امتیاز موضوع:
  • 6 رای - 2.67 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مردم کدام استان بیشتر به سر و وضع خود می رسند؟
#1
خانوارهای ایرانی در سال 89 به طور متوسط 685 هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش کرده اند.
علی پاکزاد: به نظر شما در کدام استان کشور، خانوارها برای پوشاک بیشتر هزینه می کنند؟، این اطلاعات می تواند برای تولید کنندگان، وارد کنندگان ، فروشندگان و تمامی فعالین بازار پوشاک و کفش جذاب باشد. براساس آخرین اطلاعات براورد شده از وضعیت بودجه خانوارهای ایرانی در سال 89 تنها در دو استان متوسط هزینه خانوار از مرز یک میلیون تومان عبور کرده است.
در این سال متوسط هزینه پوشاک و کفش هر خانوار ایرانی با بعدی معادل 3.6 نفر معادل 658 هزار تومان بوده که می توان بر این اساس گفت سرانه هزینه پوشاک هر ایرانی در سال 89 معادل 190 هزار تومان بوده است.
در میان استانهای کشور بیشترین میزان هزینه انجام شده توسط خانوارهای شهرنشین استان مرکزی بوده است که در سال 89 معادل یک میلیون 60 هزار تومان هزینه پوشاک و کفش کرده اند.
[عکس: 20120626120434_IMAGE634754527895078726.jpg]
بعد از استان مرکزی، خانوارهای ساکن استان قزوین تنها خانوارهایی در کشور هستند که در سال 89 بیش از یک میلیون تومان صرف پوشاک و کفش کرده اند.
اما اگر از نظر سهم پوشاک و کفش در سبد هزینه خانوار بخواهیم استانهای کشور را مورد مقایسه قرار دهیم بازهم همین دو استان هستند که رکورد دار خواهند بود، در استان مرکزی خانوارهای شهری 7.9 درصد و در قزوین 6.6 درصد از کل سبد هزینه سالانه خود را به پوشاک و کفش اختصاص داده اند.
البته اگر ارقام مربوطه را با آمار جمعیتی تلفیق کنیم می توانیم نمایی کلی از بازارپوشاک و کفش کشور در سال 89 به دست بیاوریم، به این طریق می توان گفت حجم بازار پوشاک و کفش کشور در سال 89 معادل 10.2 هزار میلیارد تومان بوده است.
در این بازار به تبع استانهایی که بیشترین جمعیت خانوارهای شهر نشین را دارا هستند سهم بزرگتری از بازار خواهند داشت، در رتبه بندی ابعاد بازار پوشاک و کفش کشور استان تهران رتبه نخست را دارد، البته این در حالی است که از نظر رتبه بندی سرانه خانوار در هزینه برای پوشاک و کفش رتبه تهران هفتم بوده ولی به دلیل تراکم جمعیت شهر نشین استان تهران با بازار 3.1 هزار میلیارد تومانی خود به تنهایی 31 درصد بازار پوشاک و کفش کشور را در اختیار داشته است.
از نظر حجم بازار کوچکترین بازار پوشاک و کفش کشور در استان هرمزگان بوده است که در کل این سال حجمی معادل 52 میلیارد تومان داشته است.
[عکس: 20140822091512_64531319934704373428-2.jpg]
پاسخ }