امتیاز موضوع:
  • 15 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
زبان پارسي را پاس بداریم
#1
به دلیل تجاوز اعراب به ایران و به کارگیری زبان عربی درایران ، شوربختانه سالیان سال است کلمه های عربی وارد زبان پارسی شده است و گویش درست زبان پارسی به دست فراموشی سپرده شده است .
در زبان عربی چهارواژه ی: (پ ، گ ، ژ ، چ ) وجود ندارد. آن‌ها به جای این ۴ چهار واژه، از : (ف - ک – ز – ج) بهره می‌گیرند.

و اما: چون عرب‌ها نمی‌توانند «پ» را بر زبان رانند، بنابراین ما ایرانی‌ها، به کتاب ادبیات پارسی
می گوییم : کتاب ادبیات فارسی

به پیل می‌گوییم: فیل


به پلپل می‌گوییم: فلفل


به پهلویات باباطاهر می‌گوییم: فهلویات باباطاهر


به سپیدرود می‌گوییم: سفیدرود


به سپاهان می‌گوییم: اصفهان


به پردیس می‌گوییم: فردوس


به پلاتون می‌گوییم: افلاطون


به تهماسپ می‌گوییم: تهماسب


به پارس می‌گوییم: فارس


به پساوند می‌گوییم: بساوند


به پارسی می‌گوییم: فارسی!


به پادافره می‌گوییم: مجازات،مکافات، تعزیر، جزا، تنبیه...


به پاداش هم می‌گوییم: جایزه


چون عرب‌ها نمی‌توانند «گ» را برزبان بیاورند، بنابراین ما ایرانی‌ها،


به گرگانی می‌گوییم: جرجانی


به بزرگمهر می‌گوییم: بوذرجمهر


به لشگری می‌گوییم: لشکری


به گرچک می‌گوییم: قرجک


به گاسپین می‌گوییم: قزوین!


به پاسارگاد هم می‌گوییم: تخت سلیمان‌نبی!

چون عرب‌ها نمی‌توانند «چ» را برزبان بیاورند، ما ایرانی‌ها،


به چمکران می‌گوییم: جمکران


به چاچ‌رود می‌گوییم: جاجرود


به چزاندن می‌گوییم: جزاندن

چون عرب‌ها نمی‌توانند «ژ» را بیان کنند، ما ایرانی‌ها

به دژ می‌گوییم: سد دز
به کژ می‌گوییم: :کج


به مژ می‌گوییم: : مج


به کژآئین می‌گوییم: کج‌آئین


به کژدُم می‌گوییم : کج دم یا عقرب!


به لاژورد می‌گوییم: لاجورد

فردوسی فرماید:


به پیمان که در شهر هاماوران سپهبد دهد ساو و باژ گران


اما مابه باژ می‌گوییم: باج
فردوسی فرماید:
پیاده شد از اسپ و ژوپین به دست همی رفت شیدا به کردار مست
اما ما به اسپ می‌گوییم: اسب


به ژوپین می‌گوییم: زوبین
و چون در زبان پارسی واژه‌هائی مانند چرکابه، پس‌آب، گنداب... نداریم، نام این چیزها را گذاشته‌ایم فاضل‌آب،
چون مردمی سخندان هستیم و از نوادگان فردوسی،
به ویرانه می‌گوییم : خرابه


به ابریشم می‌گوییم: حریر


به یاران می‌گوییم : صحابه!


به ناشتا وچاشت بامدادی می‌گوییم : صبحانه یا سحری!


به چاشت شامگاهی می‌گوییم: عصرانه یا افطار!


به خوراک و خورش می‌گوییم: غذا و اغذیه و تغذیه ومغذی !


به آرامگاه می‌گوییم: مقبره


به گور می‌گوییم: قبر


به برادر می‌گوییم: اخوی


به پدر می‌گوییم: ابوی


و اکنون نمی‌دانیم برای این که بتوانیم زبان شیرین پارسی را دوباره بیاموزیم و بکار بندیم، باید از کجا آغاز کنیم؟!
هنر نزد ایرانیان است و بس! از جمله هنر سخن گفتن! شاعر هم گفته است: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد! بنابراین،چون ما ایرانیان در زبان پارسی واژه‌ی گرمابه نداریم به آن می‌گوئیم: حمام!
چون در پارسی واژه‌های خجسته، فرخ و شادباش نداریم به جای «زاد روزت خجسته باد» می‌گوئیم: «تولدت مبارک» .
به خجسته می گوئیم : میمون
اگر دانش و «فضل» بیشتری بکار بندیم می‌گوییم: تولدت میمون و مبارک!!!


چون نمی‌توانیم بگوییم: «دوستانه» می گوئیم با حسن نیت!


چون نمی‌توانیم بگوییم «دشمنانه» می گوییم خصمانه یا با سوء نیت چون نمی‌توانیم بگوئیم
امیدوارم، می‌گوئیم : ان‌شاءالله


چون نمی‌توانیم بگوئیم آفرین، می‌گوئیم : بارک‌الله


چون نمی‌توانیم بگوئیم به نام و یاری ایزد،می‌گوییم: ماشاءالله


و چون نمی‌توانیم بگوئیم نادارها، بی‌چیزان، تنُک‌‌‌مایه‌گان، می‌گوئیم: مستضعفان، فقرا، مساکین!

به خانه می‌گوییم: مسکن و به داروی درد می‌گوییم: مسکن
اما ،اگر در نوشته‌ای به چنین جمله‌ای برسیم میگوییم : مسکن خیلی گران است و نمی‌دانیم آیا
«دارو» گران است یا «خانه»؟


به «آرامش » می‌گوییم تسکین، سکون


به شهر هم می‌گوییم مدینه تا «قافیه» تنگ نیاید!

ما ایرانیان، چون زبان نیاکانی خود را دوست داریم:


به جای درازا می گوییم: طول


به جای پهنا می‌گوییم: عرض


به ژرفا می‌گوییم: عمق


به بلندا می‌گوییم: ارتفاع


به سرنوشت می‌گوییم: تقدیر


به سرگذشت می‌گوییم: تاریخ


به خانه و سرای می‌گوییم : منزل و مأوا و مسکن


به ایرانیان کهن می گوییم: پارس

به عوعوی سگان هم می گوییم: پارس!
به پارس‌ها می‌گوییم: عجم!
[عکس: BK4Kp3.png]
پاسخ }