امتیاز موضوع:
  • 45 رای - 3.13 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
*عشق مرد از نگاه دکتر شریعتی*
#1
Package_favorite 
مرد ها در چار چوب عشق٬ به وسعت غیر قابل انکاری نا مردند! برای اثبات کمال نا مردی آنان٬ تنها همین بس که در مقابل قلب ساده و فریب خورده ی یک زن ٬ احساس می کنند مردند. تا وقتی که قلب زن عاشق نشده ٬ پست تر از یک سگ ولگرد٬ عاجز تر از یک فقیر و گدا تر از همه ی گدایان سامره. پوزه بر خاک و دست تمنا به پیشش گدایی میکنند
اما وقتی که خیالشان از بابت قلب زن راحت شد ٬ به یک باره یادشان می افتد که خدا مردشان آفرید!!

و آنگاه کمال مردانگی را در نهایت نا مردی جست و جو میکنند...


«دکتر علی شریعتی »


cryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcryingcrying
زندگی میکنم ...

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد...

حتی زندگی را !!!
پاسخ }
#2
زنان و مردان در مسیر عشق به وسعت نامتناهی نامردند
گدایی عشق میکنند تا زمانی که به تسخیر قلب دیگری مطمئن نیستند
اما همین که مطمئن شدند
نامردی را در حد مردانگی انجام میدهند.
دکتر شریعتی
Hanghead
Winking
پاسخ }