امتیاز موضوع:
  • 16 رای - 2.81 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سفته
#1سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگری است؟
عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد که سفته را به دیگری واگذار کند. البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نمی داشت، دارنده سفته می توانست با ظهرنویسی (پشت نویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
ظهرنویسی: یعنی آن که دارند سفته مطالبی را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا می کند، پس ظهرنویسی برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است.
اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید. دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که این عمل را برای او انجام دهد. اصولاً ظهرنویسی برای انتقال است، اما اگر برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهرنویس برسد. در واقع کسی که (با ظهرنویسی) وکالت در وصول سفته پیدا می کند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.
اگر سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن به چه کسی می تواند رجوع کند و به بیان دیگر چه کسی مسئولیت پرداخت دارد؟
کسی که سفته را امضا کرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسئولیت تضامنی» دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن ها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به صادر کننده سفته و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. بنابراین صادر کننده به علاوه ظهرنویس ها، همگی مسئول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهی از مسئولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسئولیت در اصطلاح «مسوولیت تضامنی» نامیده می شود. ..
آیا می توان از صادر کننده سفته ضامن خواست؟
پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در رابطه با صادر کننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادر کننده یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است. برای شنیدن و دانلود صوت مورد نظر به سایت رادیو اینترنتی ایران صدا به این آدرس مراجعه نمایید.


.http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=412910 ..

پاسخ }
#2
احكام سفته و چك و معاملات بانكيمساله 2296- "سفته" پول نيست و معامله بر آن واقع نمي شود، بلكه سفته نوعي برات و حواله است و بر دو قسم مي‎باشد :

الف - سفته حقيقي، و آن سفته اي است كه بدهكار در برابر بدهي خود به طلبكار مي‎دهد.

ب - سفته دوستانه، و آن سفته اي است كه شخص به ديگري مي‎دهد بدون آنكه به او بدهكار باشد.

مساله 2297- اگر كسي بخواهد با سفته حقيقي كه از بدهكار گرفته با ديگري معامله كند بايد به ترتيبي كه ربا لازم نيايد عمل نمايد، به عنوان مثال مبلغي را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزدحساب كند، به شرط اينكه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد، نه اينكه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند.پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغي را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است، و اگر مبلغ سفته را به ديگري به مبلغ كمتر بفروشد صحت آن محل اشكال است .
[1] ربا بر دو نوع است :(رباي در معامله) كه احكام آن در مسائل (2019) تا (2027) گذشت، و (رباي قرضي) كه در هر صورت حرام مي‎باشد.

مساله 2298- اگر وام گيرنده سفته اي بيش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد، مبلغ زيادي ربا و حرام است، ولي خودقرض صحيح مي‎باشد، هرچند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمي شود. اما اگرقرض مقيد به زياده باشد صحت آن محل اشكال است .
مساله 2299- سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث دهد و مبلغي كمتر ازمبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث بگيرد و شخص ثالث هنگام سررسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند، در صورتي كه وسيله قرض ربايي قرار دهد اصل قرض صحيح ولي سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك مي‎باشد.
مساله 2300- نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول براي دريافت وام به بانك مراجعه مي‎كند و بانك در برابر وام سفته اي بيشتر از وام از او دريافت مي‎كند به شرط آنكه شخص معتبري سفته را امضا كند، در اينجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا مي‎كند كه در حقيقت ضمانت وي را نزد بانك كرده است، و بانك مبلغ مندرج درسفته را از وام گيرنده هنگام سررسيد دريافت مي‎كند، اين نوع استفاده از سفته دوستانه ربا و حرام است، و شخصي هم كه به ت عنوان دوستانه سفته را امضا مي‎كند و ضامن بازپرداخت مي‎گردد در گناه شريك است .
مساله 2301- اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقداري از طلب خودرا پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار در يافت نمايد مانعي ندارد، و به اين كار "اسكنت" مي‎گويند.
مساله 2302- اگر طلبكار - چه بانك يا غير آن - در قبال ديركرد وامهاي خود روزانه درصدي به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامني كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد ربا و حرام است، هرچند وام گيرنده به آن راضي باشد.
مساله 2303- كسي كه سفته را امضا مي‎كند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامن شخص وام گيرنده است، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت خواهد بود.
مساله 2304- وجوهي كه از بانك به عنوان وام يا به هر عنوان ديگر گرفته مي‎شود، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعي انجام شود حلال است، گرچه انسان بداند در بانك پولهاي حرامي هم وجود دارد و احتمال دهد پولي را كه گرفته از همان پول حرام باشد. ولي اگر يقين كند پولي كه دريافت مي‎كند از حرام است گرفتن و تصرف در آن جايزنيست، و چنانچه نتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط با آن معامله مجهول المالك (مالي كه صاحب آن ناشناخته است) نمايد. و در اين مساله بين بانكهاي داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي فرقي وجودندارد.
مساله 2305- سپرده هاي بانكي اگر به عنوان قرض باشد و سودي براي آن قرار ندهند اشكال ندارد، و تصرف بانك در آن جايز است، ولي اگر براي آن سود قرار داده شود يا بر پايه سود به بانك سپرده شود اصل قرض صحيح و سود آن حرام است، و اگر قرض به شرط سود و مقيد به آن باشد صحت اصل قرض نيز محل اشكال است .
مساله 2306- در قرار سودي كه ربا و حرام است فرقي نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بناي دو طرف بر گرفتن سود باشد، پس اگر قانون بانك آن است كه به وامهايي كه مي‎گيرد سود بدهد و وام دادن به بانك بر پايه اين قانون باشد، سود آن حرام ولي اصل قرض صحيح است، مگر اينكه قرض مقيد به سود و ربا باشد.
مساله 2307- سپرده هاي كوتاه يا بلند مدت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانكها يا موسسات خصوصي مي‎سپارند، اگر بانكها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد ماهيانه مبلغي نه به عنوان سود ثابت بلكه علي الحساب دريافت كنند ظاهرا اشكال ندارد، ولي چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند مضاربه باطل است .
مساله 2308- گرفتن جايزه هايي كه بانك براي تشويق سپرده گذاران و يا موسسات براي تشويق خريداران به وسيله قرعه كشي يا به هر صورت ديگر پرداخت مي‎كنند اشكال ندارد و حلال است، مگر اينكه قرض دادن به بانك به قصدگرفتن جايزه باشد.
مساله 2309- حواله هاي بانكي يا تجاري كه به آن "صرف برات" گفته مي‎شود مانعي ندارد، پس اگر بانك يا تاجرپولي را از كسي بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر در شهر ديگر بگيرد و در مقابل اين حواله چيزي به عنوان حق زحمت دريافت كند اشكال ندارد، مثلا اگر صد هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله دهد كه شعبه مشهد صد هزار تومان به اين شخص يا به شخصي كه او معين مي‎كند بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران مقداري به عنوان حق زحمت از اين شخص بگيرد اشكال ندارد، همچنين است اگر بانك صد هزار تومان بگيرد و حواله دهدكه بانك مشهد مقدار كمتري - مثلا نود و نه هزار و هشتصد تومان - به طرف بپردازد و بقيه را به عنوان حق زحمت بردارد اشكال ندارد. و در اين مساله فرقي نمي كند پولي را كه بانك مي‎گيرد به عنوان قرض باشد يا عنواني ديگر، ولي مقداري را كه بانك مي‎گيرد بايد عرفا بيش از حق زحمت نباشد.

پاسخ }