امتیاز موضوع:
  • 8 رای - 3.13 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
زن ها موجودات عجیبی هستند
#1
Ksmiletris 
[عکس: 412285_I5wb7EJf.jpg]
از هنگامی که خداوندمشغول خلق کردن زن بود.
شش روز می گذشت ....
فرشته ای ظاهر شد و عرض کرد:
چرا این همه وقت صرف این یکی می فرمایید ؟
خداوند پاسخ داد:دستور کار او را دیده ای ؟
او باید کاملا" قابل شستشو باشد، اما پلاستیکی نباشد.
باید بتواند با خوردن قهوه تلخ بدون شکر و غذای شبمانده کار کند.
باید دامنی داشته باشد که همزمان دو بچه را در خودشجا دهد و وقتی از
جایش بلند شد ناپدید شود.
قلبی داشته باشد که بتواندهمه دردها را، از زانوی خراشیده گرفته تا
قلب شکسته، درمان کند.
این همه کار برای یک روز خیلی زیاد است. باشد فرداتمامش بفرمایید .
خداوند فرمود:نمی شود !! چیزی نمانده تا کار خلقاین مخلوقی.....
را که این همه به من نزدیک است،تمام کنم.
از این پس می تواند هنگام بیماری، خودش را درمانکند، یک خانواده را با
یک قرص نان سیر کند و یک بچه پنج سال را وادار کنددوش بگیرد.

فرشته نزدیک شد و به زن دست زد.
اما ای خداوند، او را خیلی نرم آفریدی .
بله نرم است، اما او را سخت هم آفریده ام. تصورش راهم نمی توانی بکنی
که تا چه حد می تواند تحمل کند و زحمت بکشد .

فرشته پرسید:فکر هم می تواند بکند ؟
خداوند پاسخ داد:نه تنها فکر می کند، بلکه قوهاستدلال و مذاکره هم دارد.
آن گاه فرشته متوجه چیزی شد و به گونه زن دست زد.
ای وای، مثل اینکه این نمونه نشتی دارد. به شماگفتم که در این یکی
زیادی مواد مصرف کرده اید.

خداوند مخالفت کرد:آن که نشتی نیست، اشک است.
فرشته پرسید:اشک دیگر چیست ؟
خداوند گفت:اشک وسیله ای است برای ابراز شادی،اندوه، درد، نا امیدی،
تنهایی، سوگ و غرورش.
فرشته متاثر شد.

شما نابغه اید ای خداوند، شما فکر همه چیز را کردهاید
چون زن ها "واقعا" حیرت انگیزند.
زن ها قدرتی دارند که مردان را متحیر می کنند.
همواره بچه ها را به دندان می کشند.
سختی ها را بهتر تحمل می کنند.
بار زندگی را به دوش می کشند،
ولی شادی، عشق و لذت به فضای خانه می پراکنند.
وقتی می خواهند جیغ بزنند، با لبخند می زنند.
وقتی می خواهند گریه کنند، آواز می خوانند.
وقتی خوشحالند گریه می کنند..
و وقتی عصبانی اند می خندند.
برای آنچه باور دارند می جنگند.
در مقابل بی عدالتی می ایستند.

وقتی مطمئن اند راه حل دیگری وجود دارد، نه نمیپذیرند.
بدون کفش نو سر می کنند، که بچه هایشان کفش نوداشته باشند.
برای همراهی یک دوست مضطرب، با او به دکتر میروند.
بدون قید و شرط دوست می دارند.

وقتی بچه هایشان به موفقیتی دست پیدا می کنند گریهمی کنند و وقتی
دوستانشان پاداش می گیرند، می خندند.
در مرگ یک دوست، دل شان می شکند.
در از دست دادن یکی از اعضای خانواده اندوهگین میشوند،
با اینحال وقتی می بینند همه از پا افتاده اند،قوی، پابرجا می مانند.
آنها می رانند، می پرند، راه می روند، می دوند کهنشانتان بدهند
چه قدر برایشان مهم هستید.

قلب زن است که جهان را به چرخش در می آورد
زن ها در هر اندازه و رنگ و شکلی موجودند می دانندکه بغل کردن و
بوسیدن می تواند هر دل شکسته ای را التیام بخشد
کار زن ها بیش از بچه به دنیا آوردن است،
آنها شادی و امید به ارمغان می آورند. آنها شفقت وفکر نو می بخشند
زن ها چیزهای زیادی برای گفتن و برای بخشیدندارند

خداوند گفت:این مخلوق عظیم فقط یک عیب دارد
فرشته پرسید:چه عیبی ؟
خداوند گفت:قدر خودش را نمی داند

[عکس: Mother_child_720.jpg]
[عکس: countdown.php?width=400&height=128&bg=59...married in]
Created by Wedding Favors
پاسخ }