• 27 رأی - میانگین امتیازات: 2.44
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ساعت های تزئینی بسیار زیبا
#21
[تصویر: 20140205045509_15a1ea120069a96a_7486-w40...clocks.jpg]

[تصویر: 20140205045536_29e106d600db38ae_4177-w40...clocks.jpg]

[تصویر: 20140205045617_33d107dd0e4ed7c0_0715-w40...clocks.jpg]

[تصویر: 20140205045659_85f1552300a3c711_5803-w40...clocks.jpg]

آپلود عکسهای پیوستی
کنار حوصله ام بمان !! نباشی دلم که هیچ !! دنیا هم تنگ میشود . . .
  پاسخ
#22
[تصویر: 20140205044545_86e12c080ff63fcd_5452-w40...clocks.jpg]

[تصویر: 20140205044746_6581b5ce005f58e6_0867-w40...clocks.jpg]

[تصویر: 20140205044828_330157110d1a6a8a_9298-w40...clocks.jpg]

[تصویر: 20140205044852_b9e1eabf012a2ffc_1448-w40...clocks.jpg]

[تصویر: 20140205044922_c5b16d7f01904a56_0713-w40...clocks.jpg]

[تصویر: 20140205044948_d811b9b40d9df71c_2371-w40...clocks.jpg]

آپلود عکسهای پیوستی
کنار حوصله ام بمان !! نباشی دلم که هیچ !! دنیا هم تنگ میشود . . .
  پاسخ
#23
[تصویر: 20130613150704_2.jpg]


[تصویر: 20130613151257_0.jpg]


[تصویر: 20130613151359_1.jpg]


[تصویر: 20130613151559_4.jpg]


[تصویر: 20130613150730_3.jpg]
[تصویر: 20150727111523_index.jpg]
  پاسخ
#24
[تصویر: 20130616105255_1.jpg]

[تصویر: 20130616105301_2.jpg]

[تصویر: 20130616105343_3.jpg]

[تصویر: 20130616105347_4.jpg]
آدمهایی هستند که بودنشان
"حتی مجازی"
به آدم آرامش میده!
دوستیشون برات حقیقی میشه
و یهو میشن یه قسمت از زندگیت!
ممنون که هستی!
(1782)

همون mahyarjoon قدیمم
  پاسخ
#25
[تصویر: 20130617215821_Time-Management-300x300.jpg]
[تصویر: 20130617215840_time-warp.jpg]
[تصویر: 20130617220014_Time-Warped-phenomenon-631.jpg]
[تصویر: 20130617220940_204640-612x612-1.jpg]
[تصویر: 20130617221034_SkeletonTimepiece.jpg]
خونی که در رگ ماست هدیه به
رهبر
ماست.

لبیک یا خامنه ای
  پاسخ
#26
[تصویر: 20130902144213_5.jpg]
[تصویر: 20130902144221_6.jpg]
[تصویر: 20130902144227_7.jpg]
[تصویر: 20130902144236_8.jpg]
[تصویر: 20130902144245_9.jpg]
[تصویر: 20130902144249_10.jpg]

hih
آدمهایی هستند که بودنشان
"حتی مجازی"
به آدم آرامش میده!
دوستیشون برات حقیقی میشه
و یهو میشن یه قسمت از زندگیت!
ممنون که هستی!
(1782)

همون mahyarjoon قدیمم
  پاسخ
#27
[تصویر: 20130909140811_11.jpg]
[تصویر: 20130909140831_12.jpg]
[تصویر: 20130909140835_13.jpg]
[تصویر: 20130909141118_14.jpg]
[تصویر: 20130909141127_16.jpg]
[تصویر: 20130909141137_17.jpg]
آدمهایی هستند که بودنشان
"حتی مجازی"
به آدم آرامش میده!
دوستیشون برات حقیقی میشه
و یهو میشن یه قسمت از زندگیت!
ممنون که هستی!
(1782)

همون mahyarjoon قدیمم
  پاسخ
#28
[تصویر: 20131006103742_18.jpg]
[تصویر: 20131006103236_19.jpg]
[تصویر: 20131006103253_20.jpg]
[تصویر: 20131006103258_21.jpg]
[تصویر: 20131006103515_22.jpg]
[تصویر: 20131006103525_23.jpg]
[تصویر: 20131006103750_24.jpg]
[تصویر: 20131006104107_25.jpg]
آدمهایی هستند که بودنشان
"حتی مجازی"
به آدم آرامش میده!
دوستیشون برات حقیقی میشه
و یهو میشن یه قسمت از زندگیت!
ممنون که هستی!
(1782)

همون mahyarjoon قدیمم
  پاسخ
#29
[تصویر: 20131028092143_27.jpg]
[تصویر: 20131028092148_28.jpg]
[تصویر: 20131028092710_25.jpg]
[تصویر: 20131028092725_26.jpg]
[تصویر: 20131028092809_30.jpg]
[تصویر: 20131028092815_31.jpg]
[تصویر: 20131028092822_32.jpg]
[تصویر: 20131028092829_33.jpg]
[تصویر: 20131028092836_34.jpg]

1 (49)
آدمهایی هستند که بودنشان
"حتی مجازی"
به آدم آرامش میده!
دوستیشون برات حقیقی میشه
و یهو میشن یه قسمت از زندگیت!
ممنون که هستی!
(1782)

همون mahyarjoon قدیمم
  پاسخ
#30
[تصویر: 20131124023513_mutfak-saatleri-700x700.jpg]

[تصویر: 20131124023631_canvas-duvar-saatleri.jpg]

[تصویر: 20131124023659_dnya-ehirleri-dekoratif-saat-seti.jpg]

[تصویر: 20131124023719_dekoratif-mutfak-saati-mo...00x682.jpg]
خونی که در رگ ماست هدیه به
رهبر
ماست.

لبیک یا خامنه ای
  پاسخ