امتیاز موضوع:
  • 32 رای - 2.63 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قانون جذب و انرژی مثبت-بیایید زندگیمان را متحول کنیم
#1
بخش اول : عبارات طلايي راز و قانون جذب

- قانون جذب قدرتمندترين قانون جهان محسوب مي شود .

- يك راز است كه همچون نيروي جاذبه زمين ؛ هميشه در حال حركت و فعاليت است و آن قانون جذب است
قانون جذب در اين لحظه در زندگي شما جريان دارد .

- بر مبناي قانون جذب ، شما همان اموري را به زندگي تان جذب خواهيد كرد كه بر آنها متمركز مي شويد.

- قانون جذب رازي در خود دارد و آن اينكه اگر انرژي و توجه تان را براي هر امري صرف كنيد ؛ همان را جذب زندگي تان خواهيد كرد . اگر بر امور مثبت و بر خوبي ها متمركز بمانيد ؛ به طور خودكار ، اموري مثبت و خوبي هاي بيشتري را جذب زندگي تان مي كنيد و اگر بر امور منفي و بر كمبودها متمركز شويد ؛ همان ها را جذب زندگي تان خواهيد كرد .

- قانون جذب مي گويد : شما مظهر همان موضوعي هستيد كه در تمام طول روز به آن مي انديشيد .

- راز قانون جذب در اين است كه : هرگز نمي توانيد دست از كار بكشيد و تصميم بگيريد كه ديگر آفريدن زندگي تان را متوقف كنيد زيرا آفريدن هرگز متوقف نمي شود . قانون جذب توقف ناپذير است .

- اين كه اجازه دهيد زندگي ، به صورت يكنواخت و طبق معمول ، پيش رود نشان دهنده ي بي مسئوليتي است . حق الهي شما اين است كه با استفاده از قانون جذب ، هر روزتان را خودتان بيافرينيد .

- اگر قصد داريد زندگيتان را تغيير دهيد و تا اندازه اي بر توانمندي هاي خودتان بيفزاييد و آينده اي شگفت انگيز داشته باشيد ؛ بايد وظيفه خودتان را در استفاده كردن از قانون جذب درك كنيد .

- اگر احساس مي كنيد كه هيجان زده ، مشتاق ، پرشور ، شاد ، بانشاط ، قدرشناس يا ثروتمند هستيد ؛ داريد ، انرژي مثبت را از ژرفاي وجودتان به بيرون مي فرستيد . از طرف ديگر ، اگر احساس مي كنيد خسته ، عصبي ، مضطرب ، خشمگين ، رنجيده يا غمگين هستيد ؛ انرژي منفي را به بيرون ساطع مي كنيد . كائنات به وسيله ي قانون جذب ، مشتاقانه به هر دو گونه ي اين ارتعاشات واكنش نشان مي دهد .

- انديشه و احساس شما ، در هر لحظه ، نشان دهنده ي اين است كه مقدار بيشتري از همان نوع انرژي را از كائنات تقاضا مي كنيد و چه بخواهيد و چه نخواهيد نمي توانيد جلوي كار قانون جذب را بگيريد ، پس احساس خوب خود را به او هديه كنيد تا بهترين ها را به سوي شما جذب كند.

- طبق قانون جذب ، اطمينان پيدا كنيد كه همواره انرژي ، انديشه ها و احساساتي را ازخودتان ساطع مي كنيد كه هماهنگ با خواسته هاي شما هستند .

- برابر قانون جذب ، اگر قصد داريد شادي و محبت را جذب كنيد ؛ پس ، بايد بسامد ارتعاشي شادي و محبت را در زندگيتان بيافرينيد .

- برابر قانون جذب ، براي جذب كردن انرژي مثبت به زندگي خود ، بايد ارتعاشتان را با بسامدهاي مثبت هماهنگ كنيد .

- قانون جذب مي گويد : براي آفريدن آينده اي مثبت ؛ بايد انرژي ، انديشه ها و عواطف تان را در گستره اي مثبت نگه داريد .
براي به وجود آوردن پيامدي مثبت ؛ بايد ياد بگيريد آگاهانه و به شيوه اي مثبت و متفاوت به موقعيت ها واكنش نشان دهيد .

- وقتي قانون جذب و عملكرد آن را به خوبي درك كرديد ؛ مي توانيد بازآفريني زندگي خودتان را به شيوه اي خود خواسته و آگاهانه آغاز كنيد .
مي توانيد تصميم بگيريد كه فقط به خواسته هاي خود در زندگي بينديشيد و بر موضوع دستيابي به آن ها متمركز شويد و آن را به سمت خود جذب كنيد .
آينده ي شما را كارهايي مي سازند كه امروز انجام مي دهيد نه كارهايي كه در آينده قصد داريد انجام دهيد .

- قانون جذب دستيابي به احتمالات بي شمار ، فراواني نامحدود و شادي بسيار را ممكن مي كند .

- قانون جذب سختي و دشواري را تشخيص نمي دهد ؛ بنابراين ممكن است زندگي شما را به گونه هاي مختلف تغيير دهد .

- كائنات همواره در حال تغيير كردن است ؛ زندگي ما را انديشه ها و افكارمان مي سازند . در كائنات ، هيچ بخش يا تكه اي اضافي نيست . هر انساني به اين دليل در دنيا حضور دارد كه بايد جاي خودش را پر كند . هر تكه اي از اين پازل بزرگ بايد در جاي مناسب قرار بگيرد .

- هر يك از شما ، به دليل فعال بودن قانون جذب ، همچون آهن ربايي نيرومند عمل مي كنيد و مقداري بيشتر از همان وضعيتي را جذب خواهيد كرد كه در هر لحظه آن را احساس مي كنيد .

- شما آهن ربايي جاندار هستيد . شما به معناي واقعي ، همه ي اشياء ، انسان ها ، عقيده ها و موقعيت هايي را جذب خودتان مي كنيد كه بسامد ارتعاش آن ها با بسامد انرژي شما هماهنگي دارد .

- هرچه انديشه ها و احساسات شما از قدرت و شدتي بيشتر برخوردار باشند ؛ كشش آهن ربايي شما نيز بيشتر مي شود . اكنون اين موضوع مطرح است كه براي جذب كردن مجبور نيستيد به شدت تلاش كنيد .

- با به كارگيري قانون جذب؛ مي توانيد انسان ها ، منابع ، پول ، ايده ها ، برنامه ها ، موقعيت ها و همه آن چيزهايي را جذب كنيد كه براي آفرينش آينده ي دلخواه تان به آن ها نياز داريد .

- وضعيت كنوني ما پيامد انديشه هايي است كه تا به حال در ذهن مان پرورانده ايم .

- وقتي تصميمي مي گيريد ؛ كائنات نيز با شما همكاري مي كند تا طبق قانون جذب تصميم تان به واقعيت بپيوندد .

- به شيوه اي مثبت و هماهنگ با خواسته هاي ارزشمندتان ، بينديشيد و رفتار كنيد . همواره بخود بگوييد ، من در كائناتي سرشار از فراواني زندگي مي كنم . همواره نيازهايم به آساني برآورده مي شوند . بقيه كار را به قانون جذب بسپاريد.

نيروي جاذبه ام براي جذب توانگري و فراواني هر روز افزايش مي يابد و اين يعني قانون جذب در جهت برآورده ساختن اهداف من گام بر مي دارد-

- گاه به هنگام جذب به نقطه يي مي رسيد كه احساس مي كنيد خواسته هايتان بسيار نزديك است . گويي طنين آن را مي شنويد . شايد هم احساس كنيد بيش از آن نمي توانيد به كار با انرژي ادامه دهيد . اين احساس نشانه آن است كه « جذب » كامل شده است و مي توانيد آن را متوقف سازيد .

- زماني كه با همه وجود خود ، حقيقتا" ، آرزويي داشتي ، قانون جذب به كمك كل كاينات به نحوي عمل مي كنند كه تو بتواني به آرزوي خود برسي .

- تنها آن چيزي را به خود جذب مي كنيد كه بي نهايت به آن مي انديشيد .

- ذهن مغناطيس است و همه چيز را به سمت خود جذب مي كند.ديگر نگوييد : چرا از هر چه مي ترسيدم سرم آمد .

با تمركز بر استعداد ، توانايي و امكانات خود ، نيروهاي دروني تان را تقويت كنيد و بهترين ها را به سمت خود جذب كنيد.

آن چه را آدمي در ديگران نكوهش مي كند ، در واقع به سوي خود جذب مي كند .

به خاطر بسپار ؛ همچون اسفنج كه آب را جذب مي كند ، شما نيز افكار خوب را جذب كرده و آن را در خدمت هدف خويش قرار دهيد .

كائنات به كساني كه جزات به خرج مي دهند و دست به خطر مي زنند ، از جانب خود پاداش مي دهد

- قانون جذب هميشه عمل مي كند ، خواه شما آن را باور داشته باشيد و بفهميد و خواه نه!

- اگر شما قانون جذب را درك نمي كنيد به اين معنا نيست كه بايد آن را رد كنيد . برخي از مردم ، الكتريسيته را هم درك نمي كنند ولي از منفعت آن بي بهره نبستد.
- شما در واقع چه مي خواهيد؟ بنشينيد و آن را روي كاغذ بياوريد ، آن را به زبان حال بنويسيد : ( من هم اكنون خوشحالم و شكر گزار كه ... ) و سپس شرح دهيد كه مي خواهيد در هر يك از ابعاد زندگي تان چگونه باشد.

- اگر كمي تحقيق كنيد ، شواهدي را مي يابيد كه هر فرد تا بحال كاري انجام داده كه بدرستي نمي دانسته چگونه بايد آن را انجام مي داده و تنها مي دانسته كه بايد آن را به انجام برساند.

بيش تر مردم ، درگير بدهي هاي شان هستند . اين كار ، آنان را بيش تر بدهكار مي كند! ذهن خود را به هرچه مشغول كنيد ، جذب خواهد كرد. ممكن است شما بگوييد { ولي ما مجبوريم خود را از زير بار بدهكاري درآوريم} ، من مي گويم: { هرچه مي خواهد باشد ، خواه زير بار قرض رفتن ، خواه از آن بيرون آمدن ، تا وقتي كه به بدهكاري فكر كنيد ، آن را جذب خواهيد كرد.)

همه مي دانيم كه: "آينده اي زيبا در انتظارمان است و به آن ايمان داريم"زيرا تصاوير ذهني ما در زمان حال سازنده فردا و آينده ماست من بذر آينده اي درخشان و تابناك را در ذهن خودكاشته ام و با ايمان از آن مراقبت مي كنم تا به ثمر بنشيند ، زيرا من به كار قانون جذب اطمينان دارم

- براي جذب وضعيت آرماني تان از قانون جذب استفاده كنيد .

- بيشتر عبارات تاكيدي موثر نيستند زيرا قانون جذب در برابر آن ، همين طور به احساسي كه تو داري واكنش نشان مي دهد . قانون جذب در برابر كلماتي كه به كار مي بري يا افكاري كه به ذهن مي آوري ، واكنش نشان نمي دهد. قانون جذب صرفا" در برابر آنچه در مورد گفته ها يا افكارت احساس مي كني ، واكنش نشان مي دهد .

- سه عامل اصلي براي عبارت و قانون جذب مربوط به خواسته هايت وجود دارد – شروع مطلب – اصل مطلب – خاتمه ي مطلب .

- من در مرحله جذب تمام آنچه لازم است بدانم ، انجام دهم يا داشته باشم ، هستم تا خواسته ي آرماني ام را جذب كنم .

- قانون جذب رخ مي نمايد و آنچه را لازم است اتفاق بيفتد تا خواسته ي مرا بياورد ، به منصه ي ظهور مي رساند. قانون جذب با تمام آنچه لازم است رخ بدهد تا خواسته هايم را برايم بياورد ، آشكار و همنوا مي شود .

- عبارت پذيرفتن قانون جذب صرفا" به معني عدم شك و ترديد است . سرعت قانون جذب نسبت مستقيمي با ميزان پذيرش دارد .

- طبق قانون جذب :داشتن خواسته ي قوي همراه با ترديد شديد ، يعني خواسته ي تو به حقيقت نمي پيوندد .
- طبق قانون جذب:داشتن خواسته ي قوي با كمي شك و ترديد يعني خواسته ي تو اجابت مي شود ولي آهسته .
- طبق قانون جذب : داشتن خواسته ي قوي بدون شك و ترديد ، يعني خواسته ي تو به سرعت واقعي به خودش مي گيرد .
- طبق قانون جذب : بايد اعتماد به نفس داشته باشي . به اين ترتيب ، بدان كه واقعا" آنچه را مي خواهي ، جذب مي كني.
طبق قانون جذب : افكاري كه شما مي انديشيد ، برابر با نقطه ي جذب شماست. -


مدارك قانون جذب را خودت ثبت كن .
- به خاطر داشته باش قانون جذب اهميتي نميدهد كه تو به ياد بياوري ، وانمود كني ، نقش بازي كني ، خلق كني ، شكايت كني يا نگران باشي .صرفا" به ارتعاشات تو جواب مي دهد .

- براي مهار كردن قدرت قانون جذب ، بايد براي هر آنچه در آينده مي خواهي ، همين حالا شكرگزاري كني ، انگار كه از قبل آنها را دريافت كرده اي .

- قدرتي در درون من است كه از جهان هم بزرگ تر است . براي برانگيختن قدرت كائنات در درون خودم ، بايد با عشق و سپاس هماهنگ باشم .

- از بابت عشق كائنات كه در هر كاري كه امروز انجام مي دهم مرا احاطه مي كند ، خدا را شكر مي كنم و خدا را شكر مي كنم كه قانون جذب بهترين دوست من است .

با هفده ثانيه تمركز بر چيزي ، ارتعاش هماهنگ با آن فعال مي شود و آنگاه همچنان كه تمركز قوي تر مي شود و ارتعاش واضح تر مي گردد ، قانون جاذبه افكار هماهنگ بيشتري را ارائه خواهد داد .
- قانون جاذبه قطعا" شرايط ، رويدادها ، روابط ، تجربه ها ، حس ها و شواهد نيرومندي از تغيير ارتعاش تان را برايتان به ارمغان خواهد آورد.
ادامه دارد......
پاسخ }
#2
بزرگترين راز زندگي ما قانون جذب است.

قانون جذب بيان مي کند هر چيزي مشابه خود را جذب مي کند. بنابراين وقتي تو راجع به چيزي فکر مي کني،درعين حال مشابه همان افکار را بسوي
خودت جذب مي کني.

[عکس: 20120529065953_ae9f27126eb346cb09d5367dff8f54e3.jpg]

افکار، مغناطيسي هستند و بسامد دارد. وقتي افکاري در سرت بپروراني، آنها بسوي کائنات فرستاده مي شوند و بطور مغناطيسي تمام چيزهاي مشابهي را که بسامدي يکسان دارند بسوي خود جذب مي کنند. هر چيزي بيرون فرستاده مي شود، به منبع، يعني خودت برمي گردد.

اگر دلت مي خواهد چيزي را در زندگي تغيير دهي، با استفاده از تحول فکري، بسامد را تغيير بده. افکار فعلي خودت زندگي آينده ات را خلق مي کند. در مورد هرچه بيشتر فکر کني و بر آن تمرکز داشته باشي، بصورت زندگي ات بر تو ظاهر مي شود. افکار تو به موضوعات تبديل مي شوند. قانون جذب، قانون طبيعت است و درست همچون قانون جاذبه بي غرض. هيچ چيز نمي تواند وارد تجربه ات شود، مگر از طريق افکار خودت. براي اينکه بداني چه فکري مي کني، از خودت در مورد احساست سوال کن.

احساسات ابزاري با ارزش هستند که فوري ما را متوجه هر آنچه در ذهنمان مي گذرد، مي کنند. غيرممکن است که آدم احساس بدي کند و در عين حال افکاري خوب داشته باشد. افکارت بسامد تو را مشخص مي کنند و احساست بي درنگ به تو مي گويند که روي چه بسامدي هستي. وقتي حال و هواي بدي داري روي بسامدي هستي که موضوعات بد بيشتري را جذب مي کني. وقتي حال و هواي خوبي داري، قدرتمندانه موضوعات خوب بيشتري را بسوي خود جذب خواهي کرد. تغييردهنده هاي راز، مثل خاطرات خوشايند، طبيعت يا موسيقي مورد علاقه ات، مي توانند احساسات تو را دگرگون کنند و بي درنگ بسامد تو را تغيير دهند
ادامه دارد........
پاسخ }
#3
تکنیک جادویی نوشیدن 8 لیوان آب

ز آن جا که 70 درصد بدن انسان را آب تشکیل داده است در طی روز باید حداقل 8 لیوان آب نوشید و قبل از نوشیدن باید لیوان را جلوی دهان گرفته و عبارات مربوطه را با صدای بلند تکرار کرد. پس از سه هفته معجزه آن را درخواهید یافت.:

قبل از نوشیدن آب، هر روز جملات زیر را با انرژی و قدرت تکرار کنید.

لیوان اول، بعد از بیدار شدن صبح:
خداوندا، سپاس تو را که بار دیگر به من طلوع خورشید را هدیه دادی، قول می دهم امروز هرجا که بروم مهری برسانم حتی با لبخندی. به من کمک کن، امروز را به شاهکاری بی همتا تبدیل کنم.

لیوان دوم، حدود 10 صبح:
افتخار می کنم که از امروز پاک ترین انسان روی زمین هستم.

لیوان سوم، حدود دوازده ظهر:

من نظر کرده خداوندم.

لیوان چهارم، بعد از نهار:
خداوندا، تو را سپاس به خاطر برکاتی که به من بخشیدی، خزانه غیبت را به روی من و خانواده ام بگشای.

لیوان پنجم، ساعت چهار عصر:
عشق الهی هم اکنون مرا ثروتمند و توانگر می سازد.

لیوان ششم، ساعت شش عصر
:
به هر سو که می نگرم موفقیت به من لبخند می زند.

لیوان هفتم، قبل از شام:
هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر می شوم.

لیوان هشتم، قبل از خواب:
خداوندا، سپاس تو را که یک روز دیگر را به من هدیه دادی، خود و خانواده ام را به تو می سپارم ، ای مهربانترین مهربانان.
پروردگارا خوابی آرام به من هدیه بده، که عاشق تو هستم.

این جمله ها را همراه با نوشیدن 8 لیوان آب به مدت 21 روز تکرار کنید و به چشم خود ببینید که چطور خود و زندگیتان تغییر خواهند کرد،این ها همه نتیجه قانون جاذبه و تاثیر کائنات بر زندگی انسان است
ادامه دارد.........
پاسخ }
#4
راز ثروت و افزایش نعمت و خوشی ها

بر هرچه تمرکز کنیم همان را بدست می آوریم.

راز ثروتمند شدن و افزایش خوشیها و نعمتها : هر چه احساس کنیم بیشتر داریم - بیشتر بدست می آوریم و بیشتر دوست داریم ببخشیم و هر چه بیشتر می بخشیم مطمین هستیم که بیشتر بدست خواهیم آورد.

باید بتوانیم خوبی ها و خوشیها و نعمت هایی را که همین الان داریم ببینیم و لذت داشتن آن ها را حس کنیم که در حقیقت این حس کردن لذت و خوشی همان شکر می باشد. هنر دیدن زیباییها و خوبی ها و خوشی ها را داشته باشیم.

مثلا نگوییم: " حتی این قدر پول ندارم که با تاکسی بروم بلکه مجبورم سوار اتوبوس شوم "
بلکه بگوییم : " خدا را شکر که این قدر پول دارم که سوار اتوبوس شوم و پیاده نروم "

مثال ها زیاد است که هر کدام از ما می توانیم آن ها بیابیم و هیچ کس نیست که بگوید در این دنیا هیچ نعمت و خوشی ندارد. آنها را ببینیم و با همه وجود لذتشان را حس کنیم تا زیاد تر شوند.

یک راه برای تمرکز روی خوشی ها و زیبایی ها پرسیدن سوال های مثبت از خود است.
مثال سوال منفی : " چرا اینقدر بد شانس هستم که این اتفاق برای من افتاد ؟"

سئوال مثبت : " از این اتفاقی که برایم افتاد چه چیز جدیدی می توانم بیاموزم و چطور می توانم از آن برای قویتر شدنم استفاده کنم ؟ "

برای هر سوالی که از خود بپرسیم از درون ذهن و جان ما پاسخی بر خواهد آمد بخصوص در مواقعی که در حالت آرامش هستیم . سوال های مثبت و قدرت بخش از خود بپرسیم و مطمین باشیم جواب از درون خود ما پاسخ داده خواهد شد.
مثال دیگر از سوال منفی : " چرا درآمدم اینقدر کم است ؟"
سوال مثبت : " چه کار کنم که درآمدم بیشتر شود ؟ "
جواب داده خواهد شد از درون ما یا با برخورد با یک فرد جدید در زندگی یا خواندن مطلبی در کتاب یا روزنامه یا دیدن فیلمی در تلویزیون یا ..........

نمونه هایی از سوال های مثبت و قدرت بخش :
۱-چه نعمت ها و خوشی هایی در زندگی دارم؟
۲-چه کار کنم تا امروز یک نفر را شاد کنم ؟
۳-چه کار کنم تا انسان مفیدی برای دیگران باشم؟
۴-چه کار کنم تا بتوانم برای مردم و کشورم انسان سودمندی باشم؟
۵-چه کار کنم تا ثروت و برکت را بسوی مردم و کشورم جذب کنم؟
۶-چطور می توانم امروز چیز جدیدی بیاموزم؟
۷-به چه چیزی در وجودم افتخار میکنم؟
۸-چه توانایی هایی دارم؟
۹-چه صفات خوبی در من وجود دارد؟
۱۰-چه کار کنم تا دیگران را بیشتر دوست داشته باشم؟
۱۱-با چه چیزهایی خوشحال می شوم و از چه چیزهایی لذت میبرم[/align]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
عبارات طلايي جذب و اعتمادبنفس ، هدفگذاري و ...

اگر باورهاي مذهبي عميقي داريد ، به آنها توجه كنيد . بسياري از مذاهب پيروان خود را با گونه اي نيروي دروني مجهز مي كنند كه عزت نفس و اعتماد بنفس ايشان را صد چندان مي كند.

خودتان را باور داشته باشيد و بر اين امر اصرار بورزيد . آبراهام لينكن پيش از اين كه رئيس جمهور شود ، در هشت دور انتخابات شكست خورد . كلنل ساندرز پيش از فروش نخستين دستور كار تهيه جوجه سوخاري ، هزار بار طرد شد.

هنگامي كه عميق ترين باورهاي خود را درباره زندگي تغيير مي دهيد ، زندگي شما هم به همان ترتيب دستخوش تغيير مي گردد .

اگر خود شما غرور و عزت نفس نداشته باشيد ، هيچ كس ديگري نمي تواند آن را به شما بدهد.

باور داشتن ، قبول و پذيرش يك واقعيت است و فكري كه به اين ترتيب پذيرفته مي شود خود نيز به طور خودكار و اتوماتيك وارد عمل مي شود .

كاميابي سه راز دارد : ايمان به خدا ، اعتماد به نفس ، تلاشي پيگير .

براي داشتن اعتماد به نفس ، برويد جلوي آينه و با خود بلند بلند صحبت كنيد و بخنديد . انسان هاي موفق اين چنين كرده اند .

يادت باشد : با اعتماد به نفس و محكم صحبت كنيد تا ديگران شما را باور كنند .

با اعتماد به نفس عمل كنيد و به اين ترتيب تمام اعمالتان با قدرت و قاطعيت خواهد بود .

اگر مي دانستيد كه اعتقاد به شر ، چه به روز شما مي آورد ، بي درنگ ذهنتان را از هر باور منفي پاك مي كرديد.

ما چيزي جز باورهاي خودمان نيستيم .

باور كنيد ، هر آنچه را كه امروز روي مي دهد ، از قبل آن را درخواست كرده ايد.

يك بار كه باوري را در خود پرورش داديد ، باور ديگري به دنبال آن خواهد آمد .

هر چه بيشتر در مورد آنچه كه نمي خواهيم باور و تمركز كنيم ، بيشتر به طرف آن كشيده مي شويم .

هر كس به اندازه فكر و عقيده اش ، جوان ؛ به اندازه باورش ، نيرومند و به قدر انديشه اش ، مفيد مي باشد ، پس جوان ماندن بستگي به فكر شخص دارد .

اگر اعتماد به نفس نداشته باشيد ، در مسابقه زندگي دوباره مي بازيد .

يادت باشد ؛ هولناكترين ناباوري ، ناباوري نسبت به خودتان است .

باورهاي غلط و منفي را از ذهن خود بشوييد و به جاي آن باورهاي خوب و موفق را جايگزين كنيد ، كه اگر چنين كنيد اعتمادبنفس تان دو چندان مي شود.

وقتي به چيزي باور داشته باشيد ، به مغزتان فرماني بي چون و چرا مي دهيد كه عكس العملي مشخص از خود نشان دهد .

ايمان يعني ، باور و اعتقاد به آنچه اكنون قادر به ديدنش نيستند ، پاداش آن نيز ديدن چيزي است كه به آن اعتقاد داريد .

تمام سعي و تلاشم بر اين خواهد بود تا با اعتماد به نفس و عزت نفس كامل به سوي زندگي گام بردارم .

اميد وايمان را باور داشته باشيد و آن را شعار خويش سازيد .

زندگي ما حاصل نگرش و طرز تلقي ما از هستي است . ما آزادانه و بدون محدوديت ، فكر و باور خود را بر مي گزينيم .

در عزت نفس ، سخن از نفس در ميان است ، نه از مال و مكنت و تاييد و تحسين .

آنچه را باور كنيد ، حقيقت خواهد يافت . آنچه را بخواهيد در وجودتان متجلي خواهد شد .

اگر از اعتماد به نفس بهره نداريد ، به كاري بپردازيد كه در نتيجه ي انجام آن نسبت به خود احساس رضايت كنيد .

باور كنيد ! خودمان جزئی از آفرينشيم ، در نتيجه مقدر است كه با خلاق بودن به خلاقيت تداوم بخشيم .

هنگامي كه باور داريد كه مي توانيد ، پس مي توانيد .

ديگران نياز دارند كه كسي آنها را باور داشته باشد ، به دنبال خوبي گشتن ، همان باور داشتن است .

خودت را باور كن ! زيرا ايمان ديگران به تو حائز اهميت است ، اما تنها براي آن است كه به تو يادآوري كند كه به خود ايمان بياوري ، زيرا ايمان ديگران بدون ايمان تو هيچ معنايي نخواهد داشت .

اعتماد به نفس به معناي آن نيست كه تو كمال يافته اي ، بلكه بدان معناست كه با تمام وجود مي خواهي انسان باشي .

باور كن ! بالشي نرمتر از وجدان پاك وجود ندارد .

آنجا و آنچه كه هستي ، افكار و باورهايت رقم زده اند . افكار و باورهايت را تغيير بده تا آنجا و آنچه كه هستي ، تغيير دهي .

تبسم كنيد . تبسيم كند .باور كنيد ! « تبسم » به شما اطمينان خاطر مي دهد .
پاسخ }
#6
قانون جذب می‏گوید :هر فکر و نیتی که ما در ذهن و دلمان می‏گذرانیم دارای انرژی است پس ما با فکر کردن و نیت کردن در ذهن و دل، یک پرتو انرژی به کائنات ساتع می‏نماییم که آن انرژی به صورت تجسم یافته به ما بازخواهد گشت و ما در واقع شکل تجسم یافته و مادی آن انرژی (فکر و نیت) را جذب می‏کنیم.
پاسخ }
#7

ســپـاسـگـزاری


سپاسگزاری یکی از جنبه های بسیار قدرتمند جذب شادی و ثروتی که آرزو دارید و شایسته آن در زندگی تان هستید می باشد .

سپاسگزاری حالت ذهنی است که شما هم اکنون چیزی را که آرزویش را می کنید داریـــد ؛ اگر ذهنتان قبول کند که آنرا دارید انرژی در کائنات آزاد می شود که بلافاصله عمل کرده و رویایتان را به زندگی تان جذب می کند .

وقتی برای چیزی حتی قبل از آنکه آنرا بدست آوردید سپاسگزاری می کنید تصویر کامل شده ای از آن چیز در ذهنتان ایجاد می کنید و این تصویر همراه با حس سپاسگزاری به کائنات منتقل می شود و رویایتان تحقق می یابد .

مطمئن شوید حس سپاسگزاری مخلصانه ای نسبت به چیزی که راجع به آن مطلب می نویسید دارید اگر احساسی نباشد چیزی هم نیست .

اگر تصمیم گرفتید لیست سپاسگزاری تان را مرور نمایید کافی است که تاریخ مورد نظرتان را در سررسید بیابید!


ادامه دارد........
پاسخ }
#8
هنگام برخاستن از خواب ، احساس خوشایند درک لحظه حال را قدر بدانیم .

نباید اجازه دهیم حسرت گذشته برگشت ناپذیر و آینده موهوم ، شکوه روزی را که پیش روی ماست خدشه دار کند .

بیایید روز را با تقدیم سپاس به پروردگار آغاز کنیم .

هر چند زندگی ناملایماتی دارد اما شگفت انگیز نیز هست . هرروز

مجال تازه ای برای زندگی کردن عشق ورزیدن ، به تلاش و تفریح پرداختن و انسان هایی بهتر از خود ساختن ، می یابیم

جی پی واسوانی
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9
ایجاد محیط سالم روحی و جسمی در اطراف مان در اختیار ماست .

به هوای تازه و نسیم ملایم اجازه ورود به خانه تان بدهید .

خود را در قفس فضاهای تهویه مطبوع یا حرارت مرکزی زندانی نکنید .

اگر مجبورید در چنین شرایطی کار کنید ، با قدم زدن روزانه در فضای باز

از هوای تازه و پرتو خورشید بهره ببرید .

با کنار نهادن نگرانی ، اظطراب و افکار منفی از زندگی خود ، محیط

روحی سالمی بسازید .

مثبت نگری ، افکار امیدوارانه و آرامش و شادمانی رابرگزینید .

جی پی واسوانی
پاسخ }
#10
عبارات طلايي راز و قانون جذب

من به همان چيزي كه بيشتر در فكرش هستم ، تبديل مي شوم و دقيقا" همان را جذب مي كنم اين قانون جذب است .
من با استفاده از قانون جذب ، آنچه را مي خواهم خلق مي كنم . ماهيت اين قضيه در واقع حقيقت محض زندگي است .
من از قدرت راز و قانون جذب آگاه هستم . درك من از قانون جذب عميق است . كائنات در تمام عمرم به من جواب داده است .
من هم اكنون افكار محدودم را رها مي كنم ، طرز فكرم را تغيير مي دهم ، افكاري عالي در سر مي پرورانم و با استفاده از روند خلق و باور به خواسته هايم مي رسم .

من خودم را در وفور نعمت در نظر مي آورم و زندگي ام را به گونه اي نيرومند و آگاهانه از طريق قانون جذب مشخص مي كنم .
من خودم قوي ترين مغناطيس عالم هستم ! من قدرت جاذبه اي در درون خودم دارم كه از هر چيز ديگري در اين دنيا قوي تر است .
قانون جذب صرفا" هر آنچه را بر آن متمركز شوم و در موردش فكر كنم ، بر من منعكس مي كند .
هم اكنون هر فكرم را در لفاف عشق مي پيچم ، همه چيز و همه كس را دوست دارم و زندگي ام با قانون عشق كه در واقع همان قانون جذب است ، متحول مي شود .

همين طور كه در حال فكر كردن هستم ، فركانس افكارم را به سوي كائنات مي فرستم و به طور مغناطيسي چيزهايي همانند را كه فركانسي مشابه دارند ، جذب مي كنم اين قانون جذب است .
من مي توانم قانون جذب را در همه جا ببينم . من همه چيز را به سوي خودم جذب مي كنم . افراد ، امكانات ، سلامتي ، پول ولذت .
برابر قانون جذب ؛ روند خلق درسه گام به من كمك مي كند تا آنچه را مي خواهم خلق كنم : درخواست كردن ، باورداشتن ، دريافت كردن .
زندگي ام بي بروبرگرد معركه است ؛ بايد هم اين طور باشد و هميشه نيز خواهد بود ، چون استفاده از قانون جذب كه همان به كارگيري احساساتم مي باشد را شروع كرده ام .


ادامه دارد.........
پاسخ }


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Restart-1 انرژی مثبت، یعنی خوشبختی Darya 0 2,006 ۰۱-۰۴-۱۳۹۰, ۰۱:۴۰ ب.ظ
آخرین ارسال: Darya