امتیاز موضوع:
  • 13 رای - 2.77 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مردها .........زنان
#1
*نـه تـنـها سـاخـتـار مغز زنان و مردان با یکدیگرمتفاوت می باشد، بلکه مـردان و زنان از مغزشان بطـرزمــتفاوتی استفاده میکنند.
در مغز زنان اتصالات و ارتباطات بیشتری بین دونیمکره چپ و راست وجود داشـته کـه بـه آنــها این تواناییرا می دهد تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردانبرخوردار باشند.
از طرف دیگر در مردان ارتبـاط کمتری بین دو نیمکره مغزشانوجود داشته و به آنها این قابلیت را میدهد تا دارای مهارتبیشتری در استدلالهای انتزاعی و هوش دیداری-فضایی باشند.


*بیشتر عادات مردان و زنان را می توان توسط نقش آنهادر روند تکامل توضیح داد. بـا وجود آنکه شرایط زندگی تغییرکرده باز هم زنان و مردان تمایل دارند از برنامه بیولوژیکیخـود پیـروی کننـد.
مـردان قـادر هستـند تــا مسیر حرکت خود را بخاطر بسپارند. زیـرا در گذشته مردان می بـایـست شـکـار خـود را ردیـابـیکـرده و آن را گـرفتــه و بـه خـانــه باز میگرداندند درحالی که زنان دارای دید محیطی بهتری میباشند که بـه آنـهاکمک میـکند اتفاقات پیرامون مـنـزل خـود را زیـر نـظـرگـرفـتـه و خـطـر در حـال نـزدیـک شدن به خانه را شنـاساییکنند. مـغز مــردان برای شکار کردن برنامه ریزی شده کهحـوزه دید محدود و بـاریـک آنـها را توجـیـه مـی کند امـامـغـز زنـان قـادر اسـت دامـنـه اطـلاعات وسیـعتری رارمزگشایی کند.

*مـردان صداهای گوشخراش، دست دادن محکم و رنگ قرمز راترجیح میدهند.
مـردان در حل مسائل فنی بهتر می باشند. زنان دارای گوشتیزتری میباشند و هنـگام صحبت کردن از واژه های بیشتریاستفاده می کنند و در تکمـیل و اتـمام وظـایف بطور مستقلبهتر از مردان می باشند.*هنگامی که مردان وارد اطاق می شوند بدنبال راه خروجمیگردند، خـطـر احـتمالی را برآورد کرده و راههای گریز رامی سنجد.
در حالیکه زنان به چهره میهمانان توجه میکنند تا پـی ببرندکه میـهمانـان چه کسانی بوده و چه احساسی دارند. مردانقادر میباشند تا اطلاعات را طبقه بندی کرده و در مغزشانذخیره کنند. زنـان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها وبارها در مغزشان مرور کنند. هنگامی که زنان مشکلاتشان رابـا مـردان در میان می گذارند دنبال راه حل نمیگردند آنهاتنها نیاز دارند تا فردی به حرفهایشان گوش دهد.

*مردان موقعیتها و اوضاع را بطور کلی درک میکنند وتفکر کلی و جـامع دارند در حالی که زنان موضعی می اندیشندو بروی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می کنند.

*مردان سازنده و خلاق می باشند. آنـهـا ریسک پذیـر بـودهو بـدنبال تجربه های جدید می باشند در حالی که زنان باارزشترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بـعد انتقالمی دهند.

*مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند در حالی کهزنـان تـمـایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند.


*ارزیابی زنان از خودشان در سطح پایینتری از مردان میبـاشد. زنـان تـمایل دارند از خودشان انتقاد کنند در حالیکه مردان بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند.

*مردان و زنان دارای معیارهای متفاتی برای رضایتمندی درزندگی می باشند. مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها وزنان به خانواده و فرزندان ارزش قائل میباشند.


*مردان نیاز مبرمی دارند تـا بـه اهـدافشـان جـامـهعـمـل بـپـوشانـند اما زنان رابطه با دیگران را در درجهنخست اهمیت قرار می دهند.

*مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان نیـزبـیشتر بـه سـلامتـی خود اهمیت میدهند.


*زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می کنند
[عکس: 20140316174952_1017704_627334297340215_966572318_n.jpg]
پاسخ }
#2


« ديشب آشغالها را بيرون نبردي، يادت باشه آنها را امشب بيرون ببري، فردا بچه را بايد ببري مدرسه، مادرم مي خواد بياد اينجا و هيچي هم توي خونه نداريم و ... » غر زدن رفتاري است که اکثرزنان انجام مي دهند، اين رفتارها مي تواند سردي روابط، دوري، کينه، نفرت و جدايي را موجب شود. زناني که غر مي زنند معمولاً طرف مقابل خود را با بمباراني از کلمات و جملات مربوط يا نامربوط مواجه مي سازند به طوري که وي حوصله اش سر مي رود. حتي ممکن است به مرحله اي برسد که توان شنيدن آنها را نداشته و شروع به واکنش به صورت پرخاشگري، کناره گيري و يا حتي دعوا و ... نمايد. بسياري از مردان در مراجعه به مراکز مشاوره و دادگاه هاي طلاق علل مراجعه خود را رفتارهايي از جمله غر زدن همسر خود بيان مي کنند.به نظر مي رسد اين مساله يکي از دغدغه هاي زندگي اکثر خانواده ها باشد که آگاهي از آن مي تواند در بهبود ارتباطات خانواده موثر باشد. به راستي چرا زنان غر مي زنند؟بسياري از غر زدن هاي ناشي از فرياد انسان ها مبني بر نياز به توجه است. انسان موجودي است که سعي مي کند رفتارهاي خود را هدفمندانه انجام دهد. شما به عنوان کارمند، کار مشخصي را براي هدفي خاص انجام مي دهيد، هدفي که سازمان شما آن را معرفي کرده است و در قبال انجام آن به شما حقوق مي دهد، اين در مورد کار آزاد نيز صادق است اما به راستي در مورد خانه داري چطور؟ تحقيقات نشان داده است که زنان خانه دار بيش از زنان شاغل اين رفتار (غر زدن) را از خود نشان مي دهند، چرا که زنان خانه دار صبح تا شام کارهايي چون مراقبت از فرزند، پخت و پز، نظافت خانه و ... را انجام مي دهند تا بتوانند اسباب آسايش همسر و فرزندان خود را فراهم ساخته و درنهايت رضايت آنان را بدست آورند.يک زن خانه دار نيز براي کاري که انجام مي دهد نياز به پرداختي دارد، اين پرداخت مي تواند يک تشکر ساده، يک شاخه گل و يا يک کمک جزيي از جانب همسر يا فرزند باشد. شايد به نظر شما اين کار ساده و پيش پا افتاده به نظر رسد، اما مطمئن باشيد که مي تواند بسيار موثر و کارآمد باشد.يکي از ويژگي هاي مردان،علاقه به چيزهاي پيچيده است. چرا که به حکم طبيعت، مردان حلال مشکلات خود و ديگران اند. تمدن امروزي مديون همين ويژگي انسان ها است. اين امر سبب شده است تا از بسياري روش هاي ساده غافل شوند و در زندگي خانوادگي نيز بسياري از رفتارها و کارهاي ساده اي که مي تواند به بهبود روابط زناشويي و خانوادگي کمک کنند را درک نکنند.

غر زدن به اين برمي گردد که مساله اي وجود دارد که وي را آزار مي دهد.مرد بايد اين را نشانه اي بداند که يک جاي کار مي لنگد و احتمالاً اتفاقي افتاده که باعث ناراحتي زن شده است. در صورتي که مساله شناسايي نشود مي تواند تداوم رفتار زن و در نهايت دلسردي در روابط، احساس کينه و نفرت و دوري هر چه بيشتر را به دنبال داشته باشد. به جاي اين که مرد از غر زدن زن فرار کند، بهتر است با صبر و حوصله و به دور از ناراحتي و عصبانيت، منشا و دليل رفتار زن را بيابد. بسياري از ناراحتي هايي که زن به شکل غر زدن نشان مي دهد ممکن است ناشي از نياز به صحبت کردن، مورد توجه و قدرداني قرار گرفتن، خستگي از کار خانه و اذيت فرزندان و يا يک سوء تفاهم ساده باشد.پاسخ }