امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه محاسبه وزن ایده ال(bmi)
#1
    محاسبه وزن ایده ال روشهای متفاوتی دارد ویکی از این روشها که اسان وموثر نیز میباشد استفاده از شاخص توده بدنی یا همان bmiمیباشدکه یکی از اصطلاحات معروف علم تغذیه است.
شما به وسیلهbmiمیتوانید بفهمید که ایا از لحاظ وزنی در محدوده سلامت هستید یا خیر؟
bmiبدین وسیله محاسبه میشود که وزن خود را برحسب کیلوگرم برمجذور قدتان برحسب متر تقسیم کنید عدد به دست امده bmiنام دارد.
درصورتی کهbmiمحاسبه شده :
کمتر از 19باشد کمبود وزن دارید ولاغر هستید
بین 19تا25وزن طبیعی ودر محدرده سلامت هستید
بین25تا30اضافه وزن دارید
بیش از30چاق هستید
واماوزن ایده ال چقدر است؟
وزن ایده ال به عوامل زیادی بستگی داردولی مهمترین ان سن میباشد زیرا با افزایش سن میزان چربی ذخیره ای بالا رفته در نتیجه bmiبالا میروداز این رو شما با استفاده از توضیحات زیر خواهید توانست که bmiمناسب سن خود را بیابید.
22bmiبرای گروه سنی 19تا24
23bmiبرای گروه سنی25تا34
24bmiبرای گروه سنی35تا44
25bmiبرای گروه سنی45تا54
26bmiبرای گروه سنی55تا64
27bmiبرای گروه سنی بالاتر از65
نکته:
درصورت اطلاع دقیق نداشتن از قد خود متری را ازفاصله 50سانتی متری زمین بروی دیوار نصب کرده به گونه ای که عددصفرپایین باشد حال کاملا مماس با متر ایستاده و از کسی بخواهید که با یک خط کش افق به روی سر عدد رابرای شمابخواند حال این عدد را با50جمع کنید.
حالا که bmiمناسب سن خود را یافتید و قد دقیق خودرا محاسبه کردیدزمان ان فرا رسیده وزن ایده ال خودرا بیابید با استفاده از فرمول
مجذور قد برحسب متر ضربدر bmi=وزن ایده ال
این فرمول نشان میدهد که چه میزان کمبود یا افزایش وزن دارید.
پاسخ }