امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نقشه بافت مسطح با منجوق (Peyote)
#11
[عکس: 20131021114742_b1570.jpg]
[عکس: 20131021114749_Bargello2CM.jpg]
[عکس: 20131021114830_knotgraph.jpg]
[عکس: 20131021114849_HummingbirdCM.jpg]
آدمهایی هستند که بودنشان
"حتی مجازی"
به آدم آرامش میده!
دوستیشون برات حقیقی میشه
و یهو میشن یه قسمت از زندگیت!
ممنون که هستی!
(1782)

همون mahyarjoon قدیمم
پاسخ }
#12
[عکس: 20131024190714_01.jpg]
[عکس: 20131024190811_03.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#13
[عکس: 20131024191008_02.jpg]


[عکس: 20131024191029_029.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#14
[عکس: 20131024191127_026.jpg]

[عکس: 20131024191208_90c56817bade5b4070b698a205022374.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#15
[عکس: 20131024191410_020.jpg]


[عکس: 20131024191442_061.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#16
[عکس: 20140110121527_00.jpg]

[عکس: 20140110121543_0.jpg][عکس: 20140110125445_36bd506464c3d4db5fa38793601e33d8.jpg][عکس: 20140110121614_56bcb88f2e16823a3e73aaed75ffdcf5.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#17
[عکس: 20140309103040_027.jpg]

[عکس: 20140309103155_014.jpg]

[عکس: 20140309102811_04.jpg]

[عکس: 20140309102912_07.jpg]

[عکس: 20140309103009_013.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#18
[عکس: 20140309103241_05.jpg]

[عکس: 20140309103320_010.jpg]

[عکس: 20140309103353_023.jpg]

[عکس: 20140309103423_025.jpg]

[عکس: 20140309103442_041.jpg]

[عکس: 20140309103528_6d588511fe897342105556fd2ccc9676.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#19
[عکس: 20140416154844_06.jpg]


[عکس: 20140416154907_08.jpg]


[عکس: 20140416154933_09.jpg]


[عکس: 20140416154954_016.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#20
[عکس: 20140416155054_011.jpg]


[عکس: 20140416155115_018.jpg]


[عکس: 20140416155147_e91f50c7f03c22a8e7d294e0499827c5.jpg]


[عکس: 20140416155209_5dcada7a3505d60b9c9839041b799969.jpg]


[عکس: 20140416155241_028.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }