تبلیغات
تشریفات مجالس خدمات عروسی

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قرآن درمانی
#1
یا من اسمه دوا ذکره شفاء
به راستی که نام او دوای هر درد
ویاد او شفای عاجل بیماران است وبس!
پس برای درمان هر دردی به راهنمای او (قرآن) رجوع کنیم واز این چشمه معرفت جرعه ای بنوشیم


دوستان تمامی مطالبی که تو پست های بعدی میزارم از کتاب قرآن درمانی هستش نویسنده اباصلت رسولیFlowerysmile

تایپش زمان میبره دوستانی که این کتاب و یا کتاب هایی با این محتوا رو دارن همکاری کنن تازودتر تمومش کنیم.لطفاFlowerysmile
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
#2
ادای بدهی وبدهکاری
امام صادق(ع) فرمودند:
-برای ادای دین وقرض سوره«آل عمران» را سیزده مرتبه بخواند،قرضش ادا میگردد.
-اگر سوره «کهف» را بنویسد و درشیشه ای که سرش تنگ است (بطری) بگذارد وآن را در منزل خود نگه دارد، از درویشی و وام وبدهی خلاص شود و او واهل و عیالش محتاج نگردد وهیچ کس نتواند که بدی به ایشان برساند.
-اگر کسی را وام و قرضی باشد، سوره«یاسین» را بخواند وام وقرضش ادا خواهد شد.
Flowerysmile
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
#3
استجابت دعا
پیامبر اکرم(ص) می فرمود:هر کس سوره«اخلاص» را بخواند، رحمت خداوند به او روی آورد وبا رحمتش بر او نظر کند وهیچ چیز از خدا نخواهد مگر اینکه دعاهای او مستجاب شود.
چون کسی در کاری مضطر باشد ، این دو اسم یعنی «الرحمن الرحیم» را مداومت نماید حاجت او حاصل می شود.
امام صادق (ع) فرمود:کسی که حاجت دینی و یا دنیایی داشته باشد، هفت بار سوره «بنی اسرائیل»(اسراء) را بخواند حاجت او روا خواهد شد.
امام صادق (ع) فرمود: هر کسی حاجتی داشته باشد، برکاغذی بنویسد:«بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الی ربه الجلیل رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین» پس آن کاغذ را در آب روان بیاندازد وبگوید:«اللهم بمحمد واله الطیبین الطاهرین و صحبه المرضیین اقض حاجتی یا اکرم الاکرمین» وحاجتش را بر دل بگذراند البته برآورده می شود.
امام صادق (ع) فرمود: اگر کسی حاجتی داشته باشد، چهل ویک مرتبه سوره«انعام» را بخواند حاجتش روا خواهد شد واگر بلایی متوجه او باشد، دفع خواهد شد واگر میسر باشد دریک مجلس بخواند،بهتر است.
در روایت آمده هر مسلمانی که حاجتی داشته باشد وسوره «یس» را بخواند ،حاجت او روا خواهد شد.
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
#4
ایجاد محبت ودوستی
چون بخواهد که خود را محبوب دل کسی کند، آیه 7 سوره «مائده» را درحرقه کبود(در چیزی که سوخته وکبود شده) نوشته ونام او ومادرش رابنویسد واز خاک پاک که اثر قدم آن شخص بوده قدری برآن بپاشد وبا خود نگهدارد،مقصودش حاصل می شود.
در روایت آمده است: هر کس بخواند سوره«واقعه» را در هر شب جمعه خداوند او را دوست دارد واو در نزد مردم محبوب می شود وهمه مردم هم او را دوست می دارند ودر دنیا به او فقر، فاقه،آفت وناراحتی نخواهد رسید.
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
بخشودگی گناه
رسول گرامی اسلام(ص) فرمود:
هرکس بگوید:«بسم الله الرحمن الرحیم» ذره ای از گناهانش باقی نمی ماند.
بعضی از اهل معرفت گفته اند که «بسم الله الرحمن الرحیم» نوزده حرف است وجهنم و دوزخ نوزده زبانه دارد،پس هر مومنی «بسم الله الرحمن الرحیم» را میگوید خداوند تبارک وتعالی به هر حرفی، یکی از زبانه های دوزخ را خاموش می کند.
پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:هر کسی به بستر خواب می رود،صد مرتبه سوره «توحید» را بخواند پروردگار عالم گناهان پنجاه سال او را می آمرزد.
امام صادق(ع) فرمود: هرکس سوره«قدر» را در نمازهای واجب بخواند ،منادی فریاد می زند که گناهان گذشته تو را بخشیده است ،عملت را از سر شروع کن.
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هرکس سوره «عصر» را بخواند گناهان او آمرزیده شود واز جمله کسانی باشد که یکدیگر را وصیت به حق و به صبر کنند.
ونیز فرمود: هرکس این سوره را بخواند،ختم کار او به صبر باشد وبا اهل حق در روز قیامت همجوار باشد.
پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:هر کس سوره «مومن»(غافر) را بخواند ارواح همه انبیاء و صدیقان وشهدا وجمیع مومنان او رادعا وبرای او طلب آمرزش می نمایند.
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هرکس سوره «ص» را بخواند ، خداوند تعالی او را از همه گناهان دور می کند.
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هرکس سوره «یس» را بخواند ،خداوند او را بیامرزد ومثل کسی است که به جهت ثواب 22 بار قرآن خوانده باشد.(ختم کرده باشد)
پیامبر اکرم (ص) فرمود: در قرآن سوره ای است که شفاعت کند خواننده خود را وخدای تعالی شنونده قرآن را بیامرزد و آن سوره«یس» است.
ونیز فرمود: هرکس در روز یا شب سوره «یس» را بخواند خداوند او را توفیق دوری از معصیت وگناه رادر آن شبانه روز می دهد.
پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:هر که سوره «انفال» و «برائت»(توبه) را بخواند من او را شفاعت میکنم.در روز قیامت وگوهی می دهم که از او نفاق بیزار است و خداوند او را به عدد منافق ومنافقه دو حسنه دهد مادام که در حیات باشد وحمله عرش برای وی طلب آمرزش خواهند نمود.
امام صادق(ع) فرمود:کسی که سوره «کافرون» و«توحید» را درنمازهای واجب بخواند،خداوند او را وپدر ومادرش را می بخشدو اگر ازشقیا بودند از دیوان اشقیا محو کندو در دیوان سعداء ثبت می نماید وزندگیش را سعید ومرگش را شهادت کرده و در روز قیامت شهید مبثوت می شود.
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
#6
برکت در خانه

امام باقر(ع) فرمود:هر که سوره «توحید» را یکبار بخواندبه او برکت داده میشود،اگر دوبار بخواند به او وبه خانوده اش برکت داده می شود.واگر سه بار بخواند به او ،خانوده اش وهمسایگانش برکت داده می شود واگر روزی دوازده مرتبه بخواند خداوند برایش دوازده قصر در بهشت بنا کند ونگهبانان بهشت گویند: «برویم قصرهای فلان برادرمان را تماشا کنیم» واگر 100 کمرتبه بخواند گناهان 25 سال او به جز خونها ومال ها که به ناحق ریخته وخورده شده است، آمرزیده شود واگر400 بار بخواند مزد400 شهیدی را دارد که دشمنان اسبانشان را در راه خدا پی کرده وخونشان را ریخته باشند وهرکس شبانه روز هزار بار بخواند نمی میرد تا جایگاهش را در بهشت ببیند ویا به او نشان دهند.
امام صادق (ع) فرمود: که امیر المومنین (ع) فرمود:خانه ای که در آن قران خوانده میشود وذکر خداوند عزوجل در آن خانه شود،برکتش بسیار گردد وفرشتگان در آن خانه رفت وآمد کنندوشیاطین از آن خانه دور شوند وآن خانه برای اهل آسمان می درخشد وخانه ای که در آن قران خوانده نشود وذکر خداوند نشود برکتش کم می شود وفرشتگان از آن خانه دور میشوند وشیاطین درآن خانه حاضر اند.
آیات 1 تا3 سوره »رعد« را بر چهار برگ زیتون بنویسد ودفن کند در چهار رکن خانه برکت وخیر در آن خانه به وفور یافت میشود وآن مکان به نهایت ابادانی می رسد.
امام صادق(ع) فرمود: هر کس سوره «ابراهیم» را بنویسد ودر سفر با خود داشته باشد، خیر وبرکت در تجارت او پیدا میشود.
امام صادق(ع) فرمود: هر کس سوره«صافات» را بنویسد ودر خانه بگذارد ،برکت در آن خانه ظهور کرده وآن خانه پر برکت خواهد شد.
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
#7
بیدار شدن در خواب
امام صادق(ع) می فرماید: هر کس که آیه آخر سوره «کهف» را هنگام خواب بخواند در هر ساعتی از شب که اراده کند از خواب بیدار خواهد شد.
چون کسی بخواهد که هر ساعت از شب برخیزد آیات 107 تا 110 سوره«کهف» را در وقت خواب بخواند وبعد بگوید:
«اللهم ایقظنی فی وقت کذا فان روحی بیدک فاستغفرک فاغفر لی انک علی کل شی ء قدیر فعال لما یرید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.»
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
#8
پیدا شدن اشیای گم شده
امام صادق(ع) فرمود:هر کس سوره «ضحی» را هفت بار بخواند وبعداز آن بگوید:
«یا مظهر العجائب یا مراد کل غایب یا جامع الشتات یا من مقالید الامور بیده رد علی ضایعی و اجمع علی شاتی فانه لا جامع الا انت»آن گمشده پیدا می شود واگر کسی عاقبت کار خود را نداند بعداز نماز عشا به بستر خواب رفته در شب اول یا دوم در خواب خواهد دید کسی به او می گوید عاقبت کار او خوب است.
کسی از امام علی (ع) از گمشده خود سوال کرد:
امیرالمومنین (ع) در جواب فرمودک سوره «یس» را در دورکعت نمازت بخوان وسپس بخوان:«یا هادی الظاله رد علی ظالتی ففعل فرد الله عزوجل علیه ضالته»ای راهنمای گمشده، گمشده مرا به من باز گردان. پس آن مرد انجام دادو خداوند گمشده اش را به او بازگرداند.
امام رضا(ع) فرود:اگر چیزی را گم کردی آیه «و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین»وکلید خزائن غیب نزد خداست,کسی جز او برآن اگاه نیست ونیز آنچه در خشکی و دریاست همه را می داند وهیچ برگی از درخت نیفتد مگر آن که او از آن اگه است وهیچ دانه در زیر تاریکی های زمین وهیچ تر وخشکی نیست جزآن که در کتاب مبین (قران) مسطور است.
را بخوان به دنبال آن بگو:«اللهم انک تهدیمن الضلاله وتنجی من العمی وتردالضاله فصل علی محمد وآل محمد واغفر لی ورد ضالتی وصل علی محمد واله وسلم».
امام صادق (ع) فرمود:هر کس سوره «اعراف» را با زعفران وگلاب بنویسد وبا خود داشته باشد در سفر راه راگم نخواهد کرد واز حیوانات درنده در امان خواهد بود.
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9
تخفیف عذاب پدر ومادر
امام صادق(ع) فرمودک هر کس قرآن را از روی آن بخواند از دیدگان خود بهره مند می شود و سبب سبک شدن عذاب پدر ومادرش می گردد، اگر چه آن دو کافر باشند.
روایتی دیگر:
اسحاق می گوید:به حضرت امام صادق (ع) عرض کردم: قربانت گردم من قران را حفظ دارم، آیا آن را از حفظ بخوانم بهتر است یا از روی آن؟
حضرت فرموند:«قران را بخوان ونگاه کن به قران واز روی آن بخوانی بهتر است،مگر نمی دانی که نگاه کردن در قران عبادت است»
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }
#10
تقویت حافظه
امام صادق (ع) فرمود:اگر کسی سوره «یس» را بر زعفران وگلاب هفت بار بنویسد وبشوید ودر هفت روز بخورد، هر چه یاد گیرد وبا هرکسی خصومت و دشمنی داشته باشد،پیروز می گردد و در چشم مردم ،بزرگ به نظر می آید.
اگر کسی آیات 52 و53 «سوره شوری» را بر ظرف پاک سفید بنویسد وبه زعفران وگلاب وعسل (که آتش به او نرسیده باشد)بشوید وبعداز نماز صبح روز جمعه سه جرعه از آن آب در سه دفعه بخورد ودر هنگام نوشیدن نیت حافظه و ادراک نماید،مطلوب او حاصل گردد.
پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود:اگر کسی سوره«اعلی» را بنویسد وبا خود داشته باشد،ذهن او روشن وصاف می شود و حافظه اش قوی وزیاد می گردد.
امام صادق (ع) فرمود:اگر کسی سوره« حاقه » را بنویسد وبشوید وبه کودک شیر خوار دهد، اوصاحب ذهن وحافظه وفطانت(تیزهوشی) می گردد.
هر کسی سه روز روزه بدارد که اولش پنج شنبه اول ماه باشد وآیات 51 تا 55 سوره «قصص» را در ظرف آبگینه بنویسد وبا آب باران بشویدو هر روز پیش از طلوع آفتاب قدری از ان اب بنوشد، حافظه اش تقویت وقوی می شود و در سختی های قیق علوم نیک فهم خواهد شد وینابیع(چشمه های) حکمت بر دلش خواهد نشست وجاری می گردد.
هرکس دوآیه 131 و132 سوره«طه» را بنویسد وبا خود داشته باشد اگر فراموشکارباشد حافظه اش زیاد خواهد شد وفراموشی از او زایل می گردد.
همیشه این واسم سوال بود که عشق چیه ؟
اما حالا با محمدم به زیباترین جواب رسیدم
Danپاسخ }