خوبی حالش را توصیف می کرد. مارال سرش را پایین انداخت و لبش را گزید. مهری خانم و ساقی همیشه از دست ماشینشان شاکی بودند و می نالیدند ولی می دانستم که بدون ماشین برایشان خیلی سخت خواهد شد و احتمالا سال ها طول می کشید تا یک ماشین دیگر بخرند. یک دفعه ساقی زد زیر گریه و گفت: حالا من چی کار کنم؟ من بی اختیار دست هایم را از هم باز کردم و خواستم ساقی را در آغوش بکشم که ساقی خودش را عقب کشید و گفت: بهم دست نزن دیوونه! دستت خونیه... مانتوم روشنه لک می شه. علیرضا جلو آمد و روی به روی ساقی زانو زد و گفت: به خدا من شرمنده ی شمام خانوم... تقصیر من بود... نباید با این سرعت توی کوچه می اومدم... من مسئولیت کارم و به عهده می گیرم. پول یه پراید نو رو بهتون می دم خدا شاهده. ساقی با گریه داد زد: یعنی چی آقا؟ مگه من گدام؟ مگه من از شما خواستم که برایم ماشین بگیرید؟ این قدر شخصیت ندارید که پولتون و به رخم نکشید؟ علیرضا گفت: خدا شاهده قصد توهین نداشتم. فقط فکر می کنم این اشتباهیه که من مرتکب شدم و خودم باید جبرانش کنم. ساقی سرش را روی زانوهایش گذاشت و چیزی نگفت. در همین موقع آژانس رسید. من از جایم بلند شدم. مارال زیربغلم را گرفت ولی من خودم را از او جدا کردم و گفتم: حالم خوبه. تو پیش ساقی بمون و مراقبش باش. مارال با نگرانی پرسید: مطمئنی؟ سرم را تکان دادم و درد بدی در سرم پیچید. ناله ای کردم و گفتم: آره! تو ساقی رو با این مرتیکه ی پررو تنهاش نذار. علیرضا پوفی کرد و گفت: من بدبخت! خوبه نه توهین کردم و نه فحش دادم... هر کی بود گازش و می گرفت و می رفت. با بداخلاقی داد زدم: مثل اینکه بدهکارم شدیم! مارال در گوشم گفت: هیس! چه قدر کولی شدی امشب! من با حرص رو به مارال کردم و گفتم: تو هم که تا چشمت به یه پسر پولدار با ماشین مدل بالا می افته سریع طرفش رو می گیری. مارال با عصبانیت گفت: والا تا جایی که من خبر دارم این جزو اخلاقیات تو اِ. من دستی که با آن سرم را گرفته بودم را پایین آوردم و گفتم: من؟ الان کیه که داره طرفداری اون نکبت و می کنه؟ مارال که داشت از دست من حرص می خورد گفت: وای از دست تو! بیا برو توی ماشین تا نزدم دهنت رو هم پر خون نکردم. چشم غره ای به مارال رفتم. سوار ماشین آژانس شدم و کمربندم را برخلاف دفعه ی پیش بستم. در دل گفتم: اگه تا سوار ماشین ساقی شده بودم کمربند می بستم این اتفاق نمی افتاد. ماشین به راه افتاد و من با خودم تصور کردم که اگر سرم آسیب ندیده بود می توانستم یک گوشمالی حسابی به علیرضا بدهم. قیافه اش را یادم نمی آمد. یا در آن لحظه فکرم درست کار نمی کرد یا هیچ وقت واقعا به او توجه نکرده بودم. فقط به خاطر می آوردم که یک بلیز مردانه ی سفید اسپرت با شلوار تیره... احتمالا مشکی پوشیده بود. تا جایی که یادم می آمد او همیشه خوش تیپ بود. در خیالم به سمتش رفتم و تا می توانستم بهش لگد و مشت زدم ولی چون تصویر واضحی از او در ذهنم نداشتم دلم خنک نشد. توی خیالاتم در مقابل همه ی ضرباتم مقاومت می کرد.
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
#6
از دست رویاهایم خسته شدم و با پا محکم به کف ماشین زدم. راننده ی آژانس گفت: دردتون خیلی زیاده؟ اینجا یه کم ترافیک زیاده. ایشالا تا یه ربع دیگه می رسیم. اشکی که از درد از چشمم جاری شده بود را سریعا با نوک انگشتم پاک کردم و با صدای بغض آلودی گفتم: می شه سریعتر برید؟ مرد گفت: باشه... تا جایی که می تونم سریع می رم. چشم هایم را بستم و سعی کردم بغضم را فرو بدهم. سرم آن قدر درد می کرد و می سوخت که کلافه شده بودم. خون ریزی زخمم بند آمده بود ولی دردش ادامه داشت. یک ربع بعد به بیمارستان رسیدیم. من روی پاهایم ایستادم و راننده گفت: می خواید باهاتون بیام؟ تشکر کردم ولی پیشنهادش را رد کردم. دیگر آن قدرها هم حالم بد نبود. دست در کیفم کردم و پول کرایه را حساب کردم. به سمت اورژانس رفتم. پرستار با دیدن سر و وضع من، اتاق را نشانم داد و گفت: برو اونجا تا دکتر بیاد. من را به سمت اتاق راهنمایی کرد. تا دستم را دراز کردم که دستگیره را بگیرم یک دفعه چشمم سیاهی رفت و آن اتفاقی که ازش متنفر بودم افتاد... غش کردم. ****** چشم هایم را باز کردم. به سقف سفید و نور خورشید که اتاق را روشن کرده بود خیره شدم. مغزم کار نمی کرد. برای چند ثانیه حتی اسم خودم را هم یادم نمی آمد. کم کم مغزم به کار افتاد. سر جایم نیم خیز شدم. توی بیمارستان بودم. به دستم سرم وصل بود. دستی به سرم کشیدم. باندپیچی شده بود. خدا را شکر کردم که دیگر از درد خبری نبود. به بالشتم تکیه دادم و به اطرافم نگاه کردم. اتاق کوچک و تمیزی بود. ملافه، تخت و صندلی کنار تخت همگی به رنگ روشن بودند. روی میز کنارم یک دسته گل بزرگ رز قرمز قرار داشت. با تعجب به دست گل خیره شدم. در ذهنم به دنبال کسی گشتم که ممکن بود آن دسته گل را آورده باشد. اسم تمام دوست پسرهای قبلیم... دوستانم... اعضای خانواده ام ... حتی مشتری های آرایشگاه به ذهنم رسید ولی هر کدام از این احتمال ها از دیگری بعیدتر بود. آخر سر به این نتیجه رسیدم که اشتباهی رخ داده است و آن دست گل اصلا مال من نیست. در باز شد و پرستاری وارد اتاق شد. با خوشرویی گفت: سلام دختر خوشگل. چه طوری؟ بهتری؟ چون هنوز گیج بودم جوابی بهش ندادم. او فشارم را گرفت و باند روی سرم را معاینه کرد. لبخندی زد و گفت: خب! مشکلی نداری... درست می گم؟... امروز می تونی مرخص بشی. گفتم: می تونم مادرم و ببینم؟ متوجه شدم صدایم گرفته است. پرستار با همان لبخند گفت: الان که وقت ملاقات نیست. ظهر که شد می تونی مامانت رو ببینی. تازه! امروز عصرم مرخص می شی. پرستار از اتاق خارج شد. من آهی کشدیم و دستم را دراز کردم و کیف دستیم را برداشتم. وسایلم را چک کردم. همه چیزم سر جایش بود. گوشی موبایلم را برداشتم و اس ام اس هایم را چک کردم: ساقی_ خوبی پارلا؟ کدوم بیمارستانی؟ مارال_ زنده ای یا باید بریم برای خرید بساط حلوا؟ راحله_ دیشب اومدیم بیهوش بودی... امروز وقت ملاقات که شدم حتما می یایم. اس ام اس ها را جواب دادم. حوصله نداشتم که به کسی زنگ بزنم. در باز شد و پرستاری وارد اتاق شد. من گفتم: ای بابا! من و که همین الان معاینه کردید. پرستار که کمی مضطرب به نظر می رسید گفت: ملاقاتی دارید. من گفتم: الان که وقتش نیست. پرستار بدون این که جوابم را بدهد بیرون رفت. در دل گفتم: وا! همین الان گفتن وقت ملاقات نیست. با کنجکاوی به در خیره شدم. علیرضا وارد اتاق شد. برای اولین بار درست و حسابی براندازش کردم. چشم های عسلی تیره و ابروهای هشتی پر داشت. موهای مشکی رنگش را اتو کشیده بود و خیلی شیک آراسته بود. بینی اش از نیم رخ قوز داشت ولی از تمام رخ بد نبود. لب هایش خیلی باریک بود و صورتش را سه تیغ کرده بود. بوی عطر مست کننده اش اتاق را پر کرد. دست هایش را در جیب شلوار لی سورمه ایش کرده بود. یک تی شرت چسبان آبی نفتی به تن کرده بود. با حالتی عجیب به من خیره شده بود. لباس هایش مارک دار و بی نظیر بودند... هیکلش خوب بود. چهارشانه بود و اصلا شکم نداشت. برای همین خیلی خوش تیپ به نظر می رسید... آن قدر که صورت معمولی اش کمتر به چشم می آمد. او هر دو ابرویش را بالا انداخت و من یک لحظه پیش خودم فکر کردم: حالا همچین بدم نیست. او گفت: ضربه ای که به سرت خورد خیلی محکم بود... ببخشید. گفتم بیام اینجا که اگه فحشی چیزی جا مونده نثارم کنی. یک لحظه متوجه نشدم که چه می گوید. یادم آمد که دیروز چه قدر بد برخورد کرده بودم. با این حال ملافه را تا شکمم بالا کشیدم و چشم غره ای به او رفتم. گفتم: الان که وقت ملاقات نیست. چطوری اومدی اینجا؟ او لبخندی تحویلم داد و گفت: اومدم حال و احوال شما رو بپرسم. با بداخلاقی گفتم: لطفا تشریف ببرید. او گفت: من چند بار معذرت خواهی باید بکنم؟ خیلی رک گفتم: نمی دونم چرا ازت خوشم نمی یاد. او به طرز غیرمنتظره ای گفت: منم نمی دونم چرا ازت خوشم می یاد. یک لحظه ساکت شدم. بعد بی اخیتار بلند داد زدم: برو بیرون از این اتاق! کی تو رو راه داده؟ دستش را به نشانه ی سکوت روی بینیش گذاشت و گفت: هیس! اینجا بیمارستانه! من با عصبانیت گفتم: عجب بیمارستان بی در و پیکری هم هست. کی تو رو راه داده؟ علیرضا روی صندلی کنار تختم نشست و گفت: اگه یه کم دست توی جیبت کنی هرجایی راهت می دن. در دل گفتم: ساقی حق داشت! عجب پسر بی ملاحظه و بی شخصیتیه. اصلا ازش خوشم نمی یاد. چه قدر از خود راضیه... البته منم اگه این تیپ و این همه پول داشتم همین می شدم. او از سکوت موقتم استفاده کرد و گفت: من علیرضا کریمی هستم. من و یادت می یاد؟ دوست کیوانم. بدون این که نگاهش کنم گفتم: منم پارلام! علیرضا لبخند زدم و گفت: یه بار هم بهت گفتم... تو رو به همین راحتی نمی شه فراموش کرد. از گوشه ی چشمم دیدم که دستی به گل های رز کشید و گفت: پارلا... چه اسم قشنگی داری... مثل صورتت قشنگه... می دونستی شبیه عروسک ها می مونی؟ چیزی نگفتم. در دل گفتم: خب بنده خدا با ماشین ساقی تصادف کرده. مگه فرقش با کیوان و بقیه ی پسرهایی که دو روز باهاشون دوست شدم چیه؟ مثل هموناست... تازه بهتر هم هست. اخم هایم را باز کردم ولی چیزی نگفتم. علیرضا که اصرار داشت سر صحبت را باز کند گفت: گل ها رو دوست داشتی؟ به طرف گل ها چرخیدم و گفتم: آره! او لبخندی پیروزمندانه زد و گفت: پس از سلیقه م خوشت اومد. با تعجب گفتم: تو فرستادیش؟ او فقط آهسته خندید. بحث را عوض کردم و گفتم: ماشین ساقی چی می شه؟ علیرضا شانه بالا انداخت و گفت: خسارتشون رو می دم. همین امشب باهاشون حساب می کنم. در همین موقع موبایلش زنگ زد. نگاهی به صفحه ی موبایلش کرد. بعد به من لبخند زد و گفت: من دیگه باید برم... پارلا! از دیدنت خیلی خوشحال شدم. می خوام بدونی که توی دنیا هیچی رو بیشتر از این نمی خوام که دوباره ببینمت. در دل گفتم: خب بابا! چه زوری هم می زنه مخم و بزنه. علیرضا با عجله از اتاق خارج شد. در دل گفتم: حتما می خواد حال کیوان و بگیره و با من دوست شه... عیب نداره... آره! همینه! یک دفعه از جا پریدم. فکر شیطنت آمیزی به ذهنم رسیده بود. در دل گفتم: هر کاری می کنم تا باهاش دوست شم... اون وقت یه بار که جلوی چشم های کیوان و دوستاش با علیرضا لاو بترکونم کیوان حالش گرفته می شه... همینه... اه! ای کاش موبایلش این قدر زود زنگ نمی زد. من چرا این قدر کم محلی کردم؟ ای کاش برگرده... نکنه یه وقت ازم زده بشه؟ اه! مغز من چرا این قدر دیر به کار می افته؟ ****** توی خواب و بیداری نوشتم.... . *********************************************** بعد از اینکه دکتر من را ویزیت کرد و گفت که غش کردنم به علت کم خونی شدید و ضربه ی وارده به سرم بوده، برگه ی ترخیصم را به مادرم داد. با آژانس به سمت خانه برگشتیم. در راه نگاهی به شلوار لی سفیدم کردم. خاکی و پاره شده بود. می دانستم که دیگر امیدی به آن شلوار نیست. روز اول دانشگاه را هم از دست داده بودم. وقتی متوجه شدم که راحله به خاطر من به مدرسه نرفته است قلبم پر از احساس قدردانی نسبت به او شد. توی ماشین دستش را گرفتم و بهش لبخند زدم. او هم مرتب حرف می زد و می خندید. من که کمی به خاطر مسکن و آرام بخش ملنگ بودم و چیزی نمی گفتم. الهه حاضر نشده بود به خاطر من از دانشگاه رفتن بگذرد... می دانستم که در آخرین برخوردمان خیلی تند رفته بودم ولی اصلا قصد نداشتم ازش معذرت خواهی کنم... او دیگر داشت خیلی پررو می شد! مادرم نگران حال من بود. حرف نمی زد. من دوست داشتم باهاش حرف بزنم و مطمئنش کنم که حالم خوب است ولی گیج بودم و نمی توانستم دهانم را باز کنم. به خانه که رسیدم به زور مادرم به رختخواب رفتم. مادرم ملافه را رویم مرتب کرد و گفت: بهتری؟ سرت درد نمی کنه؟ با صدای ضعیفی گفتم: حالم خوبه. راحله دست گل رز را کنار تختم گذاشت و گفت: این و کی برات اورده؟ من آهسته گفتم: همونی که باهاش تصادف کردیم. مادرم اخم کرد و گفت: حالا چرا رز؟ من در دل گفتم: مثلا من مریضم ها! توی این وضعیت هم گیر می ده. گفتم: چرا رز نه؟ راحله داشت آهسته می خندید. در دل خدا را شکر کردم که مادرم به اندازه ی او تیز نبود. روز دوم مهر بود. زیاد از تیپ خودم راضی نبودم. کیف و شلوارم نو نبود. با این که مسئله ی مهمی نبود ولی دوست داشتم که روز اول آن طور که دلم می خواهد لباس بپوشم. مادرم برایم مانتوی نو خریده بود و وقتی قیمتش را فهمیدم حسابی خجالت کشیدم. مانتوی گران قیمتی بود. برای همین نگذاشتم بفهمد که کیف و شلوارم کمی کهنه شده است. تمام پس انداز خودم را هم کفش خریده بودم و فقط با مقداری از آن لوازم تحریر و لوازم آرایش گرفته بودم. آن روز حس بدی داشتم. اصلا خوشحال نبودم.... اضطراب هم نداشتم. فقط ناراضی بودم. از همه چیز شاکی بودم. می دانستم که احتمالا از همه بزرگتر خواهم بود. می دانستم که احتمالا از همه بزرگتر خواهم بود. آن روز تازه داشتم به شیمی کاربردی فکر می کردم و هر لحظه بیشتر به این نتیجه می رسیدم که به این رشته علاقه ای ندارم. آن روز از تیپ و قیافه ی خودم هم خوشم نمی آمد. باند دور سرم هم قوز بالا قوز بود. ساقی رو به مهری خانم کرد و با التماس گفت: مامان تو رو خدا برو. به خدا زشته جلوی این همه آدم باهامون اومدی. بچه ی اول دبستان که نیستم. به خدا مسخره مون می کنند. آن روز برای ساقی هم روز اول بود. او روز قبل را به بهانه ی شوک تصادف پیچانده بود. مهری خانم با شوق و ذوق گفت: خب بذار حداقل ازتون دو تا عکس بگیرم. من که مهری خانم را خیلی دوست داشتم رو به ساقی گفتم: خب بیا عکس بگیریم دیگه. ساقی که کم کم داشت از خجالت سرخ می شد گفت: پارلا تو ام که همیشه طرف مامانم و می گیری. دور و برت و نگاه کن. ببین حتی یه دونه مامان می بینی؟ به خدا دانشگاه رفتن این طوری نیست. من خندیدم و گفتم: می دونم عزیزم. تو راست می گی. فقط یه دونه! کنار ساقی ایستادم و رو به دوربین لبخند زدم.
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
#7
ساقی اخم کرده بود و لب هایش را به هم می فشرد. وقتی مهری خانم رضایت داد که برویم کمی دیرمان شده بود. من با خوشحالی گونه ی مهری خانم را بوسیدم و دنبال ساقی که تند تند به سمت دانشگاه می رفت دویدم. ساقی که دست هایش را در جیبش کرده بود و تند تند راه می رفت با عصبانیت گفت: چه چیزهایی براتون جالبه ها! روز اول دانشگاه و عکس گرفتن با سر در دانشگاه. و بعد به با کف دست به پیشانیش کوبید. من خندیدم و گفتم: خب مادره دیگه! ذوق داره. ساقی نگاه عاقل اندر سفیهی بهم کرد و گفت: آهان! اون وقت بقیه ی سال اولی ها مامان ندارند؟ این جا مامان دیگه ای می بینی؟ من با دیدن حرص خوردن ساقی بیشتر از قبل خنده ام گرفت. نگاهی به لباس های ساقی کردم. یک مانتوی مشکی پوشیده بود و شلوار لی سورمه ای به تن داشت. کیف دستیش مارک دار بود و کفش های عروسکی اش طبق آخرین مد بود. کمی به او حسودیم شد. همه ی لباس هایش نو و تمیز بود. آن روز او از من خوش تیپ تر بود. سرم را پایین انداختم و با خودم گفتم: اصلا امروز شبیه روز اول دانشگاهی که پیش خودم تصور می کردم نیست. کمی حالم گرفته شده بود. هیچ وقت خودم را آن طوری در روز اول دانشگاه تصور نکرده بودم. همیشه یک رویای شیرین از آن روز در ذهنم داشتم و در آن روز احساس می کردم که خیلی با آن رویا فاصله دارم. به خودم دلداری دادم: چیزی نیست که! یه کیف و شلواره که خیلی هم تابلو نیست. با این حال کیفم را روی شانه ام جا به جا کردم تا پارگیش مشخص نشود. نگاهم به سمت کوله پشتی روی دوش دخترها پر می کشید. در ذهنم هر کدام از آن کیف ها را روی دوش خودم تصور می کردم. به خودم دلداری دادم: ایشالا ماه دیگه... . و به خاطر آوردم که سه ماه پیش این وعده را به خودم داده بودم... در آن سه ماه همه ی پول هایم را خرج لوازم آرایش و لباس کرده بودم. منی که با بچه های بالاشهر می گشتم و در مهمانی های آنها شرکت می کردم نمی توانستم از جایی پایین تر از تجریش هم خرید کنم. دو تا پسر از برابرمان گذشتند که با یک نگاه تشخیص دادیم حدود بیست و سه چهار سالشان باشد. پسرهای به نسبت خوش تیپی بودند. یکی از پسرها به سمت ما برگشت و گفت: آخی! کوچولوهای ترم اولی! مامیتون اومد رسوندتون؟ هر دو نفرشان بلندبلند خندیدند. ساقی سرخ شده بود و زیر لب بد و بیراه می گفت. من در دل گفتم: خدایی کارمون ضایع بود. ساقی با حرص گفت: رفتارشون اصلا در حد یه دانشجو نبود. من خندیدم و گفتم: تو از اون بچه مثبت ها می شی ها! ساقی که بداخلاق شده بود گفت: عمله که نیستن! دانشجو اند. دستم را دور گردنش انداختم و گفتم: بی خیال ساقی! چیز مهمی نبود که این قدر ناراحت شدی. ساقی ادایم را در آورد و گفت: نه چیزی نبود! فقط دو تا پسر خوشگل از دانشگامون بهمون تیکه انداختند... اونم روز اول! وقتی خواستیم از دم در رد بشویم از طرف یکی از اعضای حراست برخورد تندی با ما شد. روز اول دانشگاه و حراست! در دل گفتم: چه روز خجسته و مبارکی! اینجا هم که کم از گشت ارشاد نداره. زن سبزه رویی که چادر به سر داشت با دیدن ساقی گفت: این چه وضعشه؟ پاهای بی جوراب... ناخون های طراحی شده... مانتوت هم که کوتاهه. موهاش و ببین! هم از جلو ریختی بیرون از هم پشت مثل کوهان شتر درستش کردی. من آهسته خندیدم. ساقی چشم غره ای بهم رفت. نوبت به من رسید. زن چادری نگاهی جدی بهم کرد و گفت: اون رژ صورتیت و اول از همه پاک کن! شلوارت چرا این قدر تنگ و روشنه؟ ناخون هات هم که طراحی شده! برق گوشواره ت هم که از زیر مقنعه معلومه. این بار ساقی هم همراه من خندید. زن چادری گفت: بیاید این جا تعهد بدید. یک ربع بعد من و ساقی تعهدمان را دادیم و رفتیم تا کلاسمان را پیدا کنیم. نگاهی به ساعت کردم. هشت و نیم شده بود. به ساقی گفتم: روز اوله و ما نیم ساعت دیر کردیم. ساقی آهی کشید و گفت: تو حرف نزن. تقصیر تو بود که دو ساعت داشتی به ساز مامان من می رقصیدی. چیزی نگفتم. ساقی از من هم کمتر برای دانشگاه ذوق داشت. در دل گفتم: برای خودمون استثنایی هستیم! کدوم دختری روز اول دانشگاه این قدر بی ذوق و شوقه! شاید هم حس و حالمان مربوط به سنمان بود... دختر هجده ساله که نبودیم! بیست سالمان بود. سرم را چرخاندم و به محوطه ی دانشگاهمان نگاه کردم. در اولین نگاه می شد تشخیص داد که دانشگاه بزرگ و زیبایی داریم. درخت های بلند با تنه های عظیم نشان دهنده ی قدمت دانشگاهمان بود. سایه ی درخت های عظیم الجثه روی زمین افتاده بود و باعث شده بود که دانشگاه از محیط بیرون خنک تر باشد. بین ساختمان ها و دانشکده ها فضاهای سرسبز و چمن کاری شده ای بود که به دانشگاه طراوت بخشیده بود. ماشین اساتید و کارمندان از خیابان عظیمی که بین دانشکده های دو طرف محوطه بود عبور می کردند. دانشگاه پر بود از دانشجوهای پسر و دختر و از کنار هر گروه از دانشجوها که رد می شدیم لهجه های گوناگونی می شنیدیم. من به سمت ساختمان گروه شیمی رفتم که ساختمانی با آجرهای قرمز بود که به نظر می رسید تازه بازسازی شده است. ساقی به سمت دانشکده ی علوم زیستی رفت که کمی از دانشکده ی ما پایین تر بود. آن قدر عجله داشتم که وقت نکردم به در و دیوار دانشکده و تابلوهای اعلانات نگاه کنم. یکراست به سمت کلاس رفتم. وارد کلاس که شدم هم توی ذوقم خورد و هم خوشحال شدم. سر کلاس حدود ده تا پسر و بیست تا دختر نشسته بودند. با یک نگاه تشخیص دادم که خودم از همه خوش تیپ تر هستم. نفس راحتی کشیدم و اعتماد به نفسم افزایش پیدا کرد. ته کلاس نشستم و سعی کردم حواسم را به استاد بدهم. استاد که زنی قد کوتاه بود در میدان دید من نبود. ده دقیقه ای به صحبت هایش گوش کردم و فهمیدم که به به درسش اصلا علاقه ندارم. فیزیک پایه! از هرچیزی که به ریاضی و فیزیک مربوط می شد بیزار بودم. با این حال سعی کردم نسبت به این موضوع علاقه نشان بدهم ولی یک ربع بعد مثل اکثر بچه های کلاس حوصله ام سر رفت. اول سرم را روی میز گذاشتم و سعی کردم بخوابم. چون موفق نشدم راست نشستم و با موبایلم بازی کردم. با خودم فکر کردم: تنها چیز درست و حسابی که دارم همین موبایله. اونم که به برکت یاسر نسیبم شده. سرم را با اس ام اس دادن به مارال گرم کردم: کجایی مارال؟ مارال_ خیر سرم توی رختخواب... پسرهاتون چطورن؟ _ از اون چیزی که فکر می کردم افتضاح ترن. نمی تونم جلوی خودم و بگیرم که وقتی بهشون نگاه می کنم خنده ام نگیره. مارال_یعنی می گی الگانس ندارن؟ _ اینایی که من می بینم فرقون هم ندارن. مارال_ ده بار گفتم همون پلیسه رو باید برات بگیرم. اسمش چیه؟ _سیاوش... یه بار دیگه اسمش و بیاری خفه ت می کنم. مارال_ خاک تو سرت. اگه باهاش دوست شی هر وقت گشت ارشاد گرفتت می یاد واسطه می شه. _ چرا گیر دادی به اون؟ چی توش دیدی؟ مارال_ جذابیت از نوع به شدت مردونه! _ باشه مال تو! مارال_ نگار امروز به مریم زنگ زد و برای پنجشنبه دعوت کرد و آدرس داد. _ نگار کیه؟ مارال_ دوست الهه دیگه! _ اوه اوه! اصلا یادم نبود. هنوز برای الهه چیزی نخریدم. بعد دانشگاه می رم می خرم. مارال_ من براش یه کتاب خریدم... دنیای سوفی. خوشش می یاد؟ _ چه می دونم! مارال_ من و بگو دارم از کی می پرسم! _ مارال! یه چیزی! علیرضا چشمم و گرفته. مارال_ پیشنهاد داده؟ _ برایم گل اورده بود بیمارستان... حالا شب بهت زنگ می زنم و تعریف می کنم. مارال_ پس تا شب بای... برو جون مادرت... می خوام بخوابم. گوشی را توی جیبم گذاشتم. نگاهی به اطرافم کردم. هیچ دختری را در کلاس ندیدم که تیپ و قیافه اش حتی به اندازه ی سر سوزنی به من شباهت داشته باشد. اصولا دوست نداشتم که با کسی دوست شوم که تیپش شبیه من نیست. با هرکسی نمی جوشیدم. هر چه قدر که با پسرها گرم می گرفتم و زود صمیمی می شدم، در دوستی با دخترها بی استعداد بودم. برای همین دوستانم به مارال و ساقی محدود شده بود. دلم را به ساقی خوش کردم و به خودم گفتم: احتیاجی به یه دوست جدید نیست. ساعت یک از دانشگاه خارج شدم. ساقی تا ساعت سه کلاس داشت. قدم زنان به سمت در دانشگاه رفتم. از در خارج شدم و از توی پیاده رو به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم. در همین موقع کسی برایم بوق زد. برگشتم و در کمال تعجب علیرضا را دیدم. بی اختیار لبخند وسیعی زدم. علیرضا شیشه را پایین داد و گفت: دم پمپ بنزین. و گاز داد و رفت. متوجه منظورش شدم. سریع تاکسی گرفتم و به سمت پمپ بنزین رفتم. توی تاکسی آینه را از کیفم در آوردم و با هیجان به صورتم نگاه کردم. اگر باند بزرگی که روی پیشانیم بود را نادیده می گرفتم خوب بودم. مقنعه ام را عقب کشیدم و موهایم را مرتب کردم. رژ صورتی رنگی که دم در دانشگاه به دستور حراست پاک کرده بودم را دوباره زدم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم هیجان ناگهانی که بهم دست داده بود را در وجودم از بین ببرم. با خودم فکر کردم: برگشت... از من زده نشد... ای ول! حالا می تونم باهاش دوست شم. هر چه قدر بیشتر به علیرضا فکر می کردم بیشتر مطمئن می شدم که او دوست پسر خوبی می توانست باشد... خوش تیپ بود و توی انتخاب لباس تک بود. پولدار بود و بهم ابراز علاقه می کرد. فقط مشکلش صورت معمولی اش بود که از هیچ زاویه ای نمی شد به آن تخفیف داد... به هیچ وجه خوش قیافه نبود. با این حال برایم مهم نبود... برای من فقط پولهایش مهم بود. به شب هایی فکر کردم که می توانستم بهترین غذاها را با او در بهترین رستوران ها بخورم. به کادوهایی فکر کردم که ممکن بود برایم بخرد... پول های او برایم مهم بود چون می توانستم با ثروت او خوش بگذرانم... می توانستم کمبودهای خودم در برابر دخترهای بالاشهری را برای چند روز... چند ساعت فراموش کنم. می توانستم برای چند لحظه درست مثل آنها باشم. آن وقت دیگر لازم نبود که حسرت بخورم که در این خانواده بزرگ شده ام ... لازم نبود ناراحت باشم که پدرم بر اثر مصرف کراک مرده بود... مادر و خواهرهایم سبزی پاک کن بودند و خودم از چهارده سالگی در آرایشگاه کار کرده ام. می توانستم برای چند لحظه دست از نفرتی که از ریشه و اساس خودم داشتم بردارم... فراموش کنم که زیبا و پولدار نیستم. رو به روی پمپ بنزین از تاکسی پیاده شدم. علیرضا را دیدم که توی ماشینش نشسته بود. بر اثر تصادف یکی از چراغ های ماشین شکسته بود. علیرضا اشاره کرد که سوار بشوم. من که هیجان زده بودم و تصمیم داشتم با علیرضا مهربان باشم، با لبخند سوار ماشین شدم. علیرضا یک شلوار لی آبی با یک تی شرت جذب مشکی پوشیده بود. یک کت اسپرت مشکی هم پوشیده بود و خودش را در عطر خوش بویی غرق کرده بود. عینک دودیش را در آورد و گفت: سلام خانوم... روز اول دانشگاه چطور بود؟ با تعجب گفتم: سلام... تو از کجا فهمیدی من اینجا دانشگاه می یام؟ از کجا فهمیدی روز اولمه؟ علیرضا لبخندی زد و گفت: ساقی گفت... اومده بودم ببینمش که تو رو دیدم. اخم کردم و گفتم: مطمئنی؟ علیرضا خندید و گفت: به جون تو! ابرو بالا انداختم و گفتم: جون من خیلی چیز با ارزش و مقدسیه ها! همین جوری نمی شه بهش قسم خورد. علیرضا سرش را در برابرم خم کرد و گفت: بر منکرش لعنت! در دل گفتم: خوبه که مثل کیوان آدم و ضایع نمی کنه! علیرضا ماشین را روشن کرد و من پرسیدم: خسارت ماشین ساقی رو دادی؟ علیرضا دوباره عینکش را زد و گفت: دیشب رفتم خونشون و حساب کردم. با تعجب پرسیدم: خونشون؟ علیرضا خندید و گفت: پارلا! بذار خود ساقی برات توضیح بده. من که احساس می کردم یک مسئله ی مهمی اتفاق افتاده است که ازش بی خبرم با سوء ظن پرسیدم: چی رو؟ علیرضا خندید و گفت: همونی که داری خودت و می کشی تا بفهمیش. من که کم کم داشتم حدس می زدم چه اتفاقی افتاده است با بداخلاقی گفتم: من دارم خودم و می کشم؟ یعنی فکر کردی مسائل بین تو و ساقی این قدر برای من مهمه؟ چند بار باید بهت بگم که ازت خوشم نمی یاد؟ تقریبا مطمئن بودم که با همدیگر دوست شده اند... آن طوری که علیرضا گفت ((ساقی گفت... اومده بودم ببینمش که تو رو دیدم.)) مشخص بود که بینشان یک اتفاقاتی افتاده است. من با خشم نفسم را بیرون دادم. عجب شانس گندی داشتم! دو دقیقه ی پیش داشتم پیش خودم رویابافی می کردم اون وقت به همین سادگی همه ی نقشه هایم نقش برآب شد. اگر همان اول ماجرا با علیرضا بد برخورد نمی کردم می توانستم باهاش دوست بشوم و به قول معروف کمی تیغش بزنم و بعد که نقشه ام برای کیوان را اجرا کردم او را ترک کنم. با این حال دیگر برای این کار دیر شده بود. می دانستم که ساقی دختری است که با یک برخورد کوتاه می تواند هر پسری را شیفته ی چهره ی دوست داشتنی و ملاحت انکارناپذیرش کند. از طرفی علیرضا کسی نبود که هرکسی بتواند به سینه اش دست رد بزند...
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
#8
به جز من احمق! از آینه بغل ماشین به صورت خودم خیره شدم. اگر فقط کمی زیباتر بودم... اگر ابروهایم به جای کمانی هشتی بود... اگر چانه ام کمی نرمال تر بود و صورتم قلبی شکل نبود... اگر رنگ صورتم این قدر پریده نبود... اگر بینیم گوشتی نبود... اگر لب هایم... وای! لب هایم... اگر فقط لب هایم کمی کشیده تر و گوشتی تر بود... چه قدر زیبا می شدم... چرا من زیبا نبودم؟ آهی کشیدم و سعی کردم خودم را کنترل کنم و بداخلاقی نکنم. با این حال هیچ وقت روی احساسات عمیقم کنترلی نداشتم. علیرضا با دیدن اخم و تخم من خندید و گفت: می دونی پارلا... از همینت خوشم می یاد... می خوای فیلم بازی کنی ولی آخر آخرش همونی هستی که می خوای پنهانش کنی. نمی تونی جلوی عشق و نفرتت و بگیری... نمی تونی وقتی از چیزی بدت می یاد نقش بازی کنی. همینت رو دوست دارم. این قدر تا حالا با دخترها معاشرت کردم که اخلاقیاتشون و با یک نگاه تشخیص بدم. برای همین به جرئت می گم که تو خیلی خاصی. در دل گفتم: حالا نکبت برای من روانشناس هم شده. خاصی! د اگه من خاص بودم که الان دک و پوز تو سر جاش نبود! الان پایین اومده بود... عوضی! با من تیک می زنه بعد با ساقی دوست می شه. اصلا برای چی من و الان سوار کرده؟ علیرضا ادامه داد: حالا یه سوالی برایم پیش اومده... تو اگه از من بدت می یاد برای چی از دوستی من و ساقی دلخوری؟ با صدای بلندی گفتم: برای این که دوست ندارم دوستم با کسی دوست شه که ازش بدم می یاد. علیرضا پوزخندی زد و گفت: اگه از من بدت می یاد برای چی سوار ماشینم شدی؟ تیر آخر را زدم و گفتم: برای این که می خواستم باهات دوست شم که حال کیوان و بگیرم. یک دفعه علیرضا زد روی ترمز و با عصبانیت گفت: برو بیرون! دست به سینه نشستم و گفتم: باید همون جایی که سوارم کردی پیادم کنی. راهم و دور کردی که یه سری اراجیف تحویلم بدی. علیرضا که به طرز غیر منتظره ای عصبانی شده بود گفت: بهت می گم برو بیرون! تا حالا به هیچ دختری اجازه ندادم که با من این طور صحبت کنه. پوزخندی زدم و گفتم: می دونی که من خاصم! یا من و همون جا پیاده می کنی یا جیغ می زنم! علیرضا عینکش را در آورد و با تعجب نگاهم کرد. من کمربند ایمنیم را باز کردم و گفتم: زود باش! مگه نه جیغ می زنم! اون وقت مردم می ریزن دور و برمون و برایت خیلی بد می شه. علیرضا پوفی کرد و گفت: خیلی خب بابا! دور زد تا دوباره به سمت پمپ بنزین برود. ساکت شده بود و رنگ صورتش از سرخی به حالت عادی برگشته بود. در دل گفتم: باز من قاطی کردم خودم و لو دادم! چرا وقتی به تنگ می یام یادم می ره کجام و دارم چی کار می کنم؟ آرام تر شدم و نفس های تندم به حالت عادی برگشت ولی دیگر دیر شده بود. خراب کرده بودم. علیرضا ماشین را گوشه ی خیابان پارک کرد. دو تا نفس عمیق کشید و خودش را آرام کرد. او در کنترل کردن خودش نسبت به من موفق تر بود. بعد از چند لحظه که به خودش مسلط شد گفت: خیلی خب! بگو کجا می ری که برسونمت. گفتم: ساقی ساعت سه می یاد بیرون. من می خوام برم میلاد نور... دیرت می شه... وقت نمی کنی بیای دنبال ساقی. او گفت: برای ساقی بعدا هم می تونم وقت بذارم. به سمت شهرک غرب تغییر مسیر داد. در دل گفتم: هنوز هم با من تیک می زنه. می خواد هم من و داشته باشه هم ساقی. عجب آدم آشغالیه! با خودم فکر کردم که احتمالا علیرضا حاضر است با من و ساقی به طور همزمان دوست باشد. در دل گفتم: اون که از خداش هم باید باشه. ولی بعد پشیمان شدم. برایم مهم نبود که با پسری دوست بشوم که با کس دیگری هم دوست بود ولی نمی خواستم با دوست پسر دوستم... ساقی... دوست شوم. هر بار که به ساقی فکر می کردم ناراحت می شدم. چرا صبح به من نگفته بود که با علیرضا دوست شده است؟ چرا ماجرا را برایم تعریف نکرده بود؟ مگر ما دوست نیستیم؟ من دست به سینه نشسته بودم و به زمین و زمان ناسزا می گفتم. علیرضا بعد از چند دقیقه گفت: تو چرا از من بدت می یاد؟ در دل گفتم: حالا ول نمی کنه که! علیرضا منتظر جوابم ماند. وقتی دید حرف نمی زنم گفت: چرا همیشه اون دخترهایی که برای آدم با بقیه فرق دارن برامون شاخ می شن؟ چیزی نگفتم. دیگر حرف زدن با او برایم فایده ای نداشت. قصد نداشتم دیگر چیزی بگویم. بیشتر از آن خراب کرده بودم که بتوانم درستش کنم. علیرضا که آرام تر شده بود گفت: از خودم بدم می یاد که این حرف و می خوام بزنم ولی... چه جوری می خوای حال کیوان و بگیری؟ می دونی که من و کیوان از هم خوشمون نمی یاد... حتی اگه من دوست ساقی باشم هم دلیل نمی شه که بهت کمک نکنم. آهی کشیدم و گفتم: هیچی... فقط می خواستم یه بار جلوی خودش و دوستاش باهات رژه برم. می خواستم جلوی دوستاش خیت شه. علیرضا گفت: فایده نداره... دوستاش تو رو نمی شناسن. من گفتم: اونایی که توی رستوران من و دوستم رو با کیوان دیدن... . علیرضا وسط حرفم پرید و گفت: اونا برای کیوان مهم نیستن. شانه بالا انداختم و گفتم: پس هیچی... . علیرضا گفت: پس یعنی دیگه نمی خوای من و ببینی؟ جوابش را ندادم. با لحن مسخره ای گفت: هی روزگار!... . علیرضا دستش را دراز کرد و ضبط را روشن کرد. یک آهنگ از سیاوش قمیشی گذاشت. نمی دانم چرا انتظار داشتم که توی ماشینش آهنگ های pitbull را بشنوم. آهنگ رمانتیک اصلا به تیریپش نمی خورد. علیرضا صدای آهنگ را زیاد کرد: تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد یه بغض شکسته رفیق گلوم شد تو بارون که رفتی دل باغچه پژمرد تمام وجودم توی آینه خط خورد هنوز وقتی بارون تو کوچه می باره دلم غصه داره دلم بی قراره نه شب عاشقانه است نه رویا قشنگه دلم بی تو خونه دلم بی تو تنگه یه شب زیر بارون که چشمم به راهه می بینم که کوچه پر نور ماهه تو ماه منی که تو بارون رسیدی امید منی تو شب نا امیدی نگاهی به صورتش کردم. در دل گفتم: ببین چه فازی هم گرفته با آهنگ! اگه الان گریه کنه تعجب نمی کنم. علیرضا آهنگ را دوباره از اول گذاشت. من هم ساکت بودم و گوش می دادم. آن آهنگ را خیلی دوست داشتم. دم میلادنور گشت ارشاد ایستاده بود... با تعجب به جلوی پاساژ نگاه کردم. جلوی هر کدام از درها یک ون و یک ماشین پلیس ایستاده بود. یک ون و یک ماشین پلیس هم توی خیابان ایستاده بود. با دهان باز به این منظره نگاه کردم. علیرضا نگاهی به سرتاپای من کرد و گفت: فکر نمی کنم بهت گیر بدن. سرم را به طرفش چرخاندم و گفتم: نه! من می ترسم پیاده شم... از پلیس ها خوشم نمی یاد. علیرضا گفت: باشه... می رم جلوتر نگه می دارم. اون وقت از اون پایینش که رستوران داره برو تو. سری به نشانه ی تاسف تکان دادم و گفتم: هر کی از خارج بیاد و این منظره رو ببینه فکر می کنه که الان دزدهای مسلح ریختن توی پاساژ که این همه پلیس اینجا جمع شده. علیرضا ماشین را نگه داشت. من رو به او کردم و گفتم: خب من دیگه برم... ممنون... خداحافظ. علیرضا سریع گفت: پارلا یه لحظه صبر کن... . وسط حرفش پریدم و در حالی که از ماشین پیاده می شدم گفتم: ببین علیرضا! هر حرفی که می خوای برای زدن مخ من بزنی پیش خودت نگه دار. تو اولین پسری نیستی که سر راهم قرار گرفته. من مثل بقیه ی دخترها نیستم که با دو تا جمله ی عشقولانه خر بشم. من خودم همه رو خر می کنم. اکی؟ بیخودی خودت و خسته نکن. از ماشین پیاده شدم و بدون این که پشت سرم را نگاه کنم به طرف پاساژ رفتم. طبق روال هر سال می خواستم برای الهه روسری ابریشم بخرم. او سلیقه ی من در انتخاب روسری را خیلی دوست داشت. من هم معمولا برای الهه خیلی خلاقیت به خرج نمی دادم و هر سال برایش روسری می خریدم. داخل پاساژ خلوت بود. بیشتر مردمی که از کنارم رد می شدند هنوز توی شک دیدن گشت ارشاد بودند. من یکراست به سمت یکی از روسری فروشی های طبقه ی دوم رفتم. وارد مغازه شدم. داخل مغازه خلوت بود. در عرض یک ربع باعث شدم فروشنده نصف روسری های ابریشم را از جایش بیرون بکشد و جلویم پهن کند. هیچ کدام از روسری ها به دلم نمی نشست. فروشنده که دیگر کم مانده بود دود از سرش بلند شود گفت: خانوم شما خریدار نیستی. اخم کردم و گفتم: وا؟ آقا من خیلی هم خریدارم. فروشنده چشم غره ای بهم رفت و گفت: نصف روسری های مغازه رو نشونت دادم ... من اصلا به شما جنس نمی فروشم. کیفم را روی شانه ام جا به جا کردم و گفتم: وظیفه ت آقا! برای همین اون پشت وایستادی. چشم غره ای به فروشنده رفتم و از مغازه بیرون رفتم. وارد مغازه ی دیگری شدم ولی هنوز اخم هایم توی هم بود. آن جا هم چیز به درد بخوری به چشمم نخورد. چرخیدم تا از مغازه خارج بشوم. یک دفعه چشمم به مرد سیاهپوشی افتاد که دم در ایستاده بود. قلبم در سینه فرو ریخت. احساس کردم فشارم پایین افتاد و دست هایم یخ زد. ناخودآگاه دستم به سمت مقنعه ام رفت و موهایم را تو دادم. از خودم بدم می آمد که آن طور در برابرش می لرزیدم. نگاه خشک و غیردوستانه اش باعث می شد بی اختیار خودم را جمع کنم. او با آن لباس های سیاه گام های بلندی برداشت و کنارم ایستاد. من ناخودآگاه با دیدنش یک قدم به سمت عقب برداشتم. ترجیه دادم نگاهش نکنم تا بیشتر از این در رنج و عذاب نیفتم. مثل هروقتی که چشمم بهش می افتاد با خودم فکر کردم که او مظهر تمام چیزهایی است که از آن ها متنفرم. عطر مردانه اش بوی سرد و نافذی داشت و سرمای آن تا مغزم را به سوزش می انداخت... درست مثل خودش سرد بود... مثل نگاهش... مثل وجودش. سیاوش با لحنی که دقیقا به خشکی کلامش بود گفت: روسری می خریدی؟ نفس عمیقی کشیدم و چیزی نگفتم. در دل گفتم: چرا همه ی آدمای دور و بر من کورن؟ خب می بینی که این همه روسری جلویم پخش و پلا شده. در ذهنم تصاویر مسخره ای تکرار می شد... میل عجیبی داشتم که او را به عقب هل بدهم و از آن محیط فرار کنم. ولی هر بار که در ذهنم به سمتش حمله می کردم او برنده می شد و این من بودم که شکست می خوردم. او به فروشنده اشاره کرد که یک روسری خاکستری رنگ برایش بیاورد. من صدای لرزان خودم را شنیدم که گفت: من ازت نخواستم که برایم روسری انتخاب کنی. سیاوش ابروهایش را بالا انداخت و گفت: منم برای شما خرید نمی کنم. پوزخندی زد که از صدتا ناسزا و چشم غره هم بدتر بود. رنگ صورتم از خجالت سرخ شده بود. خواستم از مغازه بیرون بروم که سیاوش گفت: خانوم جمیله حقی! درست می گم؟ نفس عمیقی کشیدم و تا حدودی به خودم مسلط شدم. به طرفش برگشتم و گفتم: پرونده م و خیلی با دقت مرور کردی. سیاوش شانه بالا انداخت و گفت: حافظه ی خوبی دارم. در یک حرکت شجاعانه! یک گام به سمتش برداشتم و گفتم: چرا هر جا پا می ذارم تو رو می بینم؟ تا جایی که می دونم آدم خلافکاری نیستم که لازم باشه تعقیبم کنی. سیاوش نگاهی به روسری خاکستری رنگ انداخت و گفت: باور کنید آخرین چیزی که توی دنیا می خوام دیدار مکرر شماست. دست به سینه زدم و گفتم: اوهوم! چه حس متقابل قشنگی. نگاهم به روسری توی دستش بود... چه قدر قشنگ بود. چطور آن را ندیده بودم... حالا که در دست های او بود... دیگر نمی شد خریدش. سیاوش رد نگاهم به روسری را گرفت. من نگاهم را به صورتش دوختم و به نیم رخمش زل زدم و گفتم: شما احیانا نباید اون پایین باشید؟ نباید به دخترهای مردم بگید که چرا جوراب پاشون نیست و یا چرا پسرها شلوار فاق کوتاه می پوشن؟ سیاوش روسری را روی پیشخوان گذاشت. دستش را در جیب شلوار لی مشکی اش کرد و گفت: برای آدم هایی که دنیاشون به اندازه ی آینه ی میز آرایش توی اتاقشون کوچیکه، ترس به بزرگی ون های گشت ارشاده. من چند بار پشت سر هم پلک زدم. یک کلمه از حرف هایش را نفهمیده بودم. سر تکان دادم و گفتم: اوه چه سنگین بود! من که نتونستم هضمش کنم ولی جناب سروان... افسر... سرهنگ... سردار... سرباز یا هر چیزی که هستی! توی دنیای بزرگ و عظیم شما چیزهایی دیگه ای هم به اسم قتل و تجاوز و آدم ربایی و قاچاق انسان و صادر کردن دخترهای باکره و دزدی و هزار تا کوفت و مرض دیگه هم هست که رسیدگی بهش کار امثال شماست. پس شاید این دنیای شماست که اون قدر کوچیکه که مشکلاتش اندازه ی قلیون کشیدن توی سفره خونه ها و بدحجابی و دوست پسر داشتن و پارتی رفتنه. بهتر نیست نیروهاتون و جای دیگه ای متمرکز کنید؟ سیاوش که خشکی نگاهش کم کم رنگ می باخت گفت: شاید برای همین چیزها من اون پایین نیستم و دنبال شما راه افتادم. پوزخندی زدم و گفتم: من بهتون اطمینان می دم که هیچ علاقه ای به تجاوز کردن ندارم. لب های سیاوش کمی کشیده شد و جدیت نگاهش محو شد. از صدای نفسش هایش فهمیدم که دارد آهسته می خندد. بعد یک دفعه همه ی این حالت ها در او از بین رفت و گفت: بامزه بود. بدون این که یک کلمه ی دیگر حرف بزند از مغازه بیرون رفت. نگاهم روی روسری خاکستری ثابت ماند. به فروشنده گفتم: این و می برم. فروشنده روسری را در پاکتی گذاشت و پولش را بدون ذره ای تخفیف دادن حساب کرد. از مغازه بیرون آمدم. آهی کشیدم و به سمت درب خروج که در طبقه ی همکف بود رفتم. هیچ علاقه ای نداشتم که از جلوی گشت ارشاد رد بشوم. از در که خارج شدم زیر آفتاب دوباره چشمم به سیاوش افتاد. پوفی کردم و گفتم: چیه؟ تو حتما پلیس مخفی هستی. می خوای کسایی که از این پایین می یان و لو بدی؟ خوشبختانه چشم ها و نگاه ترسناکش زیر عینک دودیش مخفی شده بود. برای همین من هم حسابی دل و جرئت پیدا کرده بودم. به سمتم آمد و گفت: چه قدر ساده و قابل پیش بینی هستی. می دونستم جلوی من اون روسری رو نمی خری. خریدیش مگه نه؟ حتی می دونستم که از در پایین می یای. بلند گفتم: وای خدای من! چه قدر تو باهوشی! به مامانت بگو برایت اسفند دود کنه. ماشاء الله هزار ماشاءالله! هر دختری که چشم و چالش کور نباشه و گشت ارشاد رو ببینه از این در می یاد. سیاوش شانه بالا انداخت و گفت: ولی نه دختری که تیپ و قیافه ش مشکلی نداره. با بی حوصلگی گفتم: حالا که چی؟ چرا همه امروز برای من روانشناس شدن؟ ببین! من باید برم سرکار. دیرم شده. اصلا قصدت رو از این حرف ها نمی فهمم... . وسط حرفم پرید و گفت: قصدم اینه که بهت بگم که زرنگ ترین موجود روی کره ی زمین نیستی. حواست و جمع کن. یه کم بیشتر دور و برت رو نگاه کن. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: چشم بابابزرگ! بدون این که بهش مهلت بدهم حرف دیگری بزند به سمت میدان صنعت رفتم تا تاکسی بگیرم.

پایان قسمت 3
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9

_ ساقی برای چی آدرس دانشگاه رو به علیرضا دادی؟ ساقی که داشت صورت مشتریش را بند می انداخت راست ایستاد و گفت: مگه عیبی داره؟ می خواست معذرت خواهی کنه که با ماشین بهمون زده بود و باعث شده بود سر تو داغون شه. پرسیدم: آدرس بیمارستانم تو دادی؟ ساقی که داشت خم می شد دوباره صاف ایستاد و گفت: آره! پرسیدم: به همون دلیل؟ ساقی با کلافگی گفت: می ذاری به کارم برسم؟ آره دیگه! گفتم: تو که خودت به من اس ام اس داده بودی که آدرس بیمارستان و بگیری. ساقی گفت: چرا قضیه رو پلیسی می کنی؟ خب مارال زنگ زد از مسئول آژانس خواست که از اون رانندهه بپرسه کدوم بیمارستان رفته. بعدش هم به من گفت... منم به علیرضا گفتم. دست به کمر زدم و گفتم: می شه دیگه آمار منو جلوش ولو نکنی؟ ساقی که کم کم داشت عصبانی می شد گفت: بابا! این طرف مثل این که دوست پسرمه ها! یه حرفی نزن که بهم برخوره. به طرف محل کار خودم برگشتم. در دل گفتم: حالا یه روزه چه عزیزم شده براش! با بی حوصلگی پرسیدم: چه رنگی؟ دختری که رو به رویم نشسته بود و آدامس صورتی بزرگی را مرتب باد می کرد و می ترکاند گفت: سفید مشکی. لاک های سفید و مشکی و برق ناخن را جلویم گذاشتم. اخم هایم توی هم بود. از دیدن مکرر سیاوش خسته شده بودم و بابت از دست دادن علیرضا عصبی بودم. ساقی آن روز دیر به آرایشگاه رسیده بود. نتوانسته بودم او را گیر بیاورم و مجبورش کنم که ماجرای خودش با علیرضا را برایم تعریف کند. در ذهنم مرتب صورت علیرضا می چرخید و مرتب به خودم لعنت می فرستادم که چرا با او بهتر برخورد نکرده بودم. علیرضا واقعا دوست پسر معرکه ای می شد. اصولا به ساقی حسادت نمی کردم ولی آن روز داشتم به خاطر حسادت خفه می شدم و به زحمت خودم را کنترل می کردم تا نروم و سوهان را توی چشم ساقی نکنم. نگاهی به دور و بر آرایشگاه کردم. یک سالن کوچیک شلوغ پلوغ با دکور سفید و قرمز بود. صندلی ها و میزها قرمز بودند و لباس های آرایشگرها و در و دیوار سفید بودند. کنار در ورودی میز منشی بود. بعد از آن به ترتیب محل کار زری خانم، مهری خانم، مارال، ساقی، شهین و من بود. سه اتاق به جز سالن اصلی وجود داشت که یکی انباری، یکی اتاق مخصوص اپیلاسیون و یکی رختکن بود. محل کار من درست رو به روی رختکن بود. مارال که به طور موقتی مشتری نداشت به رختکن رفت تا سیگار بکشد. من هم نشسته بودم و با سوهان برقی کلنجار می رفتم. وقتی کار مشتریم را تمام کردم به رختکن رفتم و خودم را روی صندلی انداختم و گفتم: ساقی روی مخمه. مارال پکی به سیگارش زد و گفت: چرا؟ آهی کشیدم و گفتم: با علیرضا دوست شده. مارال پوزخندی زد و گفت: آره! تو که رفتی پلیس اومد. کارشون که تموم شد علیرضا نشست کنار ساقی و نیم ساعت باهاش حرف زد. منم که دیدم سرخرم رفتم برای خودم گشت زدم. وقتی برگشتم علیرضا رفته بود. ساقی هم دیگه ناراحت نبود. علیرضا مخش و زده بود و بهش شماره داده بود. فرداش هم ساقی تصادف و بهونه کرد و دانشگاه نرفت. در عوض با علیرضا بیرون رفت و بعد تصمیم گرفتن که دوست شن. شب هم علیرضا رفت خونشون و پول خسارت رو داد و شامم اونجا موند. سوتی هم نده! مهری خانم خبر نداره. شب رفته بوده با دوستاش بیرون. چینی به بینیم انداختم و با بدبینی گفتم: یعنی دوتایی خونه تنها بودن؟ مارال لبخند زد و گفت: آره دیگه! ابرو بالا انداختم و گفتم: کاری هم کردن؟ مارال خندید و گفت: پَ نه پَ! نشستن دور هم روی نظریه ی نسبیت انیشتین کار کردن. پرسیدم: جدی؟ مارال گیج شد و گفت: چی جدی؟ نظریه ی انیشتین؟ با بداخلاقی گفتم: نه بابا! منظورم این بود که کاری هم کردن؟ مارال گفت: من چه می دونم؟ دیگه ساقی اون قدرها هم خر نیست که بیاد همه چیز و جلوی من لو بده. آهی کشیدم و گفتم: برای چی این قدر شاکیه؟ از صبح تا حالا داره حرص می خوره. مارال گفت: راستش امروز ظهر به من زنگ زد... قبل از این که بره سر کلاس... از دست تو خیلی شاکیه. آخه همین اول دوستیشون علیرضا فقط از تو حرف زده و مرتب سراغ تو رو گرفته. برای همین ساقی یه کم به تو حسودیش شده. توی خر هم که امروز یه راست رفتی سراغش و گفتی دیگه آمار من و به علیرضا نده. ساقی قشنگ می خواد نصفت کنه. سری تکان دادم و گفتم: باهاش حرف می زنم. مارال گفت: چه قدر تو بی سیاست و پپه ای دختر! اگه می خوای درستش کنی نباید دیگه در مورد علیرضا حرف بزنی. راهش اینه. من که می دونم علیرضا از تو خوشش اومده ولی نمی فهمم چرا با ساقی دوست شده. تو هم برای این که ساقی رو حساس نکنی دیگه در مورد علیرضا حرف نزن. اخم کردم و گفتم: تازه داشتم خودم و راضی می کردم که با علیرضا دوست شم. مارال با بی قیدی یک سیگار دیگر روشن کرد و گفت: خب بشو. خنده ی شیطنت آمیزی کردم و گفتم: ساقی چی؟ مارال شانه بالا انداخت و گفت: ساقی هیچی! این روزها همه ی پسرها با دو سه تا دختر دوستن. مگه می خوای با علیرضا ازدواج کنی؟ یا مگه ساقی می خواد با علیرضا ازدواج کنه؟ آخرش جفتتون باهاش به هم می زنید. اگه تو یه کم سیاست به خرج بدی ساقی هیچ وقت نمی فهمه با علیرضا دوست بودی. علیرضا هم یه دو تا کادو برای تو می خره و دو جا می برتت بعدش هم تموم می شه. مگه بقیه چی کار کردن؟ مگه یاسر چی کار کرد؟ همشون این شکلی بودن دیگه! ببین پارلا! مارال سیگارش را خاموش کرد و ادامه داد: من و تو که پسرها رو می شناسیم. همیشه هم این طوری فکر می کردیم... پس الان یادت نره هدفمون چی بود! پسرهایی مثل علیرضا به درد ازدواج نمی خورن. خودت که می دونی چه شکلی اند! کسری رو یادته؟ اون پسریه که به درد دوست شدن درست و حسابی و بعد ازدواج می خوره. کسایی مثل علیرضا خیلی هرجایی و هرزه اند. ازدواج با اینا آخر و عاقبت نداره. می بینی که! همین علیرضا با دوست دوست دخترش داره تیک می زنه. قرار ما هم از اول همین بود! پسرهای خیابونی پولدار برای خوش گذرونی و تیغ زدن و تفریح و خنده! هر دختری که یه کم رویایی بشه و روی این پسرها حساب دیگه ای باز کنه همه چیزش رو می بازه. من که به فکر فرو رفته بودم چیزی نگفتم. مارال سیگاری بهم تعارف کرد و گفت: بکش یه کم آروم شی. تفننی سیگار می کشیدم ولی سعی می کردم زیاد نکشم. لب هایم به اندازه ی کافی غیر قابل تحمل بود... دیگر نمی خواستم بدترش کنم. با این حال دستم را دراز کردم و یک نخ سیگار برداشتم و گفتم: حالا ساقی چرا به مامانش نمی گه؟ مارال گفت: درسته که مهری خانم خیلی اپن ماینده ولی نه در این حد که ساقی بهش بگه شب پسر اورده خونه. من گفتم: به نظرت اگه با علیرضا دوست شم خیلی حرکت پست فطرتانه ای نکردم؟ مارال گفت: نه بابا! آهی کشیدم و گفتم: به هر حال که هنوز بهم پیشنهاد نداده. مارال چشم هایش را تنگ کرد و گفت: یه حسی بهم می گه که می ده! المیرا ،منشی آرایشگاه، جلو آمد و گفت: پارلا دو دقیقه صبر کن. به سمتش چرخیدم و گفتم: چی شده؟ المیرا گفت: مارال نیومده... . می دانستم با یکی از دوست پسرهای سابقش بیرون رفته است. المیرا ادامه داد: قرار بود بره خونه ی خانوم صدیقی. اخم کردم و گفتم: در جریان نیستم. المیرا گفت: خانوم صدیقی برای توی خونه شون آرایشگاه می خواست. می خواست که هفته ای یه بار یه آرایشگر که خدمات مو، بند و ناخن بلد باشه بره خونشون. من با مارال صحبت کرده بودم و اون قبول کرده بود ولی الان دیر کرده. من گفتم: مارال نمی یاد. المیرا با تعجب گفت: به همین سادگی؟ من جواب خانوم صدیقی رو چی بدم؟ چشم هایم را لحظه ای تنگ کردم و به فکر فرو رفتم... احتمالا دست مزد خوبی بهم می دادند... آرایشگری در خانه! نباید بد باشد. شاید با پولش موفق می شدم که یک کوله پشتی بخرم... بدون توجه به این که دارم مشتری مارال را قاپ می می زنم لبخند زدم و گفتم: من به جاش می رم. تو که می دونی کار ناخون و بند من از مارال بهتره. در دل گفتم: و مارال هم توی مو واقعا از من سره. المیرا نگاه معنی داری بهم کرد و گفت: جواب مارال رو خودت باید بدی ها! من پشت چشمی نازک کردم و گفتم: من فقط می خوام تو پیش خانوم صدیقی بدقول نشون داده نشی. المیرا خندید و آدرس را روی ورقی برایم نوشت... سعادت آباد بود. آهی کشیدم و به سمت در رفتم. چشمم به ساقی افتاد که داشت کار یکی از مشتری هایش را راه می انداخت. وقتی چشم تو چشم شدیم بهم لبخند کمرنگی زد. برایش بوس فرستادم و در دل خدا را شکر کردم که نسبت بهم حساس نشده است. ساعت یک ربع به هفت بود که از آرایشگاه بیرون آمدم. به سمت انتهای کوچه رفتم تا ماشین بگیرم که چشمم به یک بی ام و ایکس 3 سفید افتاد. قلبم در سینه فرو ریخت. مطمئن بودم علیرضاست... ولی وقتی به خاطر آوردم که او به خاطر من نیامده ... بلکه به خاطر ساقی آمده... ناراحت شدم. دست هایم را در جیب مانتویم کردم و با ناراحتی به راه افتادم. بدون توجه به ماشین علیرضا به سمت پایین خیابان رفتم. دو دقیقه ی بعد صدای بوق های مکرر ماشین را شنیدم. برگشتم و چشم غره ای به علیرضا رفتم. علیرضا شیشه را پایین داد و گفت: بیا سوار شو بابا! زود باش تا ساقی نیومده. من گفتم: مگه دنبالش نیومدی؟ علیرضا خندید و گفت: نه! می خواستم تو رو ببینم. من چشم هایم را تنگ کردم و گفتم: حوصله ت سر رفته بود می خواستی با یه دختری بیرون بری. گفتی چه جایی بهتر از آرایشگاه! یا من نسیبت می شم یا ساقی دیگه! علیرضا خندید و گفت: فعلا که دعام مستجاب شد و اونی که بهتره نسیبم شد. خندیدم و گفتم: باشه... سوار می شم ولی باید من و برسونی ها! علیرضا گفت: عجب آدم چتری هستی... خیلی خب بابا! بیا سوار شو. سوار ماشینش شدم و گفتم: تازه کجاش و دیدی؟! علیرضا گفت: سر به سرت بذارم که جیغ نمی زنی! شکلکی در آوردم و گفتم: تضمین نمی کنم. آدرس خانه ی خانم صدیقی را دادم و علیرضا به راه افتاد. من گفتم: باید اونجا برم سر کار. دیرم هم شده. خوب شد تو رسیدی که من و برسونی. علیرضا پخ زد زیر خنده و گفت: عجب دختر پرروی هستی. به خدا ساقی این قدر نجیب و سر به زیره... تو چرا این قدر بلا و آتیش پاره ای؟ من لبخند زدم و چیزی نگفتم. علیرضا پرسید: حالا حتما باید بری؟ با تعجب گفتم: آره بابا! می گم باید برم سر کار! علیرضا گفت: تو هم آرایشگری؟ گفتم: آره. علیرضا پرسید: خونتون کجاست؟ آهی کشیدم و با خودم گفتم: باز رسیدیم به این قسمت! سرم را بالا گرفتم و گفتم: به تو چه؟ علیرضا اخم کرد و گفت: دختر بد نشو. گفتم: دوست ندارم زیاد ازم بدونی. اگه بخوای می تونم دروغ بگم. تا حالا در مورد خونمون به هیچکس راستش رو نگفتم. او پرسید: از مامانت حساب می بری؟ گفتم: یه جورایی! ترجیه دادم این طور وانمود کنم تا این که راستش را بگویم. می ترسیدم علیرضا ازم زده شود و سراغ ساقی برود. ساقی از من خوشگل تر بود... توانایی این را داشت که پسر به خانه یشان ببرد... لباس هایش از من گران قیمت تر بود... خانه اش هم جردن بود... او در همه چیز از من جلوتر بود. نباید نقطه ی ضعفی نشان می دادم. نمی خواستم ساقی را شکست دهم. فقط می خواستم دور از چشمش یک پسر را با او شریک شوم... برای اهدافی بسیار ساده... دو تا کادو، دو بار مهمان شدن توی رستوران و ضدحال زدن به کیوان! همین! بعد از آن ساقی می توانست علیرضا را برای همیشه داشته باشد. خودم را دلداری دادم و با خودم فکر کردم: من زود نقشه ام رو عملی می کنم. بعد کنار می کشم. زیرچشمی نگاهی به علیرضا کردم. تی شرت جذب سفید رنگش اندام خوبش را نمایش می داد. نیم رخش هیچ جذابیتی نداشت. در عوض استیل پشت فرمان نشستنش عالی بود. لازم نبود که برای بار هزارم همه ی ویژگی های خوب او را پیش خودم بررسی کنم. نگاه کردن به تی شرت مارک داری که تنش بود برای مصمم شدنم در این تصمیم کافی بود... تی شرتش بدون شک به اندازه ی حقوق یک ماه من قیمت داشت. علیرضا گفت: پنجشنبه چی کاره ای؟ کوتاه گفتم: تولد خواهرمه. علیرضا خندید و گفت: اِ؟ خواهر داری؟ به خوشگلی خودته؟ یاد صورت ملیح الهه افتادم و با حرص گفتم: نه خیر! اصلا هم شبیه من نیست... من خیلی بهترم. علیرضا خندید و گفت: پس من پنجشنبه چی کار کنم؟ ساقی هم می خواد بره دیدن باباش. من ابرو بالا انداختم و خودم را لوس کردم و گفتم: من زاپاسم؟ هر وقت ساقی نیست می یای سراغ من؟ علیرضا دستش را دراز کرد و صورتم را نوازش کرد و گفت: تو عشق منی عزیزم! بعد جدی شدم و گفت: من نمی خوام با تو دوست شم... دوست دختر معنی خیلی چیزها رو داره برام... نمی خوام تو رو در اون حد پایین بکشم... احساسم بهت این نیست. من تو رو برای یه روز و یه لحظه نمی خوام. وقتی پیش توام حسی رو دارم که پیش هیچ دختر دیگه ای ندارم. ابروهایم به نشانه ی ناباوری بی اختیار بالا رفته بود. پوزخندی زدم و گفتم: هر کدومش رو تا حالا ده بار شنیده بودم ولی خدایش این جمله آخریه دیگه خیلی تکراری شده... پس برای عشق و حالت با دخترها دوست می شی! آره؟ علیرضا گفت: نه پس! عاشق چشم و ابروشونم! معلومه دیگه! ... تو چی؟ تو برای چی باهاشون دوست می شی؟ من شکلکی در آوردم و گفتم: من کی گفتم با پسرها دوست می شم؟ علیرضا سر تکان داد و گفت: یادم نبود که تا تو عصبانی نشی خودت رو لو نمی دی... اون روزی که تصادف کرده بودیم یادته؟ به سر باندپیچی شده ام اشاره کردم و گفتم: به شدت به یادشم. علیرضا گفت: همون روز فهمیدم که به خاطر پول با پسرها دوست می شی. اون روز هم عصبانی شده بودی و داشتی سر دوستت داد و بیداد می کردی. من با آن یاد آوردن آن شب پوزخندی زدم و گفتم: پس برای چی با من می گردی؟ می دونی که برای پول می خوامت. علیرضا نگاهم کرد و گفت: اگه دلیلش رو بگم می گی که دارم جمله های تکراری می گم... می گی هر کدوم از جمله هام رو تا حالا ده بار شنیدی. قری به سر و گردنم دادم و گفتم: خب جدیداشو بگو... خدا رو چی دیدی! شاید تونستی مخم و بزنی. علیرضا لپم را کشید و گفت: آخه مخت و بزنم که چی بشه؟ ببین پارلا! هر کی از این حرف های مفت می زنه دروغ می گه... احساسی که عمق داشته باشه رو نمی شه با دو تا جمله ی کلیشه ای جار زد. گفتم: اوهوم! پس سیاست رو به سکوت تغییر دادی تا به قول خودت فکر کنم احساست عمق داره؟ علیرضا آهسته خندید. بحث را عوض کرد و گفت: حالا خانوم بی احساس! پنجشنبه نمی یای؟ گفتم: نچ! علیرضا یک دفعه با سرعت دور زد. من تقریبا پرت شدم رویش. جیغ خفیفی کشیدم. علیرضا خندید و گفت: پس بزن بریم سراغ عشق و حال!
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}
#10
داد زدم: چی کار می کنی؟ علیرضا گفت: بریم خونه ی من. داد زدم: چی؟ علیرضا خندید و گفت: روانی! چرا داد می زنی؟ می گم بریم خونه ی من! انصافا بیشتر خوش می گذره. من اخم کردم و گفتم: ببین! شاید ظاهر من غلط انداز باشه ولی من اهل اون طور خوش گذرونی ها نیستم. علیرضا گفت: چه از خودراضی! تو بخوای هم من بهت دست نمی زنم. منظورم این نبود پررو! پرسیدم: پس چی؟ علیرضا گفت: می ریم می بینی دیگه! از سر کار رفتن که بهتره. نه نیار خواهشا! من در دل گفتم: همچین بد هم نمی گه. یک لحظه هیجان زده شدم ولی بعد هیجانم خاموش شد. رو به علیرضا کردم و گفتم: اون وقت دست مزد و پول من رو کی می ده؟ باید برم سر کار. اذیت نکن علی! برگرد! علیرضا گفت: یه شب این مادیات رو کنار بذار دختر! به معنویات فکر کن... به روح و دنیای معنا! من گفتم: برگرد بهت می گم! داری عصبانیم می کنی. علیرضا خندید و گفت: عصبانی بشی جیغ می زنی؟ گفتم: آره! خنده ی علیرضا بیشتر شد و گفت: وسط اتوبان؟ بزن که جیغاتو عشقه! خندیدم و گفتم: روانی! علیرضا دوباره با سرعت دور زد و من به موقع به پشتی صندلی چنگ زدم تا رویش نیفتم. علیرضا به سمت سعادت آباد رفت. من نفس راحتی کشیدم و در دل گفتم: این پسر واقعا روانیه! ده دقیقه ی بعد به مقصد رسیدیم. علیرضا گفت: من می رم یه دوری بزنم... کارت تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت. راستی! شماره ت رو بهم بده. من با خوشحالی شماره ام را دادم و گفتم: فقط ساقی نفهمه! علیرضا قبول کرد. بعد صورتش را جلو آورد و گفت: عوضش رو بده. پرسیدم: عوض چی؟ علیرضا گفت: راننده تاکسی که نیستم! گفتم: راننده تاکسی هم مثل تو کرایه می خواد دیگه. علیرضا گفت: راننده تاکسی دنبال مادیاته... من بیشتر تکیه ام به معنویاته! یه بوس بده دیگه خسیس! گفتم: گمشو بابا! در دل گفتم: حداقل اگه خوشگل بود یه چیزی! اگه کسری بود خودم ده تا ماچش می کردم... اگه الان که بار دوم سومه می بینمش بوسش کنم بار دهم ازم چی می خواد؟ علیرضا چپ چپ نگاهم کرد. بدون توجه به ناراحتی اش خداحافظی کردم و به سمت منزل خانم صدیقی رفتم. علیرضا گاز داد و رفت. من جلو رفتم و زنگ واحد هشت را زدم. منتظر ماندم ولی کسی جواب نداد. دوباره و سه باره زنگ زدم... فایده ای نداشت. کسی برنمی داشت. با عصبانیت با المیرا تماس گرفتم و تا گوشی را برداشت داد زدم: منو مسخره کردی الی؟ کسی خونه ی خانوم صدیقی نیست که! المیرا با تعجب پرسید: راست می گی؟ بذار من الان به موبایلش زنگ می زنم که بپرسم چی شده. بهت زنگ می زنم. تماس را قطع کردم و با خودم فکر کردم: منو اسگل کرده! به دیوار تکیه دادم و نگاهی گذرا به لباس هایم کردم. یک کفش عروسکی سرخابی که راحله برای تولد پارسالم خریده بود، پوشیده بودم. مانتوی سورمه ای کوتاهم را با تنها شلوار لی ای که داشتم و آبی رنگ بود پوشیده بودم. شال سرخابی رنگی هم سرم کرده بودم. همان کیف مشکی رنگم را روی شانه ام انداخته بودم که داشت پاره می شد. هر وقت به لباس هایم فکر می کردم دلم برای خودم می سوخت. شلوارم زانو انداخته بود و آن قدر آن را شسته بودم و اتو کرده بودم که داشت می پوسید. کفش های عروسکی ام پاشنه ی پایم را اذیت می کرد. کیفمم هم که در وضعیت اورژانسی قرار داشت. سرم را بلند کردم و به دختری که از خانه خارج شد نگاه کردم... چشمم به مارک گوچی روی کیفش خورد... چه قدر کیفش قشنگ بود... چه لباس های تمیز و شیکی داشت... چه خانه ی قشنگی! او در دنیا چه غمی می توانست داشته باشد؟ اصلا مگر به جز من کسی هم می توانست غمی داشته باشد؟ پدر من بود که معتاد شده بود و جنازه اش را بدون غسل دادن در قبر گذاشته بودند... مادر من بود که درد دست ها، گردن، زانوها و کمرش امانش را بریده بود... خواهر من بود که جزوه های دانشگاهش را کنار بساط سبزی ها پهن می کرد... راحله خواهر من بود که به هر چیز مسخره ای می خندید و سعی می کرد به دنیای زجرآور اطرافش بی اعتنا باشد... و این من بودم که در سن چهارده سالگی بعد از مدرسه زمین آرایشگاه را برق می انداختم... من بودم که با شلواری کهنه و کیفی پاره به دیوار تکیه داده بودم تا مشتری بهترین دوستم را قاپ بزنم... من بودم که می خواستم به خاطر یک کیف نو و یا یک تیکه جواهر بدلی با دوست پسر دوستم دوست شوم... من بودم که همه ی زندگیم را به حسرت و آه و آرزو گذرانده بودم. من با او با آن لباس های گران قیمتش فقط یک قدم فاصله داشتم... و هر دو ساکن یک شهر بودیم... و شاید کمی پایین تر کسی از من بدبخت تر هم به دیواری بلندتر از دیوار پشت سر من تکیه داده بود. موبایلم زنگ زد. المیرا بود. او گفت: پارلا شرمنده تم. خانوم صدیقی خونه نیست. واقعا ببخشید. لب هایم را به هم فشردم و گفتم: خیلی خب! به اندازه کافی معطل شدم. می رم خونه. تماس را قطع کردم و به سمت انتهای خیابان رفتم. یادم آمد که می توانم به علیرضا زنگ بزنم و با او بیرون بروم. چون خیلی دلم گرفته بود موبایلم را برداشتم تا به او بگویم که دنبالم بیاید. چند دقیقه ی بعد علیرضا برگشت. سوار ماشینش شدم و او گفت: پس مشتریت خونه نبود!... خب! حالا بریم خونه ی من؟ شانه بالا انداختم و گفتم: زودی برمی گردم ها! علیرضا گفت: یعنی شب نمی مونی؟ چپ چپ نگاهش کردم. علیرضا گفت: شب موندن الزاما معنی بدی نداره. من گفتم: ولی اصولا معنی بدی داره. علیرضا گفت: خب بابا! بریم تا تو ضدحال نزدی. علیرضا به سمت خانه اش رفت. با خودم فکر می کردم و می خواستم حدس بزنم که خانه اش چه شکلی است ولی هیچ تصوری از آن خانه در ذهن نداشتم. پس پرسیدم: خونه ت کجاست؟ علیرضا گفت: الهیه! در دل گفتم: خب از ماشینش معلومه که باید بچه ی اون طرفا باشه دیگه. پرسیدم: کسی خونه تون نیست؟ علیرضا خندید و گفت: خونمون نه! خونم!... من تنها زندگی می کنم. گفتم: مامان و بابات چی؟ علیرضا لبخند کمرنگی زد و گفت: مردن. با تعجب نگاهش کردم و گفت: داری با لبخند می گی که مامان و بابا نداری؟ علیرضا گفت: لبخند تلخ بود. پرسیدم: چطوری فوت شدن؟ علیرضا جدی شد و گفت: نپرس! نمی خوام دروغ بگم... پس نپرس. شانه بالا انداختم و گفتم: نمی خوای بگی نگو... منم بابا ندارم. علیرضا پرسید: جدا؟ خدا رحمتش کنه. چطوری فوت شد؟ ادایش را در آوردم و گفتم: نپرس! نمی خوام دروغ بگم... پس نپرس. علیرضا خندید. لپم را کشید و گفت: کلک! دستش را پس زدم و گفتم: این قدر لپم و نکش! گند زدی به آرایش صورتم. علیرضا سر تکان داد و چیزی نگفت. دستم را دراز کردم و ضبط را روشن کردم... دوباره همان آهنگ بود. رو به علیرضا کردم و گفتم: همین آهنگ و فقط توی زندگیت شنیدی؟ علیرضا لبخند زد و گفت: با این آهنگ خیلی خوب می تونم ارتباط برقرار کنم. شروع کرد به خواندن... همراه خواننده خواند. انصافا صدایش خوب بود و قشنگ می خواند: تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد یه بغض شکسته رفیق گلوم شد تو بارون که رفتی دل باغچه پژمرد تمام وجودم توی آینه خط خورد هنوز وقتی بارون تو کوچه می باره دلم غصه داره دلم بی قراره نه شب عاشقانه است نه رویا قشنگه دلم بی تو خونه دلم بی تو تنگه یه شب زیر بارون که چشمم به راهه می بینم که کوچه پر نور ماهه تو ماه منی که تو بارون رسیدی امید منی تو شب نا امیدی خانه ی علیرضا در طبقه ی دهم یک آپارتمان شیک و نوساز بود. از مقابل نگهبانی مودب و خوش برخورد عبور کردیم و سوار آسانسور شدیم. من به صورت خودم در آینه ی آسانسور نگاه کردم. چهره ی همیشه رنگ پریده ام اصلا با آن پیشانی باندپیچی شده شکل جالبی پیدا نکرده بود. در دل گفتم: علیرضا برای چی با من می گرده؟ این همه دختر خوشگل تر و بهتر توی این شهر هستن؟ قیافه ی منو! عین احمق ها می مونم الان! علیرضا دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت: زیاد نگاه نکن! اعتماد به نفست می یاد پایین... اون وقت دیگه کل کل نمی کنی و حوصله ی منم سر می ره. خندیدم و گفتم: توام یه خورده نگاه کنی بد نیست. اعتماد به نفست میزون می شه. یه کم می یاد پایین و ردیف می شه. علیرضا گفت: خوشم می یاد خیلی پررویی! خندیدم و چیزی نگفتم. وارد خانه ی علیرضا شدم. حدود دویست متر زیربنا داشت. سه اتاق خواب و یک آشپزخانه ی بزرگ و خوش نقشه داشت. آشپزخانه به سمت هال اپن بود و در سمت پذیرایی دیوار داشت. از در ورودی دو پله به سمت پایین می خورد و به پذیرایی می رسید. خانه کاملا شکل یک خانه ی مجردی را داشت. به جای میز ناهارخوری یک میز بزرگ بیلیارد در پذیرایی بود. یک دست مبل ال مشکی سفید توی پذیرایی بود و وسایل شخصی علیرضا همه جا پخش و پلا شده بود. از دم در به سمت راست رفتم و وارد هال شدم. یک دست مبل چرم مشکی هم توی هال بود. یک سینمای خانگی با ایکس باکس در فاصله ی چهارمتری مبل ها بود. کنار مبل ها یک میز کوچک بود که پر از نوشیدنی های الکی بود. کف خانه کلا فرش نداشت و از جنس پارکت بود. بعد از هال یک راهروی باریک به سه اتاق ختم می شد. لباس ها و وسایل علیرضا همه جا پخش شده بود ولی همه جا تمیز بود. روی مبل چرم نشستم و گفتم: گندت بزنن پسر! چه قدر شلخته ای! علیرضا خندید و گفت: فکر می کنی پس برای تو رو اوردم اینجا؟ اوردم یه دستی به سر و گوش خونه م بکشی دیگه! خندیدم و بالشت علیرضا که روی مبل بود را به سمتش پرت کردم. گفتم: برنامه های تفریحیت همین بود؟ علیرضا سوئیچ و کیف پولش را روی میز انداخت و به سمت آشپزخانه رفت. گفت: شامل آشپزی کردن هم می شه. من شالم را در آوردم و گفتم: حالا آشپزی یه چیزی! داشتم مانتویم را در می آوردم که متوجه شدم فقط یک نیم تنه ی دکلته ی نازک سفیدرنگ پوشیده ام... سریع مانتویم را مرتب کردم ولی علیرضا متوجه شده بود. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: هیز! علیرضا به روی خودش نیاورد و با مهربانی گفت: برایت لباس بیارم؟ کنترل ضبط را برداشتم و گفتم: لباس زنونه داری مگه؟ علیرضا به سمت اتاقش رفت و چیزی نگفت. روی میز را نگاه کردم. پر بود از لیوان های خالی و کثیف! بعضی لیوان چای... بعضی قهوه... بعضی شاید فقط آب بودند. بشقاب های روز میز پر از پوست تخمه و آجیل بودند. ظرف ها را برداشتم و به آشپزخانه بردم. داشتم به هال برمی گشتم که علیرضا من را دید و گفت: به به! چه دختر زحمتکشی! چه زود شروع کردی. آفرین! آفرین! گفتم: زهرمار! عمرا دست به سیاه و سفید بزنم. تی شرتی که در دست علیرضا بود را ازش گرفتم و گفتم: این که مال خودته! علیرضا به سمت میز نوشیدنی هایش رفت و گفت: تا حالا نپوشیدمش. مارک بهش آویزونه. نو اِ. من به یکی از اتاق ها رفتم تا لباسم را عوض کنم. توی اتاق فقط یک کتابخانه پر از کتاب های زبان اصلی و یک میز کامپیوتر بود... با دیدن کامپیوتر به یاد این موضوع افتادم که هیچ وقت با کامپیوتر کار نکرده ام. مارال و ساقی کامپیوتر داشتند ولی من هیچ وقت با کامپیوترشان کار نکرده بودم. اتفاقا خیلی خوشم می آمد که کنار مارال بنشینم و او توی اینترنت جست و جو کند و من تماشا کنم. لباس را پوشیدم و به هال برگشتم. علیرضا ضبط را روشن کرده بود و یک آهنگ متال غم انگیز گذاشته بود. آهنگ قشنگی بود. کنارش نشستم و گوش دادم: How I needed you How I believe, now you're gone In my dreams I see you I awake so alone I know you didn't want to leave Your heart yearned to stay But the strength I always loved in you Finally gave way Somehow I knew you would leave me this way Somehow I knew you could never… never stay And in the early morning light After a silent peaceful night You took my heart away And my being In my dreams I can see you I can tell you how I feel In my dreams I can hold you And it feels so real I still feel the pain I still feel your love I still feel the pain I still feel your love And somehow I knew you could never… never stay And somehow I knew you would leave me And in the early morning light After a silent peaceful night You took my heart away   oh I wish, I wish you could have stayed با این که معنی آهنگ را نمی فهمیدم کم مانده بود با لحن پر سوز و گداز خواننده اشکم در بیاید. کنترل را از دست علیرضا گرفتم و ضبط را خاموش کردم. علیرضا گفت: چه کم طاقتی! بغض کردی؟ گفتم: برو بابا! علیرضا پوزخند زد. دستش را دور کمرم انداخت و من احساس کردم یک دفعه حرارت بدنم بالا رفته است. می دانستم دیگر وقتش شده است ولی مثل هروقت دیگری که در این موقعیت قرار می گرفتم به روی خودم نیاوردم و گفتم: شام چی می خوای برام درست کنی؟ علیرضا یک کم بهم نزدیک شد و گفت: بعدش به رستوران زنگ می زنم غذا بیارن. گفتم: آخه من گرسنمه. علیرضا گفت: یه ساعت صبر کن بعد شام می خوریم دیگه. اهل این طور کارها نبودم. فکر و ذکر من ازدواج کردن بود... دوست نداشتم با یک وسوسه و یک عمل بچگانه خودم را توی دردسر بیندازم. دوست نداشتم قبل از ازدواج مجبور بشوم به خاطر یک فکر نسنجیده و یک حرکت غیرضروری مشکلم را در یکی از سوراخ سنبه ها و در جوار زن های خیابانی حل کنم... از آن گذشته پولش را هم نداشتم. تا به آن روز به راحتی توانسته بودم از زیر این کار در بروم و در عین حال دوست پسرهایم را هم نگه دارم. دیگر لازم به زیاده روی کردن نبود. علیرضا صورتش را جلو آورد و من دستم را زیر چانه اش انداختم و سرش را به عقب هل دادم. علیرضا گفت: اِه! چرا این جوری می کنی؟ با جدیت گفتم: نکن علی! مجبور می شم با مشت بزنم توی صورتت. اون وقت صورتت از اینی هم که هست تابلوتر می شه. علیرضا گفت: چرا جو می دی الکی؟ فقط می خواستم بغلت کنم. خندیدم و گفتم: آره جون عمه ت. علیرضا با جدیت گفت: دارم راستش رو می گم. گفتم: خب! فقط دو ثانیه وقت داری که بغلم کنی. بعدش هم می ریم سراغ یه موضوع دیگه. علیرضا خندید و بغلم کرد. منم دوبار آهسته پشتش زدم و گفتم: یک... دو... تموم شد! خودم را از بغلش بیرون کشیدم و علیرضا خنده کنان گفت: چه قدر تو بی محبتی دختر! سرش را به نشانه ی تاسف تکان داد و تلفن را برداشت و گفت: پیتذا می خوری؟ گفتم: گوشت و قارچ... با سیب زمینی زیاد! نوشابه ش هم مشکی باشه. بلند شدم و به سمت اتاق رفتم تا موقتا خودم را از علیرضا دور کرده باشم. وارد اتاق شدم و نفس راحتی کشیدم. به دیوار تکیه دادم و گوشی موبایلم را چک کردم. به مارال اس ام اس دادم: من پیش علی ام. می خوام بگم با تو رفتم بیرون. سوتی نده. یک اس ام اس هم برای الهه زدم: من پیش مارالم. دیر می یام. گوشی را در جیبم گذاشتم و دوری در اتاق زدم. چشمم به یک کمد افتاد که برخلاف بقیه ی کمدها درش بسته بود. به سمت کمد رفتم و خواستم درش را باز کنم که دیدم قفل است. صدای علیرضا از پشت سرم من را از جایم پراند: نظرت چیه که فوضولی نکنی؟ خنده ام گرفت و گفتم: آخه فقط در همین کمده قفله! علیرضا نگاهی جدی بهم کرد و من یک لحظه با خودم فکر کردم که چه قدر شبیه سیاوش شده است... نمی دانم چرا ازش ترسیدم و از کمد فاصله گرفتم. نمی دانم چرا ازش ترسیدم و از کمد فاصله گرفتم. نگاه علیرضا مثل قبل مهربان شد و گفت: گوشت و قارچ نداره. من اخم کردم و گفتم: آخه من گوشت و قارچ دوست دارم. علیرضا گفت: برات همبرگر بگیرم؟ گفتم: چیزبرگر. علیرضا لبخندی زد و گفت: نظرت چیه که از اتاق بیای بیرون؟ به دنبال علیرضا از اتاق خارج شدم و گفتم: چیه؟ مگه سر بریده توی اتاقت قایم کردی؟ علیرضا باز سکوت کرد و چیزی نگفت. در دل گفتم: خوبه اخلاقش! ماشاءالله نجابت داره! هرچی من پررو بازی در می یارم به روی خودش نمی یاره. آن شب تا ساعت یازده در خانه ی علیرضا ماندم و بعد از کلی کل کل کردن و خندیدن... و البته شام خوردن... به خانه بازگشتم. نگاه مادرم که تا پاسی از شب بیدار مانده بود تا من به خانه برسم نشان می داد که باور نکرده است با مارال بیرون بوده ام ولی مثل همیشه چاره ای جز سکوت کردن در مقابل من که افسار گسیخته و سرکش بودم نداشت.
خواستم زندگی کنم راهم را بستند
خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است
خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است
گریستم گفتند بهانه است
خندیدم گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید پیاده میشوم

}