امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
صاف کردن شکم بعد از زایمان
#1
تمامی این حرکات را یک جا انجام ندهید وبه مرور زمان تک تک به برنامه ورزشی اضافه کنید و تعداد حرکات باید 15باشد
1-حلقه وارونه:به پشت دراز بکشید و پاهارا صاف کنید ودستهارا در دو طرف بدن قرار دهیدکف دستها به روی زمین باشدشانه هارا فشرده نمایید.به ارامی پاهای خودرا بالا اورده بطوریکه زانو- ران و باسن زاویه 90 درجه بسازندبه ارامی دستهارا روی زمین فشار داده عمل دم را انجام داده سپس باز دم عمیق بطوریکه با کمک ماهیچه های شکمی زانو به سینه نزدیک شود یک لحظه در این حالت باقی بمانید سپس بازدم را کامل کنیدو به ارامی به حالت 90درجه زانو -ران-باسن برگردید.
2-حرکات نشسته با نوار پارچه ای:یک نوار پارچه ای ورزشی را از درازا رو صندلی قرار دهید و روی صندلی بنشینید یک سر نوار باید زیر باسن شما باشد و سر دیگری باید روی پشتی صنلی باشد سپس با دست سر ازاد نوار را گرفته وکف پاروی زمین باشدسپس ارنجها را به سمت بالا برده تا نوار کشیده شود ومقاومت را احساس کنیدو عمل دم را انجام دهیدسپس ستون فقرات را کمی خم کرده ماهیچه شکم را منقبض کرده و به داخل جمع کنید هم زمان بازدم را انجام دهید و به ارامی به وضعیت اولیه باز گردید.
3-حرکت پلانک:زانوها و ساعدهای دست را روی زمین قرار داده ماهیچه شکم را منقبض کنیدبدن در یک راستا باشد به ارامی زانوها را از زمین جدا کرده بطوری که بدن از سر تا باسن در یک راستا باشند و مانع از پایین امدن شکم شوید وباسن را منقبض کنید حال به حالت عادی نفس کشیده .به اندازه 2نفس دراین حالت باشید سپس زانو هارا به زمین نزدیک کرده و به حالت اولیه باز گردید.
پاسخ }