امتیاز موضوع:
  • 10 رای - 3.2 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شاهی
#1
کاشت شاهی
در مناطق معتدل بذر آن را می توان در اوایل یا اواخر بهار و همچنین در پاییز مستقیما در زمین اصلی کاشت و در مناطق گرمسیر در پاییز کاشته می شود.
کشت به دو طریق پشته با جوی کم عمق و کرتی به صورت دست پاش یا خطی انجام می شود.

فاصله بین خطوط 25 تا 30 سانتی متر و فاصله بوته ها از یکدیگر 3 تا 4 سانتی متر باید منظور گردد. میزان بذر در هر یکصد متر مربع حدود 120 گرم می باشد.
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }