امتیاز موضوع:
  • 11 رای - 2.91 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
من مرد ترم
#1
Package_favorite 
من زنــ َم ...

بیــ هیچ آلایشی!

حتی بیــ هیچ آرایشی !

__ او __ خواست که من ___ زن ___ باشم؛

که بــ ِدوش بکشم ، .. بار ِ تو را که مَردی !

و بــ ِ رویت نیاورم که از تو قویــــ ترم؛

آری من زنــ َم ...

__ او __ خواست که من ___ زن ___ باشم؛

همــ چنان به تو اعتماد خواهم کرد؛

عشق خواهم ورزید؛

به مردانگیــ َت خواهم بالید؛

با تمام ِ وجود، از تو دفاع خواهم کرد؛

پشتیبانت خواهم بود؛

... و تو ...

مَرد بمان !

این راز را که من ___ مَرد ترم ___ به هیچــ کس نــ َخواهم گفت


دعـای بــــــاران چــرا؟
دعـای عـ شـ ق بخــوان!..
"این روزها دلها تشنه ترند تا زمین ها..."
پاسخ }