امتیاز موضوع:
  • 37 رای - 2.92 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نامگذاری فصول سال در ایران باستان
#1
فصل بهار :

به + آر : بهترین آراییدن = بهترین آوردنی = بهترین آرایش


فصل تابستان :

تاب + ستان : تاب و تحمل + ستاندن : فصلی که گرما تاب و تحمل را از همه میستاند.


فصل پاییز :

پا + ییز : پاییدن ( انتظار مراقبت و صبر ) + خیزان
فصل پایش و زمانی که کشاورزان بذر را میپاشند و میپایند تا دانه بر خیزد .

فصل زمستان :

ز + م + ستان = از + ماه + ستاندن
فصلی که ابر ها مانع رسیدن گرمای خورشید به ما و نیز نور ماه به ما میشوند و در واقع گرما و نور را از ما میستاند.فایل‌های پیوست عکس(ها)
               
[عکس: tNnap4.png]

خداوندا ؛
آرامشي عطا كن تا بپذيرم آنچه را كه نميتوانم تغيير دهم.
شهامتي ده كه تغيير دهم آنچه را كه ميتوانم.
و دانشي كه تفاوت اين دو را بدانم...
پاسخ }