خوش آمدید ورود یا ثبت نام

تبلیغات
Bia2Aroosi
Ads

close
Ads
امتیاز موضوع:
  • 18 رای - 3.28 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

زنهایی که ازدواج با آنها حرام است!

کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
275
تاریخ عضویت:
Mar 2012
مدال ها

اعتبار: 449


محل سکونت : اهواز
ارسال: #1
زنهایی که ازدواج با آنها حرام است!
[/size]

مساله 2640- ازدواج با زنهايي كه با انسان محرم هستند حرام است، و زنان محرم عبارتند از: "مادر"، "مادر بزرگ"، "دختر"، "نوه"، "نتيجه و هرچه پايين روند"، "خواهر"، "دختر خواهر و دختر برادر و هرچه پايين روند"، "عمه"، "خاله"، و نيز "عمه و خاله پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگ - هرچه بالا روند -"، "عروس"، "زن پدر" و "مادر زن".همچنين اگر زني را عقد كند و با او نزديكي نمايد، دختر و نوه دختري و پسري آن زن - هرچه پايين روند - به او محرم مي‎شوند، چه هنگام عقد باشند يا بعدا به دنيا بيايند.
لازم به ذكر است محرميت بر اثر رضاع و شير خوردن بچه نيز حاصل مي‎شود كه احكام و شرايط آن خواهد آمد.
مساله 2641- زني را كه براي خود عقد كرده - هرچند با او نزديكي نكرده باشد - تا وقتي كه در عقد اوست نمي تواندبا دختر او ازدواج كند، ولي اگر پيش از نزديكي او را طلاق دهد مي‎تواند با دختر او ازدواج نمايد.
مساله 2642- اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد - اگرچه با او نزديكي نكرده باشد - مادر و مادر بزرگ پدري ومادري آن زن هرچه بالا روند با او محرم مي‎شوند.
مساله 2643- پدر و پدر بزرگ شوهر هرچه بالا روند، و پسر و نوه پسري و دختري شوهر هرچه پايين آيند - چه درموقع عقد باشند يا بعدا به دنيا آيند - به زن محرم هستند.

مساله 2644- اگر زن از شوهر ديگرش - كه فوت كرده يا از او طلاق گرفته - دختري داشته باشد، شوهرش مي‎تواند آن دختر را براي پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند، و نيز اگر دختري را براي پسر خود عقد كند مي‎تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.دوم - خواهر زن :

مساله 2645- اگر زني را براي خود به طور دائم يا موقت عقد كند، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست نمي تواند باخواهر او ازدواج نمايد، بلكه در عده زني كه او را به عقد موقت خود درآورده نيز بنابراحتياط واجب نمي تواند باخواهر او ازدواج نمايد.
مساله 2646- اگر زن خود را به ترتيبي كه در كتاب طلاق گفته مي‎شود طلاق رجعي دهد، در بين عده نمي تواند باخواهر او ازدواج كند، ولي در عده طلاق بائن - كه بعدا گفته مي‎شود - ازدواج با خواهر او مانعي ندارد.


سوم - دختر خواهر و دختر برادر همسر:

مساله 2647- انسان نمي تواند بدون اجازه همسر خود با دختر خواهر و دختر برادر همسر ازدواج كند، و اگر كسي بدون اجازه همسر با آنها ازدواج نمايد و پس از عقد همسر او صريحا اعلام رضايت كند احوط آن است كه دوباره صيغه را بخواند، و اگر به طور صريح اعلام رضايت نكند و از سكوت او معلوم شود كه قلبا رضايت دارد، بنابراحتياطواجب با طلاق از دختر خواهر يا دختر برادر او جدا شود و چنانچه همسر او با صراحت رضايت داد دوباره عقد رابخوانند.
مساله 2648- انسان مي‎تواند با عمه يا خاله همسر خود بدون اجازه او ازدواج نمايد.


چهارم - زني كه در عده ديگري است :

مساله 2649- ازدواج با زني كه در عده ديگري است جايز نيست، و اگر او را براي خود عقد كند، چنانچه هر دو يايكي از آنان بدانند كه عده او تمام نشده و نيز بدانند عقد كردن زن در عده حرام است آن زن براي هميشه به آن مردحرام مي‎شود و نمي تواند با وي ازدواج كند، گرچه پس از عقد با او نزديكي نكرده باشد. و درصورتي كه نزديكي كرده باشد زن بر او حرام ابدي مي‎شود، چه عالم باشند و چه جاهل .
مساله 2650- اگر مرد نداند كه زن در عده است يا نداند كه عقد در عده حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچه اي از آنان به دنيا آيد حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو
مي‎باشد، ولي اگر زن مي‎دانسته كه در عده است و نيز مي‎دانسته كه عقد در عده حرام است و مرد نمي دانسته، بچه شرعا ملحق به پدر است و بين او و مادر ارثي نمي باشد. و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام ابدي مي‎شوند. ..
مساله 2651- جايز است انسان با زني كه در عده خود اوست ازدواج كند، و در صورتي كه در عده طلاق رجعي باشدنياز به عقد مجدد نيست .
مساله 2652- اگر زن بگويد يائسه شده ام پذيرفتن حرف او محل اشكال است، مگر اينكه اطمينان پيدا شود. ولي اگربگويد شوهر ندارم يا بگويد در عده نيستم حرف او قبول مي‎شود.
مساله 2653- زني را كه طلاق داده اند و زني كه متعه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتي شوهر كند و بعد شك كند كه هنگام عقد شوهر دوم از عده شوهر اول خارج شده بوده يا نه، در صورتي كه احتمال دهد در حال عقد متوجه بوده به شك خود اعتنا نكند.


پنجم - زن شوهرداري كه با او عقد بسته است :

مساله 2654- اگر كسي با زن شوهرداري ازدواج كند - خواه بداند او شوهردار بوده يا نه - بايد از او جدا شود، و درصورتي كه بداند زن شوهر دار بوده، ازدواج با اين زن براي هميشه بر آن مرد حرام مي‎شود. همچنين است اگر نداند زن شوهر دارد ولي پس از عقد با او نزديكي كرده باشد.
مساله 2655- اگر زن شوهردار زنا دهد بر شوهر خود حرام نمي شود، ولي چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقي باشد بهتر است كه شوهرش او را طلاق دهد، و در اين صورت اگر با او نزديكي كرده باشد بايد همه مهرش را بدهد، واگر نزديكي نكرده بايد نصف مهر را به او بپردازد.
مساله 2656- اگر بعد از آنكه انسان با زني ازدواج كرد كسي بگويد آن زن شوهردار بوده و زن منكر شود، چنانچه شرعا ثابت نشود كه زن شوهردار بوده بايد حرف زن را قبول كرد، ولي اگر آن فرد مورد اطمينان باشد بنابراحتياطواجب مرد با طلاق از آن زن جدا شود.


ششم - زن شوهرداري كه با او زنا كرده است :

مساله 2657- اگر با زني كه شوهر دارد يا در عده طلاق رجعي است زنا كند، بنابراحتياط
واجب آن زن بر او حرام ابدي مي‎شود. ولي اگر با زني كه در عده متعه يا عده طلاق بائن و يا عده وفات (1) است زنا كند، بعد از گذشتن عده مي‎تواند او را عقد نمايد، گرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.


هفتم - دختر خاله و دختر عمه در صورت زنا با مادر آنها:

مساله 2658- اگر كسي پيش از آنكه با دختر خاله يا دختر عمه خود ازدواج كند با مادر آنها زنا نمايد دختر خاله وبنابراحتياط واجب دختر عمه بر او حرام مي‎شود و نمي تواند با آنان ازدواج نمايد، بلكه اگر آنها را عقد كند و پيش ازنزديكي با آنان با مادرشان زنا كند بنابراحتياط واجب با طلاق از ايشان جدا شود. ..


هشتم - دختر و مادر زني كه با او زنا كرده است :

مساله 2659- اگر كسي با زني كه ازدواج با او جايز است زنا كند بنابراحتياط واجب نبايد با دختر يا مادر آن زن ازدواج نمايد، ولي اگر پس از ازدواج و نزديكي با آن زن با دختر يا مادر او زنا كند آن زن بر او حرام نمي شود، و اگر بعد از عقد وپيش از نزديكي، با مادر يا دختر او زنا كند احتياط واجب آن است كه با طلاق از آن زن جدا شود.


نهم - مادر و خواهر و دختر كسي كه با او لواط كرده است :

مساله 2660- مادر و خواهر و دختر پسري كه لواط داده بر لواط كننده حرام است، اگرچه لواط دهنده و بنابراحتياطواجب لواط كننده بالغ نباشند. و اگر با يكي از آنان ازدواج كرده است پس از اطلاع بايد از او جدا شود و نياز به طلاق نيست، ولي اگر براي حفظ آبرو به حسب ظاهر طلاق دهد مانعي ندارد.
مساله 2661- اگر اول با مادر يا خواهر و يا دختر كسي ازدواج نمايد و پس از نزديكي با همسر خود با آن كس لواط كند، آن زن بر مرد لواط كننده حرام نمي شود، و اگر پس از عقد و پيش از نزديكي لواط كند احوط آن است كه از زن خود به طلاق جدا شود، و در صورت اول چنانچه زن خود را طلاق داد احوط آن است كه ديگر با او ازدواج نكند.
مساله 2662- اگر يقين ندارد كه دخول شده بلكه شك يا گمان داشته باشد اين احكام جاري نمي شود، ولي اگر وثوق و اطمينان دارد كه دخول شده اين احكام جاري است .


دهم - زني كه در حال احرام با او عقد بسته است :

مساله 2663- ازدواج در حال احرام باطل است، پس اگر مرد محرم بداند ازدواج در اين حال باطل است و ازدواج كند آن زن براي هميشه بر او حرام مي‎شود.
مساله 2664- اگر زني كه در حال احرام است با مردي كه در حال احرام نيست ازدواج كند عقد او باطل است، و اگرزن مي‎دانسته كه ازدواج در حال احرام حرام است آن مرد براي هميشه بر او حرام مي‎شود.
مساله 2665- اگر مرد محرم طواف نساء را - كه يكي از اعمال حج و عمره مفرده است - بجا نياورد همسرش و زنهاي ديگري كه به واسطه محرم شدن بر او حرام شده بودند حلال نمي شوند، همچنين اگر زن طواف نساء را انجام ندهدشوهرش بر او حلال نمي شود. ولي در هر دو صورت اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند به يكديگر حلال مي‎شوند.


يازدهم - همسري كه سه مرتبه طلاقش داده است :

مساله 2666- زني كه شوهرش سه مرتبه او را طلاق داده بر شوهرش حرام مي‎شود، ولي اگر با شرايطي كه در كتاب طلاق گفته مي‎شود با مرد ديگري ازدواج كند، شوهر اول پس از طلاق شوهر دوم مي‎تواند دوباره با او ازدواج نمايد.


دوازدهم - دختر نابالغي كه با او ازدواج و نزديكي كرده است :

مساله 2667- اگر دختر نابالغي را براي خود عقد كند، پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود جايز نيست با او نزديكي ودخول نمايد، و اگر نزديكي كرد بنابراحتياط يا به طلاق از او جدا شود و ديگر با او ازدواج نكند و يا هيچ گاه با اونزديكي نكند. و اگر او را افضا كرده باشد - يعني در اثر نزديكي، راه ادرار و حيض او يكي شده باشد - علاوه بر مهر ديه افضا را نيز بدهد و نفقه او را هم تا آن زن زنده است بپردازد.


سيزدهم - زنان كافره :

مساله 2668- مرد مسلمان نمي تواند با زن كافر غير اهل كتاب (1) ازدواج كند. همچنين بنابراحتياط واجب نمي تواند بازنان اهل كتاب ازدواج دائم نمايد، ولي ازدواج
موقت با آنان اشكال ندارد. زن مسلمان هم نمي تواند به عقد مرد كافر - حتي اهل كتاب - درآيد.


چهاردهم - زني كه با او لعان كرده است:[size=large
]

مساله 2669- اگر مرد با زن خود نزد حاكم شرع لعان كند، آن زن بر آن مرد هميشه حرام مي‎شود. [/size][/size]
(آخرین تغییر در ارسال: 03-05-2012, 03:00 AM توسط nosa.)
03-05-2012, 02:42 AM,
یافتن نقل قولّبرگزیده مردمی ششمین جشنواره وب ایران در بخش خانواده و کودک
Top of Page
کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز نبوده و تمامی حقوق متعلق به © انجمن خانوم گل می باشد