تبلیغات
تشریفات مجالس خدمات عروسی

امتیاز موضوع:
  • 32 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
من بدون عشق می ميرم...
#1
Package_favorite 


من بدون عشق زيبا يي گلها را نمي بينم.
من بدون عشق د يگر عطر گلهای بهاری را نمي بويم.
من بدون عشق پروا ز پرستوی مها جر را نمي بينم.
من بدون عشق د يگر در شرا ب کهنه ی ساغربدستان بهشتي شور و مستي را نمي جويم.
در مزا ميردلم دنبا ل هر شعری که ميگردم همه خا لي ازعشق ا ست .
در دل و جانم طنين نغمه ی داود خوش آ وا زرا گم کرده ا م د يگر،
من بدون عشق سبزی چمن ها را نمي بينم ؛
دردلم گرمای سوزان بيابا نها ی بي آ ب و علف يخ کرده تر از سردی برف زمستان ا ست.
من بدون عشق د يگر با خود م در آ يينه بيگا نه ا م ؛ حرف دلم را هم نميگو يم.
من بدون عشق د يگر خوا ب شير يني نمي بينم.
من بدون عشق زير با رش سنگين با را ن بها ری گونه هايم خشک و داغ ا ست.
من بدون عشق در برف سفيد پشت بام خانه ها رنگ سياه و تيره مي بينم.
من بدون عشق در ا لماس هم آ ن روشنايي و درخشش راکه در چشمان توجستم ، نمي بينم.
من نفسهايم، بدون عشق، د ر زند ان سينه ، چون ا سيری زير شلا ق شما رش های
معکوس ا ست.
من بدون عشق د يگر نقره گون ا مواج کف آلوده را بر بستر دريا نمي بينم و هنگا م غروب،
قا يق مردان ماهيگير را ديگر نمي بينم.
من بهنگا م غروب ا فتا د ن تاج گل خورشيد را درطشت نارنجي نمي بينم،
و بهنگام سحر؛ آن بپا بر خا ستن ا ز بستر نورو طلا را هم نمي بينم.
من بدون عشق زيبا يي گلها را نمي بينم.
من بدون عشق د يگر عطر گلهای بهاری را نمي بويم
من بدون عشق مي ميرم؛ من بدون عشق مي ميرم؛ من بدون عشق مي ميرم.
زندگی میکنم ...

حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!!

چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد

بگذار هر چه از دست میرود برود؛

من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد...

حتی زندگی را !!!
پاسخ }